Management Artiklar

newSelected management articles by 12manage members.

 


Psykic Illness - no Cure? - We need Empowerment to those who float around in Mental floating west and help them to land. Worthy Lifes.


Management Views | Add a management article yourself...
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-11-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.