Varumärkespersonlighet Modellen av Aaker

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Varumärkespersonlighet av Jennifer Aaker (Journal of Marketing Research, 8/97, pp. 347-356) är ett ramverk för att beskriva, och att mäta 'personligheten" hos ett varumärke i fem huvud dimensioner, var och en indelad i en uppsättning av aspekter.


Det är en modell som beskriver profilen hos ett varumärke, genom att använda en analogi med en människa.


Fem huvuddimensioner och deras aspekter

Dessa är:Jennifer Aaker Varumärkespersonlighet

 • Uppriktighet (jordnära, ärlig, hälsosam, gladlynt)
 • Spänning (våga, uppmuntrande, fantasirik, aktuellt)
 • Kompetens (pålitligt, intelligent, lyckat)
 • Sofistikerat (överklass som, charmerande)
 • Strapatsrik (uteliv, tuff)

Varje aspekt i sin tur mäts av en uppsättning av karaktärer. Karaktärsmätningarna görs genom att använda en fempoängs skala (1 = inte alls beskrivna, 5 = extremt mycket beskrivna) som klassar i hur hög grad som varje karaktär beskriver det specifika varumärket.


En förklaring till karaktärerna som hör ihop med var och en av aspekterna

Dessa karaktärsdrag är:

 • Jordnära = jordnära, familjeorienterade, småstad
 • Ärliga = ärliga, uppriktiga, verkliga
 • Sunda = sunda och nyttiga, originella
 • Gladlynta = gladlynta, känslosamma, vänskapliga
 • Vågade = vågade, moderiktiga, spännande
 • Klämmiga =spirituella, coola, ungt, klämmiga  
 • Fantasirika = fantasirika, unika
 • Aktuella = aktuella, oberoende, samtida
 • Pålitliga = pålitliga, hårt arbetetande, trygga, stadiga
 • Intelligenta = intelligenta, tekniska, företagsamma
 • Framgångsrika = framgångsrika, lyckade, ledare, säker
 • Överklass = överklass, glamorösa, bra utseende
 • Charmiga = charmiga, som är kvinnliga, mjuka
 • Friluftslivsstil = uteliv, friluftsliv,som är manligt, Väst
 • Tuff = tuff, kraftfull

Varumärkets personlighetsdimensioners ramverk av Jennifer Aaker kan användas till att utforska nuvarande läget (IST) hos ett varumärke och beskriva det önskade framtida läget (SOLL) hos varumärket.


Varumärkespersonlighet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Varumärkespersonlighet  

De senaste ämnena om: Varumärkespersonlighet.


How to Create a Brand? The Brand Creation Process
Brands and Branding are essential components of a successful business. But more in detail, what attributes and properti (...)
10
27 reaktioner
 
6 Human Attributes of Human-Centric Brands (Kotler)
In marketing, it's being said for a long time: 'The Customer is King'. In the digital era, this saying is truly manifest (...)
5
2 reaktioner
 
Global Marketing Strategy
The world that we know today is becoming more and more connected due to the effect of globalization, but consumers still (...)
3
0 reaktioner
 
Best Practices om Varumärkespersonlighet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Brand Personality - Education - Social Media Marketing
Interesting theory, particularly for private educational institutions transitioning from more traditional marketing stra (...)
10
0 reaktioner

 
🥈 Brand Personality Questionaire
Where can I find an inventory or questionnaire on brand personality dimensions? Thanks... (...)
9
1 reaktioner

 
🥉 CORPORATE Brand Personality Models
Can we apply the same model to measure corporate brand personality (of banks)? Or else, what is best model to mea (...)
5
2 reaktioner

 
Destination Personality
I am applying the personality dimensions to destination brands. Has anyone done this before? I am doubting which model i (...)
4
1 reaktioner

 
Brand Personality for Recruitment
Has anyone tried to utlize this model for determining an organization's personality traits for the purpose of employment (...)
4
0 reaktioner

 
Using Brand Personality Dimensions Model for Goal Setting
This is a good model and I would like to use this to set goals for my department and individual staff members. We need t (...)
4
1 reaktioner

 
Multi-attribute Theory
I have a question regarding the linear multi-attribute theory? What is this model? What are indifference curves in terms (...)
3
2 reaktioner

 
Branding Case: Why the Branding of Mauritius Failed
A branding exercise of Mauritius failed miserably because the dual-language slogan "Mauritius, c'est un plaisir" did not (...)
3
0 reaktioner

 
Employment Branding Survey
I would like to do a survey on Employment Branding. Is it possible to suggest me on how to go about? (...)
2
1 reaktioner

 
Experttips om Brand Personality (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

What are Attributes of Strong Brands?

Brand Management, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

How to Build a Brand in China

Brand Development, China, Best Practices (...)
   
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

Corporate Brand Development (...)
   
 
 
 

Generic Traits of a Good Brand

Brand Management, Checklist (...)
   
 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?

Brand Portfolio Management, Freeing up Resources for Main Brands, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

Benefits of a Strong Brand Personality

Brand Management, Brand Strategy, Marketing Strategy (...)
   
 
 
 

The Need for Brand Authenticity

Branding (...)
   
 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global Brand

Global Brand Development, Best Practices (...)
   
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation (...)
   
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism (...)
   
 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business (...)
   
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition (...)
   
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

Branding, Brand Recognition (...)
   
 
 
 

Focus Points in City Branding

City Branding, Regional Branding, Geographical Branding (...)
   
 
 
 

Brand Relationship Quality

Branding, Brand Management, Brand Differentiation, Brand Relationship (...)
   
 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by Consumers

Global Branding, Corporate Reputation, CSR, Globalization (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Varumärkespersonlighet

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Varumärkespersonlighet med: Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Företagets Anseendekvot  |  Varumärkesvärdering


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Varumärkespersonlighet? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.