Marknadsmervärde | Marknadsvärdering

Kunskapscenter

   

Marknadsmervärde (Marketing Value Added). Förklaring till MVA.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är marknadsmervärde? Beskrivning

Marknadsmervärde är skillnaden mellan aktiemarknadsvärderingen av ett börsnoterat/listat företag och summan av det justerade bokförda värdet på skulden och eget kapital som investerats i företaget. Med andra ord: det är summan av allt kapital som innehas av företaget; marknadsvärdet på skulden och marknadvärdet på eget kapital.


Beräkning av marknadsmervärde. Formel

     

Marknadsmervärdet (MVA-eng.) =Marknadsvärdet-Investerat kapital .


Ju högre Marknadsmervärde, desto bättre är det.   En hög MVA indikerar att företaget har skapat betydande förmögenhet för aktieägarna. MVA är likvärdigt med NPV Avkastningsvärdet  på alla framtida förväntade ekonomiska mervärden (EVAs). Ett negativt MVA-betyder att värdet på ledningens handlingar och investeringar är mindre än värdet på det kapital som kapitalmarknaden bidraget med till företaget. Detta betyder att tillgångar eller värde har förstörts.


Syftet med ett företag bör vara att maximera MVA. Syftet bör inte vara att maximera värdet  företaget, då detta lätt uppnås genom att investera med ständigt ökande kapitalbelopp.


Begränsningar med marknadsmervärde

  1. MVA tar inte i beaktande alternativkostnaderna för investerat kapital.
  2. MVA tar inte i beaktande interimsaktieutdelningar till aktieägare.
  3. Marknadsmervärdet (MVA) kan inte beräknas på avdelningsnivå (för en strategisk affärsenhet SBU) och kan inte användas för privat ägda företag.

Marknadsmervärde | Marknadsvärdering Forumet
  How to Calculate Market Value Added (MVA) if a Company is not Listed?
If a company is not listed at a stock exchange, how can we then caluclate the market value added? Should we reevaluate its assets? Or is there another, better approach?...
     
 
  Calculation of Market Value Added (MVA)
Hello - I'm a student in the upper grade of finance management. Would you help me how to calculate MVA?...
     
 

Marknadsmervärde | Marknadsvärdering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Marknadsmervärde | Marknadsvärdering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Marknadsmervärde | Marknadsvärdering Premium

Expert Tips (ENG) - Market Value Added Premium

Resurser - Marknadsmervärde | Marknadsvärdering Premium
 

Nyheter

Marknadsvärde Mva
     
 

Nyheter

Marknadsvärdering Eva
     
 

Videor

Marknadsvärde Mva
     
 

Videor

Marknadsvärdering Eva
     
 

Presentationer

Marknadsvärde Mva
     
 

Presentationer

Marknadsvärdering Eva
     
 

Mer

Marknadsvärde Mva
     
 

Mer

Marknadsvärdering Eva
     

Jämför Marknadsmervärde (Marknadsvärdering) med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  CFROI-modellen  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare   |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Relativ Värdetillväxten


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.