logo

Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Steve Banhegyi

13 itens • 201.123 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är EPIC ADVISERS (BANHEGYI)? Beskrivning

EPIC ADVISERS (LEDARSKAPSMODELL) (BANHEGYI)/Shaka Zulu 1824

EPIC ADVISERS modellen från Stephen Banhegyi, är ett afrikanskt ledarskapsramverk som baseras på attributionsteorin och iakttagelseförmåga. De flesta modeller som används till att undervisa om principer kring ledarskap utvecklades av konsulter från väst samt av professorer. Enligt Banhegyi så kräver effektivt ledarskap förståelse och övning av vissa bestämda personlighets- och ledarskapsegenskaper hos personen som spelar rollen som ledare. Alla ledare som granskades i en större undersökning år 2002 föreslog att de använde dessa karaktärsdrag i någon utsträckning i deras erfarenhet av ledarskapet. Modellen föreslår att skapandet av myt, mening och verklighet genom historieberättandet är en av nyckelkompetenserna i ledarskapet. Som också är ett konsultativt, coachande tillvägagångssätt.


Ett tydligt och noterbart exempel på ett sådant ledarskap är det med kungen Shaka hos Zulunationen under det tidiga 1800 talet. Shaka verkar att ha varit en av pionjärerna till att först inse att om han inbjöd ledare från hans olika regementen till att diskutera stridsplaner, så fick de alla samtidigt en bättre chans till framgång. ”Ett konsultativt” tillvägagångssätt i krig.


Beteendet och stilen hos Shaka var så annorlunda och unik att hans personal kallade honom unodumehlezikaMenzir (vilket betyder: ”den som kan blicka in i himmelen”). Shaka skapar sig tid till att sitta och meditera, tänka och beskåda. Samtidigt var han klart en man av folket och med dem planerade han inte bara en offensiv, utan han förenades med dem, och utbildade och slogs tillsammans med sina anhängare. Ledarskapsstilen hos Shaka var ett kvantumhopp från vad de hittills hade erfarit i Afrika fram till den tiden. Före Shaka, hade krig utövats på ett annat sätt. Dessa innovationer var skälen till varför Zulunationen blev så mäktig.


EPIC ADVISERS tjänar som en beskrivningsakronym, då två livsviktiga funktioner hos en ledare är: att råda andra personer och att skapa framgångssagor (epics):

 • EPIC ( = Framgångssaga ). En utdraget berättande poem i ett högstämt eller värdigt språk som firar bedrifterna hos en legendarisk eller hävdvunnen hjälte. Den kan också referera till en litterär eller dramatisk sammansättning som påminner om ett utdraget berättat heroiskt poem.
 • ADVISERS ( = Rådgivare ). Personer, som är rådgivare, coach, mentor och som rådgör eller utbildar andra i akademiska, professionella eller personliga situationer.

Modellen fokuserar inte på den traditionella ”karaktärsdrag- och situations” angreppssättet utan mer på de saker som den lyckade ledaren faktiskt gör och på det som de vet om sig själva. Dessa handlingar och uppfattningar indikerar ett underliggande värdesystem och som förutsäger vissa bestämda beteenden. De 12 beståndsdelarna i modellen är:


EPIC

 • E: Emotion/Känsla
  • Ett sinnestillstånd som kan uppstå spontant så väl som genom en medveten handling.
  • Känslor för ofta med sig kroppsliga förändringar.
  • Känslor refererar också till den del av medvetandet som involverar känslor; upprymdhet med känslor (oavsett om de är behagliga eller smärtsamma); störning eller oro i sinnet av besvärad av en specifik orsak och uppvisar sig med någon effekt på kroppen.
  • Ledare har förmågan att styra upp och sätta sig in i de emotionella tillstånden hos personalen runt omkring dem. Detta görs genom att tala med ett kroppspråk och ofta endast genom ledarens närvaro.
 • P: Power (Makt)
  • Förmågan eller kapaciteten till att utföra eller agera effektivt.
  • Förmågan till att ha ett stort inflytande eller kontrollera andra.
  • En specifik kapacitet, förmåga eller begåvning.
  • Makt inkluderar också förmågan till att se till att saker blir gjorda eller undvika att få dem att hända.
 • I: Inspiration
  • Inspiration betyder stimulans av medvetandet och känslor till en högre nivå av känsla eller aktivitet.
  • Det kan också innebära gudomlig vägledning. Eller inverkan som utövas direkt på medvetandet och själen.
  • Ledare har möjlighet att sakkunnigt applicera olika tekniker för att inspirera deras personal.
  • Det viktigaste med en av dessa tekniker visar sig helt enkelt vara att ha en positiv, fokuserad uppmärksamhet för någon.
 • C: Karisma
  • Härstammar från grekiska ordet ”kharisma” betydande en gudomlig utstrålning.
  • Karisma refererar till en sällsynt personlig kvalitet (personlig magnetism eller utstrålning) som tillhör en ledare som väcker en passionerad populäritet, hängivenhet och entusiasm.
  • Resultatet av ett karismatiskt ledarskap är att kunna manipulera beteenden, värderingar, tilltro och inställningar hos personer.
  • Som sådan, kan den också ha negativa bibetydelser. Jämför: Karismatiskt Ledarskap

ADVISERS

 • A: (Makt) Befogenhet
  • Makten att upprätthålla lagar, utkräva efterlevnad, lydnad, att beordra, bestämma eller att bedöma.
  • Personer med maktbefogenhet inkluderar dina föräldrar, dina jämlikar, domstolarna, polisen, kyrkan, populära kulturer etc.
  • Några typer av maktbefogenhet inkluderar:
   •, Karismatisk
   •, Traditionell
   •, Laglig
   •, Formell
   •, Funktionell
 • D: Drama
  • En känsla av drama, ritualitet och tilldragelse är vitalt nödvändigt för att skapa milstolpar med tiden.
  • Dramat och det rituella tillåter också alla att erfara samma känsloupplevelser samtidigt.
  • Ledare har en instinkt till att känna av när drama bör användas till att vara noga med något, att skapa ett intryck eller att markera en epok/händelse i historian.
  • Dramat kan användas till att liva upp annars relativt jordiska händelser. Händelser som när en ny kund är förvärvats, eller ett projekt avslutats, eller när någon nyanställts.
 • V: Vision
  • Förmågan att se vad som inte finns ännu.
  • Och att beskriva det på ett sådant sätt att andra blir tillräckligt engagerade och intresserade och visionen blir en verklighet.
 • I: Avsikt
  • En handling som en person ämnar att följa.
  • Ett önskat resultat, som någon ser och som han önskar att uppnå i slutet av en process.
 • S: Historieberättande- & beskriva resan
  • Förmågan att skapa en berättelse eller en myt som är intressant och övertalande nog till att övertyga andra till att starta att använda den som ett sätt att beskriva deras verklighet.
  • Den resebeskrivande komponenten i berättandet beskriver förändringen från var vi är nu till vart vi skall gå.
 • E: Erfarenhet
  • En inställning av förtroende som uttrycks av en ledare att vad som helst måste göras, kan göras och kommer att bli gjort rollspelarna.
  • Oavsett dess komplexitet.
  • Ledare uttrycker förtroende för deras efterträdare. De reagerar i sin tur på ett sätt som försvarar denna tro.
 • R: Förebilder/Rollmodeller
  • Söka efterlikna egenskaper, beteende och språk hos någon annan. För att erövra ett stämningstillstånd och ett sätt att vara på.
  • Förebilder /Rollmodeller är en avgörande och ofta omedveten mekanism som används av personer till att bekräfta deras trohet till en grupp eller av en viss anledning.
 • S: Iakttagelseförmåga (Varseblivning)
  • En stark och otvetydig egen iakttagelseförmåga verkar vara ett vanligt karaktärsdrag bland ledare.
  • Ledare, som har ett orubbligt intryck av dem själva och av deras värde är troligen sedda på samma sätt av de som arbetar tillsammans med dem.

Ursprunget till EPIC ADVISERS ramverk. Historian

Analysen av Banhegyi av intervjuer av 600 deltagare från CIDA-universitetet år 2002 med hundratals ledare från olika företag i sydafrika. Det är nödvändigt att förstå principerna och historian bakom afrikansk kultur, religion och andlighet före man försöker sig på att förstå ett afrikanskt ledarskap. Detta därför att det finns bestämda underliggande vägar till hur man organiserar personal, sätter upp inriktningen som motiverar och skapar en verklighet, sombättre  kan förstås genom att titta på folkets andliga och religiösa arv. Dessutom i att studera organisationer och gemenskaper genom hela afrika, så blir det påtagligt att ledare i sig själva är mycket närmare i attityd och beteende till präster och shamans än vad den gemensamt accepterade stereotyp som en ledare i väst står för.


Användning av EPIC ADVISERS. Användningsområden

 • Utveckling och träning av ledarskapet.
 • Utveckla personlig berättarförmåga- och historieberättande förmågor.

Stegen i EPIC ADVISERS modellen. Process

 1. Läs på om en särskild teknik.
 2. Föreställ dig att du använder den.
 3. ”Känna” huruvida tekniken är den rätta för dig och vad det är du är för ögonblicket.
 4. Om tekniken ”känns rätt ”, använd den med all den passion du kan uppbåda.
 5. Testa den.
 6. Om du är nöjd med resultatet, tillåt tekniken till att bli en del av dig.

Styrkor till EPIC ADVISERS. Fördelar

 • Fokusera på värderingar, iakttagelseförmåga och egen utveckling.

Begränsningar till EPIC ADVISERS. Nackdelar

 • Baserat på afrikansk historia och kultur. Det är osäkert i vilken mån modellen är tillämpbar förutom i Afrika.

Antaganden till EPIC ADVISERS. Villkor

 • Personliga egenskaper är inte gjorda i sten. De är formbara.
 • All föreställning kring ledarskap undersöks noggrant och omprövas ständigt.
 • Personer har blivit mer och mer intresserade i afrikanskt ledarskap som det brukade användas. Och de söker efter vägar till återuppliva den.

Särskild Intressegrupp SIG

Afrikanskt Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Afrikanskt Ledarskap. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


🔥 Quotes on African Leadership. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to African leadership? “Africa’s story has been written by others; we need to own our problems and solutions ...
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Afrikanskt Ledarskap

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Afrikanskt Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om African Leadership (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...
Informationskällor

Olika informationskällor om Afrikanskt Ledarskap. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Artikel

What is Ubuntu?

African Community Philosophy, Sociology, African Humanism
According to Wikipedia, Ubuntu (Zulu pronunciation: [ùɓúntʼù]) is a Nguni Bantu term meaning "humanity." It is...
Video

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...
Video

Video Introduction to Leadership

First Understanding of Leadership, Trainings, Workshops
Quick visual intro to the subject of leadership by showing short impressions of: harmony, driving performance, followin...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Afrikanskt Ledarskap.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför EPIC ADVISERS med: Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Afrikanskt Ledarskap? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 3-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.