Självkostnadsredovisning

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

40 itens • 471.984 visitas


Sammanfattning

Självkostnadsredovisningmetoden (också: Fullständig kostnadsredovisning) är en lagervärderings- och beräkningsmodell, som inkluderar alla tillverkningskostnader:

  • Direkt material. De material som blir en integrerad del av den färdiga produkten och som lätt kan spåras tillbaks till slutprodukten.
  • Direkt arbete. Fabriksarbetskostnader som lätt kan spåras tillbaka till de individuella enheterna av produkten. Också bekant som linjearbetet (touch labor).
  • Både variabla och fasta tillverknings- omkostnader.

i kostnaden för en enhet av produkten. Ett resultat av detta är att under självkostnadsredovisning, så är den fasta omkostnaden en produktkostnad tills produkterna säljs.

Självkostnadsredovisning är också känd under namnet Fullständig kostnadsredovisningsmetod.


Bör fasta tillverkningskostnader inkluderas i lagrets?

Förespråkare av självkostnadsredovisning säger, att de bör, därför att alla produktionskostnader, är nödvändiga för att skapa produkterna. Sålunda, har de "framtida ekonomiska fördelar."

Förespråkare av Bidragsredovisning argumenterar det för att de fasta tillverkningskostnader ska vara en tillgång, så måste den leva upp till ett framtida kostnadsundvikande kriterium. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med de fasta tillverkningskostnader, så klarar de inte detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinan startar. Sålunda bör de betraktas som upptagna omkostnader i den perioden, och endast skillnaderna i omkostnaderna bör lagerföras.

Problem med självkostnadsredovisning inkluderar också potentiella manipulationer av fabrikschefer, såsom ökande produktion utan hänsyn till försäljningsvolymer. På detta sätt kan kostnader uppskjutas till nästa år, och en högre innevarande vinst kan uppvisas för skäl som t.ex. bonus och befordringar.


Följder av att använda självkostnadsredovisning för vinst beräkning

Skillnaden är viktig för att beräkna vinst, när ingångsvärdeslagernivån och slutvärdeslagernivån är olika:

  • Om ingångs- & slutvärde på lagernivåer är lika: självkostnadsredovisningsvinst= bidragsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer tar slut över perioden: bidragsredovisningvinst kommer att bli högre, än självkostnadsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer ökas över perioden: självkostnadsredovisningvinst är högre, än bidragsredovisningsvinst.

Särskild Intressegrupp SIG

Absorptionskostnad Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Absorptionskostnad. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Absorptionskostnad

 

Normal Production Levels Under FAS 151
FAS 151 says judgment needs to be used to determine inventory costs under absorption costing. Could you please tell me how would you determine "normal production levels"? Thanks....
15
 
4 kommentarer
Fixed Overhead in Full Costing
What does "fixed overhead is a product cost until the products are sold" mean?...
15
 
2 kommentarer
Marketing Overheads in Absorption costing?
Are marketing overheads also direct labour cost? Meaning: should I include them in doing the calculation?...
13
 
1 kommentarer
Difference Absorption Costing versus Full Costing?
Aren't Absorption costing and Full costing different?...
8
 
1 kommentarer
Absorption Cost Frequency
How often (what frequency) should we calculate absorption cost?...
7
 
Assessing Cost Absorption of Underperforming Business Units
Please share any absorption cost models you have to assist with assessing cost absorption in cases where underperforming business units may need to be disposed of. thank you....
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Absorptionskostnad. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Absorption of Fixed Costs
How does production affect the absorption of fixed costs?...
17
 
1 kommentarer

Absorption Costing Converts Fixed Production Overheads into Product Cost
Absorption Costing is a tool which converts fixed production overheads, which are period based expenses, into product cost on a per unit basis. As a result of which one is able to determine the produc...
12
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Absorption Costing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Weaknesses of Absorption Cost

Budgeting, Controlling
One of the main weaknesses of the absorption costing method is that costs are allocated to cost units irrespective of th...
Informationskällor

Olika informationskällor om Absorptionskostnad. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Overhead Costs and Absorption Costing

Absorption Costing, Overhead, Indirect materials, Indirect labour, Indirect expenses, Allocation, Apportionment, Absorpt
This presentation focuses on absorption costing and overheads, and includes the following sections: 1. Overheads 2. In...

Absorption versus Marginal Costing

Accounting, Controlling, Budgeting
Presentation that compares Absorption Costing with Marginal Costing, thereby explaining the concept of both methods in d...

Absorption versus Variable Costing

Accounting Controlling, Bugeting
Presentation comparing Absorption Costing with Varibale Costing. In the presentation the comparison is made on the follo...

Hybrid Costing

Managerial accounting
Paper by Tim M. Lowder introduces the historical development of concepts and techniques in managerial accounting that ha...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Absorptionskostnad.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Bidragsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Absorptionskostnad? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.