CMM Kapacitetsmognadsmodell

Kunskapscenter

   

Fem mognadsnivåer eller steg, för att leda de organisatoriska processerna. Förklaring av CMM Capability Maturity Model / Kapacitetsmognadsmodell. CMM.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kapacitetsmognadsmodellintegration - modell CMMI Capability Maturity Modellen från CM-CEI är en organisatorisk modell som beskriver 5 steg av mognadsgrader (nivåer) hur processer i en organisation förvaltas.


Tanken bakom CMM modellen som utvecklades ursprungligen för programvaruutveckling, är att en organisation bör kunna implementera och förvalta deras programvaruapplikationer. Modellen erbjuder också specifika steg och aktiviteter som hjälper till att komma vidare med en organisation från en nivå till nästa.


De 5 stegen i CMM modellen

 1. Initialt (processer är ad-hoc, kaotiska, eller så är faktiskt några processer definierade),
 2. Repeterbara (grundläggande processer är etablerade, och det finns en nivå av disciplin att man håller sig till dessa processer),
 3. Definierade (alla processer är definierade, dokumenterade, standardiserade och integrerade i varandra),
 4. Förvaltad (processer mäts, genom att samla specificerade data om dessa processer och deras kvalitetsnivå),
 5. Optimerande (fortlöpande processförbättring är infört och i system genom kvantitativ återkoppling och från att pröva nya idéer och teknologier genom att testa piloter av dessa)

Modell för programvarumognadsgrad

CMM beskriver principerna och de tillämpningar som ligger till grund för programvaruprocessens mognadsgrad. Den är ämnad till att hjälpa organisationer som hanterar programvara eller systemutveckling, förvaltning av applikationer till att förbättra mognadsgraden i deras programvaruprocesser i termer av utvecklingsnivåer. Dessa nivåer går från det ad hoc-mässiga och kaotiska processer, till en mer mogen disciplinerad programvaruprocess. Fokus är på att identifiera nyckel- processområden och de föredömliga tillämpningar som en disciplinerad programvaraprocess kan bestå av. Mognadsgradramverket som erbjuds i CMM skapar ett sammanhang i vilken:

 • Tillämpningar kan upprepas. Om du inte repeterar en aktivitet, finns det inget skäl till att förbättra den. Det finns riktlinjer, tillvägagångssätt och tillämpningar, som tvingar organisationen till att genomföra dem och att utföra de som är konsekventa.
 • De bästa tillämpningarna kan snabbt överföras mellan grupper. Tillämpningar är tillräckligt definierade för att låta dem överföras över projektets gränser, och ger således en typ av standardisering för organisationen.
 • Variationer, i hur man får de bästa tillämpningarna, reduceras. Kvantitativa målsättningar är etablerade för uppgifter; och mått, mål är etablerade, tagna och underhållna för att bilda en baslinje, och utifrån denna är det möjligt att kunna göra bedömningar.
 • Tillämpningarna förbättras fortlöpande för att förhöja förmågan (optimering).

Capability Maturity Modellen är inte bara användbar för programvaruutveckling, utan också för att beskriva utvecklingsnivåer hos organisationer i allmänhet och för att att beskriva nivåer av Management som en organisation har insett eller önskar att sträva efter.


Strukturen hos Capability Maturity Modellen

 • Mognadsgradnivåer - ett nivåbaserat ramverk som ger ett framskridande till att få en disciplin, som är nödvändig för att uppnå en fortlöpande förbättring. Det är viktigt att påstå här att en organisation utvecklar förmågan att utvärdera effekten av en ny tillämpning, teknologi eller verktyg i deras aktiviteter. Huruvida detta är en orsak till att införliva dessa eller inte, är istället en fråga om att bestämma hur innovativa ansträngningar påverkar nuvarande tillämpningar. Detta förstärker projekten, lagen och organisationer, genom att ge dem ett fundament till att ge support för valt resonemang.)
 • Nyckel- processområden - nyckel- processområde (KPA=Key Process Areas) identifierar ett kluster av relaterade aktiviteter som, när de kollektivt utförs, uppnår en uppsättning av viktiga mål som övervägs.
 • Mål - målen hos ett nyckelprocessområde sammanfattar det tillstånd som måste förverkligas för nyckel processområdet.  De uppnådda resultaten måste implementeras på ett effektivt och hållbart sätt. I vilken grad målen har uppnåtts, är en indikator på hur mycket kapacitet en organisation har etablerat på denna nivå av mognadsgrad. Målen ger uttryck för omfattningen, gränserna och syftet med varje nyckelprocessområde.
 • Gemensamma egenskaper - gemensamma egenskaper inkluderar tillämpningar som implementerar och institutionaliserar ett nyckelprocessområde. Dessa fem olika typer av gemensamma egenskaper inkluderar: Förpliktelse till att utföra, kapacitet att utföra, aktiviteter utförda, mätning och analys samt verifiering av implementeringen.
 • Nyckel- tillämpningar - de nyckel- tillämpningar som beskriver beståndsdelarna i en infrastruktur och tillämpning som bidrar effektivast till implementeringen och institutionaliseringen av nyckelprocessområdena.

Processdefinitionskriterier

Processdefinitionskriterier är uppsättningen av processens beståndsdelar som måste vara med i programvaraprocessbeskrivningen för att den ska vara användbar av personer som utför processen. För att upprätta kriterierna ställer du  frågan - "Vilken programvaruprocess information behöver jag för att dokumentera?"

Dessa processbeståndsdelar är:

 • Syfte - varför en process utförs?
 • Ineffekt - vilka produktinsatser används?
 • Uteffekt - vilka produktinsatser produceras?
 • Roll - vem (eller vad) utför aktiviteterna?
 • Aktivitet - vad skall göras?
 • Inträdeskriterier - när (under vilka omständigheter) kan processer börja?
 • Färdigkriterier - när (under vilka omständigheter) kan processer övervägas färdiga?
 • Tillvägagångssätt - hur aktiviteter implementeras?
 • Granskning och revision utfört.
 • Insats produkter som ska klaras av och kontrolleras (eller förlagt under konfigurationshantering).
 • Mätningar som ska åstadkommas.
 • Träning.
 • Verktyg.

Bok: James R. Persse - Implementing the Capability Maturity Model -

Bok: Mary Beth Chrissis - CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement -


Kapacitetsmognadsmodell Forumet
  Modifying the Capability Maturity Model
Are there any legal restrictions in regards to the use of CMM? I would like to modify its basic concept....
     
 
  Capability Maturity Model in Government
Is it possible to use this methodology in government? In SOE´s? In state enterprises? Are there any cases existing? Please I need some orientations. Thanks....
     
 
  Capability Maturity Model Integration Companies
I need statistics of companies in the world that implement CMMI. Who has more information about this. Any CMMI References?...
     
 
  Organisational Process Model in S/w Industry
Dear all, can anyone suggest me which organisational process model is best to apply in software company? Thanks for your suggestions......
     
 
  Hybrid Maturity Model Integrates Human Rights
In Canada, a new maturity model is being developed to integrate human rights into day-to-day business activities. The model is a hybrid of the CMM, the people CMM and a diagnostic tool for employment equity....
     
 
  Weaknesses of Capability Maturity Model?
What are the main weaknesses or limitations of CMM?...
     
 
  Capability Maturity Model Integration Level 5
CMMI level 5 should be made easier without too much thrust on usage of mathematical analysis. Ultimately the business needs to be captured....
     
 
  Capability Maturity Model > CMMI
This article needs to be updated. It is currently focused on CMM-SW that has been replaced in 2002 by a more comprehensive model (CMMI)(Capability Maturity Model Integration) in terms of scope and depth. CMMI is applicable not only to software, but a...
     
 

Kapacitetsmognadsmodell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kapacitetsmognadsmodell Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kapacitetsmognadsmodell Premium

Expert Tips (ENG) - Capability Maturity Model Premium
 

Weaknesses of the CMM Model

- CMM does not describe HOW to create an effective software development organization.
- CMM compliance is not a guarantee that a project will be ...
Usage (application): Implementing Process Improvements
 
 
 

Process and Enterprise Maturity Model

Although most executives are aware that a redesign of business processes can lead to extraordinary improvements in cost, quality, speed, profitability...
Usage (application): Alternative to CMM, Process-Based Transformation Efforts
 
 
 

The CMMI Model

The Capability Maturity Model Integration (CMMI) is the successor of the Capability Maturity Model (CMM). A new version of CMMI v1.2 was released in A...
Usage (application): Process Improvement
 
 
 

IDEAL Model

Originally, the IDEAL model was a life-cycle model for software process improvement based upon the Capability Maturity Model (CMM) for Software...
Usage (application): Alternate Process Improvement Model
 
 
 

Origins of CMM

In the mid 1980s, the United States Air Force funded a study at the Software Engineering Institute (SEI) of the Carnegie-Mellon University in Pittsbur...
Usage (application): Teaching Process Improvement, History
 
 

Resurser - Kapacitetsmognadsmodell Premium
 

Nyheter

Kapacitet Mognad
     
 

Nyheter

Mognadsgrad Modell
     
 

Videor

Kapacitet Mognad
     
 

Videor

Mognadsgrad Modell
     
 

Presentationer

Kapacitet Mognad
     
 

Presentationer

Mognadsgrad Modell
     
 

Mer

Kapacitet Mognad
     
 

Mer

Mognadsgrad Modell
     

Jämför Capability Maturity Modellen med:   Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  OPM3  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning  |  EFQM-modell  |  Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Kaizen Filosofin


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.