Tvåfaktorsteorin
(Hertzberg)

Kunskapscenter

Motivationsfaktorer, hygienfaktorer. Förklaring till Tvåfaktorsteorin (Two Factor Theory) och KITA av Frederick Hertzberg.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Expert Tips
 4. Resurser

  Utskrift

Varför registrera?
Logga in

Two Factor Theory DiagramEnligt Tvåfaktorsteorin av Frederick Hertzberg påverkas personer av två faktorer. Tillfredsställelsen och psykologisk tillväxt är en resultatfaktor av motivationsfaktorer. Missnöje var ett resultat av hygienfaktorer. Hertzberg utvecklade denna motivationsteori under hans utredning av 200 revisorer och ingenjörer i USA.


De två faktorerna i teorin är

 • Hygienfaktorer (Yttre) är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missbelåtna. De orsakar inte högre nivåer av motivation, men utan dem finns det missnöje.
 • Motivationsfaktorer (Inre) är nödvändiga för att motivera anställda till bättre prestation. Dessa faktorer resulterar från inre generatorer hos anställda.

Typiska hygienfaktorer

 • Arbetsvillkor

 • Kvalitet i arbetsledningen

 • Lön

 • Status

 • Säkerhet

 • Företag

 • Jobb

 • Företagets riktlinjer och administration

 • Mellanmänskliga relationer

Typiska motivationsfaktorer

 • Prestation

 • Erkännande utifrån prestation

 • Ansvar för uppgift

 • Intressant jobb

 • Befordran till uppgifter på en högre nivå

 • Tillväxt

Kombination av hygien- och motivationsfaktorerna resulterar i fyra scenarion

 • Hög hygien + Hög motivation: Den ideala situationen där anställda motiveras och har mycket få klagomål.

 • Hög hygien + Låg motivation: Anställda har få klagomål men motiveras inte så mycket. Jobbet uppfattas mest via lönebeskedet.

 • Låg hygien + Hög motivation: Anställda motiveras men har mycket klagomål. En situation där jobbet är spännande och utmanande. Emellertid är lönen och arbetsförhållandena inte REKO.

 • Låg hygien + Låg motivation: Den värsta situationen. Anställda motiveras inte och har mycket klagomål.

Hertzberg föreslår att arbetet mestadels kan arrangeras och bör vara arrangerat på följande sätt:

 • jobb utökning
 • jobbrotation, och/eller
 • jobb berikning.

Förutom Tvåfaktorsteorin är Frederick Hertzberg också känd för hans akronym KITA, som politiskt har översatts som en spark i baken! Hertzberg säger att KITA inte tar fram motivationen. Utan endast förändring.
Tvåfaktorsteorin Forumet Hjälp

Tvåfaktorsteorin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Tvåfaktorsteorin Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Expert Tips (ENG) - Two Factor Theory Premium
  Drivers and Levers of Employees - Improving Employee Motivation
 
  Examples of Two Factor Model - Teaching Two Factor Theory
 
  Satisfaction and Dissatisfaction According to Herzberg - Important Note
 
  Promotion-focused versus Prevention-focused Employees - Employee Motivation
 
  Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers) - Motivation, Marketing, Human Needs
 
  Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers - Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
 
  Why Employees Stay: Contextual Factors Influencing Job Embeddedness - Employee Retention, Attrition, Organizational Commitment, Employee Satisfaction
 
  Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance - Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 

Resurser - Tvåfaktorsteorin Premium
 

Nyheter - Tvåfaktorsteorin Teori

     
 

Nyheter - Motivation Tillfredsställelse Herzberg

     
 

Videor - Tvåfaktorsteorin Teori

     
 

Videor - Motivation Tillfredsställelse Herzberg

     
 

Presentationer - Tvåfaktorsteorin Teori

     
 

Presentationer - Motivation Tillfredsställelse Herzberg

     
 

Mer - Tvåfaktorsteorin Teori

     
 

Mer - Motivation Tillfredsställelse Herzberg

     

Jämför med: Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Hawthorne Effekten  |  Customer Satisfaction model Kano  |  Teori X Teori Y  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn |  Förväntansteori  |  ERG Teori Alderfer  |  Kulturdimensioner  |   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledningsmatris


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Sponsor
Vara sponsor av denna kunskapscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Would you like to be our Two Factor Theory SIG Leader?

Allt du behöver veta om management

12manage för:Management Smart Card

12manage på:

Copyright 2014 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V12.0 - Senast uppdaterad: 23-12-2014. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.