Varumärkespersonlighet Modellen av Aaker

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Beskriva och mäta "personligheten" hos ett varumärke. Förklaring av Brand Personality Dimensions / Varumärkets personlighet

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Varumärkespersonlighet av Jennifer Aaker (Journal of Marketing Research, 8/97, pp. 347-356) är ett ramverk för att beskriva, och att mäta 'personligheten" hos ett varumärke i fem huvud dimensioner, var och en indelad i en uppsättning av aspekter.


Det är en modell som beskriver profilen hos ett varumärke, genom att använda en analogi med en människa.


Fem huvuddimensioner och deras aspekter

Dessa är:Jennifer Aaker Varumärkespersonlighet

 • Uppriktighet (jordnära, ärlig, hälsosam, gladlynt)
 • Spänning (våga, uppmuntrande, fantasirik, aktuellt)
 • Kompetens (pålitligt, intelligent, lyckat)
 • Sofistikerat (överklass som, charmerande)
 • Strapatsrik (uteliv, tuff)

Varje aspekt i sin tur mäts av en uppsättning av karaktärer. Karaktärsmätningarna görs genom att använda en fempoängs skala (1 = inte alls beskrivna, 5 = extremt mycket beskrivna) som klassar i hur hög grad som varje karaktär beskriver det specifika varumärket.


En förklaring till karaktärerna som hör ihop med var och en av aspekterna

Dessa karaktärsdrag är:

 • Jordnära = jordnära, familjeorienterade, småstad
 • Ärliga = ärliga, uppriktiga, verkliga
 • Sunda = sunda och nyttiga, originella
 • Gladlynta = gladlynta, känslosamma, vänskapliga
 • Vågade = vågade, moderiktiga, spännande
 • Klämmiga =spirituella, coola, ungt, klämmiga  
 • Fantasirika = fantasirika, unika
 • Aktuella = aktuella, oberoende, samtida
 • Pålitliga = pålitliga, hårt arbetetande, trygga, stadiga
 • Intelligenta = intelligenta, tekniska, företagsamma
 • Framgångsrika = framgångsrika, lyckade, ledare, säker
 • Överklass = överklass, glamorösa, bra utseende
 • Charmiga = charmiga, som är kvinnliga, mjuka
 • Friluftslivsstil = uteliv, friluftsliv,som är manligt, Väst
 • Tuff = tuff, kraftfull

Varumärkets personlighetsdimensioners ramverk av Jennifer Aaker kan användas till att utforska nuvarande läget (IST) hos ett varumärke och beskriva det önskade framtida läget (SOLL) hos varumärket.


Varumärkespersonlighet Forumet
  Global Marketing Strategy
The world that we know today is becoming more and ...
     
 
  Multi-attribute Theory
I have a question regarding the linear multi-attri...
     
 
  Why the Branding of Mauritius Failed
The branding exercise of Mauritius failed miserabl...
     
 
  Brand Personality - Education - Social Media Marketing
Interesting theory, particularly for private ed...
     
 
  Brand Personality Questionaire
Where can I find an inventory or questionnaire on ...
     
 
  CORPORATE Brand Personality Models
Can we apply the same model to measure corporat...
     
 
  Destination Personality
I am applying the personality dimension to destina...
     
 
  Brand Personality for Recruitment
Has anyone tried to utlize this model for determin...
     
 
  Using Brand Personality Dimensions Model for Goal Setting
This is a good model and I would like to use this ...
     
 
  Election Campaign Marketing
In developed countries this concept exists from lo...
     
 
  Employment Branding Survey
I would like to do a survey on Employment Branding...
     
 
  Multiple Brand Dimensions
I believe Professors Berthon, Holbrook, Hulbert an...
     
 

Varumärkespersonlighet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Varumärkespersonlighet Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Varumärkespersonlighet Premium
  How to Create a Brand? The Brand Creation Process
Brands and Branding are essential components of a ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Brand Personality Dimensions Premium
 

Pitfalls of International / Global BrandsBli Medlem

Consistent with current trends in  
 
 

What are Attributes of Strong Brands?Bli Medlem

In the article “The Brand Report Card” (Har...
Usage (application): Brand Management, Brand Valuation
 
 
 

How to Build a Brand in ChinaBli Medlem

Based on data about Chinese consumers’ expectation...
Usage (application): Brand Development, China, Best Practices
 
 
 

Dimensions and Traits of the Corporate Brand PersonalityBli Medlem

In contrast to product brand personality, which ty...
Usage (application): Corporate Brand Development
 
 
 

Generic Traits of a Good BrandBli Medlem

A good brand displays nine traits:
1. ...
Usage (application): Brand Management, Checklist
 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?Bli Medlem

On top of the value of each individual brand comes...
Usage (application): Brand Portfolio Management, Freeing up Resources for Main Brands, Brand Valuation
 
 
 

Benefits of a Strong Brand PersonalityBli Medlem

A lot of research has been done on the effects of ...
Usage (application): Brand Management, Brand Strategy, Marketing Strategy
 
 
 

The Need for Brand AuthenticityBli Medlem

In an article called "Embrace the Dark Side" in th...
Usage (application): Branding
 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global BrandBli Medlem

Firms that want to build global brands should t...
Usage (application): Global Brand Development, Best Practices
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/ParityBli Medlem

Despite of the efforts of companies to differentia...
Usage (application): Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication StrategiesBli Medlem

Past research in market communication revealed tha...
Usage (application): Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism
 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your OrganizationBli Medlem

In order to successfully integrate social media in...
Usage (application): Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance BeliefsBli Medlem

Status brands are brands that can inherently raise...
Usage (application): Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)Bli Medlem

1. The Law of Expansion: The power of a brand is i...
Usage (application): Branding, Brand Recognition
 
 
 

Focus Points in City BrandingBli Medlem

Although most people are used to products and serv...
Usage (application): City Branding, Regional Branding, Geographical Branding
 
 
 

Brand Relationship QualityBli Medlem

A lot of research has been done to consumers’ bran...
Usage (application): Branding, Brand Management, Brand Differentiation, Brand Relationship
 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by ConsumersBli Medlem

Holt et al. (2004) researched how people evaluate ...
Usage (application): Global Branding, Corporate Reputation, CSR, Globalization
 
 

Resurser - Varumärkespersonlighet Premium
 

Nyheter om Varumärke PersonlighetBli Medlem


     
 

Nyheter om Varumärke KaraktärsdragBli Medlem


     
 

Videor om Varumärke PersonlighetBli Medlem


     
 

Videor om Varumärke KaraktärsdragBli Medlem


     
 

Presentationer om Varumärke PersonlighetBli Medlem


     
 

Presentationer om Varumärke KaraktärsdragBli Medlem


     
 

Mer om Varumärke PersonlighetBli Medlem


     
 

Mer om Varumärke KaraktärsdragBli Medlem


     

Jämför Varumärkespersonlighet med: Varumärkes Identitetsprisma Kapferer  |  Företagets Anseendekvot  |  Varumärkesvärdering


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.