Resource Based View op het Bedrijf

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het verdienen van duurzame boven-normale opbrengsten door superieure middelen. Verklaring van het Resource Based View (Perspectief) van Barney. ('91)


De economische theorie stelt dat in de normale gang van zaken, en bij gebrek aan marktonvolmaaktheden, abnormale economische verdiensten zullen worden weggeconcurreerd†door rivalen of door nieuwkomers in de industrie. De Resource Based View stelt dat bedrijven duurzame supra-normale opbrengsten kunnen verdienen als, en alleen als, zij superieure middelen hebben en die middelen beschermen door ťťn of andere vorm van isoleringsmechanisme dat hun verspreiding door de industrie verhindert.


Vroege gebruikers van de Resource Based View

Edith Penrose heeft al in 1959 bijgedragen aan het RBV- gebied, toen zij beweerde: Ąeen bedrijf is meer dan een administratieve eenheid; het is ook een verzameling van productiemiddelen waarvan de verwijdering tussen verschillende gebruikers en in de tijd door administratieve besluiten wordt bepaald. Wanneer wij de functie van de privťfirma†vanuit dit standpunt beschouwen, dan wordt de grootte van het bedrijf het best gemeten door ťťn of andere meting van de productiemiddelen die het aanwendtď. En Birger Wernerfelt vond de term in 1984 uit.


De Resource Based View van VRIN BarneyDe Resource Based View op het Bedrijf van Jay Barney

Maar de meeste geleerden beschouwen Jay Barney als vader van de moderne Resource-Based View op het Bedrijf (RBV). Zijn theorie ('91) suggereert dat er†heterogeniteits- of†bedrijfsniveauverschillen kunnen zijn tussen bedrijven die sommigen van hen toestaan om concurrentievoordeel te behouden. Daarom benadrukt RBV strategische keuze, het management van het bedrijf belastend†met de belangrijke taken om essentiŽle hulpbronnen te identificeren te ontwikkelen en in gebruik te nemen om opbrengsten te maximaliseren.

Barney (1991: ĄFirm resources and sustained competitive advantageď) maakte duidelijk dat abnormale verdiensten kunnen worden verdiend uit†middelen in de mate waarin zij†VRIN zijn:

  • Waardevol [Valuable] (wanneer zij een bedrijf†in staat stellen†strategieŽn te bedenken of toe te passen die zijn efficiency of doeltreffendheid verbeteren)
  • Zeldzaam [Rare] (waardevolle bedrijfsmiddelen die door grote aantallen concurrerende bedrijven worden bezeten kunnen geen bronnen van concurrentievoordeel of duurzaam concurrentievoordeel zijn)
  • Niet Perfect Imiteerbaar [Imperfectly Imitable] (wegens een combinatie van drie redenen: unieke historische condities, causaal†dubbelzinnig, sociaal complex)
  • Niet-Vervangbaar [Non-Substitutable] (er moeten geen†strategisch gelijkwaardige waardevolle middelen bestaan die†niet zeldzaam of wel imiteerbaar zijn)

Andere strategen over de resource based zienswijze op het bedrijf

Er kunnen verschillen voorkomen in de vorm van middelen zoals octrooien, eigenschappen, merkgebonden technologieŽn, of relaties. De meeste geleerden beweren dat het slechts / hoofdzakelijk de ongrijpbare middelen zijn die prestatieheterogeniteit tussen bedrijven verklaren en op die wijze de waarschijnlijke bronnen van concurrentievoordeel zijn. (Galbreath en Galvin ontdekten onlangs dat terwijl de theorie van RBV grotendeels de bedrijfsprestatie met†intangibles associeert, deze†associatie niet altijd empirisch vol te houden is. …ťn verklaring hiervan kan zijn dat de sterkte van sommige middelen afhankelijk is van†interacties of combinaties met andere middelen†en dat daarom geen enkel middel - intangible of niet - de belangrijkste is voor de bedrijfsprestatie. (Academy of Management Best conference Paper 2004 BPS: L6))


 ĄVRIN middelenď zijn lastig†te vinden. Dit wordt vooral duidelijk wanneer wij kijken naar het werk dat is gedaan op strategiegebied†dat soms Ąeconomizingď wordt genoemd†(Porter, 1996). Deze omvatten herontwerpen, ondernemingssystemen, het benchmarken, 'downsizing', en andere gelijksoortige aanpakken van efficiency. Jammer genoeg, zijn dergelijke technieken beschikbaar voor alle concurrenten in de industrie. Zij leggen slechts de lat hoger voor iedereen, gewoonlijk op een transparante manier, en veroorzaken geen concurrentievoordeel op de lange termijn.


Er zit een dilemma in bereikbare middelen dat ze niet duurzaam kunnen zijn. Duidelijk waardevolle middelen die voordeel vasthouden moeten moeilijk of onmogelijk zijn te imiteren - en daarom niet beschikbaar zijn voor diegenen die ze†niet al†hadden. Imiteerbare middelen, anderzijds, kunnen door diegenen die dat willen†worden bereikt. Maar zodra zij een duidelijke belofte betekenen, riskeren zij om weg geconcurreerd te worden: hun sterkte wordt hun zwakheid. Aldus zijn de haalbare middelen niet duurzaam.


Recente ontwikkelingen in de Resource Based View

Meer onlangs, heeft het dynamic capability perspectief de Resource Based View tot het koninkrijk van de evoluerende†capaciteiten uitgebreid. Door capaciteiten te ontwikkelen gebaseerd op opeenvolgingen van route-afhankelijk leren, kan een bedrijf vooruit blijven op†zijn imitators, en superieure opbrengsten verdienen (Dierickx and Cool, 1991; Teece et al., 1997). Maar het kan niet gezegd worden†dat de meeste bedrijven de capaciteit hebben om zichzelf†op een leercurve†te plaatsen die rivalen zou verhinderen hen in te halen. Om dit te doen zouden zij een optimale baan van de capaciteitontwikkeling moeten nemen, welke†(a) strikt route-afhankelijk zou moeten zijn om het first mover advantage te ondersteunen, en (b) niet-vervangbaar zou moeten zijn door†een even efficiŽnte baan. Bounded rationality condities†zouden het eerste doel kunnen belemmeren, condities van†equifinaliteit de tweede. Opnieuw is het doel van niet-immiteerbaarheid erg veeleisend, en dit stelt de vraag of men dit kan bereiken met†activa, middelen, of capaciteiten die het bedrijf niet reeds bezit. Aldus blijven niettegenstaande belangrijke vooruitgangen op het gebied van strategie, haar beoefenaren achter†met een dilemma: hoe†men duurzaam voordeel kan ontwikkelen dat men niet bezit (maar dat†wel degelijk haalbaar is).


Een studie door Danny Miller van een aantal bedrijven toont hoe sommigen van hen in staat waren niet zozeer†op middelen en capaciteiten als op asymmetriŽn te†bouwen. AsymmetriŽn zijn typisch vaardigheden, processen, of activa welke de concurrenten van een bedrijf niet kopiŽren en niet kunnen†kopiŽren tegen economische kosten. Zij zijn zeldzaam, moeilijk of onmogelijk om te imiteren en niet-vervangbaar, hoewel niet verbonden met om het even welke motor van waardecreatie, en, in feite, vaak optredend als schulden. Door deze asymmetriŽn te ontdekken en opnieuw te conceptualiseren, hen inbeddend binnen een bijpassend organisatieontwerp, en hen te gebruiken als hefboom in passende marktmogelijkheden, waren vele bedrijven in staat om asymmetriŽn in†duurzame capaciteiten te veranderen.


Special Interest Group - Resource Based View op het Bedrijf


Special Interest Group (34 leden)


Forum - Resource Based View op het Bedrijf  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Resource Based View Industries? (4 reacties)
What industries can be said to be heavily based on the resou...
 
 
 
 
  Barney Changed VRIN into VRIO (3 reacties)
Barney developed the VRIN framework (1991) to VRIO. T...
 
 
 
 
  Relevance of RBV to Healthcare SMEs (1 reacties)
What could one describe as core competences of a small busin...
 
 
 
 
  Challenges of Managing Conglomerates... (1 reacties)
I am currently dealing with following question: what are the...
 
 
 
 
  Extended RBV Approach (1 reacties)
The problem of resource based theory lays in restricted defi...
 
 
 
 
  Can 'Product Design Capability' be a Resource for an Organization? (3 reacties)
I am trying to fit Product (or Service) Design from the pers...
 
 
 
 
  Relevance of RBV when facing Low Cost Competition (1 reacties)
Is the RBV still relevant given the rise of competition from...
 
 
 
 
  Strategic Resource Planning
Are there models exercises / solutions available on strategi...
 
 
 
 
  Empirical Research of RBV (1 reacties)
Did anyone perform empirical research of RBV? If you have an...
 
 
 
 
  Relationship Between Isolating Mechanisms / Barriers of Imitation and Company Size
Does anyone know an article that deals with the relationship...
 
 
 
 
  RBV in Micro Business? (3 reacties)
How is the RBV concept applied in micro business?...
 
 
 
 
  Resource Based View of the Firm and SWOT (7 reacties)
Resource-based view of the firm is a bit like a . You analyz...
 
 
 
 
  RBV and Comparative Advantage
RBV is also about and strategy. E. Spulberg at US Kellog U...
 
 
 
 
  Example RBV - Engineering Firm (11 reacties)
I am writing a thesis on RBV. One case study is a consulting...
 
 
 
 
  The Conditions of RBV are Seemingly Non-Complementary (1 reacties)
The two limiting conditions for RBV to be earning sustainabl...
 
 
 
 
  Resource Based View Identifies Core Competences (1 reacties)
The RBV can be viewed as an internal strategic analysis tool...
 
 
 
 

Best Practices - Resource Based View op het Bedrijf

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  Limitations of Resource Based View of the Firm (10 reacties)
What are the limitations of RBV? Can anyone clearly explain ...
 
 
 
 
  Sources for Resource Based View (8 reacties)
In order to find possible / potential sources for the resour...
 
 
 
 
  Advantages of RBV (benefits) (12 reacties)
The resource based view of the firm is a terrific tool for <...
 
 
 
 
  RBV & Financial Capability (5 reacties)
The Chinese security regulation commission regulates the acc...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Resource Based View of the Firm

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

How to Measure Resource Based View of the Firm

Measuring the Existence of RBV in an Organization...
 
 
 

How to avoid imitation of Strategic Resources?

Protection of your Strategic Resources Against Imitation...
 
 
 

Three Schools of Thought for Firm-internal Factors for Sustainable Competitive Advantage

Achieving Sustainable Competitive Advantage...
 
 
 

Differences Between Resources and Capabilities

The 4 Main Differences...
 
 
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning...
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning...
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management...
 
 
 

Distinguish Resources and Capabilites

Why the Difference Matters...
 
 
 

Dynamic Capabilities View

VRIN: Strategic Learning...
 
 
 

Usages of the Resource Based View

Application Areas of RBV...
 
 

Hulpbronnen - Resource Based View op het Bedrijf

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Resource Based View Theorie


     
 

Nieuws over Resource Based View Opinie


     
 

Video's over Resource Based View Theorie


     
 

Video's over Resource Based View Opinie


     
 

Presentaties over Resource Based View Theorie


     
 

Presentaties over Resource Based View Opinie


     
 

Meer over Resource Based View Theorie


     
 

Meer over Resource Based View Opinie


     

Vergelijk met de Resource Based View op het Bedrijf: Kerncompetenties  |† Delta Model  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Strategy Dynamics  |† Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |† Prahalad  |† Het Vijf Krachtenmodel van Porter  |† Distinctieve Eigenschappen  |† 3C's  |† Bricks en Kliks  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Blue Ocean Strategie  |† Product/Markt Matrix  |† Driedimensionale Bedrijfsdefinitie


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |†† FinanciŽn & Investeren  |†† Kennis & Ontastbare Zaken  |†† Marketing


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.