7S Modellen av McKinsey

Kunskapscenter

   

Förklaring till 7-S Ramverket av McKinsey.

Innehåll

Premium

Vad är 7-S ramverket? Beskrivning

7-S ramverket av McKinsey är en ledningsmodell som beskriver 7 faktorer för att organisera ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. Tillsammans bestämmer dessa faktorer sättet som ett företaget opererar på. Chefer bör ta i beaktande alla sju av dessa faktorer för att vara säkra på ett lyckat genomförande av en strategi. Stor eller liten. De är alla beroende av varandra, så om du missar att ge uppmärksamhet till ett av dem, kan detta även komma att påverka alla de andra. Ovanpå detta kan den relativa betydelsen av varje faktor variera med tiden.


Ursprunget till 7-S ramverket. Historia

7-S ramverket nämndes först i tidskriften "Business Horizons" i en artikel "Structure Is Not Organization" av Robert H. Waterman, Thomas J. Peters och Julien R. Phillips i juni 1980. Den visades också i den kända boken”In Search of Excellence” av Peters och Waterman och togs upp som ett grundläggande verktyg av det globala management konsultföretaget McKinsey. Sedan dess är den bekant som deras 7-S modell.


Innebörden med de 7 S:n

 

McKinsey 7-S ramverket Shared Values/Gemensamma värderingar och Kultur (som också kallas Det överordnande målen).

Det förenande centrat i McKinsey modellen är: Gemensamma värderingar. Vad gör organisationen, vad står den för och vad har den tilltro till. Kultur och attityder. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad


Strategi

Planer för allokeringen av de knappa resurserna i ett företag, över tiden, för att uppnå de identifierade målen. Miljö konkurrens, kunder.
 

Struktur

På det sätt som organisationens enheter relaterar till varandra: centraliserade funktionella uppdelningar (topp-styrning); decentraliserat; en matris, en nätverksstruktur, en koncern, etc.


System

Tillvägagångssätt, processer, system och rutinerna som karakteriserar hur arbete görs: finansiella system; rekrytera, befordran och prestationsvärderingsystem; informationssystem.
 

Staff/Personal

Antal och typer av personal inom organisationen.
 

Stil

Kulturella stilen i organisation och hur nyckelchefer agerar för att uppnå organisationens mål. Jämför: Management stilar.
 

Skills/Kompetens

Utmärkande kapaciteter hos personalen eller i organisation i sin helhet, kompetens. Jämför: Core Competences.


Styrkorna med 7-S modellen . Fördelar

  • Diagnostiskt verktyg för att få en djupare förståelse av organisationer och vad som är ineffektivt eller inte fungerar så väl.
  • Vägleder organisatoriska förändringar.
  • Kombinerar på ett förståndigt sätt hårda elementen med de emotionella och mjuka beståndsdelarna.
  • Chefer måste agera på all S:n parallellt, och all S:n är besläktade med varandra.

Bok: Ethan M. Rasiel, Paul N. Friga - The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem Solving Tools and Management Techniques -


7-S Ramverket Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (89 medlemmar)


7-S Ramverket Forumet  

Nya ämnen

  McKinsey 7S in Fast Changing Environment: A DYNAMIC 7S Model?
Given that the business environment is changing all the time, what are the strengths and weaknesses of using the  
   
 
  CDOCi Acronym | CDOCi Tool
You can combine 7S analysis with a method called "CDOCi":
A way of reviewing a strategy or project by getting a team of people to write down thei...
     
 
  How to Use the 7S Model in Education?
Does someone have an idea for using this method for universities or schools?
Let's say that the Shared Value is: moral or justice. What will then...
     
 

Best Practices - 7-S Ramverket
  How to Link 7S Model with Leadership and Management
How do you link the 7 s framework with leadership and management. Because when discussing leadership and management most writers say leaders set the m...
     
 
  Why are Shared Values in the Center of 7's?
Why are Shared Values (or Superordinate Goals) in the Center of 7’s? Please help me... Thank you..^^....
     
 
  7S McKinsey for ISO 14001
How is the 7S Model from McKinsey used as frame work for ISO 14001 implementation?...
     
 
  McKinsey 7-S Model on Innovation
I am interested in the application of the 7-S model on organizing innovation structurally in a company.
For instance: what are the choices availa...
     
 
  Applications of the 7-S Framework
While some models of organizational effectiveness go in and out of fashion, one that has persisted is the McKinsey 7S framework. Developed in the earl...
     
 
  7 S model in the post merger phase
I'm a Masters student looking at the post merger phase of a university. How can I apply the 7 S model in studying the post merger phase? Please assist...
     
 Allt du behöver veta om management


  Communication Problems in the 7S Model of McKinsey
How do you link the 7S Model to problems related to communication in a work place?...
     
 
  Limiting choice of 'S' in 7S Framework?
While reading for my management course, I couldn't help but wonder if the choice of an alphabet limits the scope and skews the interpretation of a mod...
     
 
  7-s Model as Basis for a Project Audit
Could McKinsey's 7-s model be used as a standard/norm for auditing control over projects in organizations. Anyone with experience on this matter?...
     
 
  Guiding a Change Program with 7-S Model
How can the 7-S model be used to inform or guide a change program?...
     
 
  Extra S-es in the 7S Framework by McKinsey
I was able to utlize the 7S model very effectively to conduct the assessment of the state of the public health system for my research thesis. However,...
     
 
  Does the 7-S Model still holds true today?
Does the 7-S Model still holds true in today's business environment? Companies are increasing outsourcing their functions, and headquarters are...
     
 
  Google and its success with 7S
Hi I am a MBA student and I need to write an assignment about Google`s success. How can I explain its success with 7S framework? Any ideas?? Thanks a ...
     
 
  Involving Staff in 7-S Framework
Implementing the 7-S can be challenging especially without the buying in of staff and management. How can these people best be involved for a swift st...
     
 
  Applying the 7 S Framework. Implementation
I believe the 7's is very difficult to implement at the ORGANIZATION level. So if we would be able to implement the HARD S's i.e., Strategy, Structure...
     
 
  McKinsey 7-S Background
I am doing a presentation on the 7-S framework and was wondering if anyone knew the first time it was successfully implemented and by who? Any other i...
     
 
  Competitive Edge with 7S Model?
(How) Can a firm achieve a competitive advantage with the 7S framework?
For me its the shared values and style that make up the competitive advan...
     
 
  7-S within Government
It has come to my attention that the 7-S Model is rarely mentioned in its completeness when strategic session or planning is performed at government l...
     
 
  Changes in Shared Values and Staff
The values of the organisation may change over time with changes of personnel entering the organisation from the outside. Especially in a growi...
     
 
  What is the NEW 7S Framework?
The new 7 S-es are:
1. Superior Stakeholder Satisfaction
2. Strategic Foretelling
3. Positioning by Speed
4. Positioning by Surpri...
     
 
  One More S: Solidarity
I think this is a sound model but Solidarity is missing in this model. It should be the 8S model. Solidarity is a concept of oneness. See the concepts...
     
 
  7S model organisational Change Overcoming Barries
How do companies use the 7s model to overcome their barriers while establishing organizational changes?...
     
 
  7S X 7S Matrix: Tracking the Mutual Congruency of the 7S Elements
I have used the 7S for organisational assessment and analysis. I used it in a 7x7 matrix to check the S's for coherence as whether Structure supports ...
     
 
  Effectiveness of 7 s framework
The model given in 7S framework is so exhaustive that it includes almost all the aspects of the organisation.
- The Superordinate goals pr...
     
 
  Measuring the Scores on each S of the 7S Framework
Hello all, have there been parameters developed to measure and/or track the 7 elements of the McKinsey 7S framework in detail?...
     
 
  7S Data Collection and Analysis
What are some of your data collection methods for the 7 S model when using it as a diagnostic tool. The questions provided in the  
   
 

Expert Tips (ENG) - 7-S Framework
 

7S Checklist with Questions for Each S

 
 
 

Categorizing the S-es in McKinsey's 7-S Model

 
 
 

How to Identify Potential Problem Areas in 7S?

 
 
 

Improved 8S Framework for Strategy Execution

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - 7-S Ramverket
 

Nyheter om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Nyheter om Strategi Organisationsutvärdering


     
 

Videor om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Videor om Strategi Organisationsutvärdering


     
 

Presentationer om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Presentationer om Strategi Organisationsutvärdering


     
 

Mer om 7-s Ramverket Mckinsey


     
 

Mer om Strategi Organisationsutvärdering


     Accelerera din managementkarriärJämför 7S Modellen med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Ashridge Missionsmodell  |  Strategisk Samordnading  |  McKinsey Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.