Coaching: Ik Maak je Wereld Groter
Coachen
Kenniscentrum

Vertalen

Forum
3
Weebers
Entrepreneur, Netherlands

Coaching: Ik Maak je Wereld Groter

COACHING, ONBAATZUCHTIG GEVEN EN LEREN ONTVANGEN

Coaching in deze moderne tijd is kennelijk een noodzakelijk kwaad geworden. Steeds meer directeuren, managers en medewerkers maken er gebruik van om de veranderingen waarmee zij geconfronteerd worden de baas te kunnen blijven. Gezien vanuit deze negatieve insteek is coaching zeer onderhevig aan de grillen van de tijd en kennelijk iets modieus.
Dit berust op een achterhaalde voorstelling van de werkelijkheid. Zakelijke coaching is een van de meest renderende investeringen die u in uzelf en/of uw medewerkers kan steken. Wist u dat de top van menig multinational gecoached wordt. Kortom coaching is meer dan alleen aandacht geven aan de mens. Van groot belang bij coaching is de manier waarop de coaching plaatsvindt.

Wat maakt een coach tot een goede coach en hoe ziet de werkwijze eruit?
Het kaf van het koren scheiden is in deze een zeer lastige kwestie.
In coaching zijn een aantal fasen te onderscheiden volgens Roeland Weebers van OOOO.TO. Wij beginnen een traject altijd met een gratis intake van 1 uur waarin de trainee (diegene die gecoached wordt) en de coach kennis kunnen maken. Op basis van dit gesprek hebben beide partijen zonder opgaaf van reden het recht om af te zien van de samenwerking. In dit gesprek worden de persoonlijke doelen en de zakelijke doelen bepaald. In overleg met een manager, een directeur, een raad van bestuur, een raad van toezicht of een raad van commissarissen worden vanuit de organisatie de zakelijke doelstellingen bepaald. Deze input samen vormen de uitgangspunten van de coaching. De resultaten van de coaching worden gemeten aan de hand van deze concrete afspraken. Coaching vindt plaats in een frequentie van maandelijkse sessies van 1,5 á 2 uur. Liefst in de werkomgeving van de trainee.

Coaching betekent voor de coach zelf leeg luisteren en helder zien. Dat lijken eenvoudige vaardigheden maar vragen uiterste concentratie en optimale inzet. Mensen leren alleen door eigen ervaring en dat is precies de rol die een coach heeft tijdens het coachingsgesprek. Mensen inzicht geven in eigen handelen en gedrag en daarmee het effect daarvan op de omgeving. Een goede coach heeft geen mening en kijkt zeer aandachtig naar degene die hij of zij coached. Op basis van feiten vinden uiteindelijk gesprekken plaats waarbij de coach nooit oplossingen mag aandragen voor de problemen van de ander. Immers iedereen heeft zijn of haar problemen en die kan een coach nooit wegnemen. Wel kan een coach helpen met inzicht te verschaffen.
Coaching zien wij als het helpen van vandaag op morgen waarbij de aanpak zich kenmerkt door de begrippen pragmatisch en praktisch. Een andere vorm van coaching genaamd counseling is meer gericht op het wegnemen van blokkades uit het verleden om vervolgens de stap naar morgen te maken. In beide gevallen kan alleen iemand geholpen worden als er ook een duidelijk vraag is. Die vraag wijst uiteindelijk weer terug naar het doel van de coaching.


Coaching kan plaatsvinden op verschillende niveaus. Er is geen beperking in de inzet van het middel. Coaching wordt ingezet bij nieuwe medewerkers, bij mensen die een stap in hun carrière maken, bij managers die een bepaalde competentie verder willen ontwikkelen kortom met name in situaties waar er sprake is van vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Op directieniveau wordt coaching ingezet als instrument om te sparren of om te reflecteren. Hierbij is de rol van de coach met name die van luisteraar en op de socratische manier inzicht geven in de motivatie en drijfveren van degen die hij of zij coached.

Tenslotte is coaching gebaseerd op vertrouwen, niets dat besproken wordt zal ooit wereldkundig gemaakt worden tenzij het de instemming heeft van beide partijen. Zeker bij evaluaties en voortgang zal de opdrachtgever de vorderingen willen zien. De evaluatie zoals wij hem voorstaan bij OOOO.TO is dat de tussen- en eindevaluatie altijd eerst wordt besproken met de trainee. Vervolgens zal in een driepartiet gesprek de evaluatie met de opdrachtgever worden besproken.

Coachen is bijna oosterse wijsheid in de praktijk van onze snelle westerse wereld. Vandaar ook de kop van dit artikel die verwijst naar deze universele wetten van mens zijn. In plaats van geven en nemen waarbij het nemen vooral niet als prettig zal worden ervaren gaat het volgens Roeland Weebers om onbaatzuchtig geven en leren ontvangen. Laat mensen zelf het beste uit henzelf naar boven halen en met name dat stuk dat zij zelf willen geven. Spreek mensen ook aan op hun kracht en laat hen daarin excelleren. Op het moment dat de ware coach daartoe in staat is zal hij of zij ook kunnen ontvangen. Geniet van beweging en inspanning die de trainee uiteindelijk zelf heeft gerealiseerd en waarbij de coach slechts begeleider is in de ontwikkeling van degene die gecoached wordt.

Coaching is een onmisbaar instrument in permanente ontwikkeling.

Open je mond alleen dan als datgene wat je gaat zeggen mooier is dan de stilte. Confucius.

 

Laat een reactie achter

 

Meer over Coachen:
Samenvatting
Discussieonderwerpen
Effectiever Leidinggeven: Aandachtsmanagement
🔥Randvoorwaarden voor Succesvolle Coaching
Coachen is een Proces Waar de Coach Zichzelf Als Instrument Inzet
Een Coach sluit aan bij Gecoachte en doet geen Suggesties
👀Coaching: Ik Maak je Wereld Groter
Special Interest Group

Weet u veel af van Coachen? Word onze SIG-leider

Coachen
KenniscentrumOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 29-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.