Gepland Gedragtheorie

Kenniscentrum

Het veranderen van het gedrag van mensen. Verklaring van Gepland Gedragtheorie door Icek Ajzen. ('85)


De Theorie van Gepland Gedrag (TGG) van Icek Ajzen (1985, 1991) helpt om te begrijpen hoe wij het gedrag van mensen kunnen veranderen. TGG is een theorie die weloverwogen gedrag voorspelt, omdat gedrag kan worden gepland.


TGG is de opvolger van de gelijksoortige Theory of Reasoned Action (Theorie van Beredeneerde Actie) van Ajzen en Fishbein (1975, 1980). De successie was het resultaat van de ontdekking dat gedrag niet 100% vrijwillig en onder controle bleek te zijn. Dit resulteerde in de toevoeging van gepercipieerde gedragscontrole. Met deze toevoeging werd de theorie de Theorie van Gepland Gedrag genoemd.


De drie overwegingen van de Theorie van Gepland Gedrag

In het kort, volgens TGG, wordt menselijke actie geleid door drie soorten van overwegingen:

  1. Gedragsovertuigingen. Dit zijn overtuigingen over de waarschijnlijke gevolgen van het gedrag.

  2. Normatieve Overtuigingen. Dit zijn overtuigingen over de normatieve verwachtingen van anderen.

  3. Controle Overtuigingen. Dit zijn overtuigingen over de aanwezigheid van factoren die de prestatie van het gedrag kunnen faciliteren, of kunnen belemmeren.

Het Gepland Gedragtheorie TPB van Ajzen De drie overwegingen van Ajzen zijn cruciaal in omstandigheden / projecten / programma's waarin het gedrag van mensen moet worden veranderd.


In hun respectieve aggregaties, produceren gedragsovertuigingen een gunstige of ongunstige houding ten opzichte van het gedrag, normatieve overtuigingen resulteren in gepercipieerde sociale druk of subjectieve normen, en controle overtuigingen leiden tot gepercipieerde gedragscontrole. In combinatie, leiden de houding ten opzichte van het gedrag, de subjectieve norm, en de perceptie van gedragscontrole, tot de vorming van een gedragsintentie. Als algemene regel, als de houding en de subjectieve norm gunstiger zijn, zal de waargenomen controle groter zijn, en de bedoeling van de persoon zou om het gedrag uit te voeren in kwestie sterker moeten zijn.


Resterende Gevolgen van vroeger op later Gedrag

Onlangs (2002), onderzocht Ajzen resterende gevolgen van vroeger op recenter gedrag. Hij kwam tot de conclusie dat deze factor inderdaad bestaat, maar niet kan worden toegeschreven aan gewenning, zoals vele mensen denken. Een evaluatie van bestaand bewijsmateriaal suggereert dat het resterende effect van afgelopen gedrag minder groot is, als de metingen van de intentie en het gedrag compatibel zijn. En het effect verdwijnt wanneer de bedoelingen sterk zijn en en goed gevormd, verwachtingen realistisch zijn, en specifieke plannen voor implementatie van de intentie zijn ontwikkeld.


Een onderzoeksproject in de reisindustrie resulteerde in de conclusie dat de vorige reiskeus slechts bijdraagt tot de voorspelling van later gedrag als de omstandigheden vrij stabiel blijven.


Voorbeeld: De Theorie van Gepland Gedrag van Ajzen kan helpen te verklaren waarom reclamecampagnes die slechts informatie verstrekken niet werken. Alleen kennis verhogen helpt niet veel om het gedrag te veranderen. Campagnes die zich richten op houdingen, gepercipieerde normen, en controle over het realiseren van de verandering of het kopen van bepaalde goederen, hebben betere resultaten.


Zo ook in management, zullen (verandererings)programma's die zich slechts richten op een verklaring van het belang van iets (kennisoverdracht) waarschijnlijk niet slagen. Eerder zou men mensen moeten overtuigen om hun intentie tot veranderen te veranderen, door veel aandacht aan hun houdingen, subjectieve normen en waargenomen gedragscontrole te geven.


Boek: Icek Ajzen, Martin Fishbein - Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior -


Special Interest Group - Theorie van Gepland Gedrag


Special Interest Group (177 leden)


Forum - Theorie van Gepland Gedrag  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  Theory of Planned Behavior and Maslow (2 reacties)
I have read some of the remarks here and am now wondering ho...
 
 
 
 
  How to Apply TPB Theory in Marketing? (2 reacties)
I'm not familiar with the theory here, but am wondering how ...
 
 
 
 
  'Behaviourist' Management Theory? (1 reacties)
What is meant by: 'Behaviourist Management Theory'? I will a...
 
 
 
 
  How to Apply the Theory of Planned Behavior in Work Safety (5 reacties)
Safety in mining is of utmost importance and statistics show...
 
 
 
 
  Exceptions to Theory of Planned Behavior
Is there any known research about the exceptions of the Theo...
 
 
 
 
  Employee Maturity and Theory of Planned Behavior
If an employee is not mature enough to analyze his/her envir...
 
 
 
 
  Are Beliefs and Attitudes a proxy for Behavior? (6 reacties)
I am studying nurses' attitudes and beliefs regarding open v...
 
 
 
 
  Three Components of an Attitude
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, in their book 'Orga...
 
 
 
 
  Three Levels in Theory of Planned Behaviour
The theory provides a framework for implementing change wher...
 
 
 
 
  Sometimes we are Acting like Monkeys and we are Unwilling to Change (1 reacties)
Sometimes we find ourselves acting very similar to a monk...
 
 
 
 
  How Attitudes Influence Consumer Behavior
According to the Theory of Planned Behavior (TPB), behaviora...
 
 
 
 
  Applying the Theory of Planned Behavior to Perception
I would like to know if Ajzen's TPB can be applied to measur...
 
 
 
 
  Decomposed Theory of Planned Behavior (1 reacties)
I heard that there exist an extended version of the Theor...
 
 
 
 
  Theory of Planned Behavior and Dealing with Obstacles to Change
Some of the biggest obstacles to change initiatives are fear...
 
 
 
 
  Initital HR Presentation (4 reacties)
I need to make a presentation on how I will start my work in...
 
 
 
 
  Your Success is Primarily Dependent on the Rationality of your Beliefs (1 reacties)
Your response or reaction to any situation is governed by yo...
 
 
 
 
  The Role of Irrationality (Affect and Emotions) in Planned Behavior
A frequently mentioned argument against the TPB is that the ...
 
 
 
 
  Are you Planning your Behavior? (4 reacties)
How many of us are having the opportunity to plan our behavi...
 
 
 
 
  Planned Behaviour is based on REACT Method (3 reacties)
Planned Behaviour is a pattern based on the REACT method whi...
 
 
 
 
  Planned Group Behaviour? (2 reacties)
I wonder how dealing with group behaviour is different from ...
 
 
 
 
  Is Planned Behavior Theory Still Valid? (3 reacties)
I´m not sure about how much are important different behavior...
 
 
 
 
  Theory of Planned Behavior and Unsportsmanlike Conduct (2 reacties)
I am making a study regarding predicting unsportsmanlike con...
 
 
 
 

Best Practices - Theorie van Gepland Gedrag

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  POSITIVE Change Motivators (32 reacties)
Attempting to change behavior based solely on information...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Human Behavior

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Changing Habits / Attitudes of People

Reframing Behavior...
 
 
 

Katz Functionalist Theory of Attitudes

Consumer Attitudes, Customer Attitudes, Buying Behavior, Advertising...
 
 
 

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior...
 
 
 

The Influence of the Perceived Justice Climate on Employee Behavior

Employee Behavior, Theory of Planned Behavior, Behavioral Beliefs, Normative Beliefs...
 
 
 

4 Patterns of Behavior

Behavior is not only based on Reasoning and Beliefs...
 
 

Hulpbronnen - Theorie van Gepland Gedrag

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Gepland Gedrag


     
 

Nieuws over Ajzen Gedrag


     
 

Video's over Gepland Gedrag


     
 

Video's over Ajzen Gedrag


     
 

Presentaties over Gepland Gedrag


     
 

Presentaties over Ajzen Gedrag


     
 

Meer over Gepland Gedrag


     
 

Meer over Ajzen Gedrag


     

Vergelijk met: Veranderingsfasen  |  Zes Benaderingen voor Verandering  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  Vergelijking voor VeranderingKrachtenveldanalyse  |  Bases van Sociale Macht  |  Kerngroeptheorie  |  Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Kaizen  |  Change Management  |  Waardemanagement  |  Cultuurniveaus  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  Framen (Inkaderen)  |  Attributietheorie  |  Cultuurtypes


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Marketing


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 17-11-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.