Ben en ken jezelf

Best Practice / Leadership


Ben en ken jezelf
Marco van buuren , Manager, Netherlands

Leiderschap is niet zo moeilijk - ben en ken jezelf


Als leider kun je alleen goed functioneren als je jezelf bent. Mensen die doen alsof komen zichzelf uiteindelijk tegen. Ze knappen af op het werk want anderen zullen erdoorheen prikken. Om anderen mee te krijgen, zul je het gewenste gedrag allereerst consistent zelf dienen te vertonen en te handelen alsof de nieuwe situatie al bereikt is. Verder dien je, alsof je een ander bent, op je eigen functioneren te kunnen uitzoomen en inzoomen. Pas als je dat doet, heb je voldoende basis om iets van anderen te verlangen en zo een verandering tot stand te brengen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 29-3-2017. All names tm by their owners.