Het DICK concept van Anand

12manage is looking for
MBA students.


 
Kennismanagement en Intangibles > Forum Log in

Het DICK concept van Anand
Anoniem
Ik ontdekte deze gemakkelijk te onthouden afkorting: het DICK model van Sanjay Anand. Het benadrukt 4 opeenvolgende stappen van kenniscreatie en kennisdeling:
1. Data Verzameling of het samenvoegen van gedesorganiseerde en misschien onsamenhangende feiten en/of afbeeldingen.
2. Informatie - Context wordt toegevoegd aan de gegevens en organiseert deze zodanig dat deze bruikbaar is, informatie opleverend.
3. Content (Inhoud) - Het interpreteren en samenwerken m.b.t. informatie ledt tot inhoud (online of offline).
4. Knowledge (Kennis) - De hoogste vorm, opgedaan door ervaring, interpretatie en extrapolatie. Voor het verwerven van kennis zijn complexe cognitieve processen nodig zoals leren, waarneming, communicatie, associatie en redeneren, welke op andere niveaus niet noodzakelijk zijn.
DICKS is een variant waarin de S Sustainability (Duurzaamheid) betekent, waarmee de zelf-vervullende aard van de DICK-cyclus wordt aangeduid. Ook van Sanjay Anand.
 

 
DICK Concept Anand
frank goethijn, Teacher, Belgium, Member
Toevallig dat ik dit lees hoor, maar ik stel me meteen de vraag: hoe doelgericht kan zoiets zijn, als je vertrekt van onsamenhangende feiten?
Je ...Schrijf u in
 

 
 


Kennismanagement en Intangibles

Forum
Best Practices
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 21-1-2019. Alle namen van hun eigenaren.