logo

Verklaringen achter Groupthink

Kenniscentrum

Groepsdenken
Kenniscentrum

Vertalenmore

Forum
3
Arnold Fellendans
Consultant, Netherlands

Verklaringen achter Groupthink

🔥 Bonnie Bassler, microbiologe Princeton, toont de weg naar een verklaring voor groupthink: de quorum sensing van bacteriŽn. Zie hier.
Wat in deze video ontbreekt is dat het quorum - dat alle bacteriŽn blijkbaar in hun genen hebben, dus het aantal van hen dat al in een organisme doorgedrongen moet zijn om een aanval op dat organisme kansrijk te maken niet alleen maatgevend is, maar ook dwingend. Logisch, want anders had quorum sensing geen overlevingsvoordeel opgeleverd. Ook verandert de betekenis van de bacteriŽn, hun eigenwaarde, wat Janis ook in de Kennedy-groep opgemerkt heeft. Ze vormen samen een geheel (door hun informatieuitwisseling en - meting worden ze meer dan de som van hun delen) en dat geheel is gevaarlijk voor het organisme.
Bij onderzoek van een ander voorbeeld van groupthink heb ik ook de aantrekkingskracht door de mogelijke verandering van eigenwaarde van de leden vernomen. De financiŽle vertegenwoordigers van OESO landen, die het Multilateral Agreement on Investments moesten opstellen, zagen een kans om te bewijzen dat ze heel knap waren om zo'n moeilijk verdrag op te stellen. Zij zagen het nobele doel van dit verdrag: meer investeringen in ontwikkelingslanden bevorderen. Ze luisterden niet naar waarschuwingen dat allerlei internationale milieuverdragen ongeldig zouden worden. Dit vernam ik van de secretaris van dit MAI.

 

Laat een reactie achter


Meer over Groepsdenken:
Samenvatting
Discussieonderwerpen
👀Verklaringen achter Groupthink
Special Interest Group

SIG Leader

Weet u veel af van Groepsdenken? Word onze SIG-leidertop

Meer over Groepsdenken:
Samenvatting
Discussieonderwerpen
👀Verklaringen achter Groupthink
Special Interest Group

SIG Leader

Weet u veel af van Groepsdenken? Word onze SIG-leider

Kenniscentrum

Groepsdenken
KenniscentrumOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Laatst bijgewerkt op: 26-9-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.