EPIC ADVISERS
(Banhegyi)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Steve Banhegyi

13 items • 198.754 bezoeken


Samenvatting

EPIC ADVISERS/Shaka Zulu 1824

Wat is EPIC ADVISERS? Beschrijving

Het EPIC ADVISERS model van Stephen Banhegyi is een Afrikaans leiderschapsraamwerk dat op attributietheorie en zelfperceptie is gebaseerd. De meeste modellen die worden gebruikt om principes van leiderschap te onderwijzen werden ontwikkeld door Westelijke adviseurs en professoren. Volgens Banhegyi, vereist effectieve leiderschap het begrip en de oefening van bepaalde persoonlijkheids- en leiderschapskaraktertrekken door de persoon die de rol van leider speelt. Alle leiders die in een belangrijk onderzoek van 2002 werden onderzocht gaven aan dat zij in zekere mate deze karaktertrekken in hun ervaring van leiderschap gebruikten. Het model stelt voor dat het maken van mythe, betekenis en werkelijkheid door verhalen vertellen één van de belangrijkste vaardigheden van leiderschap is. Zoals ook een consulterende, coachende aanpak dat is.


Een duidelijk en opmerkelijk voorbeeld van dergelijk leiderschap is dat van Koning Shaka van de Zulu natie in de vroege 19de eeuw. Shaka schijnt één van de eersten geweest te zijn die zich realiseerde dat, als hij leiders van zijn diverse regimenten uitnodigde om de strijdplannen te bespreken, zij allen een betere kans op succes zouden hebben. Een „consulterende“ aanpak voor oorlog.


Het gedrag en de stijl van Shaka was zo verschillend en uniek, dat zijn mensen hem unodumehlezi kaMenzi noemden (wat betekent: "hij die in de hemel staart"). Shaka maakte tijd om te zitten, te mediteren, te denken en te overwegen. Tegelijkertijd, was hij duidelijk een mens van de mensen in zoverre dat hij niet alleen een offensief plande, maar ook samenwerkte met zijn aanhangers, hen opleidde en naast hen vocht. De leiderschapstijl van Shaka was een quantumsprong van wat tot dan toe was vertoond in Afrika. Vóór Shaka, werden de oorlogen uitgevochten op andere manieren. Deze innovaties waren de reden waarom de Zulu natie zo machtig werd.


EPIC ADVISERS dient als een beschrijvend acroniem, omdat twee essentiële functies van leiders zijn: om andere mensen te adviseren en heldenverhalen te creëren:

 • EPIC (HELDENDICHT). Een uitgebreid verhalend gedicht in verheven of waardige taal, die de prestaties van een legendarische of traditionele held viert. Het kan ook naar een literaire of dramatische compositie verwijzen, die op een uitgebreid verhalend heldhaftig gedicht lijkt.
 • ADVISERS (ADVISEURS). Mensen die anderen adviseren, coachen, mentoren, adviseren of leiden op het gebied van academische, professionele of persoonlijke kwesties.

Het model concentreert zich niet op de traditionele „karaktertrek en situatie“ aanpakken maar eerder op de dingen die succesvolle leiders werkelijk doen en de dingen die zij weten over zichzelf. Deze acties en overtuigingen wijzen op onderliggende waardesystemen en voorspellen bepaald gedrag. De 12 elementen van het model zijn:


EPIC (HELDENDICHT)

 • E: Emotie
  • Een geestestoestand die zich spontaan evenals door bewuste inspanning kan voordoen.
  • Emoties gaan vaak van veranderingen in het lichaam vergezeld.
  • Emoties verwijzen ook naar dat deel van bewustzijn dat met gevoelens te maken heeft; opwindende gevoelens (hetzij plezierig of pijnlijk); een verstoring of agitatie van de geest die door een specifieke oorzaak wordt veroorzaakt en die zich manifesteert door één of ander effect op het lichaam.
  • Leiders kunnen de emotionele staten van mensen om hen heen stimuleren en ontwerpen. Dit wordt gedaan door spreken, lichaamstaal en vaak door de pure aanwezigheid van de leider alleen.
 • P: Macht
  • De bekwaamheid of de capaciteit om effectief te presteren of te handelen.
  • De bekwaamheid om grote invloed of controle over anderen uit te oefenen.
  • Een specifieke capaciteit, een faculteit, of een geschiktheid.
  • Power (Macht) omvat ook de bekwaamheid om te veroorzaken dat dingen gebeuren of dat deze worden tegengehouden.
 • I: Inspiratie
  • Inspiratie betekent stimulering van de geest en de emoties naar een hoog niveau van voelen of activiteit.
  • Het kan ook goddelijke begeleiding betekenen. Of invloed die direct op de mening en de ziel wordt uitgeoefend.
  • De leiders kunnen diverse technieken deskundig toepassen om hun mensen te inspireren.
  • Één van belangrijkste van deze technieken schijnt eenvoudigweg te zijn in staat te zijn om positieve, geconcentreerde aandacht aan iemand te geven.
 • C: Charisma
  • Voortgekomen uit het Griekse woord „charisma“, dat goddelijke gunst betekent.
  • Charisma verwijst naar een zeldzame persoonlijke kwaliteit (persoonlijke magnetisme of charme) die aan leiders wordt toegeschreven die fervente populaire toewijding en enthousiasme opwekken.
  • Het resultaat van charismatische krachten is in staat te zijn om het gedrag, de waarden, de geloven en de houding van mensen te manipuleren.
  • Als zodanig, kan het ook negatieve bijkomende betekenissen hebben. Vergelijk: Charismatisch Leiderschap

ADVISERS (ADVISEURS)

 • A: Autoriteit
  • De bevoegdheid om wetten, nauwkeurige gehoorzaamheid af te dwingen, te bevelen, te bepalen of, te oordelen.
  • Mensen met autoriteit omvatten uw ouders, uw collega's, rechtbanken, de politie, de kerk, de populaire cultuur enz.
  • Sommige soorten autoriteit omvatten:
   • Charismatisch
   • Traditioneel
   • Wettelijk
   • Formeel
   • Functioneel
 • D: Drama
  • Een gevoel van drama, ritueel en gelegenheid is van essentieel belang om op tijd mijlpalen te creëren.
  • Het drama en het ritueel laten ook iedereen dezelfde emoties tegelijkertijd ervaren.
  • Leiders hebben een instinct om te weten wanneer drama zou moeten worden gebruikt om een punt te maken, een indruk te creëren of een punt in de geschiedenis te markeren.
  • Drama zou kunnen worden gebruikt om anders mondaine gebeurtenissen te doen opleven. De gebeurtenissen zoals wanneer een nieuwe klant wordt verworven wordt, een project voltooid of een nieuwe werknemer wordt ingehuurd.
 • V: Visie
  • De bekwaamheid om te zien wat nog niet bestaat.
  • En het op zulke wijze te kunnen beschrijven, dat anderen voldoende opgewonden en geïnteresseerd worden en de visie een realiteit wordt.
 • I: Bedoeling
  • Een actie die een persoon van plan is te volgen.
  • Een gewenst resultaat dat iemand ziet en dat hij wenst te bereiken aan het einde van een proces.
 • S: Verhalen vertellen & Reizen maken
  • De bekwaamheid om een verhaal of een mythe te creëren welke zo interessant en overredend is dat anderen overtuigd worden om het als een manier te gebruiken om hun werkelijkheid te beschrijven.
  • De reis-makende-component van verhalen vertellen beschrijft de beweging van waar wij op dit ogenblik zijn naar waar wij heengaan.
 • E: Ervaring
  • Een houding van vertrouwen die door de leider wordt uitgedrukt dat wat er ook moet worden gedaan, kan worden gedaan, en zal worden gedaan door de rolspelers.
  • Ongeacht hoe ingewikkeld dat ook is.
  • De leider drukt hier geloof in haar volgelingen uit. In ruil daarvoor antwoorden zij op een bepaalde manier die dit geloof justificeert.
 • R: Rol modellering
  • Het naboortsen van de kenmerken, het gedrag en de taal van iemand anders. Om een gemoedstoestand en een manier van "zijn" te vangen.
  • Rolmodellering is een essentieel en vaak-onbewust mechanisme dat door mensen wordt gebruikt om hun trouw aan een groep of een doel te bevestigen.
 • S: Zelfperceptie
  • Een sterke en ondubbelzinnige zelfwaarneming schijnt een gemeenschappelijke karaktertrek onder leiders te zijn.
  • Leiders die een standvastige indruk van zichzelf hebben en van hun waarde zullen waarschijnlijk op dezelfde manier worden gezien door hen die met hen werken.

Oorsprong van het raamwerk van EPIC ADVISERS. Geschiedenis

Analyse door Banhegyi van gesprekken door 600 studenten van de Universiteit van CIDA in 2002 met honderden leiders van bedrijven in (Zuid-) Afrika. Het is noodzakelijk om enkele principes en wat geschiedenis van de Afrikaanse cultuur, godsdienst en spiritualiteit te begrijpen alvorens Afrikaans leiderschap te proberen te begrijpen. Dit is zo, omdat er bepaalde subtiele manieren zijn om mensen te organiseren, richting te geven, te motiveren, en een realiteit te creëren die beter begrepen kan worden door te kijken naar de geestelijke en godsdienstige erfenis van mensen. Bovendien wordt het door het bestuderen van organisaties en gemeenschappen door heel Afrika duidelijk, dat leiders zelf veel dichterbij priesters en sjamanen zijn qua houding en gedrag, dan het normaal geaccepteerde stereotype van wat een westelijke leider is.


Gebruik van EPIC ADVISERS. Toepassingen

 • Ontwikkeling en training van leiderschap.
 • Het ontwikkelen van persoonlijke verhalende en verhalen vertellende vaardigheden.

Stappen in het model van EPIC ADVISERS. Proces

 1. Lees over een bepaalde techniek.
 2. Veronderstel deze te gebruiken.
 3. „Voel“ of de techniek voor u goed is, en wat u op het ogenblik bent.
 4. Als de techniek „goed voelt“, gebruik hem dan met alle passie die u kunt opbrengen.
 5. Test het.
 6. Als u gelukkig bent met het resultaat, laat de techniek dan een deel van uzelf worden.

Sterke punten van EPIC ADVISERS. Voordelen

 • Focus op waarden, zelfperceptie en zelfontplooiing.

Beperkingen van EPIC ADVISERS. Nadelen

 • Gebaseerd op Afrikaanse geschiedenis en cultuur. Het is onzeker in welke mate het model buiten Afrika toepasselijk is.

Veronderstellingen van EPIC ADVISERS. Voorwaarden

 • Persoonlijkheidstrekken zijn niet gegoten in steen. Zij zijn buigzaam.
 • Het volledige begrip "leiderschap" wordt gereviseerd en heroverwogen.
 • Mensen zijn meer en meer geïnteresseerd in Afrikaans leiderschap zoals het vroeger was. En zij zoeken manieren om het te doen herleven.

Special Interest Group

Afrikaans Leiderschap Special Interest Group.Special Interest Group

Forum

Forumdiscussies over Afrikaans Leiderschap. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Afrikaans Leiderschap

 

🔥 NIEUW Quotes on African Leadership. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to African leadership? “Africa’s story has been written by others; we need to own our problems and solutions ...
3
 
1 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Afrikaans Leiderschap. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Expert Tips

Geavanceerde inzichten over African Leadership (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Afrikaans Leiderschap. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


What is Ubuntu?

African Community Philosophy, Sociology, African Humanism
According to Wikipedia, Ubuntu (Zulu pronunciation: [ùɓúntʼù]) is a Nguni Bantu term meaning "humanity." It is...

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...

Video Introduction to Leadership

First Understanding of Leadership, Trainings, Workshops
Quick visual intro to the subject of leadership by showing short impressions of: harmony, driving performance, followin...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Afrikaans Leiderschap.


Nieuws

Video's

Presentaties

 

Boeken

Academisch

Meer


Vergelijk met EPIC ADVISERS: Leiderschapsstijlen  |  Charismatisch Leiderschap   |  Dienend Leiderschap  |  Leiderschapspijplijn  |  Leiderschapcontinuum  |  Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Path-Goal Theorie  |  Theorie X Theorie Y  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Bases van Sociale Macht  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Situationeel Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Afrikaans Leiderschap? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 7-6-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.