de crisis centraal

Opinion / Change and Organization


de crisis centraal
Keizer , Consultant, Netherlands

veranderen gebeurt pas als het crisis is geweest


crisismanagement wordt veelal gezien als een soort laatste redmiddel. een externe (dure) consultant wordt ingevlogen om recht te breien wat anderen (intern) verzuimd hebben te doen. Als je kijkt naar het doorvoeren van veranderingen in organisaties, overheid of bedrijven dan concludeer ik dat er pas echt iets verandert als een ieder er van doordrongen is dat "het" moet. Mensen willen eigenlijk niet veranderen; "alles mag/kan, zolang het maar niet bij mij in de buurt is". Als ik dan toch mee moet, dan pas als het niet anders kan. Er worden programma's gedefinieerd en programmamanagers doen hun best om IPMA gecertificeerd aan de start te verschijnen, de adrenaline gaat omhoog in het keuzeproces, het daalt als je de eerste week er op hebt zitten en het een gewoon proces is geworden. Zeker in langlopende programma's is de kans dat tussentijdse bijstelling van beelden er voor zorgdragen dat oorspronkelijke gedachten en BENEFITS slechts gedeeltelijk slagen. Op enig moment wordt het crisis, of wel omdat de verandering niet is bereikt door de bijstellingen dan wel omdat lemen lagen etc teveel weerstand brengen. Een echte crisis maakt echter zaken vloeibaar en dus veranderbaar. Dan wordt pas echt duidelijke waarom sommige problemen kritisch waren (daar gaat het echt om) en welke slecht ter streling van ego's of ander ongemak waren gedefinieerd. Ergo: veranderen vraagt om crisis situatie.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 23-3-2017. All names tm by their owners.