Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Kunskapscenter

   

Att bedöma ledningssystem och att identifiera viktiga förbättringsområden. Förklaring av Baldrige Belöning (Baldridge Award).

Innehåll

Premium

Modellen för de olika kategoriernas prestationskriterier i Baldrige Award kan användas till att bedöma ledningssystem och identifiera viktiga förbättringsområden.


Baldrige Award etablerades av USA-kongressen år 1987 och namngavs efter den förutvarande handelssekreteraren, Malcolm Baldrige. Den syftar till att främja kvalitetsmedvetandet och baseras på en viktad poängskala med sju olika kategorier av prestationskriterier:


1 Ledarskap (120 poäng.)

   1.1 Organisatoriskt Ledarskap (70 poäng.)

   1.2 Socialt ansvar (50 poäng.)

2 Strategisk planering  (85 poäng.)

   2.1 Strategi utveckling (40 poäng.)

   2.2 Strategi utveckling, utnyttjande (45 poäng.)

3 Kund  och Marknads Fokus (85 poäng.)

   3.1 Kund- och marknadskunskap (40 poäng.)

   3.2 Kundrelationer och Kundtillfredsställelse (45 poäng.)

4 Mätning, Analys, Kunskapshantering (KM) (90 poäng.)

   4.1 Mätning och analys av organisatorisk prestation (45 poäng.)

   4.2 Informations och Kunskapshantering (KM) (45 poäng.)

5 Human Resource Fokus (85 poäng.)

   5.1 Arbetssystem (35 poäng.)

   5.2 Lärande och motivation för anställda (25 poäng.)

   5.3 Anställdas Må-Bra status och tillfredsställelse (25 poäng.)

6 Process Management (85 poäng.)

   6.1 Värdeskapande processer (50 poäng.)

   6.2 Supportprocesser (35 poäng.)

7 Affärsresultat (450 poäng.)

   7.1 Kund-fokuserat resultat (75 poäng.)

   7.2 Produkt och tjänste resultat (75 poäng.)

   7.3 Finansiellt och marknads resultat (75 poäng.)

   7.4 Human Resource resultat (75 poäng.)

   7.5 Organisatorisk effektivitets resultat (75 poäng.)

   7.6 Styrning och socialt ansvars resultat (CSR) (75 poäng.)


Det maximala uppnåeliga poängen är 1000.   De sju kategorierna i prestationsmodellen av Baldrige Belöning kan användas vid att bedöma managementsystem och identifiera viktiga förbättringsområden. Modellen passar väl hos organisationer som utövar en filosofi med ständiga förbättringar.


Baldrige Criteria for Performance Excellence handlar om att vinna affärs framgångar genom att vara högpresterande, hög integritet, etisk organisation. Kriterierna hjälper organisationer till att reagera på nuvarande utmaningar och adresserar all den komplexitet det är att leverera dagens resultat under tiden som man effektivt förbereder sig inför framtiden. De från år 2005 kriterierna har uppdaterats för att ta hand om de specifika kraven och tryck det är på dagens ledare; behoven för organisatoriska, och inte bara just teknologisk, innovation; och utmaningarna av långsiktig genomförbarhet och uthållighet som ett hög-presterande företag. Kriterierna avser mer vikten med själva utförandet: vara lättrörlig och fortfarande kunna genomföra med en hög hastighet.


Bok: Mark L. Blazey - Insights to Performance Excellence 2003 -

Bok: David W. Hutton - From Baldrige to the Bottom Line -


Baldrige Prestationskriterier Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Baldrige Prestationskriterier Forumet  

Nya ämnen

  Performance Management System versus ACR
What is the main difference between Annual Confidential Report (ACR) and the Performance Management System (PMS). I agree that the ACRs were ritualist...
     
 
  The Plethora of Data in This Age is Confusing the Heck Out of Business Owners
To truly improve the performance of large organizations, we need an attitudinal change. Unless businesses go back to the basics, the confusion that is...
     
 
  How to Apply Baldrige?
How to apply these Baldrige principles of effective performance management in practice?...
     
 
  Suggestion for Baldrige Model: ERP
This model should be reviewed now. We can't underestimate the value of process mgt. It should get more points because of increase in usage of ERP pack...
     
 

Best Practices - Baldrige Prestationskriterier

Expert Tips (ENG) - Baldrige Award
 

Generic Application Project Plan for Baldrige

Preparing an Excellence Award Application
In the article 'How To Prepare An Excellence Award Application' (Quality Progress, May 2005), Glenn ...
 
 
 

The Benefits of Applying for Baldrige

Strategy, Performance
Baldrige Award applicants have cited following key benefits of the application and evaluation proces...
 
 
 

Updated and Tailored Baldrige Criteria Items

Baldrige Refinements
The Baldrige criteria have been updated and tailored towards certain sectors in the mean time. See:<...
 
 
 

The Financial Results of Baldrige

Strategy, Performance
Although Baldrige Award applicants and recipients are citing many benefits of applying for the Baldr...
 
 
 

Best Practices for Baldrige

Applying for an Excellence Award
In order to prevent disappointments during and after the application process and to receive actio...
 
 
 

The Review Process of Baldrige

Strategy, Performance
Once a company completes its application, the work of examiners and judges begins. The evaluation pr...
 
 

Resurser - Baldrige Prestationskriterier
 

Nyheter om Baldrige Belöning


     
 

Nyheter om Mätning Prestation


     
 

Videor om Baldrige Belöning


     
 

Videor om Mätning Prestation


     
 

Presentationer om Baldrige Belöning


     
 

Presentationer om Mätning Prestation


     
 

Mer om Baldrige Belöning


     
 

Mer om Mätning Prestation


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  BPR  |  EFQM-modell  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mera om Baldrige Award - BNQP-NIST-Hemsida


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 19-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.