Effekt och Värde Ramwerk för IT (Hammer)

Kunskapscenter

   

Att värdera Informationsteknik. Förklaring till Effekt/Värde ramverket för IT/ Impact/Value framework av Hammer och Mangurian. ('87)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Effekt och Värde Ramwerk för IT (Hammer) I deras artikel från 1987 "The changing value of communications technology" presenterade Michael Hammer och Glenn Mangurian ramverket Impact/Value som kan användas för att fundera kring värdet av informationsteknik.


Vertikala axeln i effekt/värde ramverket

 • Tid: särskilt viktig är tidskompressionen.
 • Avstånd: särskilt viktigt är det att kunna komma över geografiska begränsningar.
 • Förhållanden: ibland kan de organisatoriska förhållanden omdefineras.

Horisontella axeln i effekt/värde ramverket

 • Effektivitet gör ”saker” rätt, till exempel ökad produktivitet.
 • Effektivitet gör ”rätt” saker  till exempel bättre ledningsförmåga/beslut.
 • Innovation gör ”nya” saker, till exempel förbättrar produkter och tjänster.

Alternativt så kan fördelarna med informationsteknik klassas som:


A. Strategiska fördelar

    A1. Konkurrensfördel

    A2. Inriktning

    A3. Kundrelationer

B. Informativa fördelar

    B1. Informationstillgänglighet

    B2. Informationskvalitet

    B3. Informationsflexibilitet

C. Transaktionsbaserade fördelar
    C1. Kommunikationseffektivitet
    C2. Systemutvecklingsprestationsförmåga
    C3. Affärsprestationsförmåga


Effekt och Värde Ramwerk för IT Forumet
  View the Impact of IT as Augmentation Rather than Automation
The act of automation has traditionally displaced workers by machines. As a result of that, people have started to be concerned about automation. Nowadays, this concern is further enforced through the fact that automation is extended to knowledge wor...
     
 
  Impact of ICT and Internet on HR
What about the role of computing systems in HR management all along the employee life cycle in the organization? What concepts or theories can help out in this aspect?
Does a management system need to be an ERP one or can be only for a limited s...
     
 
  The Impact and Use of ICT and Internet in Higher Education
How is Information Communication Technology used as a tool for higher education?
I would like to know what percentage are using ICT in their pedagogical approach. Are the college professors really using using ICT while teaching in the class room...
     
 
  Integrating Social Media Into Business
I believe that social media power can be harnessed in order to benefit the organisation. All that needs to be preached is the manner it is used. In cutting edge and rapidly changing industries, it is better to have electronic meetings or short meetin...
     
 
  Impact / Value Framework Implementation
How do we exactly implement this framework? Is it by using the Balanced Scorecard? Or is there any better way to use this framework?...
     
 

Effekt och Värde Ramwerk för IT Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Effekt och Värde Ramwerk för IT Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Effekt och Värde Ramwerk för IT Premium
  (How) should you manage smart phones and Facebook usage by employees?
It seems that some in the millenia's may have challenges dealing with new technology, which is distracting them from tasks required.
Employee checking Facebook during meeting...
     
 
  Impact of Internet and IT on Communication?
What's the impact of Internet and IT in general on communication?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Impact/Value framework Premium
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why?
 1. Because the Internet, wireless devices such as mobile phones in co...
  Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

Today organizations need to move quickly through a wide range of business transformations, often caused by new and complex technologies. These technol...
Usage (application): IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
 
 
 

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

Companies more and more often implement Enterprise 2.0 (E2.0), which means implementing either social media tools internal in the company’s intranet (...
Usage (application): Enterprise 2.0, Social Media Integration, Business Process Management
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

M. Porter suggests the following strategic options for dot-coms and established companies in his article “Strategy and the Internet” (HBR, March 2001)...
Usage (application): Internet Strategy, Business Strategy
 
 

Resurser - Effekt och Värde Ramwerk för IT Premium
 

Nyheter

It Värdering
     
 

Nyheter

Information Strategisk
     
 

Videor

It Värdering
     
 

Videor

Information Strategisk
     
 

Presentationer

It Värdering
     
 

Presentationer

Information Strategisk
     
 

Mer

It Värdering
     
 

Mer

Information Strategisk
     

Jämför Effekt/Värde ramverket med: TDC-matris  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Strategisk Samordnading  |  Deltamodellen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.