ADL Matris

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Portföljhantering som baseras på Produktlivscykler (Produktlivscykel). Förklaring till ADL Livscykel Matris (ADL Lifecycle Matrix).


ADL Matrisen från Arthur D. Little är en portföljhanteringsmetod.


ADL portföljhanteringsangreppssättet använder en bedömning av industrin samt en bedömning på affärsstyrkan som dess två dimensioner. Industrimätningen är en identifiering av var livscykeln i industrin/branschen befinner sig eller utvecklas. Mätningenaffärsstyrkan är en kategorisering av företagets SBU's (Strategic Business Unit) i en av de fem (sex) konkurrenspositionerna: dominant, stark, gynnsam, försvarbar, svag (och icke-livsduglig). Detta resulterar i en matris bestående av fem konkurrenspositioner och fyra livscykelsteg. Positioneringen i matrisen identifierar en generelll strategi.


ADL Matrisen Portföljhantering Att definiera de olika affärsenheterna i ADL-matrisen

I ADL Matris angreppssättet måste strategen identifiera de olika åtskilda affärsverksamheterna, genom att finna gemensamma nämnare bland produkter och affärsenheterna, genom att använda följande kriterier som guide:

 • Gemensamma rivaler

 • Priser

 • Kunder

 • Kvalitet/Stil, Profil

 • Ersättningsbarhet

 • Avveckling eller likvidering

Att bedöma industrins livscykelsked i ADL Matrisen

Bedömningen av industrins livscykelskede för varje företag görs på baserat på:

 • Marknadsandel,

 • Investering, och

 • Lönsamhet och kassaflöde.

Bedöma konkurrensläget i ADL Matrisen

Konkurrensläget för ett företag baseras på en bedömning av följande kriteria:

 • Dominant. Sällsynt ofta är resultat från ett nästan-monopol liknande eller en skyddad framskriden ledarposition.

 • Starkt. Ett starkt företag kan följa en strategi utan för mycket övervägande av rörelser av rivaliserande företag.

 • Gynnsamt. Industrin är splittrad. Ingen klar ledare bland de mer tuffare rivalerna.

 • Försvarbart. Företaget har en nisch, endera geografisk eller definierad av produkten.

 • Svagt. Affären är för liten för att kunna vara lönsamma eller överleva långsiktigt. Kritiska svagheter.

BEGRÄNSNINGAR

Några kända begränsningar med ADL Matrisen är:

 • Det finns inte någon typ av standardlängd på en livscykel.

 • Att bestämma den nuvarande industrins livscykelns fas är mycket svårt.

 • Konkurrenterna kan ha inflytande på längden av livscykeln.


Särskild Intressegrupp SIG - ADL-Matrisen


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


Forum - ADL-Matrisen  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  ADL Matrix Cases / Examples
Who could contribute a short case on applying the ADL Matrix...
 
 
 
 
  What are Criteria for Selection of a Portfolio Management Method?
Hi, I have seen many models and matrices for portfolio manag...
 
 
 
 

Best Practices - ADL-Matrisen

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - ADL Matrix

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Pitfalls of Applying Portfolio Matrices

Portfolio Management, Best Practices, Using ADL Matrix...
 
 
 

Avoid this Life Cycle Pitfall

Portfolio Management, Product Lifecycle Management...
 
 
 

Exercise ADL Matrix

Portfolio Management...
 
 

Resurser - ADL-Matrisen

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Adl Livscykelmatris


     
 

Nyheter om Portföljhantering Industribedömning


     
 

Videor om Adl Livscykelmatris


     
 

Videor om Portföljhantering Industribedömning


     
 

Presentationer om Adl Livscykelmatris


     
 

Presentationer om Portföljhantering Industribedömning


     
 

Mer om Adl Livscykelmatris


     
 

Mer om Portföljhantering Industribedömning


     

Jämför ADL Lifecycle Matrix (ADL Livscykel Matris & Portföljhantering) (Arthur D. Little) med:   BCG Matrisen  |  McKinsey Matrisen  |  STRATPORT  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Bass Diffusionsmodell  |  Innovation Adoption Curve  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Industriförändring  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 15-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.