Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

17 itens • 648.456 visitas


Sammanfattning
Abell Tredimensionella Affärsdefinitionsmodell

Vad är den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen? Beskrivning

Tredimensionella Affärsdefinitionsramverket från Harvard professorn Derek F. Abell är en modell som kan användas för att definiera affären i ett företag. Definitionen av en affär är en frågeställning som inte bör tas allt för lätt på. I hans bok "Defining the Business - The Starting Point of Strategic Planning" säger Abell att den tvådimensionella standardsättet att se på ett företags (produkter och marknader) har allvarliga brister. Han föreslår en tredimensionell modell, med följande 3 axlar:

 1. Servade kundgrupper. Kategorier av kunder. (VILKA)
 2. Servade kundfunktioner. Kundbehov. (VAD)
 3. Använda teknologier. På det sätt som behoven tillfredsställs. (HUR)

Affärsomfattningen på till exempel företaget på bilden på höger hand definieras som: erbjuder CF1, CF2 och CF3 till/för: CG1, CG2, CG3 och CG4 använder: T1 och T2.


Ursprunget till den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen. Historia

Före Abells tid var normal praxis att definiera en affär på följande två sätt:

 • Resurskapaciteter. Till exempel: en affärverksamhet kan definieras som: högkvalitativ tillverkning, billiga elektroniska utrustningar.
 • Programaktivitet. Konventionellt i termer av erbjudna produkter och vilka marknader som servas. Till exempel: en affärverksamhet kan definieras som: erbjuda elektroniska utrustningar för oljeindustrin. Se: Produkt/Marknadsmatris

Kotler föreslår i 1975 att tillfoga ett tillagt mäter av differentiering till Produkt/Marknadsmatris, särskiljert between:

 • Odifferentierad Marknadsföring. Ett företag väljer att inte kännas vid de olika segmenten på marknaden. Rekommenderat, när det finns betydande produktenhetlighet eller marknadsenhetlighet och/eller i ett tidigt skede av produktlivscykeln.
 • Differentierad Marknadsföring. Ett företag beslutar att vara verksam på två eller flera segment på marknaden, men designen skiljer ut produkten och/eller marknadsprogrammen för var och en av dem. Rekommenderat, när konkurrenter använder segmenterade angreppssätt på marknaden. Och/eller i ett senare skede av produktlivscykeln.
 • Koncentrerad Marknadsföring. Försöker att uppnå en stor marknadsandel på en eller på ett fåtal delmarknader. Rekommenderat, när företagsresurserna är små, och/eller när konkurrenter använder segmenterade angreppssätt på marknaden. Och/eller under ett tidigt skede av produktlivscykeln.

Användningen av den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen ramverket. Användningsområden

 • Definiera en affärsomfattning på alla dessa tre följande affärsnivåer:
  • Företagsnivå.
  • Affärsnivå.
  • På lägre organisatoriska nivåer.
 • Beskriva eller kommunicera förändringar i affärsdefinitionen. Se: Produktlivscykler (Produktlivscykel)
 • Beskriva eller kommunicera affären hos konkurrensen.
 • Analysera systematiskt tillväxtmöjligheterna för ett företag.
 • Beskriva eller kommunicera (utvecklingen av) marknader. Se: Industriförändring

Styrkor med den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen. Fördelar

 • Betonar att produkter är bara ett fysiskt tecken  användningen av en särskild teknologi för tillfredsställandet av en särskild funktion för en särskild kundgrupp. Valet är en av dessa teknologier, funktioner och kunder som skall betjänas. Inte produkter som ska erbjudas.
 • Det centrala med modellen av Abell är kunden, inte företaget i sig själv. Se: Värde Discipliner
 • Ramverket kan användas till att beskriva både det nuvarande läget och den önskade statusen. Grafen är lätt att förstå för alla anställda.

Begränsningar med Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen angreppsätt. Nackdelar

 • Tredimensionellt tänkande är mer komplext än ett tvådimensionellt tänkande.
 • Modellen erbjuder endast abstrakta tillväxtriktningar.
 • Modellen erbjuder inte hjälp med att bestämma lämplig skala eller storleken på en affär.

Antaganden med Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen teorin. Villkor

 • Affärsdefinitionen täcker definitionen av aktiviteter på alla nivåer i organisationen där det finns någon typ av relatering till resurser.
 • Den individuella affärsdefinitionen bestämmer marknadsgränsdefinitionen.
 • Marknadsgränser och affärsgränser kan och måste definieras i tre dimensioner i stället för två.

Bok: Derek F. Abell - Defining the Business - The Starting Point of Strategic Planning


Särskild Intressegrupp SIG

Affärsdefinition Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Affärsdefinition. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Affärsdefinition

 

Difference Between Business Definition and Mission Statement
In "Principles of Marketing", the Book by Kotler, he says that a mission statement should answer the following questions:
What is our business? Who is the customer? What do consumers value? What ...
2
 
1 kommentarer
Meaning of Technologies in Abell's Business Definition Model
Note that where Abell's model is talking about "technologies", that should not be taken literally, but should be interpreted more broadly, as: How / In what ways will the customer functions and needs ...
1
 
Placement of Current Items in Abell's 3D Business Definition Model
Note that normally, one puts the CURRENT served customer groups, served customer functions and the technologies utilized near the Origin (0,0,0) of the axes in Abell's business definition model....
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Affärsdefinition. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Business Definition (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying
Diversification of businesses has in many cases resulted in success. An example is General Electric, a very large compan...

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy
According to Professor Aneel G. Karnani in 'Mastering Strategy', there's no standard way to gain market value for all bu...

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis
Due to technology changes and a stiffing competition at all levels, historically companies needed to constantly check th...
Informationskällor

Olika informationskällor om Affärsdefinition. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Importance of a Long Term Focus on the Customer

Interview Ohmae on the Need for a Long-term Customer Focus
Ohmae explains the importance of the fundamental belief that all actions of a company need to be good for all concerned,...

Three Dimensional Business Definition Diagram

Business Definition
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Affärsdefinition.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen med: Produkt/Marknadsmatris  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  BCG Matrisen  |  McKinsey Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Omvälvande Innovation  |  Värde Discipliner


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Affärsdefinition? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 23-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.