Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Kunskapscenter

   

Att bedöma ledningssystem och att identifiera viktiga förbättringsområden. Förklaring av Baldrige Belöning (Baldridge Award).

Innehåll

Premium

Modellen för de olika kategoriernas prestationskriterier i Baldrige Award kan användas till att bedöma ledningssystem och identifiera viktiga förbättringsområden.


Baldrige Award etablerades av USA-kongressen år 1987 och namngavs efter den förutvarande handelssekreteraren, Malcolm Baldrige. Den syftar till att främja kvalitetsmedvetandet och baseras på en viktad poängskala med sju olika kategorier av prestationskriterier:


1 Ledarskap (120 poäng.)

   1.1 Organisatoriskt Ledarskap (70 poäng.)

   1.2 Socialt ansvar (50 poäng.)

2 Strategisk planering  (85 poäng.)

   2.1 Strategi utveckling (40 poäng.)

   2.2 Strategi utveckling, utnyttjande (45 poäng.)

3 Kund  och Marknads Fokus (85 poäng.)

   3.1 Kund- och marknadskunskap (40 poäng.)

   3.2 Kundrelationer och Kundtillfredsställelse (45 poäng.)

4 Mätning, Analys, Kunskapshantering (KM) (90 poäng.)

   4.1 Mätning och analys av organisatorisk prestation (45 poäng.)

   4.2 Informations och Kunskapshantering (KM) (45 poäng.)

5 Human Resource Fokus (85 poäng.)

   5.1 Arbetssystem (35 poäng.)

   5.2 Lärande och motivation för anställda (25 poäng.)

   5.3 Anställdas Må-Bra status och tillfredsställelse (25 poäng.)

6 Process Management (85 poäng.)

   6.1 Värdeskapande processer (50 poäng.)

   6.2 Supportprocesser (35 poäng.)

7 Affärsresultat (450 poäng.)

   7.1 Kund-fokuserat resultat (75 poäng.)

   7.2 Produkt och tjänste resultat (75 poäng.)

   7.3 Finansiellt och marknads resultat (75 poäng.)

   7.4 Human Resource resultat (75 poäng.)

   7.5 Organisatorisk effektivitets resultat (75 poäng.)

   7.6 Styrning och socialt ansvars resultat (CSR) (75 poäng.)


Det maximala uppnåeliga poängen är 1000.   De sju kategorierna i prestationsmodellen av Baldrige Belöning kan användas vid att bedöma managementsystem och identifiera viktiga förbättringsområden. Modellen passar väl hos organisationer som utövar en filosofi med ständiga förbättringar.


Baldrige Criteria for Performance Excellence handlar om att vinna affärs framgångar genom att vara högpresterande, hög integritet, etisk organisation. Kriterierna hjälper organisationer till att reagera på nuvarande utmaningar och adresserar all den komplexitet det är att leverera dagens resultat under tiden som man effektivt förbereder sig inför framtiden. De från år 2005 kriterierna har uppdaterats för att ta hand om de specifika kraven och tryck det är på dagens ledare; behoven för organisatoriska, och inte bara just teknologisk, innovation; och utmaningarna av långsiktig genomförbarhet och uthållighet som ett hög-presterande företag. Kriterierna avser mer vikten med själva utförandet: vara lättrörlig och fortfarande kunna genomföra med en hög hastighet.


Bok: Mark L. Blazey - Insights to Performance Excellence 2003 -

Bok: David W. Hutton - From Baldrige to the Bottom Line -


Baldrige Prestationskriterier Forumet
  The Plethora of Data in This Age is Confusing the Heck Out of Business Owners
To truly improve the performance of large organiza...
     
 
  Performance Management System versus ACR
What is the main difference between Annual Confide...
     
 
  Suggestion for Baldrige Model: ERP
This model should be reviewed now. We can't undere...
     
 
  How to Apply Baldrige?
How to apply these Baldrige principles of effectiv...
     
 

Baldrige Prestationskriterier Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Baldrige Prestationskriterier Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Baldrige Prestationskriterier Premium

Expert Tips (ENG) - Baldrige Award Premium
 

Generic Application Project Plan for BaldrigeBli Medlem

In the article 'How To Prepare An Excellence Award...
Usage (application): Preparing an Excellence Award Application
 
 
 

The Benefits of Applying for BaldrigeBli Medlem

Baldrige Award applicants have cited following key...
Usage (application): Strategy, Performance
 
 
 

Updated and Tailored Baldrige Criteria ItemsBli Medlem

The Baldrige criteria have been updated and tailor...
Usage (application): Baldrige Refinements
 
 
 

The Financial Results of BaldrigeBli Medlem

Although Baldrige Award applicants and recipients ...
Usage (application): Strategy, Performance
 
 
 

Best Practices for BaldrigeBli Medlem

In order to prevent disappointments during and ...
Usage (application): Applying for an Excellence Award
 
 
 

The Review Process of BaldrigeBli Medlem

Once a company completes its application, the work...
Usage (application): Strategy, Performance
 
 

Resurser - Baldrige Prestationskriterier Premium
 

Nyheter om Baldrige BelöningBli Medlem


     
 

Nyheter om Mätning PrestationBli Medlem


     
 

Videor om Baldrige BelöningBli Medlem


     
 

Videor om Mätning PrestationBli Medlem


     
 

Presentationer om Baldrige BelöningBli Medlem


     
 

Presentationer om Mätning PrestationBli Medlem


     
 

Mer om Baldrige BelöningBli Medlem


     
 

Mer om Mätning PrestationBli Medlem


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  BPR  |  EFQM-modell  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mera om Baldrige Award - BNQP-NIST-Hemsida


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.