Mijn samenvatting van organisatieontwikkeling


 
Organisatie en Verandering > Forum

Mijn samenvatting van organisatieontwikkeling
Terrence
De term Organisatieontwikkeling wordt sinds eind van de jaren '50 gebruikt om een filosofie, een proces en een reeks aanpakken en methodes te beschrijven om het functioneren van organisaties te verbeteren. Typische aanhagers zijn Argyris, Beckhard, Bennis, Blake, Lewin, Maslow, McGregor, Schein, Senge. Er is geen unaniem geaccepteerde definitie van OD, maar een zeer invloedrijke werd gegeven door Richard Beckhard in zijn boek Organization Development uit 1969: Strategies and Models: een „geplande inspanning die organisatie-breed plaatsvindt, gemanaged wordt vanaf de top, teneinde de effectiviteit en gezondheid van de organisatie te verbeteren door middel van geplande interventies in de processen van de organisatie, en gebaseerd is op kennis uit de gedragswetenschappen“. De gedragswetenschappen omvatten psychologie, sociologie, culturele antropologie, economie en politicologie. Typerend voor de meeste Organisatieontiwkkelingsaanpakken zijn de onderliggende zachte, humanistische, democratische, en socio-ecologische waarden. Veelal spelen binnen OD adviseurs een rol. De belangrijkste functie van deze veranderingsagenten is om de sponsorende organisatie te helpen met het bepalen en oplossen van zijn eigen problemen. OD is over traditioneel sceptisch over hardere praktijken en methodes zoals strategie, herstructureren, 'downsizing', informatietechnologie en een commerciële oriëntatie in het algemeen.
 

   


Organisatie en Verandering

Forum
Best Practices
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 20-2-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.