7S Modellen av McKinsey

Kunskapscenter

   

Förklaring till 7-S Ramverket av McKinsey.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är 7-S ramverket? Beskrivning

7-S ramverket av McKinsey är en ledningsmodell som beskriver 7 faktorer för att organisera ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. Tillsammans bestämmer dessa faktorer sättet som ett företaget opererar på. Chefer bör ta i beaktande alla sju av dessa faktorer för att vara säkra på ett lyckat genomförande av en strategi. Stor eller liten. De är alla beroende av varandra, så om du missar att ge uppmärksamhet till ett av dem, kan detta även komma att påverka alla de andra. Ovanpå detta kan den relativa betydelsen av varje faktor variera med tiden.


Ursprunget till 7-S ramverket. Historia

7-S ramverket nämndes först i tidskriften "Business Horizons" i en artikel "Structure Is Not Organization" av Robert H. Waterman, Thomas J. Peters och Julien R. Phillips i juni 1980. Den visades också i den kända boken”In Search of Excellence” av Peters och Waterman och togs upp som ett grundläggande verktyg av det globala management konsultföretaget McKinsey. Sedan dess är den bekant som deras 7-S modell.


Innebörden med de 7 S:n

 

McKinsey 7-S ramverket Shared Values/Gemensamma värderingar och Kultur (som också kallas Det överordnande målen).

Det förenande centrat i McKinsey modellen är: Gemensamma värderingar. Vad gör organisationen, vad står den för och vad har den tilltro till. Kultur och attityder. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad


Strategi

Planer för allokeringen av de knappa resurserna i ett företag, över tiden, för att uppnå de identifierade målen. Miljö konkurrens, kunder.
 

Struktur

På det sätt som organisationens enheter relaterar till varandra: centraliserade funktionella uppdelningar (topp-styrning); decentraliserat; en matris, en nätverksstruktur, en koncern, etc.


System

Tillvägagångssätt, processer, system och rutinerna som karakteriserar hur arbete görs: finansiella system; rekrytera, befordran och prestationsvärderingsystem; informationssystem.
 

Staff/Personal

Antal och typer av personal inom organisationen.
 

Stil

Kulturella stilen i organisation och hur nyckelchefer agerar för att uppnå organisationens mål. Jämför: Management stilar.
 

Skills/Kompetens

Utmärkande kapaciteter hos personalen eller i organisation i sin helhet, kompetens. Jämför: Core Competences.


Styrkorna med 7-S modellen . Fördelar

  • Diagnostiskt verktyg för att få en djupare förståelse av organisationer och vad som är ineffektivt eller inte fungerar så väl.
  • Vägleder organisatoriska förändringar.
  • Kombinerar på ett förståndigt sätt hårda elementen med de emotionella och mjuka beståndsdelarna.
  • Chefer måste agera på all S:n parallellt, och all S:n är besläktade med varandra.

Bok: Ethan M. Rasiel, Paul N. Friga - The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem Solving Tools and Management Techniques -


7-S Ramverket Forumet
  How to Use the 7S Model in Education?
Does someone have an idea for using this method for universities or schools?
Let's say that the Shared Value is: moral or justice. What will then be the other six? How does the process go?
Did someone already tried?
Please share experi...
     
 
  7S X 7S Matrix: Tracking the Mutual Congruency of the 7S Elements
I have used the 7S for organisational assessment and analysis. I used it in a 7x7 matrix to check the S's for coherence as whether Structure supports Strategy and so on.
This analysis highlights the mutual inconsistencies between all S's....
     
 
  Competitive Edge with 7S Model?
(How) Can a firm achieve a competitive advantage with the 7S framework?
For me its the shared values and style that make up the competitive advantage of a company. It spells what it really is as an organization, bonds the workforce and competes ...
     
 
  Changes in Shared Values and Staff
The values of the organisation may change over time with changes of personnel entering the organisation from the outside. Especially in a growing company a few things happen quickly:
1. Advent of fresh ideas from outside (new people joini...
     
 
  7S McKinsey for ISO 14001
How is the 7S Model from McKinsey used as frame work for ISO 14001 implementation?...
     
 
  One More S: Solidarity
I think this is a sound model but Solidarity is missing in this model. It should be the 8S model. Solidarity is a concept of oneness. See the concepts of Dr. Abdullah Alama Muhammad Iqbal which has been taken from Quran (the holy book of Allah) and M...
     
 
  7-s Model as Basis for a Project Audit
Could McKinsey's 7-s model be used as a standard/norm for auditing control over projects in organizations. Anyone with experience on this matter?...
     
 
  McKinsey 7-S Model on Innovation
I am interested in the application of the 7-S model on organizing innovation structurally in a company.
For instance: what are the choices available for each S, related to the environment of the company.
In other words: How do you link the ...
     
 
  What is the NEW 7S Framework?
The new 7 S-es are:
1. Superior Stakeholder Satisfaction
2. Strategic Foretelling
3. Positioning by Speed
4. Positioning by Surprise
5. Shipping rules against competition
6. Signalling strategic intent
7. Simultaneo...
     
 
  McKinsey 7-S Background
I am doing a presentation on the 7-S framework and was wondering if anyone knew the first time it was successfully implemented and by who? Any other interesting ideas are welcomed as well....
     
 
  7-S within Government
It has come to my attention that the 7-S Model is rarely mentioned in its completeness when strategic session or planning is performed at government level. Could it be that government leadership is either unfamiliar with the concept, or is it that t...
     
 
  Extra S-es in the 7S Framework by McKinsey
I was able to utlize the 7S model very effectively to conduct the assessment of the state of the public health system for my research thesis. However, the model was limited in coverage of other critical factors that required assessment and was expand...
     
 
  Applying the 7 S Framework. Implementation
I believe the 7's is very difficult to implement at the ORGANIZATION level. So if we would be able to implement the HARD S's i.e., Strategy, Structure and System that would be more then enough for a company to gain a competive advantage in the market...
     
 

7-S Ramverket Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

7-S Ramverket Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - 7-S Ramverket Premium
  McKinsey 7S in Fast Changing Environment: A DYNAMIC 7S Model?
Given that the business environment is changing all the time, what are the strengths and weaknesses of using the 7S Model in an organisation?
Is it necessary to update McKinsey’s model for current vo...
     
 
  CDOCi Acronym | CDOCi Tool
You can combine 7S analysis with a method called "CDOCi":
A way of reviewing a strategy or project by getting a team of people to write down their perspectives on the:
- C - Current situation
- D - Desired situation
- O - Obstacle...
     
 
  7S Data Collection and Analysis
What are some of your data collection methods for the 7 S model when using it as a diagnostic tool. The questions provided in the 7S Checklist provide nice direction regarding the "what" we are seeking, but what a...
     
 
  Measuring the Scores on each S of the 7S Framework
Hello all, have there been parameters developed to measure and/or track the 7 elements of the McKinsey 7S framework in detail?...
     
 
  Guiding a Change Program with 7-S Model
How can the 7-S model be used to inform or guide a change program?...
     
 
  Involving Staff in 7-S Framework
Implementing the 7-S can be challenging especially without the buying in of staff and management. How can these people best be involved for a swift strategic change?...
     
 
  Why are Shared Values in the Center of 7's?
Why are Shared Values (or Superordinate Goals) in the Center of 7’s? Please help me... Thank you..^^....
     
 
  Does the 7-S Model still holds true today?
Does the 7-S Model still holds true in today's business environment? Companies are increasing outsourcing their functions, and headquarters are only becoming a virtual company. Look at a company like Nike which has become success...
     
 
  Applications of the 7-S Framework
While some models of organizational effectiveness go in and out of fashion, one that has persisted is the McKinsey 7S framework. Developed in the early 1980s by Tom Peters and Robert Waterman, two consultants working at the McKinsey & Company consult...
     
 
  Limiting choice of 'S' in 7S Framework?
While reading for my management course, I couldn't help but wonder if the choice of an alphabet limits the scope and skews the interpretation of a model. When formulating a model, how easy / difficult is it to find a word that starts with a particula...
     
 
  How to Link 7S Model with Leadership and Management
How do you link the 7 s framework with leadership and management. Because when discussing leadership and management most writers say leaders set the major objectives and strategies and managers will transmit and implement this strategies.

...
     
 

Expert Tips (ENG) - 7-S Framework Premium
 

7S Checklist with Questions for Each S

Here's a list of questions you can use to analyze an organization in terms of the 7S Framework:
STRATEGY:
- What is our strategy?
- How...
Usage (application): Firm Analysis, Organizational Analysis
 
 
 

Categorizing the S-es in McKinsey's 7-S Model

The seven S's can be broken down into:
- 3 Hard S-es (Strategy, Structure and Systems) which are relatively easy to identify and influence...
Usage (application): Strategy, Strategic Change, 7S Implementation
 
 
 

How to Identify Potential Problem Areas in 7S?

You can create a 7S Confrontation Matrix with all 7 S-es listed both horizontally and vertically. In the cells or intersections you list the expected ...
Usage (application): Strategy, Strategic Change, 7S Implementation
 
 
 

Improved 8S Framework for Strategy Execution

As the business environment becomes more complex and more changeful, James M. Higgins suggests the introduction of the ‘8 S-es of Strategy Executio...
Usage (application): Strategy, Strategic Change, 7S Implementation
 
 

Resurser - 7-S Ramverket Premium
 

Nyheter

7-s Ramverket Mckinsey
     
 

Nyheter

Strategi Organisationsutvärdering
     
 

Videor

7-s Ramverket Mckinsey
     
 

Videor

Strategi Organisationsutvärdering
     
 

Presentationer

7-s Ramverket Mckinsey
     
 

Presentationer

Strategi Organisationsutvärdering
     
 

Mer

7-s Ramverket Mckinsey
     
 

Mer

Strategi Organisationsutvärdering
     

Jämför 7S Modellen med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Ashridge Missionsmodell  |  Strategisk Samordnading  |  McKinsey Matrisen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.