Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Definierar affären i ett företag Förklaring till de Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) av Derek F. Abell. ('80)


Abell Tredimensionella Affärsdefinitionsmodell

Vad är den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen? Beskrivning

Tredimensionella Affärsdefinitionsramverket från Harvard professorn Derek F. Abell är en modell som kan användas för att definiera affären i ett företag. Definitionen av en affär är en frågeställning som inte bör tas allt för lätt på. I hans bok "Defining the Business - The Starting Point of Strategic Planning" säger Abell att den tvådimensionella standardsättet att se på ett företags (produkter och marknader) har allvarliga brister. Han föreslår en tredimensionell modell, med följande 3 axlar:

 1. Servade kundgrupper. Kategorier av kunder. (VILKA)
 2. Servade kundfunktioner. Kundbehov. (VAD)
 3. Använda teknologier. På det sätt som behoven tillfredsställs. (HUR)

Affärsomfattningen på till exempel företaget på bilden på höger hand definieras som: erbjuder CF1, CF2 och CF3 till/för: CG1, CG2, CG3 och CG4 använder: T1 och T2.


Ursprunget till den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen. Historia

Före Abells tid var normal praxis att definiera en affär på följande två sätt:

 • Resurskapaciteter. Till exempel: en affärverksamhet kan definieras som: högkvalitativ tillverkning, billiga elektroniska utrustningar.
 • Programaktivitet. Konventionellt i termer av erbjudna produkter och vilka marknader som servas. Till exempel: en affärverksamhet kan definieras som: erbjuda elektroniska utrustningar för oljeindustrin. Se: Produkt/Marknadsmatris

Kotler föreslår i 1975 att tillfoga ett tillagt mäter av differentiering till Produkt/Marknadsmatris, särskiljert between:

 • Odifferentierad Marknadsföring. Ett företag väljer att inte kännas vid de olika segmenten på marknaden. Rekommenderat, när det finns betydande produktenhetlighet eller marknadsenhetlighet och/eller i ett tidigt skede av produktlivscykeln.
 • Differentierad Marknadsföring. Ett företag beslutar att vara verksam på två eller flera segment på marknaden, men designen skiljer ut produkten och/eller marknadsprogrammen för var och en av dem. Rekommenderat, när konkurrenter använder segmenterade angreppssätt på marknaden. Och/eller i ett senare skede av produktlivscykeln.
 • Koncentrerad Marknadsföring. Försöker att uppnå en stor marknadsandel på en eller på ett fåtal delmarknader. Rekommenderat, när företagsresurserna är små, och/eller när konkurrenter använder segmenterade angreppssätt på marknaden. Och/eller under ett tidigt skede av produktlivscykeln.

Användningen av den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen ramverket. Användningsområden

 • Definiera en affärsomfattning på alla dessa tre följande affärsnivåer:
  • Företagsnivå.
  • Affärsnivå.
  • På lägre organisatoriska nivåer.
 • Beskriva eller kommunicera förändringar i affärsdefinitionen. Se: Produktlivscykler (Produktlivscykel)
 • Beskriva eller kommunicera affären hos konkurrensen.
 • Analysera systematiskt tillväxtmöjligheterna för ett företag.
 • Beskriva eller kommunicera (utvecklingen av) marknader. Se: Industriförändring

Styrkor med den Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen. Fördelar

 • Betonar att produkter är bara ett fysiskt tecken  användningen av en särskild teknologi för tillfredsställandet av en särskild funktion för en särskild kundgrupp. Valet är en av dessa teknologier, funktioner och kunder som skall betjänas. Inte produkter som ska erbjudas.
 • Det centrala med modellen av Abell är kunden, inte företaget i sig själv. Se: Värde Discipliner
 • Ramverket kan användas till att beskriva både det nuvarande läget och den önskade statusen. Grafen är lätt att förstå för alla anställda.

Begränsningar med Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen angreppsätt. Nackdelar

 • Tredimensionellt tänkande är mer komplext än ett tvådimensionellt tänkande.
 • Modellen erbjuder endast abstrakta tillväxtriktningar.
 • Modellen erbjuder inte hjälp med att bestämma lämplig skala eller storleken på en affär.

Antaganden med Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen teorin. Villkor

 • Affärsdefinitionen täcker definitionen av aktiviteter på alla nivåer i organisationen där det finns någon typ av relatering till resurser.
 • Den individuella affärsdefinitionen bestämmer marknadsgränsdefinitionen.
 • Marknadsgränser och affärsgränser kan och måste definieras i tre dimensioner i stället för två.

Bok: Derek F. Abell - Defining the Business - The Starting Point of Strategic Planning -


Särskild Intressegrupp SIG - Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)


Forum - Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Placement of Current Items in Abell's 3D Business Definition Model
Note that normally, one puts the CURRENT served customer gro...
 
 
 
 
  Meaning of Technologies in Abell's Business Definition Model
Note that where Abell's model is talking about "technologies...
 
 
 
 

Best Practices - Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Three Dimensional Business Definition

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying...
 
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy...
 
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis...
 
 

Resurser - Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Abell Tredimensionella


     
 

Nyheter om Affärsdefinitionsmodellen Definiera Affärer


     
 

Videor om Abell Tredimensionella


     
 

Videor om Affärsdefinitionsmodellen Definiera Affärer


     
 

Presentationer om Abell Tredimensionella


     
 

Presentationer om Affärsdefinitionsmodellen Definiera Affärer


     
 

Mer om Abell Tredimensionella


     
 

Mer om Affärsdefinitionsmodellen Definiera Affärer


     

Jämför Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen med: Produkt/Marknadsmatris  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  BCG Matrisen  |  McKinsey Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Omvälvande Innovation  |  Värde Discipliner


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.