Drie Cultuurniveaus
(Schein)

Kenniscentrum

Het bepalen van de organisatiecultuur. Verklaring van de Cultuurniveaus van Edgard Schein. ('92)

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Expert Tips
  4. Hulpbronnen

  Afdrukken

Waarom registreren?
Log in

Edgard Schein Drie Cultuurniveaus dat organisatiecultuur bepaalt Culturen omringen ons allen. Culturen zijn diepgeworteld, doordringend en complex.


Maar toch, volgens Edgard Schein, kunnen wij Organisatorisch Leren, ontwikkeling en geplande verandering niet begrijpen, tenzij wij cultuur als de primaire bron van weerstand tegen verandering beschouwen.

En verder, als managers zich niet van de culturen bewust worden waarin zij zijn ingebed, zullen die culturen hen managen. Begrip van culturen is wenselijk voor iedereen, maar het is essentieel voor leiders als zij moeten leiden.


Met zijn Drie Niveaus van Cultuur, heeft Edgard Schein een belangrijke bijdrage verstrekt tot het bepalen van wat organisatiecultuur eigenlijk is.


Wat zijn de Drie Cultuurniveaus? Beschrijving

Schein verdeelt organisatiecultuur in drie niveaus:

  1. Artefacten. Deze „artefacten“ bevinden zich aan de oppervlakte, zulke aspecten (zoals kleding) welke gemakkelijk kunnen worden onderscheiden, maar moeilijk zijn te begrijpen.
  2. Omarmde Waarden. Onder artefacten zijn „aangenomen waarden“ die bewuste strategieën, doelstellingen en filosofieën zijn.
  3. Basis Veronderstellingen en Waarden. De kern, of de essentie van cultuur wordt vertegenwoordigd door de fundamentele onderliggende veronderstellingen en waarden, die moeilijk zijn te onderscheiden omdat zij grotendeels op onbewust niveau bestaan. Maar toch bieden zij de sleutel tot het begrip van waarom de dingen op een bepaalde manier gebeuren. Deze basisveronderstellingen vormen zich rond diepere dimensies van menselijk bestaan zoals de aard van mensen, menselijke relaties en activiteit, werkelijkheid en waarheid.

In zijn klassieke boek uit 1992: De „Organisatiecultuur en Leiderschap“, definieert Schein de cultuur van een groep: Een „patroon van gedeelde basisveronderstellingen dat de groep leerde toen het zijn problemen van externe aanpassing en interne integratie oploste, dat goed genoeg heeft gewerkt om als geldig te worden beschouwd en daarom aan nieuwe leden wordt geleerd als de juiste manier om waar te nemen, te denken en te voelen m.b.t. die problemen.


In een recentere publicatie van 1996 bepaalt Schein organisatiecultuur als: de „fundamentele stilzwijgende veronderstellingen over hoe de wereld is en zou moeten zijn, welke een groep mensen delen en die hun waarnemingen, gedachten, gevoelens en hun openlijk gedrag bepaalt“.


Schein (1992) erkent dat - zelfs met rigoureuze studie - wij slechts verklaringen kunnen afleggen over elementen van cultuur. Wij kunnen cultuur niet in al zijn onderdelen verklaren. Schein adviseert de volgende aanpak voor het onderzoeken over cultuur: herhalend, klinisch, gelijksoortig aan een therapeutische relatie tussen een psycholoog en een patiënt. De gedisciplineerde aanpak van Schein voor cultuur staat in tegenstelling tot de manier waarop cultuur behandeld wordt in sommige populaire managementtijdschriften.
 

Boek: Edgard Schein - Organizational Culture and Leadership -
Drie Cultuurniveaus Forum Help
  3 Cultuurniveaus = UI Model
Deze 3 niveaus van cultuur (Schein) zijn toch gewoon hetzelfde als het het ui-model?...
     

Drie Cultuurniveaus Special Interest Group


Special Interest Group

Drie Cultuurniveaus Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Expert Tips (ENG) - Three Levels of Culture Premium
  Reasons for Shared Beliefs and a Homogeneous Corporate Culture - Why does Homogeneity Develop?
 
  Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis - Corporate Culture Best Practice
 
  Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads - Changing Organization Cultures
 
  Pitfalls and Best Practices in Culture Change - Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
 
  Other Thinkers on Corporate Culture - Different Approaches
 
  Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider) - Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
  How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation - Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
  Organodynamics: the 3 Laws at the Basis of Performance in Organizations - Strategic Performance Management, Leadership, Corporate Mission, Corporate Culture
 
  7 Mechanisms to Change Corporate Cultures - Change Management, Organizational Change, Culture Change
 
  The Importance of Culture in Organizational Performance - Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance
 
  PROs and CONs of a Strong Corporate Culture - Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 

Hulpbronnen - Drie Cultuurniveaus Premium
 

Nieuws - Cultuurniveaus 3

     
 

Nieuws - Cultuur Schein

     
 

Video's - Cultuurniveaus 3

     
 

Video's - Cultuur Schein

     
 

Presentaties - Cultuurniveaus 3

     
 

Presentaties - Cultuur Schein

     
 

Meer - Cultuurniveaus 3

     
 

Meer - Cultuur Schein

     

Vergelijk met de Drie Niveaus van Cultuur:   Contingentietheorie  |  IJsberg van Verandermanagement  |  Cultuurtypes  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  Veranderingsfasen  |  Krachtenveldanalyse  |  Kerngroeptheorie  |  Spiraal van Stilte  |  Groepsdenken  |  Gepland GedragtheorieKennismanagement (Collison & Parcell)  |  Organisatorisch Geheugen  |  Organisatorisch Leren  |  Leiderschapcontinuum  |  Culturele Intelligentie  |  Vergeet Leen Leer


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Sponsor
Sponsor dit kenniscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Would you like to be our Levels of Culture SIG Leader?

Alles wat u moet weten over management

12manage voor:Management Smart Card

12manage in:
Auteursrecht 2014 12manage - The Executive Fast Track. V12.0 - Laatst bijgewerkt op: 21-12-2014. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.