Analytisk CRM

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Analytisk CRM? Beskrivning

Analytisk CRM är den del av Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM som syftar till att lagra, att analysera och att applicera kunskapen om kunder och om sätt att närma sig kunder som ofta använder databaser, statistik verktyg, databearbetning, maskininlärande, affärsintelligens och rapporterande metodologier.


Kundkunskap består av:

 • Grundläggande personliga data liksom: kundnamn, företagsnamn, affärsenhet, affärsavdelningen, adress, epost, telefon, fax, kön, nationalitet, etc.
 • Mera sofistikerad kundkunskap som:
  • Kundvärde (årlig intäkt, lönsamhet)
  • Transaktioner (produktbeskrivning, intäkt, vinst, betalningsmetod, betalningsbeteende)
  • Internetkommunikation (IP-address, förstasida, klickströmmar, besökslängd),
  • Telefonkommunikation (call center rapportdata, säljsamtal),
  • Andra kommunikationer (postutskick, svar)
  • Kundtillfredsställelsen (med produkten, tjänsten och företaget)

Denna information om beställaren kan tas från processerna (försäljningen, tjänster, finansiellt och marknadsföringen) och ifrån kanalerna (Flerkanalsmarknadsföring), ifrån organisationen. Vissa typer av data kan också förvärvas från yttre källor, som marknadsundersökningsdata eller adressdatabaser. Det är ofta rekommenderbart att lagra alla kunddata centralt för att organisationen ska undvika ”flera versioner av sanningen”. Kunddata bör vara aktuella, fullständiga, korrekta, unika (varje kund bör förekomma endast 1 gång i databasen) och tillgängliga för de som behöver den, när de behöver den. Detta är verkligen fortiori för företag med en strategisk Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM filosofi.
 

Analytisk CRMexempelAnvändning av Analytisk CRM. Användningsområden

 • Optimerar marknadsföringseffektiviteten.
 • Kundförvärv, inbördes försäljning, mer-försäljning, bibehållande, Etc.
 • Analys av kundbeteendet för att underlätta produkt- och tjänstbeslutsfattande (t.ex. prissättning, för produktutveckling ). Jämför: Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 • Ledningsbeslut, t.ex. finansiella prognoser och kundlönsamhetsanalys.
 • Förutsägelser om sannolikhet för kundavhopp.

Stegen i Analytisk CRM. Process

Efter det att kunddatat har samlats in och har lagrats, kan den aktuella analysen äga rum. Analysprocessen görs grovt i följande steg:

 1. Problemformulering. Vad vi  önskar oss att veta. Svarar på om frågan är relevant och möjligt (tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt). Oftast handlar en CRM-analysfråga om:
  • Segmentering av kunder
  • Förvärvsanalys (vad är kvaliteten på olika listor eller databaser),
  • Relationsanalys (förväntat bibehållna kunder, möjligheter till försäljning från andra segment och produkter, säljdjupet och merförsäljning)
  • Analys för vilken kanal eller angreppssätt som ger de bästa resultaten,
 2. Förberedelse (stickprovsundersökningar, relevanta variabler, olika fall, spridning i resultatet, förbered definitivt dataset),
 3. Definitiv analys, genom att använda:
 4. Visualisera resultatet på ett sådant sätt att den är begriplig för användarna.

Styrkor med analytisk CRM. Fördelar

 • Kan hjälpa till att finna och undersöka användbar kunskap i stora kunddatabaser.
 • Klassificera kunder, förutsäga kundbeteenden, välja marknadsapproach eller kanal.

Begränsningar med analytisk CRM. Nackdelar

 • Vissa analytiska CRM-tekniker kan vara komplexa att förstå.
 • Befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av användande.

Särskild Intressegrupp SIG

Analytisk CRM Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)

Forum  

Forum om Analytisk CRM.


How to Use Artificial Intelligence in Marketing
Artificial Intelligence (AI) is a disruptive technology that will impact a diverse range of industries. Even though the (...)
9
 
1 reaktioner
 
Customer Profitability Analysis
Should a firm focus primarily on the customers who are ready to pay a higher price? Are those customers the most profita (...)
6
 
2 reaktioner
 
The Data-Driven Marketing Approach
In today's highly competitive world, providing customers with a customized experience often leads to good business resul (...)
2
 
2 reaktioner
 
The Value of Customer Data
Lots of people think that customer data and especially if you have a lot of it, is very valuable and can even provide a (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Analytisk CRM. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Customer Classification Model
Dear all, I'm looking for a method to clasify our customers. I want to analyse them on financial stability, market secto (...)
5
 
1 reaktioner

 
🥈 What is Analytical Marketing? Explanation
I am looking for the most applicable explanation of "analytical marketing"... Please react if you have a good definitio (...)
4
 
2 reaktioner

 
🥉 Analytical CRM in the Pay TV Industry
Can anyone help me about implementation of Analytical CRM in the Pay TV industry? Who can share some experiences or best (...)
3
 
1 reaktioner

 
Implementation of Analytical CRM: Customized Development or Vanilla Approach?
I think a company will have a competitive edge if it goes for customized development rather than a vanilla implementatio (...)
3
 
1 reaktioner

 
Project Using Analytical CRM
Hello everyone. I am eager to develop a project applying the analytical CRM approach. I found it much practical. I am co (...)
1
 
2 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Analytical CRM (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Customer Behavior Modeling

Tracking and Modeling Customer Behavior Patterns (...)
   
 
 
 

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding (...)
   
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence (...)
   
 
 
 

Online versus Traditional Research

Advantages and Disadvantages (...)
   
 
 
 

Internet of Things and Marketing

Marketing, Supply Chain Management, Internet Strategy (...)
   
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of Advertising

Advertising Effectiveness (...)
   
 
 
 

Common Pitfalls of Analytical CRM

Implementing Analytical CRM (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Analytisk CRM. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför analytisk CRM med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Regressionsanalys  |  Dynamisk Regression  |  Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Flerkanalsmarknadsföring   |  Business Intelligens  |  Operativa CRM


Retur till Management Start: Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Analytisk CRM? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.