Tredjepartslogistik

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Ett exempel på en supply chainkedja/försörjningskedja där en eller flera logistika funktioner i ett företag är utkontrakterade. Förklaring till Tredjepartslogistik (3rd Party Logistics) (3PL). ('80)

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Tredjeparts logistik (3PL)

Vad är Tredjepartslogistik (3PL)? Beskrivning

Tredjeparts logistik (3PL) är en supplychain/försörjningskedje tillämpning där en eller flera logistikfunktioner i ett företag är utkontrakterade till en leverantör med 3PL. Typiska utkontrakterade logistikfunktioner är: ingående frakter, förtullning och fraktkonsolidering, publikt lager, kontrakterad lagerhållning, orderhantering, distribution och hantering av utgående frakter till beställarens kunder.

Ovanpå detta: Kan också värdegenererande tjänster erbjudas såsom:  ompacketering, montering och logistikhantering av returer. 3PL leverantören hanterar och exekverar dessa särskilda logistikfunktioner genom att använda dess egna tillgångar och resurser för kundföretagets räkning. 
 

Tankarna bakom detta är att få företaget konkurrenskraftigt genom att hålla det snålt och inte att äga så mycket tillgångar, vilket möjliggör för företaget att fokusera på nischområden och att minska på de operativa kostnaderna. Tredjepartlogistiken refereras också till som Kontraktslogistik (Kontrakterad).


3PL utvecklas till övervägande del från en transaktionsbaserad till en mer strategisk form. Samtidigt så utvecklas 3PL gradvist mot det senaste 4PL. En fjärdepartslogistikleverantör är en supplychaintjänsteleverantör som söker de bästa logistiska lösningarna för dess kunder och vanligtvis utan att använda egna tillgångar och resurser. Förhållandevis nya är termerna 5PL och 7PL som indikerar en Total Supply Chain Management Outsourcing/Fullständig försörjningskedje outsoucing.


Ursprunget till Tredjepartslogistik (3PL). Historia

På 80-talet var det en ökad globalisering och ett ökat användande utav IT. Dessa trender resulterade i ett ökat behov hos företagen och behov av att finna möjligheter för företag att arbeta mer konkurrenskraftigt och snålt. Några framgångsrika 3PL företag framträdde som till exempel DHL/Exel, Kuehne + Nagel, Schenker, UPS, Panalpina, C.H. Robinson, TNT-logistik, Schneider och NYK-logistik.


Användningen av Tredjepartslogistik (3PL). Användningsområden

Stegen i Tredjepartslogistik (3PL). Process

Användningen av 3PL görs normalt i ett antal faser:

 1. Medvetandegöra. Utforska möjligheter, informera anställda, SWOT-analys.
 2. Marknadsundersökning. Utforska marknadstrender, och i synnerhet tjänstebehoven. Se: SERVQUAL-metoden, Kundnöjdhetsmodell och Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 3. Strategi. Utveckla och jämför logistikkoncept.
 4. Tillverka eller köp. Bygg egen kompetens eller Outsourca. Outsourca fullständigt eller vissa delar.
 5. Affärsplanen. Kostnader, fördelar. Gradvis avveckling. Tidsaspekter. Risker. Kommunikation och motivation.
 6. Val. Välj partner baserat på marknadstäckning, kompetens, integritet, vision, etc.
 7. Överenskommelse. Kom överens om ömsesidiga förväntningar genom att använda en uppsättning av prestationsmätetal.
 8. Utvärdering och förnyelse. Bibehålla partnerskapet via ömsesidiga finansiella kostnader och fördelar, gemensam planering, flera nivåer av kontakter, öppet informationsutbyte.

Styrkor med Tredjepartslogistik (3PL). Fördelar

3PL tillåter att ett företag uppnår affärsvinstkonkurrensfördel via:

 • Möjliggör för företagen att fokusera på att utveckla deras Kärnkompetens.
 • Kostnadskonkurrensförmåga.
 • Frigörande av resurser (pengar).
 • Dra fördel av ett logistikt know-how och det internationella distributionsnätverket av specialanpassade logistikleverantörer för 3PL som möjliggör för överlägsna kundtjänstenivåer.

Begränsningar med Tredjepartslogistik (3PL). Nackdelar och risker

För att implementera 3PL framgångsrikt, kan man behöva ha i åtanke, några av dessa möjliga fallgropar:

 • Tappa kontrollen över logistikverksamheten (speciellt för kritiska delar).
 • Mer distans till kunderna. Tappar lite av den mänskliga kontakten och handlaget.
 • Avbrott i tjänsten med 3PL leverantören.
 • Meningsskiljaktigheter eller uppfattning kring tjänstnivåer hos tredje partsleverantören.

Antaganden med Tredjeparts logistik (3PL). Villkor

Man kan dra slutsatsen att de företag som implementerar detta arbetssätt troligen är:

 1. Ett företag, som inte fokuserar på logistik som en av dess kärnkompetenser.
 2. Det bör åtminstone vara ett mellanstort företaget så att dess logistikkostnad är tillräckligt betydande för att försvara att man lägger ut ett engagemang till någon som erbjuder utkontrakteringstjänster.

Bok: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling -

Bok: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain -


Tredjepartslogistik Forumet
  Looking for Reliable 3PL Vendor in India
I recently signed on a new 3PL vendor in India to ...
     
 
  Multinationals Should Consider Utilizing an Arm of Their Group to Serve Their Logistics Functions
Many FMCGs and manufacturing MNCs seek to outsourc...
     
 
  New Trends in Transport and Logistics
What are the new developments in the transport and...
     
 
  3PLs Market in Saudi Arabia
Due to economic expansion in Saudi, please share y...
     
 
  Measuring the Performance of a 3PL
Which performance metrics are best to be used to e...
     
 
  Criteria in Selecting the Supplier of Logistics Service
Could somebody give and explain 3 criteria for a l...
     
 
  3rd Party Logistics Value Chain
Does anyone have a 3PL Value Chain?...
     
 
  Types of 3PL providers
What are the types of 3PL providers??...
     
 
  3PL in Third World Countries
The reading on this well summarised 3pl has really...
     
 
  Difference 3PL and 4PL?
What is the difference between a 3PL & a 4PL?...
     
 
  End to End 3rd Party Logistic Provider (3PL)
In Saudi Arabia, there is an emergenging trend of ...
     
 
  What is 3PL Logistics
Thanks for all your articles. It's a little bit u...
     
 
  Decision-making for 4PL Solutions
How does an end customer decide if they need 3pl o...
     
 
  3PL Challenges and Difficulties
What are frequent difficulties / challenges faced ...
     
 
  Criteria for Selecting a 3PL
Who has good generic criteria to select a 3PL?...
     
 

Tredjepartslogistik Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Tredjepartslogistik Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Tredjepartslogistik Premium

Expert Tips (ENG) - 3rd Party Logistics Premium
 

Criteria Selection and Evaluation of a Third Party Reverse Logistics ProviderBli Medlem

I have been busy with my thesis which is now compl...
Usage (application): Selecting a Reverse Logistics Provider
 
 
 

Sharing Resources and Know-howBli Medlem

A fast way to integrate and improve an  
 
 

Definition of 4PLBli Medlem

4PL is a term that some believe to be coined by co...
Usage (application): What is a 4th PArty Logistics Provider?
 
 

Resurser - Tredjepartslogistik Premium
 

Nyheter om 3pl TredjepartslogistikBli Medlem


     
 

Nyheter om 3pl OutsourcingBli Medlem


     
 

Videor om 3pl TredjepartslogistikBli Medlem


     
 

Videor om 3pl OutsourcingBli Medlem


     
 

Presentationer om 3pl TredjepartslogistikBli Medlem


     
 

Presentationer om 3pl OutsourcingBli Medlem


     
 

Mer om 3pl TredjepartslogistikBli Medlem


     
 

Mer om 3pl OutsourcingBli Medlem


     

Jämför Tredjeparts logistik (3PL) med: Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Utkontraktering  |  Lean Manufacturing  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  SERVQUAL-metoden   |  Kundnöjdhetsmodell  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kärnkompetens  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Värdekedjan Porter  |  Benchmarkingmetod  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.