Självkostnadsredovisning

Kunskapscenter

   

Värdering av lagret/redovisning av alla tillverkningsrelaterade kostnader. Förklaring av Självkostnadsredovisning.

Innehåll

Premium

Självkostnadsredovisningmetoden (också: Fullständig kostnadsredovisning) är en lagervärderings- och beräkningsmodell, som inkluderar alla tillverkningskostnader:

  • Direkt material. De material som blir en integrerad del av den färdiga produkten och som lätt kan spåras tillbaks till slutprodukten.
  • Direkt arbete. Fabriksarbetskostnader som lätt kan spåras tillbaka till de individuella enheterna av produkten. Också bekant som linjearbetet (touch labor).
  • Både variabla och fasta tillverknings- omkostnader.

i kostnaden för en enhet av produkten. Ett resultat av detta är att under självkostnadsredovisning, så är den fasta omkostnaden en produktkostnad tills produkterna säljs.

Självkostnadsredovisning är också känd under namnet Fullständig kostnadsredovisningsmetod.


Bör fasta tillverkningskostnader inkluderas i lagrets?

Förespråkare av självkostnadsredovisning säger, att de bör, därför att alla produktionskostnader, är nödvändiga för att skapa produkterna. Sålunda, har de "framtida ekonomiska fördelar."

Förespråkare av Bidragsredovisning argumenterar det för att de fasta tillverkningskostnader ska vara en tillgång, så måste den leva upp till ett framtida kostnadsundvikande kriterium. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med de fasta tillverkningskostnader, så klarar de inte detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinan startar. Sålunda bör de betraktas som upptagna omkostnader i den perioden, och endast skillnaderna i omkostnaderna bör lagerföras.

Problem med självkostnadsredovisning inkluderar också potentiella manipulationer av fabrikschefer, såsom ökande produktion utan hänsyn till försäljningsvolymer. På detta sätt kan kostnader uppskjutas till nästa år, och en högre innevarande vinst kan uppvisas för skäl som t.ex. bonus och befordringar.


Följder av att använda självkostnadsredovisning för vinst beräkning

Skillnaden är viktig för att beräkna vinst, när ingångsvärdeslagernivån och slutvärdeslagernivån är olika:

  • Om ingångs- & slutvärde på lagernivåer är lika: självkostnadsredovisningsvinst= bidragsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer tar slut över perioden: bidragsredovisningvinst kommer att bli högre, än självkostnadsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer ökas över perioden: självkostnadsredovisningvinst är högre, än bidragsredovisningsvinst.

Självkostnadsredovisning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (25 medlemmar)


Självkostnadsredovisning Forumet  

Nya ämnen

  Normal Production Levels Under FAS 151
FAS 151 says judgment needs to be used to determine inventory costs under absorption costing. Could you please tell me how would you determine "normal...
     
 
  Fixed Overhead in Full Costing
What does "fixed overhead is a product cost until the products are sold" mean?...
     
 
  Assessing Cost Absorption of Underperforming Business Units
Are there any financial models available to assist with assessing cost absorption in cases where underperforming business units may need to be dispose...
     
 

Best Practices - Självkostnadsredovisning
  Absorption of Fixed Costs
How does production affect the absorption of fixed costs?...
     
 
  Absorption Costing Converts Fixed Production Overheads into Product Cost
Absorption Costing is a tool which converts fixed production overheads, which are period based expenses, into product cost on a per unit basis. As a r...
     
 
  Marketing Overheads in Absorption costing?
Are marketing overheads also direct labour cost? Meaning: should I include them in doing the calculation?...
     
 
  Difference Absorption Costing versus Full Costing?
Aren't Absorption costing and Full costing different?...
     
 Allt du behöver veta om management


  Absorption Cost Frequency
How often (what frequency) should we calculate absorption cost?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Absorption Costing
 

Weaknesses of Absorption Cost

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Självkostnadsredovisning
 

Nyheter om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Nyheter om Lagervärdering Redovisning


     
 

Videor om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Videor om Lagervärdering Redovisning


     
 

Presentationer om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Presentationer om Lagervärdering Redovisning


     
 

Mer om Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning


     
 

Mer om Lagervärdering Redovisning


     Accelerera din managementkarriärJämför med: Bidragsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.