Konkurrensfördel
(Porter)

Kunskapscenter

   

Grunderna till att prestera över genomsnittet inom en industri. Förklaring till Konkurrensfördel av Michael Porter.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Expert Tips
 4. Resurser

  Utskrift


Konkurrensfördel?

Varför registrera?
Konkurrensfördel (Porter) - Porter

Enligt konkurrensstrategimodellen av Porter, en konkurrensstrategi iscensätter antingen en offensiv- eller defensiv åtgärd för att skapa en försvarsposition i en viss industri, för att hantera att bli framgångsrik med dess konkurrenskrafter och för att frambringa en överlägsen (avkastning) Return on Investment. Enligt Michael Porter är grunden till prestationer över genomsnittet inom en industri att skapa varaktiga konkurrensfördelar.


Två grundläggande typer av konkurrensstrategier

 1. Kostnadsledarskap (låg kostnad)
 2. Differentiering

Båda kan i huvudsak erbjudas brett till en bransch eller smalt begränsa sig till vissa segment, detta resulterar i den tredje livsdugliga konkurrensstrategin:

 1. Fokusering

Konkurrensstrategi typ 1: Kostnadsledarskap

 • Att uppnå Kostnadsledarskap betyder att ett företag uttalar sig för att det skall bli en lågkostnadstillverkare inom dess industri.
 • En kostnadsledare måste kunna jämföras med eller åtminstone komma ganska nära till förutsättningarna för differentiering, även om den bygger på kostnadledarskap för dess konkurrensstrategi.
 • Om mer än ett företag försöker att uppnå kostnadledarskap, är detta vanligtvis förödande.
 • Ofta uppnått genom att uttnyttja skalekonomier.

Konkurrensstrategi typ 2: Differentiering

 • Att uppnå Differentiering betyder att ett företag söker att bli unikt inom dess industri när det gäller några dimensioner som uppskattas av ett stort antal av köpare.
 • En differentierare kan inte ignorera dess kostnadsposition. På alla de områden som inte påverkar dess differentiering, bör de försöka att minska sina kostnader; i differentieringsområdet bör kostnaderna  åtminstone vara lägre, än det högsta pris som köparna är beredda att betala.
 • Områden där differentiering förekommer kan vara: produkt distribution, försäljningen, marknadsföring, service, profilering, etc.

Konkurrensstrategi typ 3: Fokusering

 • Att uppnå fokusering betyder att ett företag söker att bli det bästa inom ett segment eller inom gruppen av segment.
 • Två varianter finns: Kostnadsfokus, och Differentieringsfokus.

Stuck in the middle ( Att fastna i ett mellanläge)

 • Detta är ett vanligt recept för de som har en lönsamhet som ligger under genomsnittet jämfört med hela industrin.
 • Fortfarande är det möjligt att uppnå attraktiva vinster om och så länge som industrin i sin helhet är mycket attraktiv.
 • Tecken på brist av olika val.
 • Speciellt farligt för de som valt strategin Fokusering är att den har varit lyckad och därefter börjar man att försumma det som är deras fokus. De måste söka sig till andra typer av fokusnischer.  Hellre än att kompromissa med deras fokusstrategi.

Överblick av boken ”konkurrensStrategi”,

 • I del I, Porter diskuterar den strukturella analysen av industrier (med de fem konkurrenskrafterna), och de tre allmänna konkurrensstrategierna (totalt kostnadsledarskap, fokusering, och differentiering) som erbjuder ett utmärkt ramverk för konkurrentanalys, konkurrenters rörelser, strategi för köpare och leverantörer, strukturell analys inom industrier (strategiska grupper, strategiskt kartlägga, barriärer till förflyttning) och industrievolution (livscykeln, utvecklingsprocesser).
 • I del II, Porter diskuterar konkurrensstrategi inom olika generella industrimiljöer. Liksom: splittrade industrier (med ingen tydlig marknadsledare), tillväxtindustrier, mogna industrier och omoderna industrier på väg bort och globala industrier.
 • I del III, Porter diskuterar strategiska beslut som affärsenheter/företag kan ta. Liksom: vertikal integration (framåt, bakåt, partnerskap), kapacitetsexpansion och att gå in i nya industrier/affärer.

Bok: Michael E. Porter - Competitive Strategy -

Bok: Michael E. Porter - Competitive Advantage -
Konkurrensfördel Forumet Hjälp
För att få tillgång till detta forum, måste du vara medlem: Försök att logga in... | Registrera
Starta en ny diskussion: Försök att logga in... | Registrera

Konkurrensfördel Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Konkurrensfördel Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Expert Tips (ENG) - Competitive Advantage Premium
Upptäck och använd experttips för varje metod: Försök att logga in... | Registrera
 

Sustained Competitive Advantage

Industry Competitiveness
 
 

Not Generic Strategies...:

Pseudo Strategies!
 
 

Differentiation and 5 Forces

Influence of Differentiation
 
 

Low-Cost Strategy

Pitfalls
 
 

Focus Strategy

Pitfalls
 
 

Differentiation Strategy

When to apply
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
 
 

The Key Role of Strategists in Creating Competitive Advantage

Business Strategy, Corporate Strategy, Competitive Advantage, Strategy Education
 
 

Knowledge as Competitive Advantage

The New Form of Advantange
 
 

Factors to Create a Sustainable Competitive Advantage

Porter's SCA Factors
 

Resurser - Konkurrensfördel Premium
Få tillgång till de presentationer, nyheterna och videos på varje metod: Försök att logga in... | Registrera
 

Nyheter

Konkurrensfördel Porter
     
 

Nyheter

Konkurrensfördel
     
 

Videor

Konkurrensfördel Porter
     
 

Videor

Konkurrensfördel
     
 

Presentationer

Konkurrensfördel Porter
     
 

Presentationer

Konkurrensfördel
     
 

Mer

Konkurrensfördel Porter
     
 

Mer

Konkurrensfördel
     

Jämför Konkurrensfördel med: Värdekedjan Porter  |  Värde Discipliner  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Placering, Placera Trout  |  Kärnkompetens  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types  |  Deltamodellen  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Diamond Model  |  Relativ Värdetillväxten  |  Erfarenhetskurvan  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Blåa Oceanens Strategi Kim


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Sponsor
Vara sponsor av denna kunskapscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Become our Competitive Advantage SIG Leader.

Allt du behöver veta om management

12manage för:Management Smart Card

12manage på:


Den perfekta handout för ditt utbildningsprogram
Copyright 2015 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.0 - Senast uppdaterad: 29-8-2015. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.