Interne merkbeleving als katalysator voor verandering

Article / Change and Organization


Interne merkbeleving als katalysator voor verandering
Bosch , Management Consultant, Netherlands

Hoe zet ik interne merkbeleving (internal branding) in om succesvol verandering in de organisatie door te voeren. Creëer draagvlak en aantoorbare ontwikelling en vooruitgang in uw organisatie. Uitgangspunt is: "Organisatiebelang voorop, de mens centraal".


Interne merkbeleving (internal branding) is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen over dit onderwerp en er zijn veel bedrijven die zich richten op één of enkele van de onderdelen van het interne merkbeleving proces. Bijna iedere organisatie heeft wel te maken met verandering door groei, verbetering, fusie, ontwikkeling van nieuwe markten, producten of diensten etc. In dat geval kan interne merkbeleving ook uw organisatie helpen bij het realiseren van de gewenste veranderingen. In het volledige whitepaper wordt beschreven wat interne merkbeleving is en uitgelegd hoe interne merkbeleving kan dienen als katalysator voor verandering in uw organisatie. Dit wordt gedaan door interne merkbeleving en het model van de logische niveaus te verbinden met elkaar. Op die manier geeft het inzicht in- en overzicht over het proces van creëren van een interne merkbeleving concept tot het realiseren van de gewenste verandering.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 30-3-2017. All names tm by their owners.