Discounted Cash Flow
(DCF)

Kenniscentrum

   

Het omrekenen van toekomstige inkomsten naar geld van vandaag. Verklaring van Discounted Cash Flow.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Discounted Cash Flow (DCF) betreft de berekeing van het bedrag dat iemand vandaag wil betalen om de te verwachten cash flow van toekomstige jaren te ontvangen. De DCF methode zet toekomstige inkomens om in geld van nu. De toekomstige kasstromen moeten worden herberekend (verdisconteerd), om hun huidige waarden weer te geven. Op deze wijze wordt de waarde van een potentieel bedrijf of project goed bepaald.


Discounted Cash Flow berekening

De DCF voor een investering wordt berekend door te schatten: het contante geld dat u zult moeten betalen, en het contante geld dat u verwacht terug te ontvangen. De tijdsperioden welke u verwacht wanneer u de de betalingen zult ontvangen moeten ook worden geschat. Elke contante geldtransactie moet opnieuw worden berekend, door de opportunity kosten (gederfde rente) van kapitaal tussen nu en het moment wanneer u het geld zult betalen of ontvangen af te trekken.


DCF- voorbeeld

Bijvoorbeeld, als de inflatie 6% is, zou de waarde van uw geld elke ±12 jaren halveren. Als u verwacht dat een bepaald activa u een inkomen van $30.000 zal verstrekken over 12 jaar vanaf nu, zou die inkomensstroom vandaag $15.000 waard zijn als de inflatie 6% is voor deze periode. Wij hebben nu de cash flow van $30.000 verdisconteerd: deze is slechts $15.000 voor u waard op dit ogenblik.
 

Waarom Discounted Cash Flow?

De methode van DCF is een aanpak voor waardevaststelling, waarbij de verwachte toekomstige cash flows worden verdisconteerd tegen een rentevoet (ook genoemd: Rate of Return), die het gepercipieerde risico van de kasstroom weergeeft. In feite, wijst de verdisconteringsvoet op twee dingen:

  1. De tijdswaarde van geld. Iedere investeerder zou liever onmiddellijk zijn geld krijgen dan te moeten wachten. Daarom moeten investeerders worden gecompenseerd door te betalen voor de vertraging.
  2. Een risicopremie die de extra opbrengst vertegenwoordigt welke de investeerders eisen, omdat zij compensatie voor het risico willen dat de cash flow niet zou kunnen materialiseren.

Geschiedenis van DCF

Discounted Cash Flow werd voor het eerst formeel genoemd in 1938 in een tekst van John Burr Williams: „The Theory of Investment Value“. Dit was na de marktcrash van 1929 en voordat het auditen en openbaar boekhouden door de SEC verplicht werd gesteld. Investeerders waren zoals te begrijpen valt, als resultaat van de crash, omzichtig om te vertrouwen op gerapporteerde winsten, of in feite welke meting van waarde dan ook behalve contant geld. Gedurende de jaren '80 en de jaren '90, werden de waardes van contant geld en fysieke activa geleidelijk aan minder goed gerelateerd met de totale waarde van een bedrijf (zoals bepaald door de effectenbeurs). Volgens sommige ramingen, daalden de tastbare activa naar minder dan éénvijfde van de totale corporate waarde. Zachte activa, zoals klantrelaties, octrooien, merkgebonden bedrijfsmodellen, kanalen, enz., maken de resterende viervijfde uit.


Boek: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Boek: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining Value. -

Boek: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Vergelijk met Discounted Cash Flow: Netto Contante Waarde  |  Terugverdientijd  |  IRR  |  Management Buy-out  Economische Marge  |  Relatieve Waarde van Groei  |  Total Cost of Ownership  |  CAGR  |  Kosten van Aandelen


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 28-6-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500