Z-Score (Altman)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

44 itens • 402.059 visitas


Sammanfattning

Z-Poängresultatvärdering checkar Konkursrisk, av Altman Z-score formeln för att kunna förutsäga konkurs av Edward Altman är en formel med många varianter för mätning av det finansiella hälsotillståndet i ett företag och ett kraftfullt verktyg som diagnostiserar sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs inom en 2 års period. Studier som mäter effektiviteten Z-Score har visat att modellen ofta är säker i att kunna förutsäga konkurs (pålitligheten är 72%-80%).
 

Z-Score utvecklades år 1968 av Dr. Edward I. Altman, Ph.D., en finansekonom och professor på New Yorks universitetet Stern School of Business.
 

Sammansättning i Z-Score

Z-Score konkurs prediktor kombinerar fem vanliga företagskvoter genom att använda ett viktningssystem som beräknats av Altman. Således bestämmer den sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs. Den härleddes baserat på datat från tillverkande företag, men har sedan dess också bevisat sig att vara effektfull (med några få ändringar) i att bestämma risken för om ett tjänsterföretag kommer att gå i konkurs.


Analysering av resultaten med Z-Score metoden

Hur bör resultaten bedömas? Det beror på:

  • Original Z-Score [För Offentliga Tillverkare] Om poängresultatet är 3.0 eller över - är konkurs inte troligt. Om poängresultatet är 1.8 eller mindre - är konkurs troligt. Ett poängresultat mellan 1.8 och 3.0 är i gråzonsområdet. Sannolikheten för konkurs inom det tidigare nämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.
  • Modell A Z'- poängresultat [för Privata Tillverkare] modell A av Altmans Z-Score är lämpligt för ett privat tillverkningsföretag. Du bör inte applicera modell A på andra företag. Ett poängresultat på 2.90 eller högre indikerar att konkurs inte är troligt. Men ett poängresultat om 1.23 eller under är en stark indikator på att konkurs är troligt. Sannolikheten för konkurs i det ovannämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.
  • Modell B Z'- poängresultat [för privat allmänna företag] Edward Altman utvecklade denna version till Altman Z-Score för att förutsäga sannolikheten att ett privat ägt icke-tillverkande företag kommer att gå i konkurs inom ett eller två år. Modell B är lämplig för ett privat allmänt (icke-tillverkande) företag. Modell B bör inte tillämpas på andra företag. Ett poängresultat om 1.10 eller lägre indikerar att konkurs är troligt, medans ett poängresultat om 2.60 eller högre kan vara en indikator på att konkurs inte är troligt. Ett poängresultat mellan de två är i gråzonsområdet. Sannolikheten för konkurs i det ovannämnda intervallet är 95% för ett år och 70% inom två år. Igen självfallet är ett högre poängresultat önskvärt.

För Z-Score formeln se bilden på höger hand. Notera variationerna för offentliga och privata företag.


Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Narayanan - Managing Credit Risk


Särskild Intressegrupp SIG

Z-poäng Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Z-poäng. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Z-poäng

 

Predicting Bankruptcy of SMEs
Altman Z.Score has been made for big companies but does not include SME. This kind of companies usually has different environment, behavior and variables. What method can be used here to predict bankr...
12
 
Very High Z Score: Is a Z score of 1000 Possible?
Could a Z score potentially be 1000...?...
7
 
2 kommentarer
Dynamic Aspects of Altman's Z-Score
How does Z-Score take into account the dynamic aspect of companies and economies? (How) Is the model corrected for periods of crisis?...
4
 
Various Ways to Calculate the Z-score?
I am doing a project in finance. I would like to know how manual calculations can be done in Z-Score method?...
4
 
2 kommentarer
Z-scores Calculator for Spanish SMEs
I've prepared an automatic calculator for Altman's z-scores (dopplerp.com/financialviability). You'll notice there's a type of calculation called 'Spanish Company'; that's because it has been prepared...
4
 
Fault in the formula on this page
According to Altman's own article (find references on the English Z-score Wikipedia page) the ratio for X4 for private manufacturers and non-manufacturers should be: Book value of equity/Book value...
4
 
Non-financial Factors in Prediction of Financial Distress
Financial distress management may lead to a successful turnaround of a firm if there would be timely detection of the symptoms of decline well in advance. On the other hand, some turnarounds do not su...
3
 
Strengths and Weaknesses of Z-Score
Help me, who can tell me about the strength and weaknesses of z-score model?...
3
 
Applicability of Z Score to Financial Institutions?
I've read that the Altman Z score shouldn't be used for financial firms. Is this correct? Thank you....
3
 
2 kommentarer
Personal and Corporate Bankruptcy
If a director of several corporations declares personal bankruptcy; will they be removed from the director positions and are the corporations liable for their debts?...
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Z-poäng. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Z-Score (Altman) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


ZETA Model

Bankruptcy Prediction
The ZETA Model, also developed by Altman et al. (1977), is a more refined bankruptcy prediction model. The predictive ac...

Altman’s Z-Score in Performance Management

Performance Management and Value-based Management
Altman’s Z-Score has been very influential in areas such as credit risk analysis, distressed investing, Mergers & Acquis...
Informationskällor

Olika informationskällor om Z-poäng. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Modeling and Empirical Validation of Revised Altman’s Credit Risk Model for Indian Banks

Altman, Z-score, banks, default
The major cause of serious banking problems over the years continues to be directly related to lax credit standards for ...

Z-Score Calculation Example

Z Score Tutorial, Z Score Calculation, Z Score Example
Tutorial on how to calculate Z scores. A z score measures the distance, in standard deviations, a specific observation i...

Bankruptcy Likelyhood

Firm in distress
Spreadsheet estimates the likelihood that a troubled firm will not survive, based upon bond ratings as well as bond pric...

Preparation to Z-score Calculation. Understanding Bell Curves

Z-Score Background, Statistics
In this video an explanation of how to calculate Z-scores using a bell curve. On a Bell curve, a Z-score measures the t...

Z-Score Diagram

Bankruptcy Prediction
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Z-poäng.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Z-Score modellen med dessa andra likviditetsmätningskvoter/-förhållanden:   Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Kassalikviditet  |  Kreditriskhantering


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera 


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Z-poäng? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 5-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.