3e Partij Logistiek

Kenniscentrum

Een logistieke bedrijfsaanpak waarin ťťn of meerdere logistieke functies van een bedrijf worden uitbesteed. Verklaring van 3e Partij Logistiek (3PL). ('80)

Bijgedragen door: Eric Goh See Khai


Derde†Partij Logistiek

Wat is 3e Partij Logistiek (3PL)? Beschrijving

Derde†Partij Logistiek (3PL) is de logistieke bedrijfsfilosofie waarin ťťn of meerdere logistieke functies van een bedrijf aan een 3PL leverancier worden uitbesteed. Typische uit te besteden†logistieke functies zijn: binnenkomende vracht, douane en vrachtconsolidatie, public warehousing, contract warehousing, orderafhandeling, distributie, en management van uitgaande vracht naar de klanten van de cliŽnt.

Daarnaast kunnen ook†Toegevoegde Waarde Diensten worden verstrekt, zoals: herverpakken, assembleren en retourlogistiek. De 3PL Leverancier regelt deze logistieke functies, en voert deze uit, gebruikmakend†van zijn eigen activa en middelen, namens het bedrijf dat zijn cliŽnt is.
 

De gedachte achter dit concept is het bedrijf†concurrerend te houden door het slank te maken zonder dat het veel activa bezit. Zo is het mogelijk zich†op niche gebieden te concentreren en operationele kosten te drukken. Third Party Logistics wordt ook wel aangeduid als Contractlogistiek.


3PL evolueert van overwegend transactie-gebaseerd naar meer strategisch van†aard. Tegelijkertijd evolueert 3PL geleidelijk aan naar 4PL. Een vierde partij logistieke leverancier is een†logistieke dienstverlener die zoekt naar de beste logistieke oplossingen voor zijn cliŽnt, typisch zonder eigen activa en middelen te gebruiken. Vrij nieuw zijn de termen 5PL en zelfs 7PL, die op Totale Uitbesteden (Uitbesteding) van het Supply Chain Management wijzen.


Oorsprong van 3e Partij Logistiek (3PL). Geschiedenis

In de jaren '80, was er sprake van een toenemende†globalisering, en van een toegenomen gebruik van IT. Deze tendensen resulteerden samen in een toename van zowel de eisen die aan bedrijven werden gesteld, als ook in de mogelijkheden voor bedrijven om concurrerender en slanker te werken. Er ontstonden enkele succesvolle 3PL bedrijven, zoals DHL/Exel, Kuehne + Nagel, Schenker, UPS, Panalpina, C.H. Robinson, TNT Logistics, Schneider, en NYK Logistics.


Gebruik van 3e Partij Logistiek (3PL). Toepassingen

 • Bedrijven met een breed en/of complex distributienetwerk. Voorbeeld: IBM.
 • Bedrijven die zich niet†op logistiek als ťťn van hun kernbekwaamheden concentreren. Voorbeeld: Chevron Corp of British Petroleum.
 • In strategische besprekingen over Kerncompetenties.
 • In het geval van de creatie van een nieuw productgroep.
 • Wanneer een bedrijf activiteiten van een overname integreert. Vergelijk Benaderingen voor de Integratie van Acquisities

Stappen in 3e Partij Logistiek (3PL). Proces

De toepassing van 3PL wordt normaal gedaan in een aantal fasen:

 1. Bewustwording. Onderzoek van mogelijkheden, informeren van†werknemers, Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).
 2. Marktonderzoek. Onderzoek naar tendensen in de markt, in het bijzonder de eisen die aan service worden gesteld. Zie: SERVQUAL-methode, Klanttevredenheidsmodel, en Quality Function Deployment.
 3. Strategie. Ontwikkel en vergelijk logistieke concepten.
 4. Make or buy. Bouw een eigen†competentie of besteed uit. Besteed gedeeltelijk uit of volledig.
 5. Businessplan. Kosten, voordelen. Fasering. Timing. Risico's. Communicatie en motivatie.
 6. Selectie. Het selecteren van een partner, gebaseerd op†marktdekking, bekwaamheid, integriteit, visie, enz.
 7. Overeenkomst. Het†eens worden over de†wederzijdse verwachtingen, gebruikmakend†van†een aantal prestatiemetingsmethoden.
 8. Evaluatie en Vernieuwing. Onderhoud het partnership via wederzijdse financiŽle kosten en voordelen, gezamenlijke planning, contacten op verscheidene niveaus, en een open informatie-uitwisseling.

Sterke punten van 3rd Party Logistics. Voordelen

3PL staat een bedrijf toe om concurrentievoordeel te bereiken, door:

 • Bedrijven†in staat te stellen om zich te richten op het ontwikkelen van hun Core Competences.
 • Concurrentievermogen op kosten.
 • Middelen vrij te maken (geld).
 • Voordeel te trekken uit†de logistieke know-how en de internationale distributienetwerken van gespecialiseerde 3PL leveranciers, en op deze wijze†superieure klantenserviceniveaus te bereiken.

Beperkingen van 3rd Party Logistics. Nadelen en Risico's

Om 3PL met succes uit te voeren, moet men†een aantal†potentiŽle valkuilen in gedachten houden:

 • Het verlies van controle over de logistieke functie (vooral voor kritieke onderdelen).
 • Meer afstand tot de cliŽnten. Verlies van menselijk contact.
 • DiscontinuÔteit van de diensten van 3PL leverancier.
 • Verschillen van mening of van perceptie over†het serviceniveau van de derde partij leverancier.

Veronderstellingen van 3e Partij Logistiek) (3PL. Voorwaarden

Men kan concluderen dat een bedrijf dat overgaat tot†deze praktijk waarschijnlijk:

 1. Een bedrijf is dat zich niet op logistiek als ťťn van zijn kernbekwaamheden concentreert.
 2. Een bedrijf is van minstens†gemiddelde grootte,†zodat†de logistieke kosten wezenlijk genoeg zijn om over te gaan tot het†afnemen van†outsourcingdiensten.

Boek: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling† -

Boek: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain† -


Special Interest Group - 3e Partij Logistiek


Special Interest Group (211 leden)


Forum - 3e Partij Logistiek  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Measuring the Performance of a 3PL (1 reacties)
Which performance metrics are best to be used to evaluate th...
 
 
 
 
  3rd Party Logistics Value Chain (2 reacties)
Does anyone have a 3PL Value Chain?...
 
 
 
 
  New Trends in Transport and Logistics (5 reacties)
What are the new developments in the transport and logistics...
 
 
 
 
  Criteria for Selecting a 3PL (2 reacties)
Who has good generic criteria to select a 3PL?...
 
 
 
 
  Criteria in Selecting the Supplier of Logistics Service (1 reacties)
Could somebody give and explain 3 criteria for a logistics p...
 
 
 
 
  3PLs Market in Saudi Arabia (5 reacties)
Due to economic expansion in Saudi, please share your though...
 
 
 
 
  Looking for Reliable 3PL Vendor in India (3 reacties)
I recently signed on a new 3PL vendor in India to provide us...
 
 
 
 
  Difference 3PL and 4PL? (1 reacties)
What is the difference between a 3PL & a 4PL?...
 
 
 
 
  3PL in Third World Countries (1 reacties)
The reading on this well summarised 3pl has really assisted ...
 
 
 
 
  Decision-making for 4PL Solutions (2 reacties)
How does an end customer decide if they need 3pl or 4pl supp...
 
 
 
 
  Multinationals Should Consider Utilizing an Arm of Their Group to Serve Their Logistics Functions (1 reacties)
Many FMCGs and manufacturing MNCs seek to outsource their lo...
 
 
 
 
  End to End 3rd Party Logistic Provider (3PL) (1 reacties)
In Saudi Arabia, there is an emergenging trend of going for ...
 
 
 
 
  What is 3PL Logistics (4 reacties)
Thanks for all your articles. It's a little bit unclear to ...
 
 
 
 
  3PL Challenges and Difficulties
What are frequent difficulties / challenges faced by 3PLs?...
 
 
 
 

Best Practices - 3e Partij Logistiek

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  Types of 3PL providers (2 reacties)
What are the types of 3PL providers??...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - 3rd Party Logistics

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Criteria Selection and Evaluation of a Third Party Reverse Logistics Provider

Selecting a Reverse Logistics Provider...
 
 
 

Sharing Resources and Know-how

Logistics Outsourcing Best Practice...
 
 
 

Definition of 4PL

What is a 4th PArty Logistics Provider?...
 
 

Hulpbronnen - 3e Partij Logistiek

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over 3pl Concept


     
 

Nieuws over 3pl Logistiek


     
 

Video's over 3pl Concept


     
 

Video's over 3pl Logistiek


     
 

Presentaties over 3pl Concept


     
 

Presentaties over 3pl Logistiek


     
 

Meer over 3pl Concept


     
 

Meer over 3pl Logistiek


     

Vergelijk†3rd Party Logistics (3PL)†met: Vendor Managed Inventory  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Lean Produktie  |† CPFR  |† SERVQUAL  |† Klanttevredenheidsmodel  |† Quality Function Deployment  |† Kerncompetenties  |† Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |† Verticale Integratie  |† Waardeketen  |† Benchmarken  |† Kraljic Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 18-8-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.