Analytisch CRM

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het vastleggen, analyseren en toepassen van kennis over klanten en manieren om hen te benaderen, veelal gebruikmakend van gegevensbestanden, statistische hulpmiddelen, datamining, machine leren, bedrijfsintelligentie en rapportage methodologieŽn. Verklaring van analytisch CRM.


Wat is Analytisch CRM? Beschrijving

Analytisch CRM is dat†deel van Klantrelatiemanagement (CRM) dat zich richt op het opslaan van, het analyseren van en het toepassen van†kennis over klanten en over manieren om klanten te benaderen, veelal door gebruik te maken van†databases,†statistische tools,†datamining, machine learning, Business Intelligence†en rapportage methodologieŽn.


Deze kennis over†klanten bestaat uit:

 • Basis persoonsgegevens zoals: klantnaam, firmanaam, business unit, afdeling, adres, e-mail, telefoon, fax, geslacht, nationaliteit, enz.
 • Verfijndere cliŽntkennis zoals:
  • De waarde van de cliŽnt (jaarlijkse omzet, winstgevendheid)
  • Transacties (productbeschrijving, omzet, winst, betalingsmethode, betalingsgedrag)
  • Internetcommunicatie†(het IP-adres, pagina van binnenkomst, klikstroom, duur van het bezoek)
  • Telefonische communicatie (rapportages van het callcenter, verkoopgesprekken)
  • Andere communicatie (mailings, reacties)
  • Klanttevredenheid (met het product, de dienst, het bedrijf)

Deze cliŽntinformatie kan worden vastgelegd vanuit de processen (verkoop, service, financiŽn, marketing) en kanalen (Multi-channelmarketing) van de organisatie. Bepaalde gegevens kunnen ook uit externe bronnen worden verworven, zoals marktonderzoekgegevens of adresgegevensbestanden. Het is vaak raadzaam om alle cliŽntgegevens voor de organisatie centraal op te slaan om Ąmeerdere versies van de waarheidď te vermijden. De klantgegevens†moeten†actueel†zijn, compleet, correct, uniek (elke cliŽnt zou slechts 1 keer†in de database†moeten voorkomen) en toegankelijk voor hen†die de informatie nodig hebben†wanneer zij deze†nodig hebben. Dit geldt des te sterker voor bedrijven met een strategische†Customer Relationship Management†filosofie.
 

Voorbeeld van Analytische CRMGebruik van Analytisch CRM. Toepassingen

 • Het optimaliseren van de†marketingeffectiviteit.
 • Klantacquisitie,†cross-selling, up-selling, retentie, enz.
 • Analyse van klantgedrag teneinde de besluitvorming over producten en diensten te ondersteunen (b.v.†prijsstelling, nieuwe productontwikkeling). Vergelijk: Quality Function Deployment.
 • Managementbesluiten, b.v. financiŽle voorspelling en klant rentabiliteitanalyse.
 • Voorspelling van de waarschijnlijkheid van klantverlies (klantverloop).

Stappen in Analytisch CRM. Proces

Nadat de cliŽntgegevens zijn verzameld en opgeslagen, kan de daadwerkelijke analyse plaatsvinden. Het analyseproces is ruwweg opgebouwd uit†de volgende stappen:

 1. De formulering van het probleem. Wat wij willen weten? Is het beantwoorden van de vraag relevant†en mogelijk (technisch, financieel en organisatorisch). Veelal gaat een†CRM analysevraag†over:
  • Segmentatie van cliŽnten
  • Acquisitieanalyse†(wat is de kwaliteit van diverse lijsten of databases)
  • Relatieanalyse†(verwachte retentie, kansen voor cross-selling, deep-selling, up-selling)
  • Kanaalanalyse of benaderingsanalyse (welk kanaal of welke benadering geeft de beste resultaten)
 2. Voorbereiding (willekeurige steekproefonderzoek, relevante variabelen, scenario's,†spreiding in scores, het voorbereiden†van de definitieve dataset)
 3. Definitieve analyse,†welke het volgende†gebruikt:
 4. Visualiseren van de resultaten op zodanige†wijze†dat het voor de gebruikers begrijpelijk is.

Sterke punten van AnalytischE CRM. Voordelen

 • Kan helpen om nuttige kennis in grote klantgegevensbestanden te vinden en te onderzoeken.
 • Classificeer klanten, voorspel klantgedrag, selecteer marktaanpak of kanaal.

Beperkingen van AnalytischE CRM. Nadelen

 • Bepaalde analytische CRM technieken†kunnen complex zijn om te begrijpen.
 • Nog in een vroeg gebruiksstadium.

Special Interest Group - Analytische CRM


Special Interest Group (69 leden)


Forum - Analytische CRM  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  What is Analytical Marketing? Explanation (2 reacties)
I am looking for the most applicable explanation of "analyti...
 
 
 
 
  Customer Classification Model (1 reacties)
Dear all, I'm looking for a method to clasify our customers....
 
 
 
 
  Analytical CRM in the Pay TV Industry (1 reacties)
Can anyone help me about implementation of Analytical CRM in...
 
 
 
 
  Implementation of Analytical CRM: Customized Development or Vanilla Approach? (1 reacties)
I think a company will have a competitive edge if it goes fo...
 
 
 
 
  Project Using Analytical CRM (2 reacties)
Hello everyone. I am eager to develop a project applying the...
 
 
 
 

Best Practices - Analytische CRM

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Analytical CRM

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Customer Behavior Modeling

Tracking and Modeling Customer Behavior Patterns...
 
 
 

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding...
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data Credibility

Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence...
 
 
 

Online versus Traditional Research

Advantages and Disadvantages...
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of Advertising

Advertising Effectiveness...
 
 
 

Common Pitfalls of Analytical CRM

Implementing Analytical CRM...
 
 

Hulpbronnen - Analytische CRM

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Analytische Crm


     
 

Nieuws over Marketing Intelligence


     
 

Video's over Analytische Crm


     
 

Video's over Marketing Intelligence


     
 

Presentaties over Analytische Crm


     
 

Presentaties over Marketing Intelligence


     
 

Meer over Analytische Crm


     
 

Meer over Marketing Intelligence


     

Vergelijk met Analytische CRM: Klantrelatiemanagement (CRM)  |† Regressie-analyse  |† Dynamische Regressie  |† Onderliggende Factoranalyse  |† Exponential Smoothing  |† ARIMA  |† Multi-channelmarketing  |† Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Operationele CRM


Keer terug naar Management Discipline: Marketing


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.