Tredjepartslogistik

Kunskapscenter

Ett exempel på en supply chainkedja/försörjningskedja där en eller flera logistika funktioner i ett företag är utkontrakterade. Förklaring till Tredjepartslogistik (3rd Party Logistics) (3PL). ('80)

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai


Tredjeparts logistik (3PL)

Vad är Tredjepartslogistik (3PL)? Beskrivning

Tredjeparts logistik (3PL) är en supplychain/försörjningskedje tillämpning där en eller flera logistikfunktioner i ett företag är utkontrakterade till en leverantör med 3PL. Typiska utkontrakterade logistikfunktioner är: ingående frakter, förtullning och fraktkonsolidering, publikt lager, kontrakterad lagerhållning, orderhantering, distribution och hantering av utgående frakter till beställarens kunder.

Ovanpå detta: Kan också värdegenererande tjänster erbjudas såsom:  ompacketering, montering och logistikhantering av returer. 3PL leverantören hanterar och exekverar dessa särskilda logistikfunktioner genom att använda dess egna tillgångar och resurser för kundföretagets räkning. 
 

Tankarna bakom detta är att få företaget konkurrenskraftigt genom att hålla det snålt och inte att äga så mycket tillgångar, vilket möjliggör för företaget att fokusera på nischområden och att minska på de operativa kostnaderna. Tredjepartlogistiken refereras också till som Kontraktslogistik (Kontrakterad).


3PL utvecklas till övervägande del från en transaktionsbaserad till en mer strategisk form. Samtidigt så utvecklas 3PL gradvist mot det senaste 4PL. En fjärdepartslogistikleverantör är en supplychaintjänsteleverantör som söker de bästa logistiska lösningarna för dess kunder och vanligtvis utan att använda egna tillgångar och resurser. Förhållandevis nya är termerna 5PL och 7PL som indikerar en Total Supply Chain Management Outsourcing/Fullständig försörjningskedje outsoucing.


Ursprunget till Tredjepartslogistik (3PL). Historia

På 80-talet var det en ökad globalisering och ett ökat användande utav IT. Dessa trender resulterade i ett ökat behov hos företagen och behov av att finna möjligheter för företag att arbeta mer konkurrenskraftigt och snålt. Några framgångsrika 3PL företag framträdde som till exempel DHL/Exel, Kuehne + Nagel, Schenker, UPS, Panalpina, C.H. Robinson, TNT-logistik, Schneider och NYK-logistik.


Användningen av Tredjepartslogistik (3PL). Användningsområden

Stegen i Tredjepartslogistik (3PL). Process

Användningen av 3PL görs normalt i ett antal faser:

 1. Medvetandegöra. Utforska möjligheter, informera anställda, SWOT-analys.
 2. Marknadsundersökning. Utforska marknadstrender, och i synnerhet tjänstebehoven. Se: SERVQUAL-metoden, Kundnöjdhetsmodell och Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 3. Strategi. Utveckla och jämför logistikkoncept.
 4. Tillverka eller köp. Bygg egen kompetens eller Outsourca. Outsourca fullständigt eller vissa delar.
 5. Affärsplanen. Kostnader, fördelar. Gradvis avveckling. Tidsaspekter. Risker. Kommunikation och motivation.
 6. Val. Välj partner baserat på marknadstäckning, kompetens, integritet, vision, etc.
 7. Överenskommelse. Kom överens om ömsesidiga förväntningar genom att använda en uppsättning av prestationsmätetal.
 8. Utvärdering och förnyelse. Bibehålla partnerskapet via ömsesidiga finansiella kostnader och fördelar, gemensam planering, flera nivåer av kontakter, öppet informationsutbyte.

Styrkor med Tredjepartslogistik (3PL). Fördelar

3PL tillåter att ett företag uppnår affärsvinstkonkurrensfördel via:

 • Möjliggör för företagen att fokusera på att utveckla deras Kärnkompetens.
 • Kostnadskonkurrensförmåga.
 • Frigörande av resurser (pengar).
 • Dra fördel av ett logistikt know-how och det internationella distributionsnätverket av specialanpassade logistikleverantörer för 3PL som möjliggör för överlägsna kundtjänstenivåer.

Begränsningar med Tredjepartslogistik (3PL). Nackdelar och risker

För att implementera 3PL framgångsrikt, kan man behöva ha i åtanke, några av dessa möjliga fallgropar:

 • Tappa kontrollen över logistikverksamheten (speciellt för kritiska delar).
 • Mer distans till kunderna. Tappar lite av den mänskliga kontakten och handlaget.
 • Avbrott i tjänsten med 3PL leverantören.
 • Meningsskiljaktigheter eller uppfattning kring tjänstnivåer hos tredje partsleverantören.

Antaganden med Tredjeparts logistik (3PL). Villkor

Man kan dra slutsatsen att de företag som implementerar detta arbetssätt troligen är:

 1. Ett företag, som inte fokuserar på logistik som en av dess kärnkompetenser.
 2. Det bör åtminstone vara ett mellanstort företaget så att dess logistikkostnad är tillräckligt betydande för att försvara att man lägger ut ett engagemang till någon som erbjuder utkontrakteringstjänster.

Bok: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling -

Bok: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain -


Särskild Intressegrupp SIG - Tredjepartslogistik


Särskild Intressegrupp SIG (57 medlemmar)


Forum - Tredjepartslogistik  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Measuring the Performance of a 3PL (1 reaktioner)
Which performance metrics are best to be used to evaluate th...
 
 
 
 
  3rd Party Logistics Value Chain (2 reaktioner)
Does anyone have a 3PL Value Chain?...
 
 
 
 
  New Trends in Transport and Logistics (5 reaktioner)
What are the new developments in the transport and logistics...
 
 
 
 
  Criteria for Selecting a 3PL (2 reaktioner)
Who has good generic criteria to select a 3PL?...
 
 
 
 
  Criteria in Selecting the Supplier of Logistics Service (1 reaktioner)
Could somebody give and explain 3 criteria for a logistics p...
 
 
 
 
  3PLs Market in Saudi Arabia (5 reaktioner)
Due to economic expansion in Saudi, please share your though...
 
 
 
 
  Looking for Reliable 3PL Vendor in India (3 reaktioner)
I recently signed on a new 3PL vendor in India to provide us...
 
 
 
 
  Difference 3PL and 4PL? (2 reaktioner)
What is the difference between a 3PL & a 4PL?...
 
 
 
 
  3PL in Third World Countries (1 reaktioner)
The reading on this well summarised 3pl has really assisted ...
 
 
 
 
  Decision-making for 4PL Solutions (2 reaktioner)
How does an end customer decide if they need 3pl or 4pl supp...
 
 
 
 
  Multinationals Should Consider Utilizing an Arm of Their Group to Serve Their Logistics Functions (1 reaktioner)
Many FMCGs and manufacturing MNCs seek to outsource their lo...
 
 
 
 
  End to End 3rd Party Logistic Provider (3PL) (1 reaktioner)
In Saudi Arabia, there is an emergenging trend of going for ...
 
 
 
 
  What is 3PL Logistics (4 reaktioner)
Thanks for all your articles. It's a little bit unclear to ...
 
 
 
 
  3PL Challenges and Difficulties
What are frequent difficulties / challenges faced by 3PLs?...
 
 
 
 

Best Practices - Tredjepartslogistik

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Types of 3PL providers (2 reaktioner)
What are the types of 3PL providers??...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - 3rd Party Logistics

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Criteria Selection and Evaluation of a Third Party Reverse Logistics Provider

Selecting a Reverse Logistics Provider...
 
 
 

Sharing Resources and Know-how

Logistics Outsourcing Best Practice...
 
 
 

Definition of 4PL

What is a 4th PArty Logistics Provider?...
 
 

Resurser - Tredjepartslogistik

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om 3pl Tredjepartslogistik


     
 

Nyheter om 3pl Outsourcing


     
 

Videor om 3pl Tredjepartslogistik


     
 

Videor om 3pl Outsourcing


     
 

Presentationer om 3pl Tredjepartslogistik


     
 

Presentationer om 3pl Outsourcing


     
 

Mer om 3pl Tredjepartslogistik


     
 

Mer om 3pl Outsourcing


     

Jämför Tredjeparts logistik (3PL) med: Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Utkontraktering  |  Lean Manufacturing  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  SERVQUAL-metoden   |  Kundnöjdhetsmodell  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kärnkompetens  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Värdekedjan Porter  |  Benchmarkingmetod  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 16-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.