Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget
Barney

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Den ekonomiska teorin vidhåller att i normala fall och i frånvaro av brister på marknaden, onormalt höga ekonomiska förtjänster kommer att bli bortkonkurrerade av konkurrenter eller nyetablerare i en industri. Resursbaserade perspektivet vidhåller att företag kan intjäna bärkraftiga och mer än normala intäkter om och endast om de har överlägsna resurser och de resurserna skyddas av någon form av isoleringsmekanism som förhindrar deras diffusion/spridning genom industrin.


Tidiga användare av resursbaserade perspektivet

Edith Penrose som bidrog tidigt till RBV-området så tidigt som 1959, när hon framlade: ”ett företag är mer än en administrativ enhet; det är också en samling av produktiva resurser till förfogande mellan olika användare och över tiden beslutas genom administrativa beslut. När vi betraktar verksamheten i det privata affärsföretaget utifrån detta synsätt, är storleken  företaget bäst mätt av några av de mått som mäter de produktiva resurser som den använder”. Och Birger Wernerfelt, Sverige myntade termen år 1984.


VRIN Resursbaserade PerspektivetJay Barneys resursbaserade perspektiv företaget

Emellertid så betraktar de flesta forskarna Jay Barney som fadern till dagens Resursbaserade Perspektiv på företaget (RBV). Hans teori ('91) föreslår att det kan finnas heterogenitet- eller bolagsnivåskillnader bland företag som tillåter några av dem till att behålla sin konkurrensfördel. Därför betonar RBV det strategiska val som belastar ledningen företaget med de viktiga uppgifterna till att identifiera, att utveckla och att utplacera nyckel- resurser för att maximera intäkter.

Barney (1991: ”Firm resources and sustained competitive advantage") gjorde klart att onormala förtjänster kan intjänas från resurser i den utsträckningen att de är VRIN:

  • Värdefulla (Valuable) (när de möjliggör för ett företag att tänka ut eller genomföra strategier som förbättrar dess prestationsförmåga eller effektivitet),
  • Sällsynta (Rare) (värdefulla företagsresurser som är utsatta för ett stort antal av de konkurrerande företagen, kan inte vara källor till endera en konkurrensfördel eller en hållbar konkurrensfördel),
  • Knappt imiterbart (Imperfectly Imitable)(på grund av {en kombination av} tre skäl: unikt historiska villkor, av en slump otydlighet, socialt komplex)
  • Oersättningsbart (det måste inte finnas strategiskt likvärdiga värdefulla resurser som i sig själva är varken sällsynta eller imiterbara),

Andra strateger om resursbaserade perspektivet på företaget

Skillnader kan uppstå i form av resurser liksom patenten, rättigheter, proprietära teknologier eller relationer. De flesta forskare hävdar att det är endast/främst immateriella resurser som förklarar prestationsheterogenitet bland företagen och är sålunda de troliga källorna till en konkurrensfördel. (Galbreath och Galvin upptäckte för en tid sedan medans RBV i hög grad associerar prestation med immateriella resurser, att associationen kanske inte alltid är giltigt empiriskt. En förklaring kan vara att styrkan hos några av resurserna är beroende på samverkan eller kombinationer med andra resurser och ingen enskild resurs - immateriell eller annat - blir därför de viktigaste för företagets resultat. (Academy of Management Best conference paper-  2004 BPS: L6)


VRIN-resurser” är tuffa att finna. Detta blir speciellt tydligt, när vi ser arbetete som gjorts på strategier som ibland karakteriseras som ”hushållning” (Porter, 1996). Dessa inkluderar förnyelse, företagsystem, benchmarking, nedskärning och andra liknande angreppssätt kring prestationsförbättringar. Tyvärr är sådana tekniker inte tillgängliga för alla konkurrenter i en industri. De lyfter bara lönen för alla, vanligtvis på ett likartat sätt, och verkar inte för ta fram en långsiktig konkurrensfördel.


Det finns ett dilemma i uppnåeliga resurser inte är hållbara. Klart värdefulla resurser, som bibehåller fördel måste vara fasta eller omöjliga att imitera - och därför inte tillgänglig för de som inte redan har dem. Imiterbara resurser, å ena sidan, kan uppnås av deras aspiranter. Men, så snart som de visar på tydliga löften riskerar de att konkurreras bort: deras styrka blir deras svaghet. Således uppnåeliga resurser är inte hållbara.


Nya utvecklingar kring det resursbaserade perspektivet

Nyligen så utvidgades det dynamiska kapacitetsperspektivet det resursbaserade perspektivet till sfären av utvecklande kapaciteter. Genom att utveckla kapaciteter som baseras på sekvenser av vägberoende lärande, kan ett företag ligga steget före dess imitatorer och fortsätta att tjäna överlägsna intäkter (Dierickx och Cool, 1991; Teece et. al., 1997). Det finns ingenting som säger, fastän att de flesta företag har kapaciteten att följa en lärande kurva som kommer att förhindra rivaler från att ta ett språnghopp förbi dem. För att göra så kommer de att vara tvungna att plocka fram en optimal kapacitetsutvecklingsbana, som är (a) strängt vägberoende som håller fördel av att vara först, och oersättningsbar (b) med en lika effektiv bana. Bundenheten till förnuftiga förhållanden kan kanske komma att blockera det första syftet, för det andra av equifinalitetsförhållanden, många vägar ledar till mot samma mål. Igen målet av oefterhärmligt begär mycket och ställer frågan om hur man uppnår det med de tillgångar, resurser, eller kapaciteter som företaget inte redan har. Således oavsett viktiga avancemang på området kring strategi,  lämnas utövarna med ett dilemma: hur man utvecklar en hållbar fördel som de inte äger, men är icke desto mindre uppnåelig.


En studie av Danny Miller hos ett antal företag visar på hur några av dem hade möjligheten att inte bygga så mycket på resurser och kapaciteter som på asymmetrier. Asymmetrier är typiska kunskaper, processer, eller tillgångar ett företagets konkurrenter inte har och inte kan kopiera på bekostnad av den som har råd med de ekonomiska räntorna. De är sällsynta, fasta, eller omöjliga att imitera och oersättningsbara, även om inte lierade till någon värdeskapande motor, och faktum är, ofta agerar som ansvarsskyldigheter. Genom att upptäcka och återkonceptualisera dessa asymmetrier som bygger in dem i en kompletterande organisatorisk design och att de ger hävstångseffekter på lämpliga marknadsmöjligheter, många företag, kunde vända asymmetrier till hållbara kapaciteter.


Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum om Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget  

De senaste ämnena om: Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget.


Can 'Product Design Capability' be a Resource for an Organization?
I am trying to fit Product (or Service) Design from the perspective of Resource-based theory, with a special emphasis on (...)
6
3 reaktioner
 
Relationship Between Isolating Mechanisms / Barriers of Imitation and Company Size
Does anyone know an article that deals with the relationship between isolating mechanisms/barriers of imitation and comp (...)
4
0 reaktioner
 
Resource Based View Identifies Core Competences
The RBV can be viewed as an internal strategic analysis tool of an organisation used to identify its core competences. (...)
2
1 reaktioner
 
Best Practices om Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Resource Based View Industries?
What industries can be said to be heavily based on the resource based view? Why? (...)
33
4 reaktioner

 
🥈 Barney Changed VRIN into VRIO
Barney developed the VRIN framework (1991) to VRIO. The "O" stands for the Organisation's capability to support and deli (...)
29
3 reaktioner

 
🥉 Limitations of Resource Based View of the Firm
What are the limitations of RBV? Can anyone clearly explain it? Thanks. (...)
24
10 reaktioner

 
Sources for Resource Based View
In order to find possible / potential sources for the resource based view, I recommend you look into the company's: (1) (...)
21
8 reaktioner

 
Advantages of RBV (benefits)
The resource based view of the firm is a terrific tool for analyzing the presence, or lack thereof, of wealth-creating m (...)
20
12 reaktioner

 
RBV & Financial Capability
The Chinese security regulation commission regulates the access to equity and bond. Only firms which meet the qualificat (...)
16
5 reaktioner

 
Challenges of Managing Conglomerates...
I am currently dealing with following question: what are the challenges of managing conglomerates, starting from the res (...)
9
1 reaktioner

 
Extended RBV Approach
The problem of resource based theory lays in restricted definition of the resources as ontological objects. It seems to (...)
9
1 reaktioner

 
Relevance of RBV When Facing Low Cost Competition
Is the RBV still relevant given the rise of competition from low wage countries (ie China)? New competitors are not imi (...)
6
2 reaktioner

 
Strategic Resource Planning
Are there models exercises / solutions available on strategic resource planning? Any experienced managers in this field (...)
5
0 reaktioner

 
Empirical Research of RBV
Did anyone perform empirical research of RBV? If you have any experimental information please share. (...)
4
1 reaktioner

 
RBV in Micro Business?
How is the RBV concept applied in micro business? (...)
3
3 reaktioner

 
Example RBV - Engineering Firm
I am writing a thesis on RBV. One case study is a consulting engineering company. Which are the main features and capabi (...)
3
11 reaktioner

 
Resource Based View of the Firm and SWOT
Resource-based view of the firm is a bit like a . You analyze all the available resources of the business to further ach (...)
3
7 reaktioner

 
RBV and Comparative Advantage
RBV is also about and strategy. E. Spulberg at US Kellog University said: "The best strategies are those where firms m (...)
3
0 reaktioner

 
The Conditions of RBV are Seemingly Non-Complementary
The two limiting conditions for RBV to be earning sustainable supra-normal returns are seemingly non-complementary. Havi (...)
2
1 reaktioner

 
Experttips om Resource-based View (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


How to Measure Resource Based View of the Firm

Measuring the Existence of RBV in an Organization (...)
   
 
 
 

How to avoid imitation of Strategic Resources?

Protection of your Strategic Resources Against Imitation (...)
   
 
 
 

Three Schools of Thought for Firm-internal Factors for Sustainable Competitive Advantage

Achieving Sustainable Competitive Advantage (...)
   
 
 
 

Differences Between Resources and Capabilities

The 4 Main Differences (...)
   
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning (...)
   
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning (...)
   
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management (...)
   
 
 
 

Distinguish Resources and Capabilites

Why the Difference Matters (...)
   
 
 
 

Dynamic Capabilities View

VRIN: Strategic Learning (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför det resursbaserat perspektiv vy på företaget med: Kärnkompetens  |  Deltamodellen  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Strategidynamiken  |  SWOT-analys  |  Prahalad  |  5 Krafter Porter  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  3C Modellen av Ohmae  |  Traditionell Handel och Internet  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |   Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Resursbaserat Perspektiv på Företaget | Resursbaserad Vy på Företaget? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.