7S Modellen av McKinsey

Kunskapscenter

Förklaring till 7-S Ramverket av McKinsey.


Vad är 7-S ramverket? Beskrivning

7-S ramverket av McKinsey är en ledningsmodell som beskriver 7 faktorer för att organisera ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. Tillsammans bestämmer dessa faktorer sättet som ett företaget opererar på. Chefer bör ta i beaktande alla sju av dessa faktorer för att vara säkra på ett lyckat genomförande av en strategi. Stor eller liten. De är alla beroende av varandra, så om du missar att ge uppmärksamhet till ett av dem, kan detta även komma att påverka alla de andra. Ovanpå detta kan den relativa betydelsen av varje faktor variera med tiden.


Ursprunget till 7-S ramverket. Historia

7-S ramverket nämndes först i tidskriften "Business Horizons" i en artikel "Structure Is Not Organization" av Robert H. Waterman, Thomas J. Peters och Julien R. Phillips i juni 1980. Den visades också i den kända boken”In Search of Excellence” av Peters och Waterman och togs upp som ett grundläggande verktyg av det globala management konsultföretaget McKinsey. Sedan dess är den bekant som deras 7-S modell.


Innebörden med de 7 S:n

 

McKinsey 7-S ramverket Shared Values/Gemensamma värderingar och Kultur (som också kallas Det överordnande målen).

Det förenande centrat i McKinsey modellen är: Gemensamma värderingar. Vad gör organisationen, vad står den för och vad har den tilltro till. Kultur och attityder. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad


Strategi

Planer för allokeringen av de knappa resurserna i ett företag, över tiden, för att uppnå de identifierade målen. Miljö konkurrens, kunder.
 

Struktur

På det sätt som organisationens enheter relaterar till varandra: centraliserade funktionella uppdelningar (topp-styrning); decentraliserat; en matris, en nätverksstruktur, en koncern, etc.


System

Tillvägagångssätt, processer, system och rutinerna som karakteriserar hur arbete görs: finansiella system; rekrytera, befordran och prestationsvärderingsystem; informationssystem.
 

Staff/Personal

Antal och typer av personal inom organisationen.
 

Stil

Kulturella stilen i organisation och hur nyckelchefer agerar för att uppnå organisationens mål. Jämför: Management stilar.
 

Skills/Kompetens

Utmärkande kapaciteter hos personalen eller i organisation i sin helhet, kompetens. Jämför: Core Competences.


Styrkorna med 7-S modellen . Fördelar

  • Diagnostiskt verktyg för att få en djupare förståelse av organisationer och vad som är ineffektivt eller inte fungerar så väl.
  • Vägleder organisatoriska förändringar.
  • Kombinerar på ett förståndigt sätt hårda elementen med de emotionella och mjuka beståndsdelarna.
  • Chefer måste agera på all S:n parallellt, och all S:n är besläktade med varandra.

Bok: Ethan M. Rasiel, Paul N. Friga - The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem Solving Tools and Management Techniques -


Särskild Intressegrupp SIG - 7-S Ramverket


Särskild Intressegrupp SIG (83 medlemmar)


Forum - 7-S Ramverket  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  How to Link 7S Model with Leadership and Management (5 reaktioner)
How do you link the 7 s framework with leadership and manage...
 
 
 
 
  7S McKinsey for ISO 14001 (1 reaktioner)
How is the 7S Model from McKinsey used as framework for ISO ...
 
 
 
 
  Using McKinsey 7-S Model for Organizing Innovation (4 reaktioner)
I am interested in the application of the 7-S model on organ...
 
 
 
 
  7 S model in the Post Merger Phase (3 reaktioner)
I'm a Masters student looking at the post merger phase of a ...
 
 
 
 
  7-s Model as Basis for a Project Audit (4 reaktioner)
Could McKinsey's 7-s model be used as a standard/norm for au...
 
 
 
 
  Google and its success with 7S (1 reaktioner)
Hi I am a MBA student and I need to write an assignment abou...
 
 
 
 
  CDOCi Acronym | CDOCi Tool (1 reaktioner)
You can combine 7S analysis with a method called "CDOCi": A...
 
 
 
 
  Involving Staff in 7-S Framework (4 reaktioner)
Implementing the 7-S can be challenging especially without t...
 
 
 
 
  Applying the 7 S Framework. Implementation (2 reaktioner)
I believe the 7's is very difficult to implement at the ORGA...
 
 
 
 
  McKinsey 7-S Background (1 reaktioner)
I am doing a presentation on the 7-S framework and was wonde...
 
 
 
 
  Competitive Edge with 7S Model? (4 reaktioner)
(How) Can a firm achieve a competitive advantage with the 7S...
 
 
 
 
  7-S within Government (2 reaktioner)
It has come to my attention that the 7-S Model is rarely men...
 
 
 
 
  Changes in Shared Values and Staff (1 reaktioner)
The values of the organisation may change over time w...
 
 
 
 
  What is the NEW 7S Framework? (1 reaktioner)
The new 7 S-es are: 1. Superior Stakeholder Satisfaction 2...
 
 
 
 
  How to Use the 7S Model in Education?
Does someone have an idea for using this method for universi...
 
 
 
 
  One More S: Solidarity (7 reaktioner)
I think this is a sound model but Solidarity is missing in t...
 
 
 
 
  7S model organisational Change Overcoming Barries
How do companies use the 7s model to overcome their barriers...
 
 
 
 
  7S X 7S Matrix: Tracking the Mutual Congruency of the 7S Elements (1 reaktioner)
I have used the 7S for organisational assessment and analysi...
 
 
 
 
  Effectiveness of 7 s framework (1 reaktioner)
The model given in 7S framework is so exhaustive that it inc...
 
 
 
 
  Measuring the Scores on each S of the 7S Framework (4 reaktioner)
Hello all, have there been parameters developed to measure a...
 
 
 
 
  7S Data Collection and Analysis (3 reaktioner)
What are some of your data collection methods for the 7 S mo...
 
 
 
 

Best Practices - 7-S Ramverket

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Why are Shared Values in the Center of 7's? (11 reaktioner)
Why are Shared Values (or Superordinate Goals) in the Center...
 
 
 
 
  Applications of the 7-S Framework (5 reaktioner)
While some models of organizational effectiveness go in and ...
 
 
 
 
  Communication Problems in the 7S Model of McKinsey (1 reaktioner)
How do you link the 7S Model to problems related to communi...
 
 
 
 
  Limiting choice of 'S' in 7S Framework? (5 reaktioner)
While reading for my management course, I couldn't help but ...
 
 
 
 
  McKinsey 7S in Fast Changing Environment: A DYNAMIC 7S Model? (11 reaktioner)
Given that the business environment is changing all the time...
 
 
 
 
  Guiding a Change Program with 7-S Model (7 reaktioner)
How can the 7-S model be used to inform or guide a change pr...
 
 
 
 
  Extra S-es in the 7S Framework by McKinsey (3 reaktioner)
I was able to utlize the 7S model very effectively to conduc...
 
 
 
 
  Does the 7-S Model still holds true today? (14 reaktioner)
Does the 7-S Model still holds true in today's business envi...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - 7-S Framework

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

7S Checklist with Questions for Each S

Firm Analysis, Organizational Analysis...
 
 
 

Categorizing the S-es in McKinsey's 7-S Model

Strategy, Strategic Change, 7S Implementation...
 
 
 

How to Identify Potential Problem Areas in 7S?

Strategy, Strategic Change, 7S Implementation...
 
 
 

Improved 8S Framework for Strategy Execution

Strategy, Strategic Change, 7S Implementation...
 
 

Resurser - 7-S Ramverket

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Nyheter om Strategi Organisationsutvärdering


     
 

Videor om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Videor om Strategi Organisationsutvärdering


     
 

Presentationer om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Presentationer om Strategi Organisationsutvärdering


     
 

Mer om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Mer om Strategi Organisationsutvärdering


     

Jämför 7S Modellen med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Ashridge Missionsmodell  |  Strategisk Samordnading  |  McKinsey Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 18-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.