Hoe meet je visie? Wanneer is een visie goed?

12manage is looking for contributors...


 
Strategie > Forum Log in

Hoe meet je visie? Wanneer is een visie goed?
Roger McCauley
Ongeacht het businessproces of de aanpak, het fundamentele overkoepelende concept dat het moeilijkst te ontwikkelen, te beoordelen en te managen is, is „Visie“. Probeer het. Ik nodig u uit om commentaar te geven hoe u visie meet, of hoe u een goede „visie“ van een slechte „visie“ kunt onderscheiden. Met de huidige focus op technologie, de mogelijkheid om berekeningen in nanoseconden uit te voeren, hebben wij soortgelijke manieren ontwikkeld om nieuwe visieprocessen te ontwikkelen? Ik denk van niet. Als visie voorafgaat aan strategie en strategie essentieel is voor allevier de kwadranten van de Balanced Scorecard, wat gebeurt er dan als onze visie tekort schiet?
 

 
BSC en Visie
Sedat Turactemur
Dan lijkt het me dat je visie geen juiste fit heeft met je DNA, je ontwikkelt visie niet alleen door studies en literatuur, het heeft ook een binding met je missie. Een visie is te vergelijken met een droom, wil je je droom verwezenlijken dan zal je eerst gestelde doelen moeten realiseren. Zo ontstaat stategie. De BSC ontwikkelt geen strategie maar voert deze uit. Hoe je visie meet? Door een stap terug te doen en jezelf af te vragen heb ik een juiste fit met mijn DNA (missie).
 

 
Reactie op: hoe meet je visie?
Michel van der Sluis, Member
Vele bedrijven zulen niet de juiste fit met met de visie hebben. De visie is vaak verwoord in mooie volzinnen, maar brengen geen gevoel bij de medewerkers op de werkvloer. De meeste medewerkers zullen de visie van het bedrijf niet eens kennen. Ik ben van mening dat als je deze fit niet hebt, je geen houvast hebt voor het bepalen van je strategie. Het risico op een strategie die niet de ultieme doelstelling van het bedrijf nastreeft wordt hierdoor groter.
 

 
Hoe Meet je Visie?
Joop Noordman, Member
Visie is het zien, het vooruit-zien. Om vooruit te kunnen zien zal eerst de huidge positie bepaald moeten worden. Het vermogen om een visionair te worden dient wel in een persoon opgeborgen te zitten. Noem het inderdaad opgeborgen in je DNA. Een zinvolle visie wordt vooraf gegaan door veel kennis van de organisatie, personeel, markten, doelen en missie. De afgelopen, huidige en toekomstige mogelijke positie is eenvoudig te visualiseren. Zet vanuit deze positie in vectoren de visie(s) uit. Richting en diepte (of lengte) zijn makkelijk te visualiseren. Probeer zoveel mogelijk SMART visie(doelen) neer te zetten. Evalueer regelmatig of deze uitgezette visie(s) bewaarheid zijn of worden. Door visie(s) per persoon goed te visualiseren en te evalueren ontdek je de echte visonair.
 

 
Visie
Dijkhof, Member
Een goede visie is een visie die met weinig woorden veel brengt. Als een visie meerdere zinnen en doelstellingen behelst, is deze verminderd effectief. Zoals dhr. Turactemur al stelt: een visie is een droom, vaak de droom van de ondernemer. Een korte, duidelijke visie, charismatisch overgebracht door de ondernemer is er één waar mensen mee kunnen werken. Zo een visie werkt stimulerend voor de werknemers...
... In een ideale wereld. Helaas is dit vaker niet dan wel het geval
 

 
Missie Visie en Handelen
Henk Twilt, Member
Wat voor mij werkt is het plaatsen van de Visie tussen de Missie en de succesfactoren. De Visie is dan als het ware het richting waar de organisatie de aankomende (afgesproken) periode op af koerst. Het is een daarmee een praktisch kompas. Jaarplannen, acties, aankopen ed. Alles dient, idealiter, in lijn te zijn met de Visie.
En.. Weinig woorden? Dat geldt zeker voor de Missie. De Visie mag wat mij betreft uitgebreider, zolang hij richtingbepalend is.
 

 
 

  Wilt u verder studeren? U kunt meer leren van de samenvatting, het forum, de discussies, lessen, cursussen, trainingen, instructies, tips van experts, best practices en andere onderwijsbronnen. Word lid.  Meer over Strategie

Forum
Best Practices

Expert tips

HulpbronnenOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 18-7-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.