Självkostnadsredovisning

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Självkostnadsredovisningmetoden (också: Fullständig kostnadsredovisning) är en lagervärderings- och beräkningsmodell, som inkluderar alla tillverkningskostnader:

  • Direkt material. De material som blir en integrerad del av den färdiga produkten och som lätt kan spåras tillbaks till slutprodukten.
  • Direkt arbete. Fabriksarbetskostnader som lätt kan spåras tillbaka till de individuella enheterna av produkten. Också bekant som linjearbetet (touch labor).
  • Både variabla och fasta tillverknings- omkostnader.

i kostnaden för en enhet av produkten. Ett resultat av detta är att under självkostnadsredovisning, så är den fasta omkostnaden en produktkostnad tills produkterna säljs.

Självkostnadsredovisning är också känd under namnet Fullständig kostnadsredovisningsmetod.


Bör fasta tillverkningskostnader inkluderas i lagrets?

Förespråkare av självkostnadsredovisning säger, att de bör, därför att alla produktionskostnader, är nödvändiga för att skapa produkterna. Sålunda, har de "framtida ekonomiska fördelar."

Förespråkare av Bidragsredovisning argumenterar det för att de fasta tillverkningskostnader ska vara en tillgång, så måste den leva upp till ett framtida kostnadsundvikande kriterium. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med de fasta tillverkningskostnader, så klarar de inte detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinan startar. Sålunda bör de betraktas som upptagna omkostnader i den perioden, och endast skillnaderna i omkostnaderna bör lagerföras.

Problem med självkostnadsredovisning inkluderar också potentiella manipulationer av fabrikschefer, såsom ökande produktion utan hänsyn till försäljningsvolymer. På detta sätt kan kostnader uppskjutas till nästa år, och en högre innevarande vinst kan uppvisas för skäl som t.ex. bonus och befordringar.


Följder av att använda självkostnadsredovisning för vinst beräkning

Skillnaden är viktig för att beräkna vinst, när ingångsvärdeslagernivån och slutvärdeslagernivån är olika:

  • Om ingångs- & slutvärde på lagernivåer är lika: självkostnadsredovisningsvinst= bidragsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer tar slut över perioden: bidragsredovisningvinst kommer att bli högre, än självkostnadsredovisningsvinst;
  • Om lagernivåer ökas över perioden: självkostnadsredovisningvinst är högre, än bidragsredovisningsvinst.

Absorptionskostnad Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)

Forum om Absorptionskostnad  

De senaste ämnena om: Absorptionskostnad.


Normal Production Levels Under FAS 151
FAS 151 says judgment needs to be used to determine inventory costs under absorption costing. Could you please tell me h (...)
15
4 reaktioner
 
Fixed Overhead in Full Costing
What does "fixed overhead is a product cost until the products are sold" mean? (...)
15
2 reaktioner
 
Assessing Cost Absorption of Underperforming Business Units
Please share any absorption cost models you have to assist with assessing cost absorption in cases where underperforming (...)
3
0 reaktioner
 
Best Practices om Absorptionskostnad

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Absorption of Fixed Costs
How does production affect the absorption of fixed costs? (...)
17
1 reaktioner

 
🥈 Absorption Costing Converts Fixed Production Overheads into Product Cost
Absorption Costing is a tool which converts fixed production overheads, which are period based expenses, into product co (...)
14
4 reaktioner

 
🥉 Marketing Overheads in Absorption costing?
Are marketing overheads also direct labour cost? Meaning: should I include them in doing the calculation? (...)
13
1 reaktioner

 
Difference Absorption Costing versus Full Costing?
Aren't Absorption costing and Full costing different? (...)
8
1 reaktioner

 
Absorption Cost Frequency
How often (what frequency) should we calculate absorption cost? (...)
7
0 reaktioner

 
Experttips om Absorption Costing (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Weaknesses of Absorption Cost

Budgeting, Controlling (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Absorptionskostnad

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Bidragsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Absorptionskostnad? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.