Z-Score (Altman)

Kunskapscenter

   

Förutsäger konkurs. Förklaring till Z-Score formeln av Altman. ('68)

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Z-Poängresultatvärdering checkar Konkursrisk, av Altman Z-score formeln för att kunna förutsäga konkurs av Edward Altman är en formel med många varianter för mätning av det finansiella hälsotillståndet i ett företag och ett kraftfullt verktyg som diagnostiserar sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs inom en 2 års period. Studier som mäter effektiviteten Z-Score har visat att modellen ofta är säker i att kunna förutsäga konkurs (pålitligheten är 72%-80%).
 

Z-Score utvecklades år 1968 av Dr. Edward I. Altman, Ph.D., en finansekonom och professor på New Yorks universitetet Stern School of Business.
 

Sammansättning i Z-Score

Z-Score konkurs prediktor kombinerar fem vanliga företagskvoter genom att använda ett viktningssystem som beräknats av Altman. Således bestämmer den sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs. Den härleddes baserat på datat från tillverkande företag, men har sedan dess också bevisat sig att vara effektfull (med några få ändringar) i att bestämma risken för om ett tjänsterföretag kommer att gå i konkurs.


Analysering av resultaten med Z-Score metoden

Hur bör resultaten bedömas? Det beror på:

  • Original Z-Score [För Offentliga Tillverkare] Om poängresultatet är 3.0 eller över - är konkurs inte troligt. Om poängresultatet är 1.8 eller mindre - är konkurs troligt. Ett poängresultat mellan 1.8 och 3.0 är i gråzonsområdet. Sannolikheten för konkurs inom det tidigare nämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.
  • Modell A Z'- poängresultat [för Privata Tillverkare] modell A av Altmans Z-Score är lämpligt för ett privat tillverkningsföretag. Du bör inte applicera modell A på andra företag. Ett poängresultat på 2.90 eller högre indikerar att konkurs inte är troligt. Men ett poängresultat om 1.23 eller under är en stark indikator på att konkurs är troligt. Sannolikheten för konkurs i det ovannämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.
  • Modell B Z'- poängresultat [för privat allmänna företag] Edward Altman utvecklade denna version till Altman Z-Score för att förutsäga sannolikheten att ett privat ägt icke-tillverkande företag kommer att gå i konkurs inom ett eller två år. Modell B är lämplig för ett privat allmänt (icke-tillverkande) företag. Modell B bör inte tillämpas på andra företag. Ett poängresultat om 1.10 eller lägre indikerar att konkurs är troligt, medans ett poängresultat om 2.60 eller högre kan vara en indikator på att konkurs inte är troligt. Ett poängresultat mellan de två är i gråzonsområdet. Sannolikheten för konkurs i det ovannämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Igen självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.

För Z-Score formeln se bilden på höger hand. Notera variationerna för offentliga och privata företag.


Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan - Managing Credit Risk -


Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden Forumet
  Prediction of Financial Distress
Modeling a financial distress predictor
Financial distress management may lead to a successful turnaround of a firm if there would be timely detection of the symptoms of decline well in advance. On the other hand, some turnarounds do not succeed...
     
 
  Various Ways to Calculate the Z-score?
I am doing a project in finance. I would like to know how manual calculations can be done in Z-Score method?...
     
 
  Z-scores Calculator for Spanish SMEs
I've prepared an automatic calculator for Altman's z-scores (dopplerp.com/financialviability). You'll notice there's a type of calculation called 'Spanish Company'; that's because it has been prepared with Spanish companies data (the availability for...
     
 
  Strengths and Weaknesses of Z-Score
Help me, who can tell me about the strength and weaknesses of z-score model?...
     
 
  Fault in the formula on this page
According to Altman's own article (find references on the English Z-score Wikipedia page) the ratio for X4 for private manufacturers and non-manufacturers should be: Book value of equity/Book value of total liabilities Please correct me if I'm ...
     
 
  Applicability of Z Score to Financial Institutions?
I've read that the Altman Z score shouldn't be used for financial firms. Is this correct? Thank you....
     
 
  Very High Z Score: Is a Z score of 1000 Possible?
Could a Z score potentially be 1000...?...
     
 
  Predicting Bankruptcy of SMEs
Altman Z.Score has been made for big companies but does not include SME. This kind of companies usually has different environment, behavior and variables. What method can be used here to predict bankruptcy?...
     
 

Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden Premium

Expert Tips (ENG) - Z-Score (Altman) Premium
 

ZETA Model

The ZETA Model, also developed by Altman et al. (1977), is a more refined bankruptcy prediction model. The predictive accuracy of Altman’s Z-Sc...
Usage (application): Bankruptcy Prediction
 
 
 

Altman’s Z-Score in Performance Management

Altman’s Z-Score has been very influential in areas such as credit risk analysis, distressed investing, Mergers & Acquisitions target analysis, and tu...
Usage (application): Performance Management and Value-based Management
 
 

Resurser - Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden Premium
 

Nyheter

Z-poängskala Altman
     
 

Nyheter

Z-poängsättning Konkursrisker
     
 

Videor

Z-poängskala Altman
     
 

Videor

Z-poängsättning Konkursrisker
     
 

Presentationer

Z-poängskala Altman
     
 

Presentationer

Z-poängsättning Konkursrisker
     
 

Mer

Z-poängskala Altman
     
 

Mer

Z-poängsättning Konkursrisker
     

Jämför Z-Score modellen med dessa andra likviditetsmätningskvoter/-förhållanden:   Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Kassalikviditet  |  RAROC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera 


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.