Fritt Kassaflöde

Kunskapscenter

   

Förklaring till Fritt Kassaflöde (Free Cash Flow).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Fritt kassaflödesmetoden/Free Cash Flow method, är ett uttryck för den mängd kapital som är tillgängligt för aktieägarna.


Fritt kassaflödes beräkning


      Rörelsens nettovinst

-     Skatter

------------------------------------------------------

=    Rörelseresultat Efter Ska


-     Netto investering

-     Nettoförändring på rörelsekapitalet

------------------------------------------------------

=   Fritt Kassaflöde


Hur företaget tjänar pengar?

De tjänar pengar genom att driva affärsenheter där de tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Ett företag genererar intäkter genom att sälja dess produkter och tjänster till andra parter. I att generera intäkt, ett företag åsamka sig utgifter - lön, kostnad av sålt gods (CGS), att sälja och allmänna administrativa utgifter (SGA), forskning och utveckling (FoU). Skillnaden mellan operativ intäkt och operativ utgift är rörelsens operationella resultat eller rörelsens nettovinst.


Avkastningsräntan, skatter och det fria kassaflödet

För att skapa intäkt så åsamkar sig ett företag inte bara driftkostnader, utan de måste också investera pengar i byggnader och utrustningar och i rörelsekapitalet för att stötta dess affärsverksamheter. Dessutom måste företaget betala inkomstskatter på dess intäkter. Den del av kapitalet som blir kvar efter betalningen av dessa investeringar och skatter är känd som det fria kassaflödet (Free Cash Flow).


Användningen av det Fria kassa Flödet

Fritt kassaflöde (eller den Fria kassaflödesmetoden) är ett viktigt mått för aktieägare. Kassan som blir kvar efter alla betalningar av kapitalutgifter och de operationella investeringar som krävs av företaget. Det är pengarna som är tillgängliga för att betala företagets olika fordringsägare, och i synnerhet aktieägarna.


Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques. -

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -


Fritt Kassaflöde Forumet
  Valuation of a SACCO
In my opinion, the FCF and income cap are not suitable for valuing a SACCO (Savings And Credit Co-operative Society). This is because membership and share capital are unlimited and anyone (in some instances only those who qualify) can walk in and buy...
     
 
  Free Cash Flow => Do More with Less
This definition of free cash flow is clear enough.
My understanding is that free cash flow is one of the key elements at the source of the "do more with less culture". Some years back in my company, before the finance department started to insis...
     
 
  EVA and Free Cash Flow
What are the differences between EVA and free cash flow (FCF)? How to apply both of them?...
     
 
  Alternate Way to Find Free Cash Flow
A simpler method to extract the Free Cash Flow is to derive it from the firm's Statement of Cash Flow. Using Total Cash from Operations and subtracting Cap Ex and Dividends....
     
 

Fritt Kassaflöde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Fritt Kassaflöde Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Fritt Kassaflöde Premium

Expert Tips (ENG) - Free Cash Flow Premium

Resurser - Fritt Kassaflöde Premium
 

Nyheter

Fritt Kassa Flöde Metod
     
 

Nyheter

Företag Vinster
     
 

Videor

Fritt Kassa Flöde Metod
     
 

Videor

Företag Vinster
     
 

Presentationer

Fritt Kassa Flöde Metod
     
 

Presentationer

Företag Vinster
     
 

Mer

Fritt Kassa Flöde Metod
     
 

Mer

Företag Vinster
     

Jämför Fritt Kassaflöde med: Diskonterat Kassaflöde (Diskonterat Kassaflöde)   | Internränta (IRR)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.