Skäligt Marknadsvärde

Kunskapscenter

   

Förklaring till Fair Value accounting/skälig marknadsprisberäkning. Definition, relevans och mätning.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är skäligt marknadspris? Definition

Skäligt Marknadspris är ett redovisningsuttryck som ursprungligen definierades av US/SEC.

Under GAAP skäligt marknadspris för en tillgång är det belopp som en tillgång kan köpas eller säljas till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering. På den andra sidan av balansräkningen, så betyder Skäligt marknadspris/nivå på skulden det belopp som man är skuldsatt eller som det är fastställt till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering.
Om det finns tillgängligt så är ett börsvärderat marknadspris på en aktiv marknad det bästa beviset på ett skäligt marknadspris och bör användas som grunden för mätningen. Om ett börsvärderat marknadspris inte är tillgängligt, bör förberedarna åstadkomma en bedömning av ett skäligt marknadspris genom att använda bästa information som är tillgänglig under de rådande ekonomiska förhållanden. I många fall och omständigheter är inte börsnoterade marknadspris tillgängliga. Som ett resultat av detta är det ofta svårt att åstadkomma bra bedömningar av det skäliga marknadsvärdet.
 

Varför skälig marknadsprisberäkning? Relevans.

Dagens marknader är dynamiska och flyktiga.  Vare sig det är för att köpa eller att sälja, vad människor önskar att veta är vad en tillgång är värd idag.

Forskning kring redovisning stödjer detta påstående. FASB, har efter omfattande diskussioner, kommit fram till att ett skäligt marknadsvärde är den mest relevanta måttet för finansiella instrument. I dess betänkande och beskrivning 133, återkom FASB till denna frågeställning och återigen förnyade sitt åtagande till att slutligen mäta alla finansiella instrument enligt skäligt marknadsprisprincipen.

Skäligt marknadsprisberäkning erbjuder mer transparens än historiska kostnadsbaserade mätningar. Kanske om företag i Förenta staterna och Asien hade mätt, alla sina finansiella instrument till ett skäligt marknadspris, regulatorer, insättare och investerare kunde ha uppnått en större reglering och marknadsföringsdisciplin och undvikit några av de förluster som investerare och skattebetalare har fått betala under föregående nedgångar i ekonomin.


Skäligt Marknadsvärde Forumet
  Fair Value Equation
Hi, I'm looking for a Fair Value governing equation.
Is thee any general differential or partial differential equation which can be used for representing or governing Fair Value as a function of (say x, y, t and any other parameters)?...
     
 

Skäligt Marknadsvärde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Skäligt Marknadsvärde Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Skäligt Marknadsvärde Premium

Expert Tips (ENG) - Fair Value Premium
 

Disadvantages of Fair Value Approach

In addition to below mentioned advantages of fair value accounting, it also has to be noted that the fair value approach might lead to following pr...
Usage (application): Fair Value Accounting
 
 
 

Advantages of Fair Value Approach

In a policy paper titled "Fair Value" by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), it is argued that a fair value approach has fol...
Usage (application): Fair Value Accounting
 
 
 

SFAS 157 - Key Attributes

Issued in September 2006, the Statement of Financial Accounting Standards No. 157 defines the intent of fair value measurements for financial r...
Usage (application): Fair Value Measurements
 
 
 

Key Challenges for Auditors

The key challenge of the fair value approach for accountants and auditors is based on the fact that the valuation relies on assumptions, modeli...
Usage (application): Fair Value Accounting
 
 

Resurser - Skäligt Marknadsvärde Premium
 

Nyheter

Prisberäkning Marknadsvärde
     
 

Nyheter

Skäligt Värdering
     
 

Videor

Prisberäkning Marknadsvärde
     
 

Videor

Skäligt Värdering
     
 

Presentationer

Prisberäkning Marknadsvärde
     
 

Presentationer

Skäligt Värdering
     
 

Mer

Prisberäkning Marknadsvärde
     
 

Mer

Skäligt Värdering
     

Jämför med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  EBITDA (Resultat före Räntor, Skatt, Avskrivninga och Amorteringar)   |  Vinst Per Aktie  |  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.