Tredjepartslogistik

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai


Tredjeparts logistik (3PL)

Vad är Tredjepartslogistik (3PL)? Beskrivning

Tredjeparts logistik (3PL) är en supplychain/försörjningskedje tillämpning där en eller flera logistikfunktioner i ett företag är utkontrakterade till en leverantör med 3PL. Typiska utkontrakterade logistikfunktioner är: ingående frakter, förtullning och fraktkonsolidering, publikt lager, kontrakterad lagerhållning, orderhantering, distribution och hantering av utgående frakter till beställarens kunder.

Ovanpå detta: Kan också värdegenererande tjänster erbjudas såsom:  ompacketering, montering och logistikhantering av returer. 3PL leverantören hanterar och exekverar dessa särskilda logistikfunktioner genom att använda dess egna tillgångar och resurser för kundföretagets räkning. 
 

Tankarna bakom detta är att få företaget konkurrenskraftigt genom att hålla det snålt och inte att äga så mycket tillgångar, vilket möjliggör för företaget att fokusera på nischområden och att minska på de operativa kostnaderna. Tredjepartlogistiken refereras också till som Kontraktslogistik (Kontrakterad).


3PL utvecklas till övervägande del från en transaktionsbaserad till en mer strategisk form. Samtidigt så utvecklas 3PL gradvist mot det senaste 4PL. En fjärdepartslogistikleverantör är en supplychaintjänsteleverantör som söker de bästa logistiska lösningarna för dess kunder och vanligtvis utan att använda egna tillgångar och resurser. Förhållandevis nya är termerna 5PL och 7PL som indikerar en Total Supply Chain Management Outsourcing/Fullständig försörjningskedje outsoucing.


Ursprunget till Tredjepartslogistik (3PL). Historia

På 80-talet var det en ökad globalisering och ett ökat användande utav IT. Dessa trender resulterade i ett ökat behov hos företagen och behov av att finna möjligheter för företag att arbeta mer konkurrenskraftigt och snålt. Några framgångsrika 3PL företag framträdde som till exempel DHL/Exel, Kuehne + Nagel, Schenker, UPS, Panalpina, C.H. Robinson, TNT-logistik, Schneider och NYK-logistik.


Användningen av Tredjepartslogistik (3PL). Användningsområden

Stegen i Tredjepartslogistik (3PL). Process

Användningen av 3PL görs normalt i ett antal faser:

 1. Medvetandegöra. Utforska möjligheter, informera anställda, SWOT-analys.
 2. Marknadsundersökning. Utforska marknadstrender, och i synnerhet tjänstebehoven. Se: SERVQUAL-metoden, Kundnöjdhetsmodell och Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 3. Strategi. Utveckla och jämför logistikkoncept.
 4. Tillverka eller köp. Bygg egen kompetens eller Outsourca. Outsourca fullständigt eller vissa delar.
 5. Affärsplanen. Kostnader, fördelar. Gradvis avveckling. Tidsaspekter. Risker. Kommunikation och motivation.
 6. Val. Välj partner baserat på marknadstäckning, kompetens, integritet, vision, etc.
 7. Överenskommelse. Kom överens om ömsesidiga förväntningar genom att använda en uppsättning av prestationsmätetal.
 8. Utvärdering och förnyelse. Bibehålla partnerskapet via ömsesidiga finansiella kostnader och fördelar, gemensam planering, flera nivåer av kontakter, öppet informationsutbyte.

Styrkor med Tredjepartslogistik (3PL). Fördelar

3PL tillåter att ett företag uppnår affärsvinstkonkurrensfördel via:

 • Möjliggör för företagen att fokusera på att utveckla deras Kärnkompetens.
 • Kostnadskonkurrensförmåga.
 • Frigörande av resurser (pengar).
 • Dra fördel av ett logistikt know-how och det internationella distributionsnätverket av specialanpassade logistikleverantörer för 3PL som möjliggör för överlägsna kundtjänstenivåer.

Begränsningar med Tredjepartslogistik (3PL). Nackdelar och risker

För att implementera 3PL framgångsrikt, kan man behöva ha i åtanke, några av dessa möjliga fallgropar:

 • Tappa kontrollen över logistikverksamheten (speciellt för kritiska delar).
 • Mer distans till kunderna. Tappar lite av den mänskliga kontakten och handlaget.
 • Avbrott i tjänsten med 3PL leverantören.
 • Meningsskiljaktigheter eller uppfattning kring tjänstnivåer hos tredje partsleverantören.

Antaganden med Tredjeparts logistik (3PL). Villkor

Man kan dra slutsatsen att de företag som implementerar detta arbetssätt troligen är:

 1. Ett företag, som inte fokuserar på logistik som en av dess kärnkompetenser.
 2. Det bör åtminstone vara ett mellanstort företaget så att dess logistikkostnad är tillräckligt betydande för att försvara att man lägger ut ett engagemang till någon som erbjuder utkontrakteringstjänster.

Bok: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling -

Bok: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain -


Tredjepartslogistik Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (59 medlemmar)

Forum om Tredjepartslogistik  

De senaste ämnena om: Tredjepartslogistik.


New Trends in Transport and Logistics
What are the new developments in the transport and logistics industry with special emphasis on the following: growth of (...)
14
 
5 reaktioner
 
Looking for Reliable 3PL Vendor in India
I recently signed on a new 3PL vendor in India to provide us with gift suggestions and services. When the orders were pl (...)
3
 
3 reaktioner
 
Multinationals Should Consider Utilizing an Arm of Their Group to Serve Their Logistics Functions
Many FMCGs and manufacturing MNCs seek to outsource their logistics functions to third party logistics providers. Howeve (...)
1
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Tredjepartslogistik

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Measuring the Performance of a 3PL
Which performance metrics are best to be used to evaluate the worth of a 3PL provider? Why? (...)
19
 
1 reaktioner

 
🥈 3rd Party Logistics Value Chain
Does anyone have a 3PL Value Chain? (...)
16
 
2 reaktioner

 
🥉 Criteria for Selecting a 3PL
Who has good generic criteria to select a 3PL? (...)
11
 
2 reaktioner

 
Criteria in Selecting the Supplier of Logistics Service
Could somebody give and explain 3 criteria for a logistics provider to transport petrol from the distribution terminals (...)
10
 
1 reaktioner

 
Types of 3PL providers
What are the types of 3PL providers?? (...)
9
 
2 reaktioner

 
3PLs Market in Saudi Arabia
Due to economic expansion in Saudi, please share your thoughts on the 3PL market opportunity, especially in the area of (...)
6
 
5 reaktioner

 
Difference 3PL and 4PL?
What is the difference between a 3PL & a 4PL? (...)
3
 
2 reaktioner

 
3PL in Third World Countries
The reading on this well summarised 3pl has really assisted me understand on what it is. However I doubt its effectivene (...)
2
 
1 reaktioner

 
Decision-making for 4PL Solutions
How does an end customer decide if they need 3pl or 4pl supply chain solutions? (...)
2
 
2 reaktioner

 
End to End 3rd Party Logistic Provider (3PL)
In Saudi Arabia, there is an emergenging trend of going for 3PL (outsource) and a number of petrochemical producers have (...)
0
 
1 reaktioner

 
3PL Challenges and Difficulties
What are frequent difficulties / challenges faced by 3PLs? (...)
0
 
0 reaktioner

 
Experttips om 3rd Party Logistics (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Criteria Selection and Evaluation of a Third Party Reverse Logistics Provider

Selecting a Reverse Logistics Provider (...)
   
 
 
 

Sharing Resources and Know-how

Logistics Outsourcing Best Practice (...)
   
 
 
 

Definition of 4PL

What is a 4th PArty Logistics Provider? (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Tredjepartslogistik

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Tredjeparts logistik (3PL) med: Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Utkontraktering  |  Lean Manufacturing  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  SERVQUAL-metoden   |  Kundnöjdhetsmodell  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kärnkompetens  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Värdekedjan Porter  |  Benchmarkingmetod  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Tredjepartslogistik? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.