Resultat Prisma (Performance Prism)

Kunskapscenter

   

Mäter nyckelpersoners värde. Förklaring till Resultat Prisma (Performance Prism).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Resultatprismats ramverk

Vad är resultatprisma? Beskrivning

Resultatprisma (Cranfield universitetet) är en innovativ resultatmätning- och resultatstyrningsramverk av andra generationen. Dess fördel över andra ramverk är att den täcker alla nyckelpersoner i en organisation. Huvudsakligen investerare, kunder & mellanhänder, anställda, leverantörer, övervakande myndigheter och gemenskaper. Den gör detta på två sätt: genom att betrakta vad förväntningar och behoven är hos nyckelpersonerna, och unikt vad organisationen förväntar sig och behöver från dess nyckelpersoner. På så sätt undersöks förhållandet hos varje nyckelperson.


Fem aspekter på resultatPrisma

 1. Nyckelpersonstillfredsställelse.
 2. Nyckelpersonens bidrag.
 3. Strategier.
 4. Processer.
 5. Kapaciteter.

Dessa fem perspektiv är distinkta men logiskt sammanlänkade.


Filosofin bakom resultatprisma

Resultatprisma baseras på övertygelsen att organisationer som långsiktigt aspirerar till att lyckas inom dagens affärsmiljö har en ovanligt tydlig bild av vem deras viktigaste nyckelpersoner är och vad de förväntar sig. De har definierat vilka strategier som de kommer att fullfölja för att se till att värde levereras till dessa nyckelpersoner. De förstår vilka processer företaget behöver, om dessa strategier ska levereras, och de har definierat vilka kapaciteter de behöver för att utföra dessa processer. De mest sofistikerade organisationerna bland dem har också nogsamt tänkt efter om vad det är som organisationen förväntar sig från deras nyckelpersoner. Anställdas lojalitet, kundlönsamhet, långsiktiga investeringar, etc. I huvudsak har de en tydlig affärsmodell och en uttalad förståelse av vad som utgör och frambringar god prestation.


Leverera Nyckelpersonernas Förväntade VärdeApproach: Starta med nyckelpersonerna, inte med Strategin

Enligt Resultatprismavisionen så är en viktig villfarelse i resultatmätning, är att måtten bör härledas från strategin. Lyssna till alla konferenstalare som diskuterar ämnet. Läs någon av de ledarskapsskrifter som behandlar ämnet. Nio gånger av tio, så kommer beskrivningen att bli: ”härled dina mått från din strategi”. Detta är en sådan begreppsmässigt lockande förutsägelse att ingen kommer att stoppa upp och att ifrågasätta den. Hittills om du sålunda hämtar måtten från strategi,  missförstår du grundläggande syftet med mätningen och den roll strategin har. Det är därför som Resultatprisma startar sin process med att fundera kring nyckelpersonerna och vad de förväntar sig.


  Fem nyckelfrågor för mätningsdesign

 1. Nyckelpersonstillfredsställelse. Vilka är de viktigaste nyckelpersonerna. Vad önskar de sig och vad de behöver?
 2. Strategier. Vilka strategier måste vi sätta igång för att tillfredsställa förväntningar och behov hos dessa de viktiga nyckelpersonerna?
 3. Processer. Vilka kritiska processer behöver vi om vi ska utföra dessa strategier?
 4. Kapaciteter. Vilka kapaciteter behöver vi för att operera och förstärka dessa processer?
 5. Nyckelpersonens bidrag. Vilka bidrag kräver vi från våra nyckelpersoner om vi ska underhålla och utveckla dessa kapaciteter?

Komplexitet och prismat

Ett prisma bryter lätt. Den illustrerar den dolda komplexiteten av något som som synes lika enkelt som vitt ljus och delar upp den i dess beståndsdelar. Så är det med Resultatprismat. Den illustrerar den dolda komplexiteten av vår företagsvärld. Endimensionellt traditionellt ramverk som plockar upp beståndsdelarna av denna komplexitet. Medans var och en av dem erbjuder ett unikt perspektiv på resultatet, så är det nödvändigt att erkänna att detta är allt som de erbjuder: ett enkelt endimensionellt perspektiv på resultat. Resultatet, är emellertid inte endimensionellt. För att förstå den i dess helhet är det nödvändigt att beskåda från de många sammanlänkade perspektiven som erbjuds i Resultatprismat.


Resultat Prisma | Performance Prism Forumet
  Implementing the Performance Prism
Hello! I have read many articles about performance measurement and in particular the Performance Prism.
Even though the PP considers all aspects of organizational stakeholders, I need to know how to implement it and how can we have a valid measu...
     
 
  Performance Prism for Non-profit Organizations?
Can I use the performance prism to measure a non profit organization? Please answer me in detail. Are there other tools to measure the non for profit organization?...
     
 
  The CRITICAL Element
In the 5 step approach of the Performance Prism, it is not comforting to notice that the EMPLOYEE and his/her contibution does not come out clearly. Rather it is not singled out as a key factor. My belief is that if the employee is satisfied then his...
     
 
  Practical Application of the Prism
This performance management paradigm is by far the most elegant of it type and not well understood I fear. For it it were, there would be many more users of this particular model. I believe this is partially due to the new labeling of prisms and fac...
     
 

Resultat Prisma | Performance Prism Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Resultat Prisma | Performance Prism Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Resultat Prisma | Performance Prism Premium

Expert Tips (ENG) - Performance Prism Premium
 

How to Incorporate Sustainability into the Balanced Scorecard?

Due to the fact that corporate sustainability issues have become more and more important, orga...
Usage (application): Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Triple Bottom Line
 
 
 

Performance Prism and Stakeholder Analysis

Consider the 'stakeholder' approach of the Performance Prism vs shareholders.
In this performance management model, the emphasis is on teaching...
Usage (application): Stakeholder Analysis
 
 
 

Strengths of the Performance Prism

The Performance Prism (PP) takes a broader perspective of company performance in comparison with other performance measurements such as the Bal...
Usage (application): Comparing PP with other models such as BSC and SMART
 
 

Resurser - Resultat Prisma | Performance Prism Premium
 

Nyheter

Resultat Prisma
     
 

Nyheter

Nyckelpersoner Prestation
     
 

Videor

Resultat Prisma
     
 

Videor

Nyckelpersoner Prestation
     
 

Presentationer

Resultat Prisma
     
 

Presentationer

Nyckelpersoner Prestation
     
 

Mer

Resultat Prisma
     
 

Mer

Nyckelpersoner Prestation
     

Jämför med: Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Värdebaserad Styrning  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Värdemappning Jack  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Clarksons Grundläggande Principer


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.