7S Modellen av McKinsey

Kunskapscenter

   

Förklaring till 7-S Ramverket av McKinsey.

Innehåll

Premium

Vad är 7-S ramverket? Beskrivning

7-S ramverket av McKinsey är en ledningsmodell som beskriver 7 faktorer för att organisera ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. Tillsammans bestämmer dessa faktorer sättet som ett företaget opererar på. Chefer bör ta i beaktande alla sju av dessa faktorer för att vara säkra på ett lyckat genomförande av en strategi. Stor eller liten. De är alla beroende av varandra, så om du missar att ge uppmärksamhet till ett av dem, kan detta även komma att påverka alla de andra. Ovanpå detta kan den relativa betydelsen av varje faktor variera med tiden.


Ursprunget till 7-S ramverket. Historia

7-S ramverket nämndes först i tidskriften "Business Horizons" i en artikel "Structure Is Not Organization" av Robert H. Waterman, Thomas J. Peters och Julien R. Phillips i juni 1980. Den visades också i den kända boken”In Search of Excellence” av Peters och Waterman och togs upp som ett grundläggande verktyg av det globala management konsultföretaget McKinsey. Sedan dess är den bekant som deras 7-S modell.


Innebörden med de 7 S:n

 

McKinsey 7-S ramverket Shared Values/Gemensamma värderingar och Kultur (som också kallas Det överordnande målen).

Det förenande centrat i McKinsey modellen är: Gemensamma värderingar. Vad gör organisationen, vad står den för och vad har den tilltro till. Kultur och attityder. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad


Strategi

Planer för allokeringen av de knappa resurserna i ett företag, över tiden, för att uppnå de identifierade målen. Miljö konkurrens, kunder.
 

Struktur

På det sätt som organisationens enheter relaterar till varandra: centraliserade funktionella uppdelningar (topp-styrning); decentraliserat; en matris, en nätverksstruktur, en koncern, etc.


System

Tillvägagångssätt, processer, system och rutinerna som karakteriserar hur arbete görs: finansiella system; rekrytera, befordran och prestationsvärderingsystem; informationssystem.
 

Staff/Personal

Antal och typer av personal inom organisationen.
 

Stil

Kulturella stilen i organisation och hur nyckelchefer agerar för att uppnå organisationens mål. Jämför: Management stilar.
 

Skills/Kompetens

Utmärkande kapaciteter hos personalen eller i organisation i sin helhet, kompetens. Jämför: Core Competences.


Styrkorna med 7-S modellen . Fördelar

  • Diagnostiskt verktyg för att få en djupare förståelse av organisationer och vad som är ineffektivt eller inte fungerar så väl.
  • Vägleder organisatoriska förändringar.
  • Kombinerar på ett förståndigt sätt hårda elementen med de emotionella och mjuka beståndsdelarna.
  • Chefer måste agera på all S:n parallellt, och all S:n är besläktade med varandra.

Bok: Ethan M. Rasiel, Paul N. Friga - The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem Solving Tools and Management Techniques -


7-S Ramverket Forumet
  How to Use the 7S Model in Education?
Does someone have an idea for using this method fo...
     
 
  7S X 7S Matrix: Tracking the Mutual Congruency of the 7S Elements
I have used the 7S for organisational assessment a...
     
 
  Competitive Edge with 7S Model?
(How) Can a firm achieve a competitive advantage w...
     
 
  Changes in Shared Values and Staff
The values of the organisation may change over ...
     
 
  7S McKinsey for ISO 14001
How is the 7S Model from McKinsey used as frame wo...
     
 
  One More S: Solidarity
I think this is a sound model but Solidarity is mi...
     
 
  7-s Model as Basis for a Project Audit
Could McKinsey's 7-s model be used as a standard/n...
     
 
  McKinsey 7-S Model on Innovation
I am interested in the application of the 7-S mode...
     
 
  What is the NEW 7S Framework?
The new 7 S-es are:
1. Superior Stakeholder S...
     
 
  McKinsey 7-S Background
I am doing a presentation on the 7-S framework and...
     
 
  7-S within Government
It has come to my attention that the 7-S Model is ...
     
 
  Extra S-es in the 7S Framework by McKinsey
I was able to utlize the 7S model very effectively...
     
 
  Applying the 7 S Framework. Implementation
I believe the 7's is very difficult to implement a...
     
 

7-S Ramverket Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

7-S Ramverket Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - 7-S Ramverket Premium
  McKinsey 7S in Fast Changing Environment: A DYNAMIC 7S Model?
Given that the business environment is changing al...
     
 
  CDOCi Acronym | CDOCi Tool
You can combine 7S analysis with a method called "...
     
 
  7S Data Collection and Analysis
What are some of your data collection methods for ...
     
 
  Measuring the Scores on each S of the 7S Framework
Hello all, have there been parameters developed to...
     
 
  Guiding a Change Program with 7-S Model
How can the 7-S model be used to inform or guide a...
     
 
  Involving Staff in 7-S Framework
Implementing the 7-S can be challenging especially...
     
 
  Why are Shared Values in the Center of 7's?
Why are Shared Values (or Superordinate Goals) in ...
     
 
  Does the 7-S Model still holds true today?
Does the 7-S Model still holds true in today's bus...
     
 
  Applications of the 7-S Framework
While some models of organizational effectiveness ...
     
 
  Limiting choice of 'S' in 7S Framework?
While reading for my management course, I couldn't...
     
 
  How to Link 7S Model with Leadership and Management
How do you link the 7 s framework with leadership ...
     
 

Expert Tips (ENG) - 7-S Framework Premium
 

7S Checklist with Questions for Each SBli Medlem

Here's a list of questions you can use to analyze ...
Usage (application): Firm Analysis, Organizational Analysis
 
 
 

Categorizing the S-es in McKinsey's 7-S ModelBli Medlem

The seven S's can be broken down into:
- 3...
Usage (application): Strategy, Strategic Change, 7S Implementation
 
 
 

How to Identify Potential Problem Areas in 7S?Bli Medlem

You can create a 7S Confrontation Matrix with all ...
Usage (application): Strategy, Strategic Change, 7S Implementation
 
 
 

Improved 8S Framework for Strategy ExecutionBli Medlem

As the business environment becomes more complex a...
Usage (application): Strategy, Strategic Change, 7S Implementation
 
 

Resurser - 7-S Ramverket Premium
 

Nyheter om 7-s Ramverket MckinseyBli Medlem


     
 

Nyheter om Strategi OrganisationsutvärderingBli Medlem


     
 

Videor om 7-s Ramverket MckinseyBli Medlem


     
 

Videor om Strategi OrganisationsutvärderingBli Medlem


     
 

Presentationer om 7-s Ramverket MckinseyBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategi OrganisationsutvärderingBli Medlem


     
 

Mer om 7-s Ramverket MckinseyBli Medlem


     
 

Mer om Strategi OrganisationsutvärderingBli Medlem


     

Jämför 7S Modellen med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Ashridge Missionsmodell  |  Strategisk Samordnading  |  McKinsey Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.