Analytisk CRM

Kunskapscenter

   

Fånga upp, analysera och applicera kunskapen om kunder och sätt att att närma sig dem, vanligtvis genom att använda databaser, statistik verktyg, databearbetning, maskininlärande, affärsintelligens och rapporteringsmetodologier. Förklaring av Analytisk CRM (Analytical CRM).

Innehåll

Premium

Vad är Analytisk CRM? Beskrivning

Analytisk CRM är den del av Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM som syftar till att lagra, att analysera och att applicera kunskapen om kunder och om sätt att närma sig kunder som ofta använder databaser, statistik verktyg, databearbetning, maskininlärande, affärsintelligens och rapporterande metodologier.


Kundkunskap består av:

 • Grundläggande personliga data liksom: kundnamn, företagsnamn, affärsenhet, affärsavdelningen, adress, epost, telefon, fax, kön, nationalitet, etc.
 • Mera sofistikerad kundkunskap som:
  • Kundvärde (årlig intäkt, lönsamhet)
  • Transaktioner (produktbeskrivning, intäkt, vinst, betalningsmetod, betalningsbeteende)
  • Internetkommunikation (IP-address, förstasida, klickströmmar, besökslängd),
  • Telefonkommunikation (call center rapportdata, säljsamtal),
  • Andra kommunikationer (postutskick, svar)
  • Kundtillfredsställelsen (med produkten, tjänsten och företaget)

Denna information om beställaren kan tas från processerna (försäljningen, tjänster, finansiellt och marknadsföringen) och ifrån kanalerna (Flerkanalsmarknadsföring), ifrån organisationen. Vissa typer av data kan också förvärvas från yttre källor, som marknadsundersökningsdata eller adressdatabaser. Det är ofta rekommenderbart att lagra alla kunddata centralt för att organisationen ska undvika ”flera versioner av sanningen”. Kunddata bör vara aktuella, fullständiga, korrekta, unika (varje kund bör förekomma endast 1 gång i databasen) och tillgängliga för de som behöver den, när de behöver den. Detta är verkligen fortiori för företag med en strategisk Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM filosofi.
 

Analytisk CRMexempelAnvändning av Analytisk CRM. Användningsområden

 • Optimerar marknadsföringseffektiviteten.
 • Kundförvärv, inbördes försäljning, mer-försäljning, bibehållande, Etc.
 • Analys av kundbeteendet för att underlätta produkt- och tjänstbeslutsfattande (t.ex. prissättning, för produktutveckling ). Jämför: Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 • Ledningsbeslut, t.ex. finansiella prognoser och kundlönsamhetsanalys.
 • Förutsägelser om sannolikhet för kundavhopp.

Stegen i Analytisk CRM. Process

Efter det att kunddatat har samlats in och har lagrats, kan den aktuella analysen äga rum. Analysprocessen görs grovt i följande steg:

 1. Problemformulering. Vad vi  önskar oss att veta. Svarar på om frågan är relevant och möjligt (tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt). Oftast handlar en CRM-analysfråga om:
  • Segmentering av kunder
  • Förvärvsanalys (vad är kvaliteten på olika listor eller databaser),
  • Relationsanalys (förväntat bibehållna kunder, möjligheter till försäljning från andra segment och produkter, säljdjupet och merförsäljning)
  • Analys för vilken kanal eller angreppssätt som ger de bästa resultaten,
 2. Förberedelse (stickprovsundersökningar, relevanta variabler, olika fall, spridning i resultatet, förbered definitivt dataset),
 3. Definitiv analys, genom att använda:
 4. Visualisera resultatet på ett sådant sätt att den är begriplig för användarna.

Styrkor med analytisk CRM. Fördelar

 • Kan hjälpa till att finna och undersöka användbar kunskap i stora kunddatabaser.
 • Klassificera kunder, förutsäga kundbeteenden, välja marknadsapproach eller kanal.

Begränsningar med analytisk CRM. Nackdelar

 • Vissa analytiska CRM-tekniker kan vara komplexa att förstå.
 • Befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av användande.

Analytisk CRM Forumet
  What is Analytical Marketing? Explanation
I am looking for the most applicable explanation o...
     
 
  Customer Classification Model
Dear all, I'm looking for a method to clasify our ...
     
 
  Marketing of Green Mobility Products
I would like some help regarding the marketing and...
     
 
  CRM in Pay TV Industry
Can anyone help me about implementation of Analyti...
     
 
  Customized Development or Vanilla Implementation of Analytical CRM
I think a company will have an competitive edge if...
     
 
  Project Using Analytical CRM
Hello everyone. I am eager to develop a project ap...
     
 

Analytisk CRM Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Analytisk CRM Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Analytisk CRM Premium

Expert Tips (ENG) - Analytical CRM Premium
 

Customer Behavior ModelingBli Medlem

Customer behavior modeling is an important part of...
Usage (application): Tracking and Modeling Customer Behavior Patterns
 
 
 

Customer Relationship TYPESBli Medlem

Next time you're using the term "CRM", remember th...
Usage (application): CRM, Relation Marketing, Branding
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data CredibilityBli Medlem

The problem of data credibility
Data c...
Usage (application): Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence
 
 
 

Online versus Traditional ResearchBli Medlem

Advantages:
- Online research is inexp...
Usage (application): Advantages and Disadvantages
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of AdvertisingBli Medlem

Large firms are spreading their sometimes immense ...
Usage (application): Advertising Effectiveness
 
 
 

Common Pitfalls of Analytical CRMBli Medlem

Snyder and Davidson ('In trouble?', Conspectus - T...
Usage (application): Implementing Analytical CRM
 
 

Resurser - Analytisk CRM Premium
 

Nyheter om Analytisk Crm CrmBli Medlem


     
 

Nyheter om Marknadsföring AffärsintelligensBli Medlem


     
 

Videor om Analytisk Crm CrmBli Medlem


     
 

Videor om Marknadsföring AffärsintelligensBli Medlem


     
 

Presentationer om Analytisk Crm CrmBli Medlem


     
 

Presentationer om Marknadsföring AffärsintelligensBli Medlem


     
 

Mer om Analytisk Crm CrmBli Medlem


     
 

Mer om Marknadsföring AffärsintelligensBli Medlem


     

Jämför analytisk CRM med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Regressionsanalys  |  Dynamisk Regression  |  Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Flerkanalsmarknadsföring   |  Business Intelligens  |  Operativa CRM


Retur till Management Start: Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.