Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Kunskapscenter

   

Imiterar det sätt som kapitalmarknader fastställer Totalavkastningen för aktieägare (TSR). Förklaring till Totalavkastning för Företaget (Total Business Return). TBR.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är Företagets Totalavkastning? Beskrivning

Företagets Totalavkastning är en förutseende mätning av CFROI. TBR skapades för att imitera det sätt som kapitalmarknader fastställer Totalavkastning för aktieägare (Total Shareholder Return) (TSR).

På så sätt kan vi också använda Företagets Totalavkastning för en intern affärsenhet, division, projekt eller strategi.


Beräkning av Företagets Totalavkastning. Formel

      

     Slutvärdet i slutet av perioden

-    Bruttokapital investeringar i början av perioden

+   Bruttobetalningsflöden i mellanperioden

--------------------------------------------------------------------------

     Företagets Totalavkastning (TBR)


Företagets Totalavkastning är mycket likt det som EVA-användare kallar framåtseende IRR (Internal Rate of Return).


TBR kan beräknas på en avdelningsnivå (eller för den strategiska affärsenheten) och därunder. Företagets Totalavkastning kan även iakttas för privat ägda företag.


Totalavkastning för Företaget (Total Business Return) Forumet
  Business Return Form
Is there a business return form to fill out, and where can I find it....
     
 

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Totalavkastning för Företaget (Total Business Return) Premium

Expert Tips (ENG) - Total Business Return Premium

Resurser - Totalavkastning för Företaget (Total Business Return) Premium
 

Nyheter

Totalavkastning För Företaget Modell
     
 

Nyheter

Företagsvärdering Internränta
     
 

Videor

Totalavkastning För Företaget Modell
     
 

Videor

Företagsvärdering Internränta
     
 

Presentationer

Totalavkastning För Företaget Modell
     
 

Presentationer

Företagsvärdering Internränta
     
 

Mer

Totalavkastning För Företaget Modell
     
 

Mer

Företagsvärdering Internränta
     

Jämför Företagets Totalavkastning med: CFROI-modellen   |  Internränta  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.