Ashridge Missiemodel
(Campbell)

Kenniscentrum

   

Het creëren of analyseren van een missieverklaring. Verklaring van het Ashridge Missiemodel van Andrew Campbell. ('92)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Het Ashridge Missiemodel van Campbell

Wat is het Ashridge Missiemodel? Beschrijving

Managers en werknemers zoeken af en toe naar een doel en naar een gevoel van identiteit. Zij willen op dat moment meer dan alleen loon, veiligheid en de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zij willen een „Gevoel van Missie“. In feite zijn er een aantal functies die een Missie in elke organisatie kan hebben. Deze kunnen intern en extern zijn en omvatten onder andere:

 1. Het inspireren en motiveren van managers en werknemers naar hogere niveaus van prestatie. (Gevoel van Missie)
 2. Het op een consistente manier sturen van de toewijzing van bedrijfsmiddelen.
 3. Het helpen om de concurrerende en vaak tegenstrijdige belangen van de diverse stakeholders van de organisatie in evenwicht te brengen. Vergelijk ook: Stakeholderanalyse, Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)
 4. Het bieden van een gevoel van richting.
 5. Het bevorderen van gedeelde waarden onder werknemers.
 6. Het opnieuw focussen van een organisatie tijdens crises.
 7. Het verbeteren van de corporate prestatie.

Een missieverklaring is een uitdrukking van de missie van een bedrijf. Een vaakgebruikte definitie van een missieverklaring is: „een ruim bepaalde maar lang houdbare verklaring van het doel dat de organisatie onderscheidt van andere soortgelijke organisaties die het werkingsgebied identificeert van zijn operaties qua product (dienst) en marktvoorwaarden“ (Pearce, J.: The company mission as a strategic tool. Sloan Management Review, 1982, 23-3, blz. 15-24). Volgens Campbell, doen missieverklaringen vaak meer kwaad dan goed omdat zij een gevoel van richting, duidelijkheid van denken en eenheid impliceren dat zelden bestaat. In plaats van werknemers te verheffen met verheven idealen, moedigen zij juist cynisme aan. Het Ashridge Missiemodel van Andrew Campbell is een methode welke kan worden gebruikt om een Missie, een Gevoel van Missie en een Missieverklaring te creëren of te analyseren. Het model van Ashridge integreert twee historische scholen voor het bepalen van een missie:

 • De Strategische School. De missie wordt hoofdzakelijk gezien als eerste stap in het strategieproces. De missie bepaalt de commerciële reden voor het bestaan van het bedrijf en de markt waarop zij zich richt.
 • De Culturele/Filosofische/Ethische School. Een missie wordt hoofdzakelijk gezien als een uitdrukking of een verklaring die een goede samenwerking tussen de werknemers zou moeten waarborgen. Het is culturele lijm die een organisatie in staat stelt om als een collectieve eenheid te functioneren.

Het Ashridge Missie Model bevat de volgende vier elementen die onderling nauw moeten zijn verbonden, met elkaar moeten resoneren en elkaar moeten versterken om een goede missie op te leveren:

 • Doel. Drie categorieën:
 • Strategie. De commerciële logica voor het bedrijf. Strategie verbindt het doel met gedrag op een commerciële, rationele, linker-hersenenmanier. (Vergelijk: Whole Brain-model)
 • Waarden. De overtuigingen en de morele principes die achter de cultuur van een bedrijf liggen. Een Gevoel van Missie ontstaat als de werknemers vinden dat hun persoonlijke waarden afgestemd zijn op de waarden van de organisatie. Waarden geven betekenis aan de normen en de gedragsnormen in het bedrijf. Waarden zijn sterke motivators om te handelen in het belang van het doel van het bedrijf. Zij kunnen een reden geven voor gedrag die net zo sterk is als strategie. Maar op een andere, emotionele, morele, ethische en rechterhelft-hersenen manier. Daarom heeft het Ashridge Missiemodel een diamantvorm. Vergelijk: Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting
 • Beleid en Gedragsnormen. Richtlijnen om mensen te helpen met dagelijkse beslissingen.

Oorsprong van het Ashridge MissieModel. Geschiedenis

Het model is gebaseerd op onderzoek dat in 53 grote bedrijven werd verricht door het Ashridge Strategic Management Center. Zijn oprichtende directeur, Andrew Campbell, heeft veel van zijn professionele carrière besteed aan het bestuderen van missiestatements. Het framework van Campbell met vier dimensies staat bekend als het Ashridge Mission Model.


Gebruik van het Ashridge MissieModel. Toepassingen

 • Het helpt om duidelijk over missie na te denken.
 • Het helpt om een missie met collega's te bespreken.
 • Zowel geschikt voor het ontwikkelen van een nieuwe missie als het analyseren van een bestaande missie.
 • Een corporate mission moet niet verward worden met een corporate visie. Een visie is een geestelijk beeld van een mogelijke en wenselijke toekomstige status van de organisatie.

Stappen in het Ashridge MissieModel. Proces

Tien vragen waarmee de kwaliteit van een missieverklaring gemeten kan worden zijn:

 • Doel
  1. Beschrijft de verklaring een inspirerend doel dat vermijdt zich teveel te richten op de egoïstische belangen van stakeholders - aandeelhouders, klanten, werknemers, leveranciers?
  2. Beschrijft de verklaring de verantwoordelijkheid van het bedrijf naar zijn stakeholders?
 • Strategie
  1. Bepaalt de verklaring een bedrijfsdomein en legt hij uit waarom deze aantrekkelijk is?
  2. Beschrijft de verklaring de strategische positioning die het bedrijf wenst op een manier die helpt het soort concurrentievoordeel te identificeren dat het wil bereiken?
 • Waarden
  1. Identificeert de verklaring waarden die verbonden zijn met het doel van de organisatie en die dienst doen als overtuigingen waarop de werknemers trots kunnen zijn?
  2. „Resoneren“ en versterken de waarden (met) de strategie van de organisatie?
 • Gedragsnormen
  1. Beschrijft de verklaring belangrijke gedragsnormen die als bakens van de strategie en de waarden dienen?
  2. Worden de gedragsnormen zodanig beschreven dat de individuele werknemers kunnen beoordelen of zij zich correct hebben gedragen of niet?
 • Karakter
  1. Geeft de verklaring een schets van het bedrijf en vangt het de cultuur van de organisatie?
  2. Is de verklaring gemakkelijk te lezen?

Sterke punten van het Ashridge MissieModel. Voordelen

 • Combineert strategische en culturele motivators om een organisatie te begeleiden.
 • Het model is bijzonder nuttig om ervoor te zorgen dat een bedrijf een duidelijke Missie heeft EN dat het werknemers heeft met een sterk Gevoel van Missie.
 • Evenals het 7-S Raamwerk van McKinsey, benadrukt het Ashridge Missie Model de behoefte aan een afstemming tussen strategie en waarden. Bovendien erkent het model van Ashridge het belang van de link tussen de waarden van de organisatie en de persoonlijke waarden van werknemers en managers.
 • Verbetert besluitvorming. Verhoogt energieniveaus. Vermindert de behoefte aan supervisie. Bevordert constructief gedrag. Verhoogt tevredenheid en loyaliteit.
 • Plaatst het corporate doel als hoeksteen en uitgangspunt van de missie.

Beperkingen van het Ashridge MissieModel. Nadelen

 • Het hebben van ongepaste waarden of een ongepast gevoel van missie is een krachtige negatieve invloed op werknemersgedrag.
 • Gedeelde waarden en een gevoel van missie zijn vaak uiterst moeilijk te veranderen en kunnen een hindernis voor verandering worden.
 • Sterk gedeelde waarden of een sterk gevoel van missie kan leiden tot een insulariteit die xenophobisch wordt.
 • Het creëren van een missieverklaring is vaak een tijd- en geldverslindend proces.
 • Een missiedocument mag geen „papieren tijger“ zijn.

Veronderstellingen van het Ashridge MissionModel. Voorwaarden

 • Toegewijde werknemers en teams presteren efficiënter en effectiever dan apathische werknemers en teams.
 • Mensen verbinden zich gemakkelijker aan waarden dan aan abstracte strategische concepten.
 • Een missie moet duidelijk worden gedefinieerd en gemanaged. Een intuïtief inzicht in de missie is niet genoeg.

Boek: Andrew Campbell and Laura L. Nash - A Sense of Mission - Defining Direction for the Large Corporation -


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Vergelijk met het Ashridge Missiemodel: 7-S Raamwerk  |  Strategische Intentie Moreel Doel  |  Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting  |  Charismatisch Leiderschap  |  Aandeelhouderswaardeperspectief  |  Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)  |  Clarkson-principes  |  Stakeholderanalyse  |  Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |  Spiral Dynamics  |  Pyramide van Maslow  |  Corporate Reputatiemanagement  |  Culturele Dimensies  |  Whole Brain-model  |  Leiderschapsstijlen  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Strategische Afstemming  |  Causaal Model van Organisatorische Prestatie en Verandering


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |   Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 24-5-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500