Självkostnadsredovisning

Kunskapscenter

Värdering av lagret/redovisning av alla tillverkningsrelaterade kostnader. Förklaring av Självkostnadsredovisning.


Självkostnadsredovisningmetoden (också: Fullständig kostnadsredovisning) är en lagervärderings- och beräkningsmodell, som inkluderar alla tillverkningskostnader:

  • Direkt material. De material som blir en integrerad del av den färdiga produkten och som lätt kan spåras tillbaks till slutprodukten.
  • Direkt arbete. Fabriksarbetskostnader som lätt kan spåras tillbaka till de individuella enheterna av produkten. Också bekant som linjearbetet (touch labor).
  • Både variabla och fasta tillverknings- omkostnader.

i kostnaden för en enhet av produkten. Ett resultat av detta är att under självkostnadsredovisning, så är den fasta omkostnaden en produktkostnad tills produkterna säljs.

Självkostnadsredovisning är också känd under namnet Fullständig kostnadsredovisningsmetod.


Bör fasta tillverkningskostnader inkluderas i lagrets?

Förespråkare av självkostnadsredovisning säger, att de bör, därför att alla produktionskostnader, är nödvändiga för att skapa produkterna. Sålunda, har de "framtida ekonomiska fördelar."

Förespråkare av Bidragsredovisning argumenterar det för att de fasta tillverkningskostnader ska vara en tillgång, så måste den leva upp till ett framtida kostnadsundvikande kriterium. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med de fasta tillverkningskostnader, så klarar de inte detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinan startar. Sålunda bör de betraktas som upptagna omkostnader i den perioden, och endast skillnaderna i omkostnaderna bör lagerföras.

Problem med självkostnadsredovisning inkluderar också potentiella manipulationer av fabrikschefer, såsom ökande produktion utan hänsyn till försäljningsvolymer. På detta sätt kan kostnader uppskjutas till nästa år, och en högre innevarande vinst kan uppvisas för skäl som t.ex. bonus och befordringar.


Följder av att använda självkostnadsredovisning för vinst beräkning

Skillnaden är viktig för att beräkna vinst, när ingångsvärdeslagernivån och slutvärdeslagernivån är olika:

  • Om ingångs- & slutvärde på lagernivåer är lika: självkostnadsredovisningsvinst= bidragsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer tar slut över perioden: bidragsredovisningvinst kommer att bli högre, än självkostnadsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer ökas över perioden: självkostnadsredovisningvinst är högre, än bidragsredovisningsvinst.

Särskild Intressegrupp SIG - Självkostnadsredovisning


Särskild Intressegrupp SIG (25 medlemmar)


Forum - Självkostnadsredovisning  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Absorption of Fixed Costs (1 reaktioner)
How does production affect the absorption of fixed costs?...
 
 
 
 
  Normal Production Levels Under FAS 151 (4 reaktioner)
FAS 151 says judgment needs to be used to determine inventor...
 
 
 
 
  Fixed Overhead in Full Costing (2 reaktioner)
What does "fixed overhead is a product cost until the produc...
 
 
 
 
  Absorption Costing Converts Fixed Production Overheads into Product Cost (4 reaktioner)
Absorption Costing is a tool which converts fixed production...
 
 
 
 
  Marketing Overheads in Absorption costing? (1 reaktioner)
Are marketing overheads also direct labour cost? Meaning: sh...
 
 
 
 
  Difference Absorption Costing versus Full Costing? (1 reaktioner)
Aren't Absorption costing and Full costing different?...
 
 
 
 
  Absorption Cost Frequency
How often (what frequency) should we calculate absorption co...
 
 
 
 
  Assessing Cost Absorption of Underperforming Business Units
Please share any absorption cost models you have to assist w...
 
 
 
 

Best Practices - Självkostnadsredovisning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Absorption Costing

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Weaknesses of Absorption Cost

Budgeting, Controlling...
 
 

Resurser - Självkostnadsredovisning

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Nyheter om Lagervärdering Redovisning


     
 

Videor om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Videor om Lagervärdering Redovisning


     
 

Presentationer om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Presentationer om Lagervärdering Redovisning


     
 

Mer om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Mer om Lagervärdering Redovisning


     

Jämför med: Bidragsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.