Z-Score (Altman)

Kunskapscenter

Förutsäger konkurs. Förklaring till Z-Score formeln av Altman. ('68)


Z-Poängresultatvärdering checkar Konkursrisk, av Altman Z-score formeln för att kunna förutsäga konkurs av Edward Altman är en formel med många varianter för mätning av det finansiella hälsotillståndet i ett företag och ett kraftfullt verktyg som diagnostiserar sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs inom en 2 års period. Studier som mäter effektiviteten Z-Score har visat att modellen ofta är säker i att kunna förutsäga konkurs (pålitligheten är 72%-80%).
 

Z-Score utvecklades år 1968 av Dr. Edward I. Altman, Ph.D., en finansekonom och professor på New Yorks universitetet Stern School of Business.
 

Sammansättning i Z-Score

Z-Score konkurs prediktor kombinerar fem vanliga företagskvoter genom att använda ett viktningssystem som beräknats av Altman. Således bestämmer den sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs. Den härleddes baserat på datat från tillverkande företag, men har sedan dess också bevisat sig att vara effektfull (med några få ändringar) i att bestämma risken för om ett tjänsterföretag kommer att gå i konkurs.


Analysering av resultaten med Z-Score metoden

Hur bör resultaten bedömas? Det beror på:

  • Original Z-Score [För Offentliga Tillverkare] Om poängresultatet är 3.0 eller över - är konkurs inte troligt. Om poängresultatet är 1.8 eller mindre - är konkurs troligt. Ett poängresultat mellan 1.8 och 3.0 är i gråzonsområdet. Sannolikheten för konkurs inom det tidigare nämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.
  • Modell A Z'- poängresultat [för Privata Tillverkare] modell A av Altmans Z-Score är lämpligt för ett privat tillverkningsföretag. Du bör inte applicera modell A på andra företag. Ett poängresultat på 2.90 eller högre indikerar att konkurs inte är troligt. Men ett poängresultat om 1.23 eller under är en stark indikator på att konkurs är troligt. Sannolikheten för konkurs i det ovannämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.
  • Modell B Z'- poängresultat [för privat allmänna företag] Edward Altman utvecklade denna version till Altman Z-Score för att förutsäga sannolikheten att ett privat ägt icke-tillverkande företag kommer att gå i konkurs inom ett eller två år. Modell B är lämplig för ett privat allmänt (icke-tillverkande) företag. Modell B bör inte tillämpas på andra företag. Ett poängresultat om 1.10 eller lägre indikerar att konkurs är troligt, medans ett poängresultat om 2.60 eller högre kan vara en indikator på att konkurs inte är troligt. Ett poängresultat mellan de två är i gråzonsområdet. Sannolikheten för konkurs i det ovannämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Igen självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.

För Z-Score formeln se bilden på höger hand. Notera variationerna för offentliga och privata företag.


Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan - Managing Credit Risk -


Särskild Intressegrupp SIG - Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Predicting Bankruptcy of SMEs
Altman Z.Score has been made for big companies but does not ...
 
 
 
 
  Very High Z Score: Is a Z score of 1000 Possible? (2 reaktioner)
Could a Z score potentially be 1000...?...
 
 
 
 
  Various Ways to Calculate the Z-score? (2 reaktioner)
I am doing a project in finance. I would like to know how
 
 
 
 
  Z-scores Calculator for Spanish SMEs
I've prepared an automatic calculator for Altman's z-scores ...
 
 
 
 
  Fault in the formula on this page
According to Altman's own article (find references on the En...
 
 
 
 
  Dynamic Aspects of Altman's Z-Score
How does Z-Score take into account the dynamic aspect of com...
 
 
 
 
  Non-financial Factors in Prediction of Financial Distress
Financial distress management may lead to a successful turna...
 
 
 
 
  Strengths and Weaknesses of Z-Score
Help me, who can tell me about the strength and weaknesses o...
 
 
 
 
  Applicability of Z Score to Financial Institutions? (2 reaktioner)
I've read that the Altman Z score shouldn't be used for fina...
 
 
 
 

Best Practices - Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Z-Score (Altman)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

ZETA Model

Bankruptcy Prediction...
 
 
 

Altman’s Z-Score in Performance Management

Performance Management and Value-based Management...
 
 

Resurser - Z-score Formeln (Altman) | Z-Score Metoden

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Z-poängskala Altman


     
 

Nyheter om Z-poängsättning Konkursrisker


     
 

Videor om Z-poängskala Altman


     
 

Videor om Z-poängsättning Konkursrisker


     
 

Presentationer om Z-poängskala Altman


     
 

Presentationer om Z-poängsättning Konkursrisker


     
 

Mer om Z-poängskala Altman


     
 

Mer om Z-poängsättning Konkursrisker


     

Jämför Z-Score modellen med dessa andra likviditetsmätningskvoter/-förhållanden:   Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Kassalikviditet  |  RAROC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera 


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 25-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.