Skuldsättningsgrad

Kunskapscenter

   

Att mäta betalningsförmågan/solvensgraden och kapitalstruktur. Förklaring av Skuldsättningsgrad (Debt to Equity Ratio).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Skuldsättningsgrad, soliditet används för att mäta betalningsförmågan och att utforska kapitalstrukturen i ett företag. Den indikerar hur mycket företaget är belastat (skuldsatt) genom att jämföra med vad hur mycket man är i skuld med vad man äger (innehavet). Med andra ord den mäter ett företags förmåga till att låna och återbetala pengar.


Användningen av skuldsättningsgrad, soliditet hos fordringsägare och investerare

Skuldsättningsgrad, soliditet är noggrant bevakat av fordringsägare och investerare, därför att det avslöjar i den utsträckning som företagsledningen är villig till att finansiera dess verksamhet med lån, i stället för att använda eget kapital. Kreditgivare såsom banker är mycket känsliga för denna kvot då en överdrivet hög lånekvot i förhållande till det egna kapitalet kan komma att öka risken för att deras lån inte kan återbetalas. Möjliga åtgärder som banker kan vidta för att motverka detta problem är att använda sig av restriktiva kontrakt som tvingar kunderna att använda större andel av kassaflödet till skuldåterbetalning. Begränsningar för alternativt användande av kassan är också mycket vanligt, såväl som krav på investerare att de själva tillför mer kapital in i företaget.


Skuldsättningsgrad, soliditetsberäkning

Skuldsättningsgrad, soliditetsformeln är tämligen enkel:


Dividera Total Låneskuld (= Totala Skulder Lång- o. Kortfristiga skulder) med Totalt eget kapital (Balansomslutningen). Detta kan multipliceras med 100 för att få fram en procentsats.

Notera att lånesumman bör inkludera alla löpande- och kapitalleasingsbetalningar.


Ibland tas endast den långsiktiga skulden med i beaktande i täljaren för att se den långsiktiga skulden i förhållande till skuldsättningens kapitalstruktur.


Skuldsättningsgrad benchmarking/jämförelse

Att jämföra resultat med andra företag inom samma industri kan visa sig vara användbart. Det är rekommenderat att använda skuldsättningsgrad, soliditet över en flerårsperiod och dessutom att ta i beaktande NÄR vissa återbetalningar förfaller, då detta kan göra en betydande skillnad för skuldsättningen i företaget.


Skuldsättningsgrad Forumet
  Excluding IC Liability from Total Debt
Should the total debt in the debt to equity ratio exclude IC liability?...
     
 
  Calculating Financial Gearing
Hello there. I need some help on how to calculate financial gearing by using debenture market price and how to find or calculate the market price. I know that the financial gearing formula is = D / D + E but I am facing some difficulties to understan...
     
 

Skuldsättningsgrad Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Skuldsättningsgrad Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Skuldsättningsgrad Premium

Expert Tips (ENG) - Debt to Equity Ratio Premium

Resurser - Skuldsättningsgrad Premium
 

Nyheter

Skuld Sättningsgrad
     
 

Nyheter

Mäter Skuldsättning
     
 

Videor

Skuld Sättningsgrad
     
 

Videor

Mäter Skuldsättning
     
 

Presentationer

Skuld Sättningsgrad
     
 

Presentationer

Mäter Skuldsättning
     
 

Mer

Skuld Sättningsgrad
     
 

Mer

Mäter Skuldsättning
     

Jämför skuldsättningsgrad med:   Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Benchmarkingmetod


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 31-3-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.