De Activity-based Costing Methode

Kenniscentrum

12manage is looking for
MBA students.

   

Het analyseren van product- en klant rentabiliteit. Verklaring van Activity Based Costing.

Inhoud

Premium

Activity Based Costing (ABC) is een alternatief voor de traditionele manier van boekhouden. Traditioneel veronderstelt men dat klanten die veel kopen ook winstgevende klanten zijn. Een loyale klant is ook een winstgevende klant. En uit de winsten zullen een gelukkige klant volgen. Studies over klantrentabiliteit hebben echter onthuld dat bovengenoemde ideeŽn niet noodzakelijk waar zijn. ABC is een kostprijsberekeningmodel dat kostenplaatsen of activiteitencentra in een organisatie identificeert. Het wijst kosten toe aan producten en diensten (kostendrijvers), gebaseerd op het aantal gebeurtenissen of transacties die tijdens het aanbieden en leveren van een product of de dienst plaatsvinden. Dientengevolge kan Activity Based Management managers steunen om te zien hoe de aandeelhouderswaarde kan worden gemaximaliseerd en hoe de prestatie van het bedrijf kan worden verbeterd.


Historisch gezien,†brachten kostenberekeningmodellen indirecte kosten met elkaar in verband op basis van volumes.


Typische voordelen van Activity-Based Costing:

  • Het identificeren van de meest winstgevende klanten, producten en kanalen.
  • Het identificeren van de minst winstgevende klanten, producten en kanalen.
  • Het bepalen van de werkelijke positieve en negatieve factoren voor de financiŽle prestatie.
  • Het nauwkeurig voorspellen van de kosten, winsten en vereiste middelen, die verbonden zijn met veranderingen in productievolumes, organisatorische structuur en kosten van bedrijfsmiddelen.
  • Het gemakkelijk identificeren†van de onderliggende oorzaken van slechte financiŽle prestaties.
  • Het volgen van de kosten van activiteiten en werkprocessen.
  • Het uitrusten van managers met kostenintelligentie om verbeteringen te stimuleren.
  • Het mogelijk maken van een betere Marketing Mix.
  • Verbeterd de onderhandelingspositie met de klant.
  • Het bereiken van een betere Positionering van producten

Wanneer de kostprijsberekening†op activiteiten is gebaseerd, kunnen de kosten om een klant te bedienen individueel worden bepaald. Door de de productkosten en de kosten om iedere klant te bedienen af te trekken, kan men de winstgevendheid per klant berekenen. Deze methode om afzonderlijk de klantenkosten en de productkosten te behandelen, maakt†de identificatie mogelijk van de winstgevendheid van elke klant. En ook het dienovereenkomstig positioneren van de producten en diensten.


Activity Based Costing - OverzichtOnonderbroken Verbetering

De implementatie van ABC kan de werknemers in staat stellen om de diverse kosten in kwestie te begrijpen. Dit zal hen vervolgens in staat stellen om die†kosten te analyseren en die†activiteiten te identificeren die waarde toevoegen, en diegene die geen waarde toevoegen. Uiteindelijk kunnen†hierop gebaseerd verbeteringen worden uitgevoerd en voordelen worden gerealiseerd. Dit is een ononderbroken verbeteringsproces wat betreft het†analyseren van†kosten, wat betreft het verminderen of elimineren van de activiteiten zonder†toegevoegde waarde,†en voor het bereiken van een betere totale efficiency.


ABC heeft ondernemingen ook geholpen bij het beantwoorden van de marktvraag naar betere kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen. Door het analyseren van de productwinstgevendheid en de klantrentabiliteit, heeft de ABC methode een effectieve bijdrage geleverd†aan het besluitvormingproces in†de top van ondernemingen. Met ABC kunnen ondernemingen hun efficiency verbeteren en hun kosten naar beneden brengen zonder de waarde van hun producten voor de klant op te offeren. Veel†bedrijven gebruiken†ABC ook als†basis voor een†balanced scorecard.


Dit heeft ook ondernemingen in staat gesteld om het effect van kostenvermindering te modelleren en hierop volgend de bereikte besparingen te bevestigen. Over het geheel genomen, is Activity Based Costing (ABC) een dynamische methode voor ononderbroken verbetering. Met Activity Based Costing kan iedere onderneming een ingebouwd concurrentie kostenvoordeel bezitten, zodat het onophoudelijk waarde voor zowel zijn stakeholders als klanten kan toevoegen.


Een implementatie van Activity Based Costing is niet gemakkelijk - niet een ABC'tje. Speciale activity based costing software kan hierbij helpen.


Time-Driven Activity-Based Costing (Op Tijd gebaseerde†ABC)

Robert Kaplan en Steven Anderson hebben tijdsgebaseerde ABC gesuggereerd. Dit is een nieuwe aanpak om de moeilijkheden te vermijden die verbonden zijn met het op grote schaal implementeren van ABC (HBR November 2004). In dit herziene model schatten managers de behoeften aan bedrijfsmiddelen in van elke transactie, elk product of klant, in plaats van zich te baseren op tijdrovende en dure onderzoeken onder werknemers. De Op Tijd Gebaseerde ABC methode is eenvoudiger omdat deze voor elke groep bedrijfsmiddelen slechts†ramingen van†twee parameters vereist. 1. Wat zijn de kosten per tijdseenheid van capaciteit om middelen te leveren aan de business activiteiten? (De totale overhead uitgaven van een afdeling gedeeld door de totale beschikbare werknemerstijd). 2. Een schatting van de eenheidstijden van activiteiten: hoeveel tijd vergt het om ťťn eenheid van elke soort activiteit uit te voeren (zoals geschat of waargenomen door de manager). Deze Time-Driven aanpak van ABC voorkomt eveneens†een ernstige technische moeilijkheid die verbonden is met†werknemersonderzoeken: werknemers melden altijd percentages die tot 100 optellen wanneer zij worden gevraagd om de tijd in te schatten die aan activiteiten wordt besteed. Managers zouden rekening moeten houden met tijd†die nutteloos is, of ongebruikt blijft. De methode ondersteunt ook tijdvergelijkingen, een†mogelijkheid die het ABC model†in staat stelt†om de complexiteit van levensechte operaties te benaderen. Door te laten zien hoe specifieke order-, klant-, en activiteitenkenmerken variatie veroorzaken in verwerkingstijden.


ABC Special Interest Group


Special Interest Group (150 leden)


ABC Forum  

Recente onderwerpen

  Time-Driven ABC boek
Heeft iemand het boek Time-Driven Activity-Based Costing van Kaplan en Anderson al gelezen? Aanrader?...
     
 
  ABC and Decision making
Are managers able to make better decisions through the analysis of indirect cost allocation?...
     
 
  Time-driven ABC (TDABC)
Is anyone using TDABC as a substitute for traditional activity-based costing? I would love to discuss how it's working, implementation tactics, etc....
     
 
  Calculating the Most Profitable Way of Manufacturing a Product
Dear all, I am struggling with the start of a project in which I need to figure out what way of supplying a customer with a certain product is most...
     
 
  Activity Based Management (ABM)
What is the modern term or second name for Activity Based Costing?...
     
 
  Comparison Activity Based Costing, Time-Driven-ABC and Lean Accounting
In the article "Activity Based Costing, Time-Driven Activity Based Costing and Lean Accounting: Differences Among Three Accounting Systems", 3 ...
     
 
  ABC in the Federal Environment
Does anybody have experience implementing ABC in the federal environment? There are obviously a lot of differences, but the same benefits can be reape...
     
 
  An ABC Initiative is Only as Effective as the Software That Supports It
For any change initiative or performance improvement initiative that is taken in an organization, it is always important that the goal of the initiati...
     
 
  ABC Costing in Make to Order of Repetive Manufacturing
I think ABC costing works better only in repetitive manufacturing type of industry, where the amount of production in a given period is steady....
     
 
  Fixes for ABC Shortcomings
How can ABC shortcomings be effectively addressed?...
     
 
  Organizational Aspects of ABC
What organisational/behavioural problems can arise when ABC is introduced?...
     
 
  What is Job Order Costing?
In cost accounting systems, what is job order costing?...
     
 
  ABC + Over/under recovery
I want to know: Do you calculate an over/under recovery for each activity or do you calculate one singe over/under recovery for the company??...
     
 
  What is Process Costing?
In cost accounting systems, what is process costing?...
     
 
  ABC or TOC? The Differences between Activity Based Costing and the Theory of Constraints
In past literature, the Theory of Constraints (TOC) has been seen as more or less contradict...
     
 
  Deriving Overhead Cost from the P&L
Hello reader, I'm trying to decompose the overhead of a company through its Profit and Loss account. I have calculated for my self what their overhead...
     
 

Best Practices - ABC
  Limitations and Advantages of ABC for Budgeting
What are the limitations and advantages of ABC in the context of preparing plans and budgets?...
     
 
  Limitations ABC monitoring operations
What are the limitations with regard to monitoring and controlling operations?...
     
 
  ABC in an Advertising Firm?
How can ABC be applied in an advertising firm where activities vary per project, depending on the client, i...
     
 
  The Cost of Non-value-added Activities
Why do non-value activities cause costs to increase unnecessarily?...
     
 
  ABC: reduce non value adding activities?
How far do you agree that Activity Based Costing gives opportunities to reduce or eliminate activities that do not add value in a highly competitive e...
     
 
  Consequences of ABC Analysis
If Activity-based Costing has been correctly implemented, and it turns out a product is causing losses, does this mean automatically that the product ...
     
 
  Capacity Minutes and Industry Norms
Productivity levels in minutes - productive time
Work days are about 480 minutes (8 x 60). Where could I find what the industry norms are? Are th...
     
 
  Drivers still Right?
ABC is one of the most recent developed evolutions in costing. It has a big impact in allocating the cost to the right object... But still the questio...
     
 
  ABC Helps Companies Survive Recession
Companies using ABC costing have a better chance of surviving the recession than companies using traditional methods. Please give your comments...
     
 
  Traditional Costing versus Activity Based Costing
When should I choose the traditional costing instead of ABC?
Compared with traditional costing, what are the drawbacks of ABC?...
     
 
  Conditional Resources in ABC
How does ABC cater for estimating the cost of business processes which may take many different routes depending on the outcome of decisions or events ...
     
 
  The Process of Activity Based Costing (ABC) simplified
While doing ABC the only thing to be kept in mind is the activity and the cost associated with it.
For example : A businessman buys a bus for usi...
     
 
  Recommended ABC Software
Which software package would you recommend I use in our small business to enable me to setup an ABC-system?...
     
 
  Activity Based Costing (ABC)
Company's who use ABC method have a more chance in surviving under recession rather than company's who use Traditional Based Costing....
     
 
  Overhead Costing - Food Manufacturing
The company I work for manufactures food. The company is small. How much overhead should I count into my costing?
I do not want to put too much i...
     
 
  ABC in service companies such as airlines?
ABC may be appropriate in the manufacturng company, but I doubt applying in service givng companies is worth while. Especially in the airline industry...
     
 
  Degree of Detail in ABC
When planning to build an ABC model it is essential to first make the decision what level of detail ABC is to be captured. This depends on what questi...
     
 
  Activity Based Costing Implementation
How can a company implement activity based costing?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Activity Based Costing
 

4 Steps to Assign Resources to End Products

 
 
 

Disadvantages of ABC

 
 
 

Applicability in Hotel Bussiness

 
 
 

Application Challenges of ABC

 
 

Hulpbronnen - ABC
 

Nieuws over Abc Costing


     
 

Nieuws over Activity Costing


     
 

Video's over Abc Costing


     
 

Video's over Activity Costing


     
 

Presentaties over Abc Costing


     
 

Presentaties over Activity Costing


     
 

Meer over Abc Costing


     
 

Meer over Activity Costing


     

Vergelijk met ABC: Ondernemingsarchitectuur  |† Total Cost of Ownership  |† Balanced Scorecardmethode |† Kaizen  |† Marketingmix  |† Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Prestatiemanagement  |† CSFs and KPIs (KSFen en KPIs)  |† Beyond Budgeting


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  | †Marketing  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 20-1-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.