Betekenis van Hofstedes Culturele Dimensies

12manage is looking for contributors...


 
Culturele Dimensies > Forum Log in

Betekenis van Hofstedes Culturele Dimensies
E. van Soest
Het gaat Hofstede niet om bepaalde landen, maar om hoe cultuur zich op collectief niveau uit. Per groepering kunnen cultuuruitingen zich anders manifesteren. Zo zijn mensen in Azie over het algemeen (collectief gezien dus) meer groepsgericht dan bijvoorbeeld mensen in Nederland. Het is mooi als je daar dus rekening mee kunt houden omdat je dan een cultuur beter kunt begrijpen en snapt waarom mensen zo communiceren zoals ze communiceren; waarom veel mensen uit nederland nogal directief / recht voor z'n raap zijn, waarom veel mensen uit een niet-westerse cultuur veel implicieter zijn in hun communicatie, etc.
De theorie van Hofstede biedt je dus houvast als je bijvoorbeeld zaken wilt gaan doen met mensen die een heel andere cultuur hebben dan jijzelf. Zo is zijn theorie bedoeld. Daar is niets maatschappelijk onverantwoord aan. Het is zeker niet bedoeld als stigmatisering. Het is slechts een hulpmiddel om het gedrag van mensen in een bredere context te kunnen plaatsen, waar jij dan je voordeel mee kunt doen.
 

 
Hofstede
van Bokhoven, Member
Helemaal eens met de reactie van de heer van soest. En het mooie is, dat hoewel het onderzoek dat onderliggend is aan de theorie alweer enige tijd geleden is verricht de uitkomsten nog steeds een mooie indicatie geven voor veel landen. Bij de hogeschool waar ik werk worden de dimensies ook als handvat geboden aan studenten die een verkenning van zakelijke mogelijkheden in een bepaald land moeten verkennen. Dat werkt uitstekend als eyeopener. Daarnaast moeten ze zelf de actuele situatie in beeld brengen. Van stigmatisering of stereotypering is in het geheel geen sprake.
 

 
Hofstede
Eddy Van Hemelrijck, Member
Als trainer en gastprofessor in intercultureel management verwijs ik vanzelfsprekend ook naar Hofstede's dimensies. De dimensies op zich zijn mooi, maar zijn oh zo gevaarlijk om ze te koppelen aan een land. Ik werk al jaren met vele managers en studenten van allerlei nationaliteiten. Zelden beantwoordt één van hen volledig aan alle dimensies van het betrokken land. Ik vind het dan ook raadzamer te kijken naar het individu en de context. Daarop is dan ook ons dunya model gebaseerd waarvan you de publicatie eind van het jaar mag verwachten. Eddy van hemelrijck dunya. Be.
 

 
Reactie Ad Eddy
E. van Soest
Op zich mee eens eddy. Alles is relatief, maar desalniettemin acht ik het wel een bruikbaar hulpmiddel.
Ben benieuwd naar jullie dunya-model.
 

 
Intercultural Awareness
De Groen, Member
Als trainer en docent op het gebied van intercultural awareness zou ik juist héééél voorzichtig zijn met het plakken van cultuurdimensies op landen/naties/culturen. Dit is nu juist wat op dit moment in nederland meer en meer gebeurt. Dit leidt al te snel tot generalisaties. Bij problemen met individuen met een andere culturele achtergrond wordt immers vanuit zo'n generalisatie bijna automatisch uitgegaan van de culturele component terwijl bij nader onderzoek vaak blijkt dat het gewoon om een 'persoonlijkheidsprobleem' gaat, en niet om een cultureel probleem.
 

 
Reactie Ad Jan
E. van Soest
Je kunt het ook anders bekijken: waren maar meer mensen bekend met de theorieen van Hofstede, dan hadden ze wellicht meer inzicht, en (daardoor) wellicht meer begrip voor niet-westerlingen. Immers: de generalisaties die je in het dagelijkse leven tegenkomt zijn meestal niet in op het niveau van Hofstede's theorie. En natuurlijk moet je altijd oppassen met generalisaties, maar dat doet m. I. Verder niets af aan de waarde van Hofstede's theorie. Zijn theorie is ook helemaal niet bedoeld om te generaliseren, maar als denkkader waar men voordeel aan kan hebben. Ik denk dat die theorie ook prima bruikbaar is in het kader van intercultural awareness, mits er 'netjes' mee omgesprongen wordt in de lijn zoals Hofstede het bedoelde.
 

 
 

  Wilt u verder studeren? U kunt meer leren van de samenvatting, het forum, de discussies, lessen, cursussen, trainingen, instructies, tips van experts, best practices en andere onderwijsbronnen. Word lid.  


Special Interest Group Leader

U hier


Meer over Culturele Dimensies
Samenvatting
Forum
  • Betekenis van Hofstedes Culturele Dimensies

Best Practices

Expert tips

HulpbronnenOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-7-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.