Varumärkespersonlighet Modellen av Aaker

Kunskapscenter

   

Beskriva och mäta "personligheten" hos ett varumärke. Förklaring av Brand Personality Dimensions / Varumärkets personlighet

Innehåll

Premium

Varumärkespersonlighet av Jennifer Aaker (Journal of Marketing Research, 8/97, pp. 347-356) är ett ramverk för att beskriva, och att mäta 'personligheten" hos ett varumärke i fem huvud dimensioner, var och en indelad i en uppsättning av aspekter.


Det är en modell som beskriver profilen hos ett varumärke, genom att använda en analogi med en människa.


Fem huvuddimensioner och deras aspekter

Dessa är:Jennifer Aaker Varumärkespersonlighet

 • Uppriktighet (jordnära, ärlig, hälsosam, gladlynt)
 • Spänning (våga, uppmuntrande, fantasirik, aktuellt)
 • Kompetens (pålitligt, intelligent, lyckat)
 • Sofistikerat (överklass som, charmerande)
 • Strapatsrik (uteliv, tuff)

Varje aspekt i sin tur mäts av en uppsättning av karaktärer. Karaktärsmätningarna görs genom att använda en fempoängs skala (1 = inte alls beskrivna, 5 = extremt mycket beskrivna) som klassar i hur hög grad som varje karaktär beskriver det specifika varumärket.


En förklaring till karaktärerna som hör ihop med var och en av aspekterna

Dessa karaktärsdrag är:

 • Jordnära = jordnära, familjeorienterade, småstad
 • Ärliga = ärliga, uppriktiga, verkliga
 • Sunda = sunda och nyttiga, originella
 • Gladlynta = gladlynta, känslosamma, vänskapliga
 • Vågade = vågade, moderiktiga, spännande
 • Klämmiga =spirituella, coola, ungt, klämmiga  
 • Fantasirika = fantasirika, unika
 • Aktuella = aktuella, oberoende, samtida
 • Pålitliga = pålitliga, hårt arbetetande, trygga, stadiga
 • Intelligenta = intelligenta, tekniska, företagsamma
 • Framgångsrika = framgångsrika, lyckade, ledare, säker
 • Överklass = överklass, glamorösa, bra utseende
 • Charmiga = charmiga, som är kvinnliga, mjuka
 • Friluftslivsstil = uteliv, friluftsliv,som är manligt, Väst
 • Tuff = tuff, kraftfull

Varumärkets personlighetsdimensioners ramverk av Jennifer Aaker kan användas till att utforska nuvarande läget (IST) hos ett varumärke och beskriva det önskade framtida läget (SOLL) hos varumärket.


Varumärkespersonlighet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Varumärkespersonlighet Forumet  

Nya ämnen

  How to Create a Brand? The Brand Creation Process
Brands and Branding are essential components of a successful...
     
 
  Brand Personality - Education - Social Media Marketing
Interesting theory, particularly for private educational ...
     
 
  CORPORATE Brand Personality Models
Can we apply the same model to measure corporate bran...
     
 
  Brand Personality for Recruitment
Has anyone tried to utlize this model for determining an org...
     
 
  Using Brand Personality Dimensions Model for Goal Setting
This is a good model and I would like to use this to set goa...
     
 
  Global Marketing Strategy
The world that we know today is becoming more and more conne...
     
 
  Multi-attribute Theory
I have a question regarding the linear multi-attribute theor...
     
 
  Employment Branding Survey
I would like to do a survey on Employment Branding. Is it po...
     
 
  Destination Personality
I am applying the personality dimension to destination brand...
     
 
  Why the Branding of Mauritius Failed
The branding exercise of Mauritius failed miserably because ...
     
 
  Election Campaign Marketing
In developed countries this concept exists from long time. C...
     
 

Best Practices - Varumärkespersonlighet
  Brand Personality Questionaire
Where can I find an inventory or questionnaire on brand pers...
     
 

Expert Tips (ENG) - Brand Personality Dimensions
 

Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation...
 
 
 

What are Attributes of Strong Brands?

Brand Management, Brand Valuation...
 
 
 

How to Build a Brand in China

Brand Development, China, Best Practices...
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand Personality

Corporate Brand Development...
 
 
 

Generic Traits of a Good Brand

Brand Management, Checklist...
 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?

Brand Portfolio Management, Freeing up Resources for Main Brands, Brand Valuation...
 
 
 

Benefits of a Strong Brand Personality

Brand Management, Brand Strategy, Marketing Strategy...
 
 
 

The Need for Brand Authenticity

Branding...
 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global Brand

Global Brand Development, Best Practices...
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation...
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism...
 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business...
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition...
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

Branding, Brand Recognition...
 
 
 

Focus Points in City Branding

City Branding, Regional Branding, Geographical Branding...
 
 
 

Brand Relationship Quality

Branding, Brand Management, Brand Differentiation, Brand Relationship...
 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by Consumers

Global Branding, Corporate Reputation, CSR, Globalization...
 
 

Resurser - Varumärkespersonlighet
 

Nyheter om Varumärke Personlighet


     
 

Nyheter om Varumärke Karaktärsdrag


     
 

Videor om Varumärke Personlighet


     
 

Videor om Varumärke Karaktärsdrag


     
 

Presentationer om Varumärke Personlighet


     
 

Presentationer om Varumärke Karaktärsdrag


     
 

Mer om Varumärke Personlighet


     
 

Mer om Varumärke Karaktärsdrag


     

Jämför Varumärkespersonlighet med: Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Företagets Anseendekvot  |  Varumärkesvärdering


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 22-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.