3e Partij Logistiek

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Een logistieke bedrijfsaanpak waarin ťťn of meerdere logistieke functies van een bedrijf worden uitbesteed. Verklaring van 3e Partij Logistiek (3PL). ('80)

Bijgedragen door: Eric Goh See Khai

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Derde†Partij Logistiek

Wat is 3e Partij Logistiek (3PL)? Beschrijving

Derde†Partij Logistiek (3PL) is de logistieke bedrijfsfilosofie waarin ťťn of meerdere logistieke functies van een bedrijf aan een 3PL leverancier worden uitbesteed. Typische uit te besteden†logistieke functies zijn: binnenkomende vracht, douane en vrachtconsolidatie, public warehousing, contract warehousing, orderafhandeling, distributie, en management van uitgaande vracht naar de klanten van de cliŽnt.

Daarnaast kunnen ook†Toegevoegde Waarde Diensten worden verstrekt, zoals: herverpakken, assembleren en retourlogistiek. De 3PL Leverancier regelt deze logistieke functies, en voert deze uit, gebruikmakend†van zijn eigen activa en middelen, namens het bedrijf dat zijn cliŽnt is.
 

De gedachte achter dit concept is het bedrijf†concurrerend te houden door het slank te maken zonder dat het veel activa bezit. Zo is het mogelijk zich†op niche gebieden te concentreren en operationele kosten te drukken. Third Party Logistics wordt ook wel aangeduid als Contractlogistiek.


3PL evolueert van overwegend transactie-gebaseerd naar meer strategisch van†aard. Tegelijkertijd evolueert 3PL geleidelijk aan naar 4PL. Een vierde partij logistieke leverancier is een†logistieke dienstverlener die zoekt naar de beste logistieke oplossingen voor zijn cliŽnt, typisch zonder eigen activa en middelen te gebruiken. Vrij nieuw zijn de termen 5PL en zelfs 7PL, die op Totale Uitbesteden (Uitbesteding) van het Supply Chain Management wijzen.


Oorsprong van 3e Partij Logistiek (3PL). Geschiedenis

In de jaren '80, was er sprake van een toenemende†globalisering, en van een toegenomen gebruik van IT. Deze tendensen resulteerden samen in een toename van zowel de eisen die aan bedrijven werden gesteld, als ook in de mogelijkheden voor bedrijven om concurrerender en slanker te werken. Er ontstonden enkele succesvolle 3PL bedrijven, zoals DHL/Exel, Kuehne + Nagel, Schenker, UPS, Panalpina, C.H. Robinson, TNT Logistics, Schneider, en NYK Logistics.


Gebruik van 3e Partij Logistiek (3PL). Toepassingen

 • Bedrijven met een breed en/of complex distributienetwerk. Voorbeeld: IBM.
 • Bedrijven die zich niet†op logistiek als ťťn van hun kernbekwaamheden concentreren. Voorbeeld: Chevron Corp of British Petroleum.
 • In strategische besprekingen over Kerncompetenties.
 • In het geval van de creatie van een nieuw productgroep.
 • Wanneer een bedrijf activiteiten van een overname integreert. Vergelijk Benaderingen voor de Integratie van Acquisities

Stappen in 3e Partij Logistiek (3PL). Proces

De toepassing van 3PL wordt normaal gedaan in een aantal fasen:

 1. Bewustwording. Onderzoek van mogelijkheden, informeren van†werknemers, Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).
 2. Marktonderzoek. Onderzoek naar tendensen in de markt, in het bijzonder de eisen die aan service worden gesteld. Zie: SERVQUAL-methode, Klanttevredenheidsmodel, en Quality Function Deployment.
 3. Strategie. Ontwikkel en vergelijk logistieke concepten.
 4. Make or buy. Bouw een eigen†competentie of besteed uit. Besteed gedeeltelijk uit of volledig.
 5. Businessplan. Kosten, voordelen. Fasering. Timing. Risico's. Communicatie en motivatie.
 6. Selectie. Het selecteren van een partner, gebaseerd op†marktdekking, bekwaamheid, integriteit, visie, enz.
 7. Overeenkomst. Het†eens worden over de†wederzijdse verwachtingen, gebruikmakend†van†een aantal prestatiemetingsmethoden.
 8. Evaluatie en Vernieuwing. Onderhoud het partnership via wederzijdse financiŽle kosten en voordelen, gezamenlijke planning, contacten op verscheidene niveaus, en een open informatie-uitwisseling.

Sterke punten van 3rd Party Logistics. Voordelen

3PL staat een bedrijf toe om concurrentievoordeel te bereiken, door:

 • Bedrijven†in staat te stellen om zich te richten op het ontwikkelen van hun Core Competences.
 • Concurrentievermogen op kosten.
 • Middelen vrij te maken (geld).
 • Voordeel te trekken uit†de logistieke know-how en de internationale distributienetwerken van gespecialiseerde 3PL leveranciers, en op deze wijze†superieure klantenserviceniveaus te bereiken.

Beperkingen van 3rd Party Logistics. Nadelen en Risico's

Om 3PL met succes uit te voeren, moet men†een aantal†potentiŽle valkuilen in gedachten houden:

 • Het verlies van controle over de logistieke functie (vooral voor kritieke onderdelen).
 • Meer afstand tot de cliŽnten. Verlies van menselijk contact.
 • DiscontinuÔteit van de diensten van 3PL leverancier.
 • Verschillen van mening of van perceptie over†het serviceniveau van de derde partij leverancier.

Veronderstellingen van 3e Partij Logistiek) (3PL. Voorwaarden

Men kan concluderen dat een bedrijf dat overgaat tot†deze praktijk waarschijnlijk:

 1. Een bedrijf is dat zich niet op logistiek als ťťn van zijn kernbekwaamheden concentreert.
 2. Een bedrijf is van minstens†gemiddelde grootte,†zodat†de logistieke kosten wezenlijk genoeg zijn om over te gaan tot het†afnemen van†outsourcingdiensten.

Boek: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling† -

Boek: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain† -


3e Partij Logistiek Forum
  Looking for Reliable 3PL Vendor in India
I recently signed on a new 3PL vendor in India to ...
     
 
  Multinationals Should Consider Utilizing an Arm of Their Group to Serve Their Logistics Functions
Many FMCGs and manufacturing MNCs seek to outsourc...
     
 
  New Trends in Transport and Logistics
What are the new developments in the transport and...
     
 
  3PLs Market in Saudi Arabia
Due to economic expansion in Saudi, please share y...
     
 
  Measuring the Performance of a 3PL
Which performance metrics are best to be used to e...
     
 
  Criteria in Selecting the Supplier of Logistics Service
Could somebody give and explain 3 criteria for a l...
     
 
  3rd Party Logistics Value Chain
Does anyone have a 3PL Value Chain?...
     
 
  Types of 3PL providers
What are the types of 3PL providers??...
     
 
  3PL in Third World Countries
The reading on this well summarised 3pl has really...
     
 
  Difference 3PL and 4PL?
What is the difference between a 3PL & a 4PL?...
     
 
  End to End 3rd Party Logistic Provider (3PL)
In Saudi Arabia, there is an emergenging trend of ...
     
 
  What is 3PL Logistics
Thanks for all your articles. It's a little bit u...
     
 
  Decision-making for 4PL Solutions
How does an end customer decide if they need 3pl o...
     
 
  3PL Challenges and Difficulties
What are frequent difficulties / challenges faced ...
     
 
  Criteria for Selecting a 3PL
Who has good generic criteria to select a 3PL?...
     
 

3e Partij Logistiek Special Interest Group


Special Interest Group

3e Partij Logistiek Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - 3e Partij Logistiek Premium

Expert Tips (ENG) - 3rd Party Logistics Premium
 

Criteria Selection and Evaluation of a Third Party Reverse Logistics ProviderSchrijf u in

I have been busy with my thesis which is now compl...
Usage (application): Selecting a Reverse Logistics Provider
 
 
 

Sharing Resources and Know-howSchrijf u in

A fast way to integrate and improve an  
 
 

Definition of 4PLSchrijf u in

4PL is a term that some believe to be coined by co...
Usage (application): What is a 4th PArty Logistics Provider?
 
 

Hulpbronnen - 3e Partij Logistiek Premium
 

Nieuws over 3pl ConceptSchrijf u in


     
 

Nieuws over 3pl LogistiekSchrijf u in


     
 

Video's over 3pl ConceptSchrijf u in


     
 

Video's over 3pl LogistiekSchrijf u in


     
 

Presentaties over 3pl ConceptSchrijf u in


     
 

Presentaties over 3pl LogistiekSchrijf u in


     
 

Meer over 3pl ConceptSchrijf u in


     
 

Meer over 3pl LogistiekSchrijf u in


     

Vergelijk†3rd Party Logistics (3PL)†met: Vendor Managed Inventory  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Lean Produktie  |† CPFR  |† SERVQUAL  |† Klanttevredenheidsmodel  |† Quality Function Deployment  |† Kerncompetenties  |† Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |† Verticale Integratie  |† Waardeketen  |† Benchmarken  |† Kraljic Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.