Produkt/Marknadsmatris
(Ansoff)

Kunskapscenter

   

Marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling, diversifiering. Förklaring till Produkt/Marknadsmatris av Igor Ansoff. ('57)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Expert Tips
 4. Resurser

  Utskrift


12manage är världens #1 webbplats om management.

Genom att anmäla dig får du tillgång till alla kunskapscentra och diskussionsforum, inklusive Produkt/Marknadsmatris.

Varför registrera?

Ansoffs Produkt/Marknadsmatris Vad är Produkt/marknadsmatrisen? Beskrivning

Produkt/marknadsmatrisen av Ansoff är en modell som har bevisats vara mycket användbar i strategiprocesser för en affärsenhet i att bestämma affärstillväxtsmöjligheter. Produkt/Marknadsmatrisen har två dimensioner: produkter och marknader.


Utöver dessa 2 dimensioner kan fyra tillväxtstrategier bildas.


fyra tillväxtstrategier i Produkt/marknadsmatrisen

 1. Marknadspenetration. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker få tillfälliga kunder till att bli stamkunder och få stamkunder till att bli storkunder. Typiska system är volymrabatter, bonuskort och Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM. Strategin är ofta att uppnå skalekonomiska fördelar genom effektivare tillverkning, effektivare fördelning, mer köpkraft, och att dela på overheadkostnader.
 2. Marknadsutveckling. Sälj mer av samma produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier försöker ofta att locka kunder bort från konkurrenter eller introducerar existerande produkter på externa marknader eller att introducera nya varumärken på en marknad. Nya marknader kan vara geografiska eller funktionella, liksom, när vi säljer samma produkt för ett annat syfte. Små ändringar kan vara nödvändiga. Var vaksam på kulturella skillnader.
 3. Produktutveckling. Sälj nya produkter eller tjänster på nuvarande marknader. Dessa strategier försöker ofta att sälja andra produkter till (stam-) kunder. Dessa kan vara tillbehör, tillägg, uppgraderingar eller fullständigt nya produkter. Inbördes försäljning. Ofta används de existerande kommunikationskanalerna.
 4. Diversifiering. Sälj nya produkter eller tjänster på nya marknader. Dessa strategier är den riskablaste typen av strategier. Ofta finns det ett trovärdighetsokus i kommunikationen för att förklara varför företaget går in på nya marknader med nya produkter. Å ena sidan kan diversifieringsstrategier också minska på riskerna, därför att ett stort företag kan sprida ut vissa av dessa risker om man opererar på mer än en marknad. Diversifieringen kan göras på fyra sätt:
  • Horisontell diversifiering. Detta uppstår, när företaget får eller utvecklar nya produkter som vänder sig till dess nuvarande kundgrupper, även om de nya produkterna inte är teknologiskt relaterade till de existerande produktlinjerna.
  • Vertikal diversifiering. Företaget rör sig i riktning mot dess leverantörer eller i riktningen mot dess kunders affär.
  • Koncentrerad diversifiering. Detta resulterar i nya produktlinjer eller tjänster som har teknologisk och/eller marknadssynergier med existerande produktlinjer, även om de produkterna kanske drar till sig nya kundgrupper.
  • Konglomerat diversifiering. Detta uppstår, när det finns varken teknologiska- eller marknadssynergier och detta kräver att man når ut till nya kundgrupper. Ibland använt av stora företag som söker sätt att balansera en cyklisk portfölj med en som inte är cyklisk.

Även om Produkt/marknadsmatrisen från Ansoff redan är 10 år gammal, uppfattas den fortfarande som en värdefull modell för kommunikation runt omkring en affärsenhets strategiprocesser och affärstillväxt. Matrisen är också bekant som: Ansoffmatrisen, Produkt Marknads Expansionsmatris och Tillväxtsvektormatris. Derek F. Abell har föreslagit att Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen (Three Dimensional Business Definition) är överlägsen Ansoffsmodell.
Produkt/Marknadsmatris Forumet (8 ämnen) Hjälp
För att få tillgång till detta forum, måste du vara medlem: Registrera
  Diversification in Africa: Why African Economies must Diversify
Many African economies have not diversified. Rather they are highly dependent on the production and export of one specific type of commodity. For example, between 1992 and 1997 more than 85 percent of export earnings of Unganda came from exporting co...
     
 

Strategy for Expanding a Business

A person started a business of extracting metals. Soon it became a popular business. In order to expand his business, he needs to utilize a strategy and follow it.
What kind of strategy could he use?...
     
 

Summary of STRATOP Model

Who can provide a short summary of the STRATOP model? It is supposed to be a model for designing effective product and communication strategies. Thank you......
     
 

Product/Market Growth Matrix, Product Market Combination (PMC), PMG

The Product/Market Grid or Ansoff Matrix is also called: Product/Market Growth Matrix.
The 4 growth strategies are also called Product/Market Combinations (PMCs), although product/market combinations are also referred...
     
 

Diversification and Globalisation

How can diversification be a tool for globalization?...
     
 

Ansoff Matrix for Marketing Strategy

The Ansoff matrix clearly describes the marketing strategy and how to launch our product in the market and at what time....
     
 

Turbulence, Planning and Paralysis

Igor Ansoff (1918-2002) was (one of) the first to recognize that the amount of strategic 'turbulence' (~pace of change) was increasing and to devise a structured strategic planning process to cope with this. But he also coined the humor...
     
 

Ansoff Matrix Applications

The Products/Markets grid helps in differentiating between game changing & orbit changing moves of an organisation from a strategy perspective....
     
Starta en ny diskussion: Registrera
Expert Tips (ENG) - Product/Market Grid Premium
Upptäck och använd experttips för varje metod: Registrera
 

Typical Risks of a Diversification Strategy

Marketing Strategy
 
 

A More Advanced Version of the Ansoff Matrix

Product Development, Product Portfolio Management
 
 

How to Find or Redefine Market Boundaries?

Diversification
 
 

Must-haves of a Portfolio Strategy

Product Portfolio Management, Best Practices, Product Strategy
 
 

Pitfalls and Obstacles in Product Development Strategy

Product Development, Product Portfolio Management
 
 

Diversification Pitfalls

Things to Signal and Avoid when Diversifying
 
 

Challenging the Existing Strategic Logic

Market Development, Diversification
 
 

Typical Risks of a Market Development Strategy

Marketing Strategy
 
 

In Which Direction Should we Grow our Portfolio?

Portfolio Strategy, Innovation Strategy
 
 

Typical Risks of a Market Penetration Strategy

Marketing Strategy
 
 

Determining the Optimal Breadth of your Product Portfolio

Product Portfolio Analysis
 
 

The SCAMPER Technique to Creatively Solve Problems and Create Innovative Ideas

Creative Thinking, Lateral Thinking, Idea Generation, Innovation Ideas, Product Innovation, Product Development
 

Resurser - Produkt/Marknadsmatris Premium
Få tillgång till de presentationer, nyheterna och videos på varje metod: Registrera
 

Nyheter

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Nyheter

Produkt/marknadsmatris Strategier
     
 

Videor

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Videor

Produkt/marknadsmatris Strategier
     
 

Presentationer

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Presentationer

Produkt/marknadsmatris Strategier
     
 

Mer

Produkt/marknadsmatris Modell
     
 

Mer

Produkt/marknadsmatris Strategier
     

Jämför med: Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  Placering, Placera Trout  |  Relativ Värdetillväxten  |  Konkurrensfördel Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  3C Modellen av Ohmae


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Sponsor
Vara sponsor av denna kunskapscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Become our Product/Market Grid SIG Leader.

Allt du behöver veta om management

12manage för:Management Smart Card

12manage på:


Den perfekta handout för ditt utbildningsprogram
Copyright 2015 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.0 - Senast uppdaterad: 26-11-2015. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.