Tvåfaktorsteorin
(Hertzberg)

Kunskapscenter

   

Motivationsfaktorer, hygienfaktorer. Förklaring till Tvåfaktorsteorin (Two Factor Theory) och KITA av Frederick Hertzberg.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Expert Tips
 4. Resurser

  Utskrift


Tvåfaktorsteorin?

Varför registrera?

Two Factor Theory DiagramEnligt Tvåfaktorsteorin av Frederick Hertzberg påverkas personer av två faktorer. Tillfredsställelsen och psykologisk tillväxt är en resultatfaktor av motivationsfaktorer. Missnöje var ett resultat av hygienfaktorer. Hertzberg utvecklade denna motivationsteori under hans utredning av 200 revisorer och ingenjörer i USA.


De två faktorerna i teorin är

 • Hygienfaktorer (Yttre) är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missbelåtna. De orsakar inte högre nivåer av motivation, men utan dem finns det missnöje.
 • Motivationsfaktorer (Inre) är nödvändiga för att motivera anställda till bättre prestation. Dessa faktorer resulterar från inre generatorer hos anställda.

Typiska hygienfaktorer

 • Arbetsvillkor

 • Kvalitet i arbetsledningen

 • Lön

 • Status

 • Säkerhet

 • Företag

 • Jobb

 • Företagets riktlinjer och administration

 • Mellanmänskliga relationer

Typiska motivationsfaktorer

 • Prestation

 • Erkännande utifrån prestation

 • Ansvar för uppgift

 • Intressant jobb

 • Befordran till uppgifter på en högre nivå

 • Tillväxt

Kombination av hygien- och motivationsfaktorerna resulterar i fyra scenarion

 • Hög hygien + Hög motivation: Den ideala situationen där anställda motiveras och har mycket få klagomål.

 • Hög hygien + Låg motivation: Anställda har få klagomål men motiveras inte så mycket. Jobbet uppfattas mest via lönebeskedet.

 • Låg hygien + Hög motivation: Anställda motiveras men har mycket klagomål. En situation där jobbet är spännande och utmanande. Emellertid är lönen och arbetsförhållandena inte REKO.

 • Låg hygien + Låg motivation: Den värsta situationen. Anställda motiveras inte och har mycket klagomål.

Hertzberg föreslår att arbetet mestadels kan arrangeras och bör vara arrangerat på följande sätt:

 • jobb utökning
 • jobbrotation, och/eller
 • jobb berikning.

Förutom Tvåfaktorsteorin är Frederick Hertzberg också känd för hans akronym KITA, som politiskt har översatts som en spark i baken! Hertzberg säger att KITA inte tar fram motivationen. Utan endast förändring.
Tvåfaktorsteorin Forumet Hjälp
För att få tillgång till detta forum, måste du vara medlem: Försök att logga in... | Registrera
Starta en ny diskussion: Försök att logga in... | Registrera

Tvåfaktorsteorin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Tvåfaktorsteorin Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Expert Tips (ENG) - Two Factor Theory Premium
Upptäck och använd experttips för varje metod: Försök att logga in... | Registrera
 

Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation
 
 

Examples of Two Factor Model

Teaching Two Factor Theory
 
 

Satisfaction and Dissatisfaction According to Herzberg

Important Note
 
 

Promotion-focused versus Prevention-focused Employees

Employee Motivation
 
 

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
 
 

Differences in Organizational Commitment Between Paid Workers and Volunteers

Organizational Commitment, Employee Motivation, Non-profit Organizations
 
 

Base your Workspace Design on Employee Interaction

Workspace Design, Innovation Environment, Employee Interaction, Office Space Design
 
 

How to Avoid Too Much Transparency and Allow Some Privacy

Corporate Transparency, Employee Privacy
 
 

Why Employees Stay: Contextual Factors Influencing Job Embeddedness

Employee Retention, Attrition, Organizational Commitment, Employee Satisfaction
 
 

Family-Work Conflicts (FWC) and Daily Job Performance

Family-work conflicts, Coaching, Mentoring, Job Performance
 

Resurser - Tvåfaktorsteorin Premium
Få tillgång till de presentationer, nyheterna och videos på varje metod: Försök att logga in... | Registrera
 

Nyheter

Tvåfaktorsteorin Teori
     
 

Nyheter

Motivation Tillfredsställelse Herzberg
     
 

Videor

Tvåfaktorsteorin Teori
     
 

Videor

Motivation Tillfredsställelse Herzberg
     
 

Presentationer

Tvåfaktorsteorin Teori
     
 

Presentationer

Motivation Tillfredsställelse Herzberg
     
 

Mer

Tvåfaktorsteorin Teori
     
 

Mer

Motivation Tillfredsställelse Herzberg
     

Jämför med: Maslow Behovshierarki av Maslow  |  Hawthorne Effekten  |  Customer Satisfaction model Kano  |  Teori X Teori Y  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn |  Förväntansteori  |  ERG Teori Alderfer  |  Kulturdimensioner  |   Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledningsmatris


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Sponsor
Vara sponsor av denna kunskapscentrum

Special Interest Group Leader
Expert? Become our Two Factor Theory SIG Leader.

Allt du behöver veta om management

12manage för:Management Smart Card

12manage på:


Den perfekta handout för ditt utbildningsprogram
Copyright 2015 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.0 - Senast uppdaterad: 1-9-2015. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.