Projectmanagement : MANAGEMENT

12manage is looking for contributors...


 
Programma- en Projectmanagement. > Forum Log in

Projectmanagement : MANAGEMENT
Jean-Michel DE JAEGER, EMBA, PMP, Moderator
Mijns inziens zit het belangrijkste van Projectmanagement dat door vele mensen over het hoofd wordt gezien in het woord MANAGEMENT. Projectmethodes en hulpmiddelen zijn nuttig om projectmanagement te organieren, te plannen, op te volgen en te rapporteren, maar zij omvatten niet meer dan 30% van de moeilijkheden waarmee u te maken hebt.
De andere 70% betreffen het management van het projectteam, het integreren van het project in het algemene management van het bedrijf, het management van de stakeholders, en natuurlijk het management van de relatie met de klant.
 

 
Aanvulling op ProjectMANAGEMENT
Dr. Projects
In de bovenstaande opmerkingen over 30% methode en 70% management vaardigheid, zou ik graag een andere belagrijk aspect onder de aandacht willen brengen:
De Business Case moet worden opgesteld en ook regelmatig getoetst worden. De omstandigheden buiten invloed van het project kunnen wijzigen waardoor de business case aangepast moet worden of zelfs niet meer valide is. Met dit voorbeeld wil ik alleen maar aangeven dat het reviewen en toetsen van de BC van belang is.
De competenties van de projectmanager bepalen verder grotendeels hoe projecten gemanaged worden. Wat dat betreft met de Jaeger op een lijn. Selecteer de projectmanager op de competenties die passen op het type project, de cultuur en de organsatie waar het project moet worden uitgevoerd, geimplementeerd.
 

 
Toetsing van Projecten
Wierenga, Member
Daar heb je toch de Demingcirkel voor, als je deze goed gebruikt komt dat vanzelf.
 

 
ROI Business Case
Willms
Zo gauw er, na lang onderhandelen, door directie en andere stakeholders goedkeuring is gegeven aan een business case zijn er maar weinig (echte) projectmanagers die het aandurven om wijzigingen voor te stellen.
Eerder worden er consessies gedaan richting resultaat zonder dit te melden. Project wordt fictief binnen tijd en budget opgeleverd. Iedereen gelukkig behalve de beheerder van het resultaat. Dus inderdaad gewoon weer projectmanagers aanstellen die geen consessies doen t.o.v. business case anders dan het aanpassen van de businessa case.
 

 
 

  Wilt u verder studeren? U kunt meer leren van de samenvatting, het forum, de discussies, lessen, cursussen, trainingen, instructies, tips van experts, best practices en andere onderwijsbronnen. Word lid.  Meer over Programma- en Projectmanagement.

Forum
Best Practices

Expert tips

HulpbronnenOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 21-7-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.