Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Kunskapscenter

   

Att bedöma ledningssystem och att identifiera viktiga förbättringsområden. Förklaring av Baldrige Belöning (Baldridge Award).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Modellen för de olika kategoriernas prestationskriterier i Baldrige Award kan användas till att bedöma ledningssystem och identifiera viktiga förbättringsområden.


Baldrige Award etablerades av USA-kongressen år 1987 och namngavs efter den förutvarande handelssekreteraren, Malcolm Baldrige. Den syftar till att främja kvalitetsmedvetandet och baseras på en viktad poängskala med sju olika kategorier av prestationskriterier:


1 Ledarskap (120 poäng.)

   1.1 Organisatoriskt Ledarskap (70 poäng.)

   1.2 Socialt ansvar (50 poäng.)

2 Strategisk planering  (85 poäng.)

   2.1 Strategi utveckling (40 poäng.)

   2.2 Strategi utveckling, utnyttjande (45 poäng.)

3 Kund  och Marknads Fokus (85 poäng.)

   3.1 Kund- och marknadskunskap (40 poäng.)

   3.2 Kundrelationer och Kundtillfredsställelse (45 poäng.)

4 Mätning, Analys, Kunskapshantering (KM) (90 poäng.)

   4.1 Mätning och analys av organisatorisk prestation (45 poäng.)

   4.2 Informations och Kunskapshantering (KM) (45 poäng.)

5 Human Resource Fokus (85 poäng.)

   5.1 Arbetssystem (35 poäng.)

   5.2 Lärande och motivation för anställda (25 poäng.)

   5.3 Anställdas Må-Bra status och tillfredsställelse (25 poäng.)

6 Process Management (85 poäng.)

   6.1 Värdeskapande processer (50 poäng.)

   6.2 Supportprocesser (35 poäng.)

7 Affärsresultat (450 poäng.)

   7.1 Kund-fokuserat resultat (75 poäng.)

   7.2 Produkt och tjänste resultat (75 poäng.)

   7.3 Finansiellt och marknads resultat (75 poäng.)

   7.4 Human Resource resultat (75 poäng.)

   7.5 Organisatorisk effektivitets resultat (75 poäng.)

   7.6 Styrning och socialt ansvars resultat (CSR) (75 poäng.)


Det maximala uppnåeliga poängen är 1000.   De sju kategorierna i prestationsmodellen av Baldrige Belöning kan användas vid att bedöma managementsystem och identifiera viktiga förbättringsområden. Modellen passar väl hos organisationer som utövar en filosofi med ständiga förbättringar.


Baldrige Criteria for Performance Excellence handlar om att vinna affärs framgångar genom att vara högpresterande, hög integritet, etisk organisation. Kriterierna hjälper organisationer till att reagera på nuvarande utmaningar och adresserar all den komplexitet det är att leverera dagens resultat under tiden som man effektivt förbereder sig inför framtiden. De från år 2005 kriterierna har uppdaterats för att ta hand om de specifika kraven och tryck det är på dagens ledare; behoven för organisatoriska, och inte bara just teknologisk, innovation; och utmaningarna av långsiktig genomförbarhet och uthållighet som ett hög-presterande företag. Kriterierna avser mer vikten med själva utförandet: vara lättrörlig och fortfarande kunna genomföra med en hög hastighet.


Bok: Mark L. Blazey - Insights to Performance Excellence 2003 -

Bok: David W. Hutton - From Baldrige to the Bottom Line -


Baldrige Prestationskriterier Forumet
  The Plethora of Data in This Age is Confusing the Heck Out of Business Owners
To truly improve the performance of large organizations, we need an attitudinal change. Unless businesses go back to the basics, the confusion that is reigning at the present with the tumbling world economies will destroy business as it should be.
     
 
  Performance Management System versus ACR
What is the main difference between Annual Confidential Report (ACR) and the Performance Management System (PMS). I agree that the ACRs were ritualistic in nature. But, the process of PMS too have the same threat, if the same is implemented with full...
     
 
  Suggestion for Baldrige Model: ERP
This model should be reviewed now. We can't underestimate the value of process mgt. It should get more points because of increase in usage of ERP packages....
     
 
  How to Apply Baldrige?
How to apply these Baldrige principles of effective performance management in practice?...
     
 

Baldrige Prestationskriterier Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Baldrige Prestationskriterier Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Baldrige Prestationskriterier Premium

Expert Tips (ENG) - Baldrige Award Premium
 

Generic Application Project Plan for Baldrige

In the article 'How To Prepare An Excellence Award Application' (Quality Progress, May 2005), Glenn W. Bodinson provides following steps to prepare...
Usage (application): Preparing an Excellence Award Application
 
 
 

The Benefits of Applying for Baldrige

Baldrige Award applicants have cited following key benefits of the application and evaluation process:
- Acceleration of improvement efforts: The...
Usage (application): Strategy, Performance
 
 
 

Updated and Tailored Baldrige Criteria Items

The Baldrige criteria have been updated and tailored towards certain sectors in the mean time. See:
-  
 
 

The Financial Results of Baldrige

Although Baldrige Award applicants and recipients are citing many benefits of applying for the Baldrige Award, the Baldrige Stock Study, which has bee...
Usage (application): Strategy, Performance
 
 
 

Best Practices for Baldrige

In order to prevent disappointments during and after the application process and to receive actionable feedback from the award examiners, Glenn...
Usage (application): Applying for an Excellence Award
 
 
 

The Review Process of Baldrige

Once a company completes its application, the work of examiners and judges begins. The evaluation process consists out of four steps:
1. Independ...
Usage (application): Strategy, Performance
 
 

Resurser - Baldrige Prestationskriterier Premium
 

Nyheter

Baldrige Belöning
     
 

Nyheter

Mätning Prestation
     
 

Videor

Baldrige Belöning
     
 

Videor

Mätning Prestation
     
 

Presentationer

Baldrige Belöning
     
 

Presentationer

Mätning Prestation
     
 

Mer

Baldrige Belöning
     
 

Mer

Mätning Prestation
     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  BPR  |  EFQM-modell  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mera om Baldrige Award - BNQP-NIST-Hemsida


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.