Analytisch CRM

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het vastleggen, analyseren en toepassen van kennis over klanten en manieren om hen te benaderen, veelal gebruikmakend van gegevensbestanden, statistische hulpmiddelen, datamining, machine leren, bedrijfsintelligentie en rapportage methodologieŽn. Verklaring van analytisch CRM.

Inhoud

Premium

Wat is Analytisch CRM? Beschrijving

Analytisch CRM is dat†deel van Klantrelatiemanagement (CRM) dat zich richt op het opslaan van, het analyseren van en het toepassen van†kennis over klanten en over manieren om klanten te benaderen, veelal door gebruik te maken van†databases,†statistische tools,†datamining, machine learning, Business Intelligence†en rapportage methodologieŽn.


Deze kennis over†klanten bestaat uit:

 • Basis persoonsgegevens zoals: klantnaam, firmanaam, business unit, afdeling, adres, e-mail, telefoon, fax, geslacht, nationaliteit, enz.
 • Verfijndere cliŽntkennis zoals:
  • De waarde van de cliŽnt (jaarlijkse omzet, winstgevendheid)
  • Transacties (productbeschrijving, omzet, winst, betalingsmethode, betalingsgedrag)
  • Internetcommunicatie†(het IP-adres, pagina van binnenkomst, klikstroom, duur van het bezoek)
  • Telefonische communicatie (rapportages van het callcenter, verkoopgesprekken)
  • Andere communicatie (mailings, reacties)
  • Klanttevredenheid (met het product, de dienst, het bedrijf)

Deze cliŽntinformatie kan worden vastgelegd vanuit de processen (verkoop, service, financiŽn, marketing) en kanalen (Multi-channelmarketing) van de organisatie. Bepaalde gegevens kunnen ook uit externe bronnen worden verworven, zoals marktonderzoekgegevens of adresgegevensbestanden. Het is vaak raadzaam om alle cliŽntgegevens voor de organisatie centraal op te slaan om Ąmeerdere versies van de waarheidď te vermijden. De klantgegevens†moeten†actueel†zijn, compleet, correct, uniek (elke cliŽnt zou slechts 1 keer†in de database†moeten voorkomen) en toegankelijk voor hen†die de informatie nodig hebben†wanneer zij deze†nodig hebben. Dit geldt des te sterker voor bedrijven met een strategische†Customer Relationship Management†filosofie.
 

Voorbeeld van Analytische CRMGebruik van Analytisch CRM. Toepassingen

 • Het optimaliseren van de†marketingeffectiviteit.
 • Klantacquisitie,†cross-selling, up-selling, retentie, enz.
 • Analyse van klantgedrag teneinde de besluitvorming over producten en diensten te ondersteunen (b.v.†prijsstelling, nieuwe productontwikkeling). Vergelijk: Quality Function Deployment.
 • Managementbesluiten, b.v. financiŽle voorspelling en klant rentabiliteitanalyse.
 • Voorspelling van de waarschijnlijkheid van klantverlies (klantverloop).

Stappen in Analytisch CRM. Proces

Nadat de cliŽntgegevens zijn verzameld en opgeslagen, kan de daadwerkelijke analyse plaatsvinden. Het analyseproces is ruwweg opgebouwd uit†de volgende stappen:

 1. De formulering van het probleem. Wat wij willen weten? Is het beantwoorden van de vraag relevant†en mogelijk (technisch, financieel en organisatorisch). Veelal gaat een†CRM analysevraag†over:
  • Segmentatie van cliŽnten
  • Acquisitieanalyse†(wat is de kwaliteit van diverse lijsten of databases)
  • Relatieanalyse†(verwachte retentie, kansen voor cross-selling, deep-selling, up-selling)
  • Kanaalanalyse of benaderingsanalyse (welk kanaal of welke benadering geeft de beste resultaten)
 2. Voorbereiding (willekeurige steekproefonderzoek, relevante variabelen, scenario's,†spreiding in scores, het voorbereiden†van de definitieve dataset)
 3. Definitieve analyse,†welke het volgende†gebruikt:
 4. Visualiseren van de resultaten op zodanige†wijze†dat het voor de gebruikers begrijpelijk is.

Sterke punten van AnalytischE CRM. Voordelen

 • Kan helpen om nuttige kennis in grote klantgegevensbestanden te vinden en te onderzoeken.
 • Classificeer klanten, voorspel klantgedrag, selecteer marktaanpak of kanaal.

Beperkingen van AnalytischE CRM. Nadelen

 • Bepaalde analytische CRM technieken†kunnen complex zijn om te begrijpen.
 • Nog in een vroeg gebruiksstadium.

Analytische CRM Forum
  What is Analytical Marketing? Explanation
I am looking for the most applicable explanation o...
     
 
  Customer Classification Model
Dear all, I'm looking for a method to clasify our ...
     
 
  Marketing of Green Mobility Products
I would like some help regarding the marketing and...
     
 
  CRM in Pay TV Industry
Can anyone help me about implementation of Analyti...
     
 
  Customized Development or Vanilla Implementation of Analytical CRM
I think a company will have an competitive edge if...
     
 
  Project Using Analytical CRM
Hello everyone. I am eager to develop a project ap...
     
 

Analytische CRM Special Interest Group


Special Interest Group

Analytische CRM Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Analytische CRM Premium

Expert Tips (ENG) - Analytical CRM Premium
 

Customer Behavior ModelingSchrijf u in

Customer behavior modeling is an important part of...
Usage (application): Tracking and Modeling Customer Behavior Patterns
 
 
 

Customer Relationship TYPESSchrijf u in

Next time you're using the term "CRM", remember th...
Usage (application): CRM, Relation Marketing, Branding
 
 
 

3 Steps in Solving Problems with Data CredibilitySchrijf u in

The problem of data credibility
Data c...
Usage (application): Improving Data Reliablility, IT, Business Intelligence
 
 
 

Online versus Traditional ResearchSchrijf u in

Advantages:
- Online research is inexp...
Usage (application): Advantages and Disadvantages
 
 
 

Measuring the True Effectiveness of AdvertisingSchrijf u in

Large firms are spreading their sometimes immense ...
Usage (application): Advertising Effectiveness
 
 
 

Common Pitfalls of Analytical CRMSchrijf u in

Snyder and Davidson ('In trouble?', Conspectus - T...
Usage (application): Implementing Analytical CRM
 
 

Hulpbronnen - Analytische CRM Premium
 

Nieuws over Analytische CrmSchrijf u in


     
 

Nieuws over Marketing IntelligenceSchrijf u in


     
 

Video's over Analytische CrmSchrijf u in


     
 

Video's over Marketing IntelligenceSchrijf u in


     
 

Presentaties over Analytische CrmSchrijf u in


     
 

Presentaties over Marketing IntelligenceSchrijf u in


     
 

Meer over Analytische CrmSchrijf u in


     
 

Meer over Marketing IntelligenceSchrijf u in


     

Vergelijk met Analytische CRM: Klantrelatiemanagement (CRM)  |† Regressie-analyse  |† Dynamische Regressie  |† Onderliggende Factoranalyse  |† Exponential Smoothing  |† ARIMA  |† Multi-channelmarketing  |† Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Operationele CRM


Keer terug naar Management Discipline: Marketing


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.