Analytisk CRM

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Fånga upp, analysera och applicera kunskapen om kunder och sätt att att närma sig dem, vanligtvis genom att använda databaser, statistik verktyg, databearbetning, maskininlärande, affärsintelligens och rapporteringsmetodologier. Förklaring av Analytisk CRM (Analytical CRM).


Vad är Analytisk CRM? Beskrivning

Analytisk CRM är den del av Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM som syftar till att lagra, att analysera och att applicera kunskapen om kunder och om sätt att närma sig kunder som ofta använder databaser, statistik verktyg, databearbetning, maskininlärande, affärsintelligens och rapporterande metodologier.


Kundkunskap består av:

 • Grundläggande personliga data liksom: kundnamn, företagsnamn, affärsenhet, affärsavdelningen, adress, epost, telefon, fax, kön, nationalitet, etc.
 • Mera sofistikerad kundkunskap som:
  • Kundvärde (årlig intäkt, lönsamhet)
  • Transaktioner (produktbeskrivning, intäkt, vinst, betalningsmetod, betalningsbeteende)
  • Internetkommunikation (IP-address, förstasida, klickströmmar, besökslängd),
  • Telefonkommunikation (call center rapportdata, säljsamtal),
  • Andra kommunikationer (postutskick, svar)
  • Kundtillfredsställelsen (med produkten, tjänsten och företaget)

Denna information om beställaren kan tas från processerna (försäljningen, tjänster, finansiellt och marknadsföringen) och ifrån kanalerna (Flerkanalsmarknadsföring), ifrån organisationen. Vissa typer av data kan också förvärvas från yttre källor, som marknadsundersökningsdata eller adressdatabaser. Det är ofta rekommenderbart att lagra alla kunddata centralt för att organisationen ska undvika ”flera versioner av sanningen”. Kunddata bör vara aktuella, fullständiga, korrekta, unika (varje kund bör förekomma endast 1 gång i databasen) och tillgängliga för de som behöver den, när de behöver den. Detta är verkligen fortiori för företag med en strategisk Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM filosofi.
 

Analytisk CRMexempelAnvändning av Analytisk CRM. Användningsområden

 • Optimerar marknadsföringseffektiviteten.
 • Kundförvärv, inbördes försäljning, mer-försäljning, bibehållande, Etc.
 • Analys av kundbeteendet för att underlätta produkt- och tjänstbeslutsfattande (t.ex. prissättning, för produktutveckling ). Jämför: Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 • Ledningsbeslut, t.ex. finansiella prognoser och kundlönsamhetsanalys.
 • Förutsägelser om sannolikhet för kundavhopp.

Stegen i Analytisk CRM. Process

Efter det att kunddatat har samlats in och har lagrats, kan den aktuella analysen äga rum. Analysprocessen görs grovt i följande steg:

 1. Problemformulering. Vad vi  önskar oss att veta. Svarar på om frågan är relevant och möjligt (tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt). Oftast handlar en CRM-analysfråga om:
  • Segmentering av kunder
  • Förvärvsanalys (vad är kvaliteten på olika listor eller databaser),
  • Relationsanalys (förväntat bibehållna kunder, möjligheter till försäljning från andra segment och produkter, säljdjupet och merförsäljning)
  • Analys för vilken kanal eller angreppssätt som ger de bästa resultaten,
 2. Förberedelse (stickprovsundersökningar, relevanta variabler, olika fall, spridning i resultatet, förbered definitivt dataset),
 3. Definitiv analys, genom att använda:
 4. Visualisera resultatet på ett sådant sätt att den är begriplig för användarna.

Styrkor med analytisk CRM. Fördelar

 • Kan hjälpa till att finna och undersöka användbar kunskap i stora kunddatabaser.
 • Klassificera kunder, förutsäga kundbeteenden, välja marknadsapproach eller kanal.

Begränsningar med analytisk CRM. Nackdelar

 • Vissa analytiska CRM-tekniker kan vara komplexa att förstå.
 • Befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av användande.

Särskild Intressegrupp SIG - Analytisk CRM


Särskild Intressegrupp SIG (17 medlemmar)


Forum - Analytisk CRM  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  What is Analytical Marketing? Explanation (2 reaktioner)
I am looking for the most applicable explanation of "analyti...
 
 
 
 
  Customer Classification Model (1 reaktioner)
Dear all, I'm looking for a method to clasify our customers....
 
 
 
 
  Analytical CRM in the Pay TV Industry (1 reaktioner)
Can anyone help me about implementation of Analytical CRM in...
 
 
 
 
  Implementation of Analytical CRM: Customized Development or Vanilla Approach? (1 reaktioner)
I think a company will have a competitive edge if it goes fo...
 
 
 
 
  Project Using Analytical CRM (2 reaktioner)
Hello everyone. I am eager to develop a project applying the...
 
 
 
 

Best Practices - Analytisk CRM

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Analytical CRM

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Customer Behavior Modeling

Tracking and Modeling Customer Behavior Patterns...
 
 
 

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding...
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence...
 
 
 

Online versus Traditional Research

Advantages and Disadvantages...
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of Advertising

Advertising Effectiveness...
 
 
 

Common Pitfalls of Analytical CRM

Implementing Analytical CRM...
 
 

Resurser - Analytisk CRM

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Analytisk Crm Crm


     
 

Nyheter om Marknadsföring Affärsintelligens


     
 

Videor om Analytisk Crm Crm


     
 

Videor om Marknadsföring Affärsintelligens


     
 

Presentationer om Analytisk Crm Crm


     
 

Presentationer om Marknadsföring Affärsintelligens


     
 

Mer om Analytisk Crm Crm


     
 

Mer om Marknadsföring Affärsintelligens


     

Jämför analytisk CRM med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Regressionsanalys  |  Dynamisk Regression  |  Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Flerkanalsmarknadsföring   |  Business Intelligens  |  Operativa CRM


Retur till Management Start: Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 14-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.