Produkt/Marknadsmatris
(Ansoff)

Kunskapscenter

Marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling, diversifiering. Förklaring till Produkt/Marknadsmatris av Igor Ansoff. ('57)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Expert Tips
 4. Resurser

  Utskrift

Varför registrera?
Logga in

Ansoffs Produkt/Marknadsmatris Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning

Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell som har bevisats vara mycket användbar i strategiprocesser för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter. Produkt/Marknadsmatrisen har två dimensioner: produkter och marknader.


Utöver dessa 2 dimensioner kan fyra tillväxtstrategier bildas.


fyra tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen

 1. Marknadspenetration. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 2. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. Var vaksam på kulturella skillnader.
 3. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 4. Diversifiering. Sälj nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å ena sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra sätt:
  • Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna.
  • Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
  • Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper.
  • Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.

Även om Produkt/marknadsmatrisen från Ansoff redan är 10 år gammal, uppfattas den fortfarande som en värdefull modell för kommunikation runt omkring en affärsenhets strategiprocesser och affärstillväxt. Matrisen är också bekant som: Ansoffmatrisen, Produkt Marknads Expansionsmatris och Tillväxtsvektormatris. Derek F. Abell har föreslagit att Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) är överlägsen Ansoffsmodell.
Produkt/Marknadsmatris Forumet Hjälp


Expert Tips (ENG) - Product/Market Grid Premium
  Typical Risks of a Diversification Strategy - Marketing Strategy
 
  A More Advanced Version of the Ansoff Matrix - Product Development, Product Portfolio Management
 
  How to Find or Redefine Market Boundaries? - Diversification
 
  Must-haves of a Portfolio Strategy - Product Portfolio Management, Best Practices, Product Strategy
 
  Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy - Product Development, Product Portfolio Management
 
  Diversification Pitfalls - Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
  Challenging the Existing Strategic Logic - Market Development, Diversification
 
  Typical Risks of a Market Development Strategy - Marketing Strategy
 
  In Which Direction Should we Grow our Portfolio? - Portfolio Strategy, Innovation Strategy
 
  Typical Risks of a Market Penetration Strategy - Marketing Strategy
 
  Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio - Product Portfolio Analysis
 

Resurser - Produkt/Marknadsmatris Premium
 

Nyheter - Produkt/marknadsmatris Modell

     
 

Nyheter - Produkt/marknadsmatris Strategier

     
 

Videor - Produkt/marknadsmatris Modell

     
 

Videor - Produkt/marknadsmatris Strategier

     
 

Presentationer - Produkt/marknadsmatris Modell

     
 

Presentationer - Produkt/marknadsmatris Strategier

     
 

Mer - Produkt/marknadsmatris Modell

     
 

Mer - Produkt/marknadsmatris Strategier

     

Jämför med: Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Relativ Värdetillväxten  |  Konkurrensfördel Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Sponsor
Vara sponsor av denna kunskapscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Would you like to be our Product/Market Grid SIG Leader?

Allt du behöver veta om management

12manage för:Management Smart Card

12manage på:

Copyright 2014 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V12.0 - Senast uppdaterad: 21-12-2014. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.