Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Modellen för de olika kategoriernas prestationskriterier i Baldrige Award kan användas till att bedöma ledningssystem och identifiera viktiga förbättringsområden.


Baldrige Award etablerades av USA-kongressen år 1987 och namngavs efter den förutvarande handelssekreteraren, Malcolm Baldrige. Den syftar till att främja kvalitetsmedvetandet och baseras på en viktad poängskala med sju olika kategorier av prestationskriterier:


1 Ledarskap (120 poäng.)

   1.1 Organisatoriskt Ledarskap (70 poäng.)

   1.2 Socialt ansvar (50 poäng.)

2 Strategisk planering  (85 poäng.)

   2.1 Strategi utveckling (40 poäng.)

   2.2 Strategi utveckling, utnyttjande (45 poäng.)

3 Kund  och Marknads Fokus (85 poäng.)

   3.1 Kund- och marknadskunskap (40 poäng.)

   3.2 Kundrelationer och Kundtillfredsställelse (45 poäng.)

4 Mätning, Analys, Kunskapshantering (KM) (90 poäng.)

   4.1 Mätning och analys av organisatorisk prestation (45 poäng.)

   4.2 Informations och Kunskapshantering (KM) (45 poäng.)

5 Human Resource Fokus (85 poäng.)

   5.1 Arbetssystem (35 poäng.)

   5.2 Lärande och motivation för anställda (25 poäng.)

   5.3 Anställdas Må-Bra status och tillfredsställelse (25 poäng.)

6 Process Management (85 poäng.)

   6.1 Värdeskapande processer (50 poäng.)

   6.2 Supportprocesser (35 poäng.)

7 Affärsresultat (450 poäng.)

   7.1 Kund-fokuserat resultat (75 poäng.)

   7.2 Produkt och tjänste resultat (75 poäng.)

   7.3 Finansiellt och marknads resultat (75 poäng.)

   7.4 Human Resource resultat (75 poäng.)

   7.5 Organisatorisk effektivitets resultat (75 poäng.)

   7.6 Styrning och socialt ansvars resultat (CSR) (75 poäng.)


Det maximala uppnåeliga poängen är 1000.   De sju kategorierna i prestationsmodellen av Baldrige Belöning kan användas vid att bedöma managementsystem och identifiera viktiga förbättringsområden. Modellen passar väl hos organisationer som utövar en filosofi med ständiga förbättringar.


Baldrige Criteria for Performance Excellence handlar om att vinna affärs framgångar genom att vara högpresterande, hög integritet, etisk organisation. Kriterierna hjälper organisationer till att reagera på nuvarande utmaningar och adresserar all den komplexitet det är att leverera dagens resultat under tiden som man effektivt förbereder sig inför framtiden. De från år 2005 kriterierna har uppdaterats för att ta hand om de specifika kraven och tryck det är på dagens ledare; behoven för organisatoriska, och inte bara just teknologisk, innovation; och utmaningarna av långsiktig genomförbarhet och uthållighet som ett hög-presterande företag. Kriterierna avser mer vikten med själva utförandet: vara lättrörlig och fortfarande kunna genomföra med en hög hastighet.


Bok: Mark L. Blazey - Insights to Performance Excellence 2003 -

Bok: David W. Hutton - From Baldrige to the Bottom Line -


Baldrige Prestationskriterier Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum om Baldrige Prestationskriterier  

De senaste ämnena om: Baldrige Prestationskriterier.


Performance Management System versus ACR
What is the main difference between Annual Confidential Report (ACR) and the Performance Management System (PMS). I agre (...)
5
 
2 reaktioner
 
How to Achieve Process Alignment and Harmony with the Baldrige Criteria
If you want process alignment and harmony - use the Baldrige framework and criteria to get started.
 
The Plethora of Data in This Age is Confusing the Heck Out of Business Owners
To truly improve the performance of large organizations, we need an attitudinal change. Unless businesses go back to the (...)
3
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Baldrige Prestationskriterier

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Suggestion for Baldrige Model: ERP
This model should be reviewed now. We can't underestimate the value of process mgt. It should get more points because of (...)
-1
 
3 reaktioner

 
🥈 How to Apply Baldrige?
How to apply these Baldrige principles of effective performance management in practice? (...)
-1
 
2 reaktioner

 
Experttips om Baldrige Award (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Generic Application Project Plan for Baldrige

Preparing an Excellence Award Application (...)
   
 
 
 

The Benefits of Applying for Baldrige

Strategy, Performance (...)
   
 
 
 

Updated and Tailored Baldrige Criteria Items

Baldrige Refinements (...)
   
 
 
 

The Financial Results of Baldrige

Strategy, Performance (...)
   
 
 
 

Best Practices for Baldrige

Applying for an Excellence Award (...)
   
 
 
 

The Review Process of Baldrige

Strategy, Performance (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Baldrige Prestationskriterier

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  BPR  |  EFQM-modell  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mera om Baldrige Award - BNQP-NIST-Hemsida


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Baldrige Prestationskriterier? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.