Tredjepartslogistik

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai

68 itens • 612.366 visitas


Sammanfattning
Tredjeparts logistik (3PL)

Vad är Tredjepartslogistik (3PL)? Beskrivning

Tredjeparts logistik (3PL) är en supplychain/försörjningskedje tillämpning där en eller flera logistikfunktioner i ett företag är utkontrakterade till en leverantör med 3PL. Typiska utkontrakterade logistikfunktioner är: ingående frakter, förtullning och fraktkonsolidering, publikt lager, kontrakterad lagerhållning, orderhantering, distribution och hantering av utgående frakter till beställarens kunder.

Ovanpå detta: Kan också värdegenererande tjänster erbjudas såsom:  ompacketering, montering och logistikhantering av returer. 3PL leverantören hanterar och exekverar dessa särskilda logistikfunktioner genom att använda dess egna tillgångar och resurser för kundföretagets räkning. 
 

Tankarna bakom detta är att få företaget konkurrenskraftigt genom att hålla det snålt och inte att äga så mycket tillgångar, vilket möjliggör för företaget att fokusera på nischområden och att minska på de operativa kostnaderna. Tredjepartlogistiken refereras också till som Kontraktslogistik (Kontrakterad).


3PL utvecklas till övervägande del från en transaktionsbaserad till en mer strategisk form. Samtidigt så utvecklas 3PL gradvist mot det senaste 4PL. En fjärdepartslogistikleverantör är en supplychaintjänsteleverantör som söker de bästa logistiska lösningarna för dess kunder och vanligtvis utan att använda egna tillgångar och resurser. Förhållandevis nya är termerna 5PL och 7PL som indikerar en Total Supply Chain Management Outsourcing/Fullständig försörjningskedje outsoucing.


Ursprunget till Tredjepartslogistik (3PL). Historia

På 80-talet var det en ökad globalisering och ett ökat användande utav IT. Dessa trender resulterade i ett ökat behov hos företagen och behov av att finna möjligheter för företag att arbeta mer konkurrenskraftigt och snålt. Några framgångsrika 3PL företag framträdde som till exempel DHL/Exel, Kuehne + Nagel, Schenker, UPS, Panalpina, C.H. Robinson, TNT-logistik, Schneider och NYK-logistik.


Användningen av Tredjepartslogistik (3PL). Användningsområden

Stegen i Tredjepartslogistik (3PL). Process

Användningen av 3PL görs normalt i ett antal faser:

 1. Medvetandegöra. Utforska möjligheter, informera anställda, SWOT-analys.
 2. Marknadsundersökning. Utforska marknadstrender, och i synnerhet tjänstebehoven. Se: SERVQUAL-metoden, Kundnöjdhetsmodell och Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process.
 3. Strategi. Utveckla och jämför logistikkoncept.
 4. Tillverka eller köp. Bygg egen kompetens eller Outsourca. Outsourca fullständigt eller vissa delar.
 5. Affärsplanen. Kostnader, fördelar. Gradvis avveckling. Tidsaspekter. Risker. Kommunikation och motivation.
 6. Val. Välj partner baserat på marknadstäckning, kompetens, integritet, vision, etc.
 7. Överenskommelse. Kom överens om ömsesidiga förväntningar genom att använda en uppsättning av prestationsmätetal.
 8. Utvärdering och förnyelse. Bibehålla partnerskapet via ömsesidiga finansiella kostnader och fördelar, gemensam planering, flera nivåer av kontakter, öppet informationsutbyte.

Styrkor med Tredjepartslogistik (3PL). Fördelar

3PL tillåter att ett företag uppnår affärsvinstkonkurrensfördel via:

 • Möjliggör för företagen att fokusera på att utveckla deras Kärnkompetens.
 • Kostnadskonkurrensförmåga.
 • Frigörande av resurser (pengar).
 • Dra fördel av ett logistikt know-how och det internationella distributionsnätverket av specialanpassade logistikleverantörer för 3PL som möjliggör för överlägsna kundtjänstenivåer.

Begränsningar med Tredjepartslogistik (3PL). Nackdelar och risker

För att implementera 3PL framgångsrikt, kan man behöva ha i åtanke, några av dessa möjliga fallgropar:

 • Tappa kontrollen över logistikverksamheten (speciellt för kritiska delar).
 • Mer distans till kunderna. Tappar lite av den mänskliga kontakten och handlaget.
 • Avbrott i tjänsten med 3PL leverantören.
 • Meningsskiljaktigheter eller uppfattning kring tjänstnivåer hos tredje partsleverantören.

Antaganden med Tredjeparts logistik (3PL). Villkor

Man kan dra slutsatsen att de företag som implementerar detta arbetssätt troligen är:

 1. Ett företag, som inte fokuserar på logistik som en av dess kärnkompetenser.
 2. Det bör åtminstone vara ett mellanstort företaget så att dess logistikkostnad är tillräckligt betydande för att försvara att man lägger ut ett engagemang till någon som erbjuder utkontrakteringstjänster.

Bok: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling

Bok: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Tredjepartslogistik Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (62 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Tredjepartslogistik.


New Trends in Transport and Logistics
What are the new developments in the transport and logistics industry with special emphasis on the following: growth of (...)
14
 
5 kommentarer
Criteria for Selecting a 3PL
Who has good generic criteria to select a 3PL? (...)
11
 
2 kommentarer
Criteria in Selecting the Supplier of Logistics Service
Could somebody give and explain 3 criteria for a logistics provider to transport petrol from the distribution terminals (...)
10
 
1 kommentarer
Types of 3PL providers
What are the types of 3PL providers?? (...)
9
 
2 kommentarer
Looking for Reliable 3PL Vendor in India
I recently signed on a new 3PL vendor in India to provide us with gift suggestions and services. When the orders were pl (...)
3
 
3 kommentarer
Difference 3PL and 4PL?
What is the difference between a 3PL & a 4PL? (...)
3
 
2 kommentarer
How to Find Reliable Asset Based Carriers for Dedicated Truckload Freight
I work for a non-asset 3PL and manage the carrier side of the business. Our customers are coming to us for cost savings (...)
2
 
1 kommentarer
3PL in Third World Countries
The reading on this well summarised 3pl has really assisted me understand on what it is. However I doubt its effectivene (...)
2
 
1 kommentarer
Decision-making for 4PL Solutions
How does an end customer decide if they need 3pl or 4pl supply chain solutions? (...)
2
 
2 kommentarer
Multinationals Should Consider Utilizing an Arm of Their Group to Serve Their Logistics Functions
Many FMCGs and manufacturing MNCs seek to outsource their logistics functions to third party logistics providers. Howeve (...)
1
 
1 kommentarer
End to End 3rd Party Logistic Provider (3PL)
In Saudi Arabia, there is an emergenging trend of going for 3PL (outsource) and a number of petrochemical producers have (...)
0
 
1 kommentarer
3PL Challenges and Difficulties
What are frequent difficulties / challenges faced by 3PLs? (...)
0
 

Starta ett nytt forumämne om Tredjepartslogistik. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Tredjepartslogistik. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Measuring the Performance of a 3PL
Which performance metrics are best to be used to evaluate the worth of a 3PL provider? Why? (...)
19
 
1 kommentarer

3rd Party Logistics Value Chain
Does anyone have a 3PL Value Chain? (...)
16
 
2 kommentarer

3PLs Market in Saudi Arabia
Due to economic expansion in Saudi, please share your thoughts on the 3PL market opportunity, especially in the area of (...)
6
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om 3rd Party Logistics (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Criteria Selection and Evaluation of a Third Party Reverse Logistics Provider

Selecting a Reverse Logistics Provider
I have been busy with my thesis which is now completed. The title being "A Conceptual Model for Selecting and Evaluating (...)

Sharing Resources and Know-how

Logistics Outsourcing Best Practice
A fast way to integrate and improve an outsourcing partnership is achieved when the most skilled trainer from any partic (...)

Definition of 4PL

What is a 4th PArty Logistics Provider?
4PL is a term that some believe to be coined by consultancy firm Accenture. Their definition of 4PL is: "an integrator t (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Tredjepartslogistik. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Transportation in the Supply Chain

Logistics, Supply Chain Management, Transport Logistics, Intermodal Transport
This presentation focuses on transportation in the supply chain. The presentation includes the following sections: 1. K (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Tredjepartslogistik.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Tredjeparts logistik (3PL) med: Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Utkontraktering  |  Lean Manufacturing  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  SERVQUAL-metoden   |  Kundnöjdhetsmodell  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kärnkompetens  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Värdekedjan Porter  |  Benchmarkingmetod  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Tredjepartslogistik? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 26-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.