Mensen Veranderen?

Thesis / Change and Organization


Mensen Veranderen?
P.Eerhard , Manager, Netherlands

Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden!


Samenwerking, samenvoeging of fusies tussen diverse organisatie, zo ook bij gemeenten, hebben altijd te maken met veranderingen. Veranderingen van allerlei aard, bijvoorbeeld werkplek, procedures, financiën, locaties, ideeën, collega’s, menselijke gedrag, leiderschap en ga zo maar door.
Verandering van materiele aard zullen nagenoeg geen problemen opleveren, het beste van alles behouden en consolideren en uit faseren wat dubbel is. Efficiënt en effectief die middelen inzette.
Wat spreken hier van een verandering, een CHANGE.
Uit onderzoeken blijkt dat de moeilijkste en meest belangrijkste verandering vaak vergeten wordt, dit is de verandering bij de mensen in de organisaties, “Het Personeel”, “De Medewerkers”.
Door geen aandacht te besteden aan de veranderingsprocessen voor de medewerkers, lopen veel veranderprojecten mis. De medewerkers worden niet betrokken of te laat bij een verandering en kunnen niet anticiperen of meedenken, in dit proces. Het grote gevaar en gevolg is dan dat de medewerkers de hakken in het zand gaan zetten. Zodra dit het geval is, wordt het moeilijk of onmogelijk om de, “CHANGE”, veranderingen succesvol en naar tevredenheid te voltooien.
Men kan dan spreken over de Cultuur, of beter gezegd; het gedrag in de organisatie en vooral de medewerkers.
De cultuur van een mens of een organisatie is niet zonder meer te veranderen. Wil men hier iets veranderen, moet het gedrag van de mens en organisatie beïnvloed en veranderd worden.
Een veel gemaakte aanname is: dat mensen niet willen veranderen. De stelling van de student/auteur hierin luidt:
Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden!
Daarom moet dit op een juiste manier gebeuren en moet hier heel veel aandacht aan besteed worden.
Een CHANGE of verandering met betrekking tot Cultuur en gedrag vergt veel en aandacht. Veel aandacht door en in alle lagen van alle betrokken organisaties en medewerkers. Te beginnen op het strategisch niveau (hoger en midden management, vervolgens tactische (lage management) en operationeel niveau(medewerkers) Een top down benadering. Hier zijn managers of leiders voor nodig met speciale “skills” of “leiderschapsstijlen”. Benodigde leiderschapsstijlen voor, tijdens en na een verandering kunnen afwijken van elkaar, hierin moet een juiste keuze gemaakt worden.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 30-3-2017. All names tm by their owners.