Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar
(Goldratt)

Kunskapscenter

   

Ledning under begränsning/tvång. Förklaring till Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar - flaskhalsHerbie

Läste du om ”målet?” Kommer du ihåg Herbie? Modellen om Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt är ett praktiskt resultatet av Eli Goldratt arbete om ”hur man tänker”. I ett antal av böcker, beskrev Goldratt vissa typer av tankeprocesser och deras användningsområden.
 

Orsak och verkan i Teorin om begränsningar

Det centrala med TOC-konceptet är bekännelsen till orsak och verkan. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa. Tankeprocesser kring TOC ger oss en serie av steg som kombinerar orsak-verkan och vår erfarenhet och intuition till att erhålla kunskap. TOC är en verifierbar filosofi. Genom att veta, hur vi bör tänka, kan vi bättre förstå världen runt omkring oss; genom bättre förståelse kan vi förbättra.
 

Organisationer är komplexa nät av personer, utrustning, metoder, material och mått. Denna detaljkomplexitet är illa nog. Och lägg därtill den dynamiska komplexiteten av att förändra kunder, leverantörer, arbetsstyrkan, regleringar, etc. och du har en bild av den utmaning som dagens ledningsgrupper möter.


Traditionellt har ledningen delat in organisationen i mindre, mer hanterbara områden. Målsättningen är att maximera prestationen hos varje del. Den globala förbättringen antas att vara lika med summan på de lokala förbättringarna.


Fel! TOC hävdar att en förändring på de flesta variablerna i en organisation kommer endast att ha liten effekt på den globala prestationen - på den sista raden. Det finns mycket få variabler, kanske endast en där en betydande förbättring i lokal prestation orsakar en betydande förbättring i global prestation. En sådan variabel kallas för ”en begränsning”. Du kan jämföra den med den svagaste länken i en kedja. Jämför: Gantt Schema.


Stegen i Teorin om begränsningar. angreppssätt

Essensen med TOC angreppssätt är att om du önskar att uppnå mer av ditt satta mål, måste du:

 1. Identifiera dina begränsning.
 2. Fokusera på begränsningarna. Ett företag måste först veta dess mål och de nödvändiga villkoren för prestation. Därefter måste företaget identifiera begränsningen (-arna), det som begränsar nivån av prestationen av detta mål.
 3. Fullfölj det/Gå hela vägen. En process med kontinuerlig förbättring:

  1. Identifiera begränsningen.

  2. Utforska den.

  3. Underordna alla andra verksamheter till det nödvändigaste för att bearbeta begränsningen.

  4. Om det efter  #2 och #3 ggrs ökad kapacitet är nödvändigt att möta marknadsefterfrågan, lyft upp (eskalera) begränsningen.

  5. Gå tillbaka till #1, men låt inte tröghet bli systemets begränsning.

Användningsområden med Teorin om begränsningar

 • Fabriksmiljöer - Bok: "The Goal" by Goldratt -

 • Distribution och Leveranskedjan/Supply Chain - Bok: "It's Not Luck?" by Goldratt -

 • Marknadsföring - Bok: "Necessary But Not Sufficient" by Goldratt -

 • Projektledning - Bok: "Critical Chain" by Goldratt -

 • Teoretisk behandling - Bok: "Theory of Constraints" by Goldratt -


Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Forumet
  Theory of Constraints Applied to Bonus Payments
Hi everyone, I guess we all agree that if we want to change things we need to use "system thinking"…!
There is a "but"; at my factory in the (instrumental shop) workers get paid bonuses for how many parts they produce. They use CAD drawings. Som...
     
 
  Theory of Constraints in Mining
Hi All, I am currently pursuing a project on the application of TOC in Underground Coal Mining in Australia. I am looking for ideas, best practices, case studies or other resources that could be of help in this regard. Please experts, help me out her...
     
 
  What's the Difference Between Constraints and Bottlenecks?
Constraint and bottleneck are different concepts:
- A constraint is a restriction of a process, it might be, equipment, people, specifications, materials, enviroment, policies, suppliers.
Being...
     
 
  Theory of Constraints in Education / Quality Assurance?
The Theory of Constraints has been applied in several areas such as the manufacturing environments, distribution and supply chain, marketing and project management.
I am interested in the application of TOC quality assurance, especially in high...
     
 
  New Book on Theory of Constraints & Deming Methodology
In 'Sechel: Logic, Language and Tools to Manage Any Organization as a Network' (January 2011), Dr. Domenico Lepore, co-author of 'Deming and Goldratt: the Decalogue' assesses the shortcomings of traditional, hierarchical organizations and proposes a ...
     
 
  Big Box Retail - TOC Application at Store Level
I'm looking for any examples of Theory of Contraints at the store level. Such as for Home Depot, Lowe's, Walmart. Success stores, logical trees, clouds, etc....
     
 
  Theory of Constraints - PQ Game and GSIM Game
I have been using GSIM ad PQ games regularly to teach TOC fundamentals and concepts to my students in Business schools.
Please use both games to understand and strategize how to generate operating cash flows at much faster rate....
     
 
  The Dice Game by Goldrat
I am using Goldrat's dice game in my classes. It is very helpful for the students to understand variation and the 6 sides of a dice. Is there anybody using different variations?...
     
 
  Impediments Analysis?
What is impediments analysis? Any help, please?
Editor: An inpediment is something that impedes; a hindrance or obstruction, an obstacle, a bottleneck....
     
 
  Current Reality Tree
A useful tool that Goldratt uses to identify bottlenecks is the Current Reality Tree (CRT).
Similar to a Root Cause Analysis, a current reality tree is a statement of an underlying core problem and...
     
 
  Neural Network In SCM?
Hi, (how) can the concept of Neural Networks be applied in the world of Supply Chain for managing the flow of orders between upstream and downstream systems?...
     
 
  Throughput Accounting
It is important to notice that the theory of constraints has given birth to a very important management accounting tool; throughput accounting. Throughput accounting challenges conventional wisdom in the management accounting area....
     
 
  Quote by Eliyahu Goldratt
An expert is not someone that gives you the answer, it is someone that asks you the right question....
     
 

Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Premium

Expert Tips (ENG) - Theory of Constraints Premium
 

Dealing with Changing Constraints

Often Management and Business Consultants reported the feelings that Constraints are continuously changing over the space and time. These types of sit...
Usage (application): Theory of Constraints
 
 
 

What are Constraints?

A Constraint is something that limits an organization in reaching a higher level of performance. Generally, constraints determine the upper bor...
Usage (application): Theory of Constraints Scientific Approach
 
 
 

Constraints in the Business World

In the business world constraints can be categorized in three main different types.
1. Physical Constraints: those resources that physical...
Usage (application): Practical Examples of Constraints
 
 
 

Three Dimensions of the Theory of Constraints (TOC)

There are basically three dimensions of the theory of constraints: mindset, measurements and methodology .
1. Mindset: what...
Usage (application): Teaching the Theory of Constraints
 
 
 

Drum-Buffer-Rope Methodology and Time Buffers

The Theory of Constraints is also built on the understanding that the combined effect of variation and interdependence destroys the flow. That's why i...
Usage (application): Buffer Management
 
 
 

Time Buffers in Theory of Constraints

Production Activities are characterized by perturbations that derive from casual events such as out of order machines, deleting of customer ord...
Usage (application): TOC Approach to Variability
 
 
 

Buffer Management in Theory of Constraints

What is the right size of the Time Buffer? According to TOC, the higher is the variability the bigger should be the Time Buffer. In business en...
Usage (application): TOC Approach to Variability
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' that causes of problems can be...
Usage (application): Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
 
 
 

How to tackle Constraints?

Over the years, TOC School of Thought developed a set of tools to tackle constraints of different nature and in the different environments whe...
Usage (application): Practical Tools from Theory of Constraints
 
 
 

Theory of Constraints Key Indicators

In TOC vision any action made by an organization is valued in respect of its impact on the final goal of the organization itself: making money....
Usage (application): Reaching The Final Goal
 
 
 

Inventory

To analyze the amount of a company cash out- flow TOC raised the following question: how much money is invested in a company? The answer is Invento...
Usage (application): Estimate Investiments
 
 
 

Throughput Accounting

From the disruptive Theory of Constraints descends a new Management Accounting methodology known as Throughput Accounting. This methodology, ba...
Usage (application): TOC Controlling System
 
 
 

Throughput Concept

According to the TOC Measurement System, the first question every manager should answer is: how many profits does a company generate? The answe...
Usage (application): Estimate Profits
 
 
 

What is an Accurate Finance System in the TOC Perspective?

TOC is a methodology and a set of processes to maximize a system’s ROI/ROCE equation.
By employing solutions that identify, exploit and manage a ...
Usage (application): Finance
 
 

Resurser - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Premium
 

Nyheter

Teori Goldratt
     
 

Nyheter

Orsakssamband Begränsningar
     
 

Videor

Teori Goldratt
     
 

Videor

Orsakssamband Begränsningar
     
 

Presentationer

Teori Goldratt
     
 

Presentationer

Orsakssamband Begränsningar
     
 

Mer

Teori Goldratt
     
 

Mer

Orsakssamband Begränsningar
     

Jämför Teorin om begränsningar med: Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Gantt Schema  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Rimlighetsteori  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 29-6-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.