Dynamisk Regression

Kunskapscenter

   

Förklaring till Dynamisk Regression (Dynamic Regression). Regressions Analys metod.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Naturligtvis kan ingen verkligen se in i framtiden. Men med moderna statistiska metoder kan ekonometriska modeller och programvara för affärsintelligens (BI) hjälpa företag att göra prognoser och de kan också hjälpa dem med bedömningen vad som kan komma att hända i framtiden.  


Vad är Dynamisk Regressions analys?

Dynamisk Regressions Analys är en regressionsmodell som inkluderar eftersläpande värden med förklarande variabler eller av beroende variabler eller båda. Förhållandet mellan prognosvariablen och den förklarande variablen är modellerandet genom att använda en överföringsfunktion. En dynamisk regressionmodell kan förutsäga vad som kommer att hända om de förklarande variablerna förändras.


Den Dynamiska Regressionsmodellen är liknande som Regressions Analysen, men betrodd med att ge mer realistiska resultat, därför att den betonar effekten av att sprida sig i vågor som ingångsvariablerna kan ha på den beroende variablen. Till exempel en prisförändring somgörs  i dag kan komma att inverka på försäljningensvolymer i en rad av varierande sätt under många framtida perioder.


Bok: Jeffrey Wooldridge - Introductory Econometrics: A Modern Approach -

Bok: Russell Davidson, James G. Mackinnon - Econometric Theory and Methods -

Bok: Alan Pankratz - Forecasting with Dynamic Regression Models -


Dynamisk Regression Forumet

Dynamisk Regression Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Dynamisk Regression Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Dynamisk Regression Premium

Expert Tips (ENG) - Dynamic Regression Premium

Resurser - Dynamisk Regression Premium
 

Nyheter

Dynamisk Regression
     
 

Nyheter

Dynamisk Regressionsanalys
     
 

Videor

Dynamisk Regression
     
 

Videor

Dynamisk Regressionsanalys
     
 

Presentationer

Dynamisk Regression
     
 

Presentationer

Dynamisk Regressionsanalys
     
 

Mer

Dynamisk Regression
     
 

Mer

Dynamisk Regressionsanalys
     

Jämför Dynamisk Regression med: Regressionsanalys  |  Exponentiell Utjämning  |  ARIMA  |  Analytisk CRM


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 30-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.