Självkostnadsredovisning

Kunskapscenter

   

Värdering av lagret/redovisning av alla tillverkningsrelaterade kostnader. Förklaring av Självkostnadsredovisning.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Självkostnadsredovisningmetoden (också: Fullständig kostnadsredovisning) är en lagervärderings- och beräkningsmodell, som inkluderar alla tillverkningskostnader:

 • Direkt material. De material som blir en integrerad del av den färdiga produkten och som lätt kan spåras tillbaks till slutprodukten.
 • Direkt arbete. Fabriksarbetskostnader som lätt kan spåras tillbaka till de individuella enheterna av produkten. Också bekant som linjearbetet (touch labor).
 • Både variabla och fasta tillverknings- omkostnader.

i kostnaden för en enhet av produkten. Ett resultat av detta är att under självkostnadsredovisning, så är den fasta omkostnaden en produktkostnad tills produkterna säljs.

Självkostnadsredovisning är också känd under namnet Fullständig kostnadsredovisningsmetod.


Bör fasta tillverkningskostnader inkluderas i lagrets?

Förespråkare av självkostnadsredovisning säger, att de bör, därför att alla produktionskostnader, är nödvändiga för att skapa produkterna. Sålunda, har de "framtida ekonomiska fördelar."

Förespråkare av Bidragsredovisning argumenterar det för att de fasta tillverkningskostnader ska vara en tillgång, så måste den leva upp till ett framtida kostnadsundvikande kriterium. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med de fasta tillverkningskostnader, så klarar de inte detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinan startar. Sålunda bör de betraktas som upptagna omkostnader i den perioden, och endast skillnaderna i omkostnaderna bör lagerföras.

Problem med självkostnadsredovisning inkluderar också potentiella manipulationer av fabrikschefer, såsom ökande produktion utan hänsyn till försäljningsvolymer. På detta sätt kan kostnader uppskjutas till nästa år, och en högre innevarande vinst kan uppvisas för skäl som t.ex. bonus och befordringar.


Följder av att använda självkostnadsredovisning för vinst beräkning

Skillnaden är viktig för att beräkna vinst, när ingångsvärdeslagernivån och slutvärdeslagernivån är olika:

 • Om ingångs- & slutvärde på lagernivåer är lika: självkostnadsredovisningsvinst= bidragsredovisningsvinst;
 • Om lagernivåer tar slut över perioden: bidragsredovisningvinst kommer att bli högre, än självkostnadsredovisningsvinst;
 • Om lagernivåer ökas över perioden: självkostnadsredovisningvinst är högre, än bidragsredovisningsvinst.

Självkostnadsredovisning Forumet
  Assessing Cost Absorption of Underperforming Business Units
Are there any financial models available to assist with assessing cost absorption in cases where underperforming business units may need to be disposed of?...
     
 
  Normal Production Levels Under FAS 151
FAS 151 says judgment needs to be used to determine inventory costs under absorption costing. Could you please tell me how would you determine "normal production levels"? Thanks....
     
 
  Fixed Overhead in Full Costing
What does "fixed overhead is a product cost until the products are sold" mean?...
     
 
  Absorption Cost Frequency
How often (what frequency) should we calculate absorption cost?...
     
 
  Absorption of Fixed Costs
How does production affect the absorption of fixed costs?...
     
 
  Marketing Overheads in Absorption costing?
Are marketing overheads also direct labour cost? Meaning: should I include them in doing the calculation?...
     
 
  Difference Absorption Costing versus Full Costing?
Aren't Absorption costing and Full costing different?...
     
 
  Absorption Costing Converts Fixed Production Overheads into Product Cost
Absorption Costing is a tool which converts fixed production overheads, which are period based expenses, into product cost on a per unit basis. As a result of which one is able to determine the product cost and hence the price.
After the period ...
     
 

Självkostnadsredovisning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Självkostnadsredovisning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Självkostnadsredovisning Premium

Expert Tips (ENG) - Absorption Costing Premium
 

Weaknesses of Absorption Cost

One of the main weaknesses of the absorption costing method is that costs are allocated to cost units irrespective of the causation (especially irresp...
Usage (application): Budgeting, Controlling
 
 

Resurser - Självkostnadsredovisning Premium
 

Nyheter

Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning
     
 

Nyheter

Lagervärdering Redovisning
     
 

Videor

Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning
     
 

Videor

Lagervärdering Redovisning
     
 

Presentationer

Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning
     
 

Presentationer

Lagervärdering Redovisning
     
 

Mer

Självkostnadsredovisning Fullständig Kostnadsredovisning
     
 

Mer

Lagervärdering Redovisning
     

Jämför med: Bidragsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.