Besluitvorming met Systeemdenken

Systeemdynamiek | Systeemdenken
Kenniscentrum

Forum
Ides De Vos
Business Consultant, Belgium

Besluitvorming met Systeemdenken

🔥NIEUW Systeemdenken geeft je de mogelijkheid om in complexe situatie's adequate beslissingen te nemen.

In de huidige complexe en snel veranderde wereld is het zeer cruciaal voor individuen en organisaties de juiste besluiten te nemen bij het nemen van actie’s om onze persoonlijke en/of organisatorische doelstellingen en resultaten in de toekomst met succes te bereiken. Willen we niet alleen succesvol zijn op korte termijn, maar het blijven op lange termijn, dan moeten we de volgende drie punten in acht nemen bij het nemen van beslissingen:

1. Er moet gestreefd worden naar “duurzaamheid “.
Het woord duurzaamheid wordt heden ten dage gepast en ongepast in de mond genomen: duurzame ontwikkeling, duurzaam proces, duurzame communicatie, duurzame probleemoplossing enz…
Een eenvoudige definitie van duurzaam zou kunnen zijn: het blijvend verbeteren van activiteiten rekening houdend met de impact op technologie, economie, samenleving en natuur. Natuurlijk kan de definitie verschillen naargelang de context en samenstelling.
Het is wel algemeen aanvaard dat om op lange termijn te overleven, processen en activiteiten rekening moeten houden met:
- Technologische dimensies
- Ecologische dimensies
- Economische dimensies
- Sociale dimensies

2. Er moet gestreefd worden naar een integratie van, en afstemmen tussen de dimensies. Deze afstemming kan lineair gebeuren, waar iedere dimensie apart kan beschouwd worden en afgewogen worden. Er is niet onmiddellijk een samenhang, maar men streeft naar een evenwicht.
Maar wanneer we systemisch kijken, houden we voortdurend rekening met de interafhankelijkheid van de dimensies. Geen enkele dimensie kan op zichzelf bekeken en gewogen worden. De dimensies staan niet naast elkaar en men kan ze niet afzonderlijk beschouwen. Steeds moet een dimensie bekeken worden in samenhang met de andere dimensies. Men kan ze wel onderscheiden maar niet scheiden.

3. Er moet gestreefd worden naar een echte probleemoplossing en niet enkel het verwijderen van de symptomen. Door te weinig naar het geheel te kijken, en ons teveel toe te splitsen op gedeeltes van het probleem, pakken we vlug een “oplossing” om toch maar success te hebben, geen fouten te maken en geen risico’s te nemen. Daarbij worden de fundamentele oorzaken en samenhang vaak uit het oog verloren

Er is vandaag duidelijk een teveel aan voorgekauwde oplossingen en een tekort aan systemische inzichten en systemisch denken in onze organisatie’s en samenleving, waardoor onze besluitvorming niet de gewenste resultaten op lange termijn kan opleveren.
Systeemdenken is daar een oplossing voor en deze aanpak kan aangeleerd worden!

Een reactie achterlaten?

 

Meer over Systeemdynamiek | Systeemdenken:
Samenvatting
Forum
👀Besluitvorming met Systeemdenken
Special Interest Group

hebt u een grote affiniteit met Systeemdynamiek | Systeemdenken? Word onze SIG-leider

Systeemdynamiek | Systeemdenken
KenniscentrumOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.