Resource Based View op het Bedrijf

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

120 items • 643.548 bezoeken


Samenvatting

De economische theorie stelt dat in de normale gang van zaken, en bij gebrek aan marktonvolmaaktheden, abnormale economische verdiensten zullen worden weggeconcurreerd door rivalen of door nieuwkomers in de industrie. De Resource Based View stelt dat bedrijven duurzame supra-normale opbrengsten kunnen verdienen als, en alleen als, zij superieure middelen hebben en die middelen beschermen door één of andere vorm van isoleringsmechanisme dat hun verspreiding door de industrie verhindert.


Vroege gebruikers van de Resource Based View

Edith Penrose heeft al in 1959 bijgedragen aan het RBV- gebied, toen zij beweerde: „een bedrijf is meer dan een administratieve eenheid; het is ook een verzameling van productiemiddelen waarvan de verwijdering tussen verschillende gebruikers en in de tijd door administratieve besluiten wordt bepaald. Wanneer wij de functie van de privéfirma vanuit dit standpunt beschouwen, dan wordt de grootte van het bedrijf het best gemeten door één of andere meting van de productiemiddelen die het aanwendt“. En Birger Wernerfelt vond de term in 1984 uit.


De Resource Based View van VRIN BarneyDe Resource Based View op het Bedrijf van Jay Barney

Maar de meeste geleerden beschouwen Jay Barney als vader van de moderne Resource-Based View op het Bedrijf (RBV). Zijn theorie ('91) suggereert dat er heterogeniteits- of bedrijfsniveauverschillen kunnen zijn tussen bedrijven die sommigen van hen toestaan om concurrentievoordeel te behouden. Daarom benadrukt RBV strategische keuze, het management van het bedrijf belastend met de belangrijke taken om essentiële hulpbronnen te identificeren te ontwikkelen en in gebruik te nemen om opbrengsten te maximaliseren.

Barney (1991: „Firm resources and sustained competitive advantage“) maakte duidelijk dat abnormale verdiensten kunnen worden verdiend uit middelen in de mate waarin zij VRIN zijn:

  • Waardevol [Valuable] (wanneer zij een bedrijf in staat stellen strategieën te bedenken of toe te passen die zijn efficiency of doeltreffendheid verbeteren)
  • Zeldzaam [Rare] (waardevolle bedrijfsmiddelen die door grote aantallen concurrerende bedrijven worden bezeten kunnen geen bronnen van concurrentievoordeel of duurzaam concurrentievoordeel zijn)
  • Niet Perfect Imiteerbaar [Imperfectly Imitable] (wegens een combinatie van drie redenen: unieke historische condities, causaal dubbelzinnig, sociaal complex)
  • Niet-Vervangbaar [Non-Substitutable] (er moeten geen strategisch gelijkwaardige waardevolle middelen bestaan die niet zeldzaam of wel imiteerbaar zijn)

Andere strategen over de resource based zienswijze op het bedrijf

Er kunnen verschillen voorkomen in de vorm van middelen zoals octrooien, eigenschappen, merkgebonden technologieën, of relaties. De meeste geleerden beweren dat het slechts / hoofdzakelijk de ongrijpbare middelen zijn die prestatieheterogeniteit tussen bedrijven verklaren en op die wijze de waarschijnlijke bronnen van concurrentievoordeel zijn. (Galbreath en Galvin ontdekten onlangs dat terwijl de theorie van RBV grotendeels de bedrijfsprestatie met intangibles associeert, deze associatie niet altijd empirisch vol te houden is. Één verklaring hiervan kan zijn dat de sterkte van sommige middelen afhankelijk is van interacties of combinaties met andere middelen en dat daarom geen enkel middel - intangible of niet - de belangrijkste is voor de bedrijfsprestatie. (Academy of Management Best conference Paper 2004 BPS: L6))


 „VRIN middelen“ zijn lastig te vinden. Dit wordt vooral duidelijk wanneer wij kijken naar het werk dat is gedaan op strategiegebied dat soms „economizing“ wordt genoemd (Porter, 1996). Deze omvatten herontwerpen, ondernemingssystemen, het benchmarken, 'downsizing', en andere gelijksoortige aanpakken van efficiency. Jammer genoeg, zijn dergelijke technieken beschikbaar voor alle concurrenten in de industrie. Zij leggen slechts de lat hoger voor iedereen, gewoonlijk op een transparante manier, en veroorzaken geen concurrentievoordeel op de lange termijn.


Er zit een dilemma in bereikbare middelen dat ze niet duurzaam kunnen zijn. Duidelijk waardevolle middelen die voordeel vasthouden moeten moeilijk of onmogelijk zijn te imiteren - en daarom niet beschikbaar zijn voor diegenen die ze niet al hadden. Imiteerbare middelen, anderzijds, kunnen door diegenen die dat willen worden bereikt. Maar zodra zij een duidelijke belofte betekenen, riskeren zij om weg geconcurreerd te worden: hun sterkte wordt hun zwakheid. Aldus zijn de haalbare middelen niet duurzaam.


Recente ontwikkelingen in de Resource Based View

Meer onlangs, heeft het dynamic capability perspectief de Resource Based View tot het koninkrijk van de evoluerende capaciteiten uitgebreid. Door capaciteiten te ontwikkelen gebaseerd op opeenvolgingen van route-afhankelijk leren, kan een bedrijf vooruit blijven op zijn imitators, en superieure opbrengsten verdienen (Dierickx and Cool, 1991; Teece et al., 1997). Maar het kan niet gezegd worden dat de meeste bedrijven de capaciteit hebben om zichzelf op een leercurve te plaatsen die rivalen zou verhinderen hen in te halen. Om dit te doen zouden zij een optimale baan van de capaciteitontwikkeling moeten nemen, welke (a) strikt route-afhankelijk zou moeten zijn om het first mover advantage te ondersteunen, en (b) niet-vervangbaar zou moeten zijn door een even efficiënte baan. Bounded rationality condities zouden het eerste doel kunnen belemmeren, condities van equifinaliteit de tweede. Opnieuw is het doel van niet-immiteerbaarheid erg veeleisend, en dit stelt de vraag of men dit kan bereiken met activa, middelen, of capaciteiten die het bedrijf niet reeds bezit. Aldus blijven niettegenstaande belangrijke vooruitgangen op het gebied van strategie, haar beoefenaren achter met een dilemma: hoe men duurzaam voordeel kan ontwikkelen dat men niet bezit (maar dat wel degelijk haalbaar is).


Een studie door Danny Miller van een aantal bedrijven toont hoe sommigen van hen in staat waren niet zozeer op middelen en capaciteiten als op asymmetriën te bouwen. Asymmetriën zijn typisch vaardigheden, processen, of activa welke de concurrenten van een bedrijf niet kopiëren en niet kunnen kopiëren tegen economische kosten. Zij zijn zeldzaam, moeilijk of onmogelijk om te imiteren en niet-vervangbaar, hoewel niet verbonden met om het even welke motor van waardecreatie, en, in feite, vaak optredend als schulden. Door deze asymmetriën te ontdekken en opnieuw te conceptualiseren, hen inbeddend binnen een bijpassend organisatieontwerp, en hen te gebruiken als hefboom in passende marktmogelijkheden, waren vele bedrijven in staat om asymmetriën in duurzame capaciteiten te veranderen.


Special Interest Group

Resources-based Visie Special Interest Group.Special Interest Group (45 leden)

Forum

Forumdiscussies over de Resources-based Visie. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Resources-based Visie

 

Challenges of Managing Conglomerates...
I am currently dealing with following question: what are the challenges of managing conglomerates, starting from the resource based view? Any ideas, where to start?...
9
 
1 reacties
Extended RBV Approach
The problem of resource based theory lays in restricted definition of the resources as ontological objects. It seems to be rational to use certain properties of the resource set as a representation (i...
9
 
1 reacties
Can 'Product Design Capability' be a Resource for an Organization?
I am trying to fit Product (or Service) Design from the perspective of Resource-based theory, with a special emphasis on VRIN (or VRIO).
In this approach, product/service design is then being vi...
6
 
3 reacties
Relevance of RBV When Facing Low Cost Competition
Is the RBV still relevant given the rise of competition from low wage countries (ie China)?
New competitors are not imitating incumbents resources so much as redefining them....
6
 
2 reacties
Strategic Resource Planning
Are there models exercises / solutions available on strategic resource planning?
Any experienced managers in this field... Ready to guide a MNC?...
5
 
Resource Based View of the Firm and SWOT
Resource-based view of the firm is a bit like a SWOT analysis. You analyze all the available resources of the business to further achieve its business goals. After that, evaluate and assess where you ...
4
 
7 reacties
Empirical Research of RBV
Did anyone perform empirical research of RBV? If you have any experimental information please share....
4
 
1 reacties
Relationship Between Isolating Mechanisms / Barriers of Imitation and Company Size
Does anyone know an article that deals with the relationship between isolating mechanisms/barriers of imitation and company size? Despite a thorough literature review I did not find any research. With...
4
 
Example RBV - Engineering Firm
I am writing a thesis on RBV. One case study is a consulting engineering company. Which are the main features and capabilities of such a company from A RBV perspective?...
3
 
11 reacties
RBV in Micro Business?
How is the RBV concept applied in micro business?...
3
 
3 reacties
RBV and Comparative Advantage
RBV is also about comparative advantage and strategy.
E. Spulberg at US Kellog University said: "The best strategies are those where firms meet the geography..."...
3
 
Resource Based View Identifies Core Competences
The RBV can be viewed as an internal strategic analysis tool of an organisation used to identify its core competences....
2
 
1 reacties
The Conditions of RBV are Seemingly Non-Complementary
The two limiting conditions for RBV to be earning sustainable supra-normal returns are seemingly non-complementary. Having superior resources (Valuable) is definitely very important / necessary. But, ...
2
 
1 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over de Resources-based Visie. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Resource Based View Industries?
What industries can be said to be heavily based on the resource based view? Why?...
33
 
4 reacties

Barney Changed VRIN into VRIO
Barney developed the VRIN framework (1991) to VRIO. The "O" stands for the Organisation's capability to support and deliver the "Valuable", "Rare" and "In-imitable" resource....
29
 
3 reacties

Limitations of Resource Based View of the Firm
What are the limitations of RBV? Can anyone clearly explain it? Thanks....
24
 
10 reacties

Sources for Resource Based View
In order to find possible / potential sources for the resource based view, I recommend you look into the company's:
(1) Tangible and intangible assets (maybe financial position, or company softwa...
21
 
8 reacties

Advantages of RBV (benefits)
The resource based view of the firm is a terrific tool for analyzing the presence, or lack thereof, of wealth-creating mechanisms within a given company.
When one combines results from those anal...
20
 
12 reacties

RBV & Financial Capability
The Chinese security regulation commission regulates the access to equity and bond. Only firms which meet the qualifications are eligible to obtain access to external finance.
Do you think a firm...
16
 
5 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over de Resource-based View (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


How to Measure Resource Based View of the Firm

Measuring the Existence of RBV in an Organization
Does anyone have an idea of how to measure the existence of RBV in an organization? At least to my knowledge, there isn...

How to avoid imitation of Strategic Resources?

Protection of your Strategic Resources Against Imitation
How can barriers to imitation be created? How can we make a competitive advantage into a sustainable one? Here's a lis...

Three Schools of Thought for Firm-internal Factors for Sustainable Competitive Advantage

Achieving Sustainable Competitive Advantage
Three schools of thought have now been identified as those focused on firm-internal factors (resources and capabilities)...

Differences Between Resources and Capabilities

The 4 Main Differences
These are the main differences between resources and capabilities according to the relevant management literature on the...

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why? Because the Internet, wireless devices such as m...

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interes...

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/servi...

Distinguish Resources and Capabilites

Why the Difference Matters
Scholars Silja Korhoen and Juha S. Niemela argue that distinguishing capabilities from resources and understanding their...

Dynamic Capabilities View

VRIN: Strategic Learning
Click on More for an explanation of Dynamic Capabilities, the ability of firms to develop capabilities or competencies t...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende de Resources-based Visie. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Resource-based View and Barney's Adapted VRIO Framework In-depth

Resource-based View, Barney, VRIO-framework, Internal Analysis
Presentation about the Resource-based view focusing on the VRIO-framework of Barney. The presentation includes the follo...

Theory Behind Barney's Resource-based View of Exemplar Returns

Understanding / Presenting RBV of the Firm
Comprehensive Powerpoint presentation on the background of RbV....

Why Resources are Important?

Funny Picture
Humorous picture clearly shows why resources are important....

Definition, Differences and Relationships between Resources, Capabilities, Competencies and Core Competencies

Core Competencies
Javidan (1998) has made a great contribution to answering the question for the relationship / differences between resour...

Porter's Industrial Organization Versus Barney's Resource Based View

Business Strategy, Value Chain Management
This presentation compares Porter's competitive advantage thinking with Barney's Resource Based View, focusing on how co...

Capability Lifecycles

Maturity Management
Article by Constance E. Helfat and Margaret A. Peteraf introduces the concept of the capability lifecycle (CLC), which a...

The Resource Based View, Comparative Advantage and Competitive Heteroginity

Resource Based View, Comparative Advantage
This paper by Anoop Madhok and Sali Li is primarily concerned with competitive heterogeneity. By revisiting Ricardian ec...

The Networked Firm and RBV

Networks, Social Capital
This conceptual paper by Nick Wills-Johnson provides a brief review of and introduces concepts from the social networks ...

Resource Based View Diagram

Business / Corporate Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot de Resources-based Visie.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met de Resource Based View op het Bedrijf: Kerncompetenties  |  Delta Model  |  Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Strategy Dynamics  |  Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |  Prahalad  |  Het Vijf Krachtenmodel van Porter  |  Distinctieve Eigenschappen  |  3C's  |  Bricks en Kliks  |  12 Principes van de Netwerkeconomie  |  Blue Ocean Strategie  |  Product/Markt Matrix  |  Driedimensionale Bedrijfsdefinitie


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |   Financiën & Investeren  |   Kennis & Ontastbare Zaken  |   Marketing & Verkoop


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van de Resources-based Visie? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 23-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.