Besluitvorming met Systeemdenken


 
Systeemdynamiek | Systeemdenken > Forum

Besluitvorming met Systeemdenken
Ides De Vos, Business Consultant, Belgium, Member
Systeemdenken geeft je de mogelijkheid om in complexe situatie's adequate beslissingen te nemen.

In de huidige complexe en snel veranderde wereld is het zeer cruciaal voor individuen en organisaties de juiste besluiten te nemen bij het nemen van actie’s om onze persoonlijke en/of organisatorische doelstellingen en resultaten in de toekomst met succes te bereiken. Willen we niet alleen succesvol zijn op korte termijn, maar het blijven op lange termijn, dan moeten we de volgende drie punten in acht nemen bij het nemen van beslissingen:

1. Er moet gestreefd worden naar “duurzaamheid “.
Het woord duurzaamheid wordt heden ten dage gepast en ongepast in de mond genomen: duurzame ontwikkeling, duurzaam proces, duurzame communicatie, duurzame probleemoplossing enz…
Een eenvoudige definitie van duurzaam zou kunnen zijn: het blijvend verbeteren van activiteiten rekening houdend met de impact op technologie, economie, samenleving en natuur. Natuurlijk kan de defini...Schrijf u in
 

   

Special Interest Group Leader

Geďnteresseerd? Meld u gratis aan.


Systeemdynamiek | Systeemdenken
Samenvatting
Forum
  • Besluitvorming met Systeemdenken

Best Practices

Expert tips

Hulpbronnen
 Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 26-3-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.