Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Kunskapscenter

Att bedöma ledningssystem och att identifiera viktiga förbättringsområden. Förklaring av Baldrige Belöning (Baldridge Award).


Modellen för de olika kategoriernas prestationskriterier i Baldrige Award kan användas till att bedöma ledningssystem och identifiera viktiga förbättringsområden.


Baldrige Award etablerades av USA-kongressen år 1987 och namngavs efter den förutvarande handelssekreteraren, Malcolm Baldrige. Den syftar till att främja kvalitetsmedvetandet och baseras på en viktad poängskala med sju olika kategorier av prestationskriterier:


1 Ledarskap (120 poäng.)

   1.1 Organisatoriskt Ledarskap (70 poäng.)

   1.2 Socialt ansvar (50 poäng.)

2 Strategisk planering  (85 poäng.)

   2.1 Strategi utveckling (40 poäng.)

   2.2 Strategi utveckling, utnyttjande (45 poäng.)

3 Kund  och Marknads Fokus (85 poäng.)

   3.1 Kund- och marknadskunskap (40 poäng.)

   3.2 Kundrelationer och Kundtillfredsställelse (45 poäng.)

4 Mätning, Analys, Kunskapshantering (KM) (90 poäng.)

   4.1 Mätning och analys av organisatorisk prestation (45 poäng.)

   4.2 Informations och Kunskapshantering (KM) (45 poäng.)

5 Human Resource Fokus (85 poäng.)

   5.1 Arbetssystem (35 poäng.)

   5.2 Lärande och motivation för anställda (25 poäng.)

   5.3 Anställdas Må-Bra status och tillfredsställelse (25 poäng.)

6 Process Management (85 poäng.)

   6.1 Värdeskapande processer (50 poäng.)

   6.2 Supportprocesser (35 poäng.)

7 Affärsresultat (450 poäng.)

   7.1 Kund-fokuserat resultat (75 poäng.)

   7.2 Produkt och tjänste resultat (75 poäng.)

   7.3 Finansiellt och marknads resultat (75 poäng.)

   7.4 Human Resource resultat (75 poäng.)

   7.5 Organisatorisk effektivitets resultat (75 poäng.)

   7.6 Styrning och socialt ansvars resultat (CSR) (75 poäng.)


Det maximala uppnåeliga poängen är 1000.   De sju kategorierna i prestationsmodellen av Baldrige Belöning kan användas vid att bedöma managementsystem och identifiera viktiga förbättringsområden. Modellen passar väl hos organisationer som utövar en filosofi med ständiga förbättringar.


Baldrige Criteria for Performance Excellence handlar om att vinna affärs framgångar genom att vara högpresterande, hög integritet, etisk organisation. Kriterierna hjälper organisationer till att reagera på nuvarande utmaningar och adresserar all den komplexitet det är att leverera dagens resultat under tiden som man effektivt förbereder sig inför framtiden. De från år 2005 kriterierna har uppdaterats för att ta hand om de specifika kraven och tryck det är på dagens ledare; behoven för organisatoriska, och inte bara just teknologisk, innovation; och utmaningarna av långsiktig genomförbarhet och uthållighet som ett hög-presterande företag. Kriterierna avser mer vikten med själva utförandet: vara lättrörlig och fortfarande kunna genomföra med en hög hastighet.


Bok: Mark L. Blazey - Insights to Performance Excellence 2003 -

Bok: David W. Hutton - From Baldrige to the Bottom Line -


Särskild Intressegrupp SIG - Baldrige Prestationskriterier


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Forum - Baldrige Prestationskriterier  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Performance Management System versus ACR (2 reaktioner)
What is the main difference between Annual Confidential Repo...
 
 
 
 
  The Plethora of Data in This Age is Confusing the Heck Out of Business Owners (1 reaktioner)
To truly improve the performance of large organizations, we ...
 
 
 
 
  Suggestion for Baldrige Model: ERP (3 reaktioner)
This model should be reviewed now. We can't underestimate th...
 
 
 
 
  How to Apply Baldrige? (2 reaktioner)
How to apply these Baldrige principles of effective performa...
 
 
 
 

Best Practices - Baldrige Prestationskriterier

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Baldrige Award

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Generic Application Project Plan for Baldrige

Preparing an Excellence Award Application...
 
 
 

The Benefits of Applying for Baldrige

Strategy, Performance...
 
 
 

Updated and Tailored Baldrige Criteria Items

Baldrige Refinements...
 
 
 

The Financial Results of Baldrige

Strategy, Performance...
 
 
 

Best Practices for Baldrige

Applying for an Excellence Award...
 
 
 

The Review Process of Baldrige

Strategy, Performance...
 
 

Resurser - Baldrige Prestationskriterier

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Baldrige Belöning


     
 

Nyheter om Mätning Prestation


     
 

Videor om Baldrige Belöning


     
 

Videor om Mätning Prestation


     
 

Presentationer om Baldrige Belöning


     
 

Presentationer om Mätning Prestation


     
 

Mer om Baldrige Belöning


     
 

Mer om Mätning Prestation


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  BPR  |  EFQM-modell  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |   HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mera om Baldrige Award - BNQP-NIST-Hemsida


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 23-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.