Kultur: Vad Kännetecknar en Bra Medarbetare?
Tre Nivåer av Organisatorisk Kultur | Tre Kulturnivåer i Organisationen
Kunskapscenter

Översätt

Forum
0
Rickard Hagtorn
Business Consultant, Sweden

Kultur: Vad Kännetecknar en Bra Medarbetare?

🔥NY Under mina 30 år som verksamhetsutvecklare har jag i ett otal möten med grupper av chefer och medarbetare ställt frågan om vad som karakteriserar en bra medarbetare. Anteckningarna har som regel skett på blädderblock eller skrivtavla och finns därför inte dokumenterade, men det visade sig snabbt att alla ger i princip samma svar. På senare år har jag därför gjort en sammanställning som jag kallar "den självgående medarbetaren". Detta enkla dokument har jag låtit ett stort antal chefer gå igenom tillsammans med mig och individuella medarbetare i dialogform. Chefen och medarbetaren har gjort en gemensam bedömning av medarbetarens beteende och prestation och ofta poängsatt detta. Dokumentet består av 13 punkter som delvis kan tolkas in i varandra men det fungerar och har blivit populärt eftersom många känner igen sig i det.
De tretton punkterna är följande:
1. Att självständigt kunna planera och genomföra arbetsuppgifter, hålla tider och löften
2. Att sköta rapportering, svara på all korrespondens i tid
3. Att återkoppla genomförda arbetsuppgifter till arbetsledare
4. Att ta egna initiativ till förbättringar av våra processer
5. Att ta initiativ till egen och andras utveckling, frågar och lär
6. Att ha en God dialog med kollegor, kunder och leverantörer
7. Att utveckla befintliga och nya relationer med bolagets bästa som mål
8. Att vara en God representant för oss alla
9. Att visa lojalitet för beslut
10. Att visa gott omdöme i affärsmässiga beslutssituationer
11. Att följa våra processer, rutiner, kultur och värdegrund
12. Att vid behov snabbt sätta sig in i kollegors arbete för tillfällig stöttning vid hård arbetsbelastning
13. Att ge och ta emot feedback på rätt sätt
Använd gärna detta i individuell dialog med dina medarbetare så kan ni utveckla en bra kultur tillsammans.
Den självgående medarbetaren ingår i måldialogen som jag återkommer till i nästa inlägg.

 

Lämna en kommentar

 

Mer om Tre Nivåer av Organisatorisk Kultur | Tre Kulturnivåer i Organisationen:
Sammanfattning
Diskussionsämnen
👀Kultur: Vad Kännetecknar en Bra Medarbetare?
Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Tre Nivåer av Organisatorisk Kultur | Tre Kulturnivåer i Organisationen? Bli vår SIG-ledare

Tre Nivåer av Organisatorisk Kultur | Tre Kulturnivåer i Organisationen
KunskapscenterOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 27-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.