Produkt/Marknadsmatris
(Ansoff)

Kunskapscenter

   

Marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling, diversifiering. Förklaring till Produkt/Marknadsmatris av Igor Ansoff. ('57)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Expert Tips
 4. Resurser

  Utskrift


Produkt/Marknadsmatris?

Varför registrera?

Ansoffs Produkt/Marknadsmatris Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning

Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell som har bevisats vara mycket användbar i strategiprocesser för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter. Produkt/Marknadsmatrisen har två dimensioner: produkter och marknader.


Utöver dessa 2 dimensioner kan fyra tillväxtstrategier bildas.


fyra tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen

 1. Marknadspenetration. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 2. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. Var vaksam på kulturella skillnader.
 3. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 4. Diversifiering. Sälj nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å ena sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra sätt:
  • Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna.
  • Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
  • Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper.
  • Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.

Även om Produkt/marknadsmatrisen från Ansoff redan är 10 år gammal, uppfattas den fortfarande som en värdefull modell för kommunikation runt omkring en affärsenhets strategiprocesser och affärstillväxt. Matrisen är också bekant som: Ansoffmatrisen, Produkt Marknads Expansionsmatris och Tillväxtsvektormatris. Derek F. Abell har föreslagit att Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) är överlägsen Ansoffsmodell.
Produkt/Marknadsmatris Forumet Hjälp
För att få tillgång till detta forum, måste du vara medlem: Försök att logga in... | Registrera
Starta en ny diskussion: Försök att logga in... | Registrera


Expert Tips (ENG) - Product/Market Grid Premium
Upptäck och använd experttips för varje metod: Försök att logga in... | Registrera
 

Typical Risks of a Diversification Strategy

Marketing Strategy
 
 

A More Advanced Version of the Ansoff Matrix

Product Development, Product Portfolio Management
 
 

How to Find or Redefine Market Boundaries?

Diversification
 
 

Must-haves of a Portfolio Strategy

Product Portfolio Management, Best Practices, Product Strategy
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management
 
 

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
 

Challenging the Existing Strategic Logic

Market Development, Diversification
 
 

Typical Risks of a Market Development Strategy

Marketing Strategy
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy
 
 

Typical Risks of a Market Penetration Strategy

Marketing Strategy
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis
 

Resurser - Produkt/Marknadsmatris Premium
Få tillgång till de presentationer, nyheterna och videos på varje metod: Försök att logga in... | Registrera
 

Nyheter

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Nyheter

Produkt/marknadsmatris Strategier
     
 

Videor

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Videor

Produkt/marknadsmatris Strategier
     
 

Presentationer

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Presentationer

Produkt/marknadsmatris Strategier
     
 

Mer

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Mer

Produkt/marknadsmatris Strategier
     

Jämför med: Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Relativ Värdetillväxten  |  Konkurrensfördel Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Sponsor
Vara sponsor av denna kunskapscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Become our Product/Market Grid SIG Leader.

Allt du behöver veta om management

12manage för:Management Smart Card

12manage på:


Den perfekta handout för ditt utbildningsprogram
Copyright 2015 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.0 - Senast uppdaterad: 31-3-2015. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.