De 'Manager' heeft geen Toekomst

Thesis / Change and Organization


De 'Manager' heeft geen Toekomst
J.H. Handlogten , Director, Netherlands

Het management is geintegreerd in de teams op de werkvloer.


Het fenomeen 'manager' heeft het lang goed gedaan, vanuit evolutionair oogpunt bezien. Echter de afgelopen jaren is de 'manager' uit de gratie geraakt, door delegatie van managementtaken, de invoering van platte, leane en digitaal ingerichte organisaties. Toch overleeft dit fenomeen. Welke toegevoegde waarde heeft 'de manager' anno 2016 dan nog. Geen, de moderne manager heeft al lang een andere stijl ontwikkeld. De klassieke manager blijft iedereen in de weg lopen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: Op naar een managerloos-NL


 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 23-1-2017. All names tm by their owners.