Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt

Kunskapscenter

   

Beräkna tillväxttakten av en investering över en viss tidsperiod. Förklaring av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt (Compound Annual Growth Rate - CAGR).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

CAGR - Genomsnittllig Årlig Tillväxttakt

Vad är Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt? Beskrivning

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt är den genomsnittliga årliga tillväxttakten av en investering över en specificerad tidsperiod.
 

Beräkningen av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Formel

CAGR beräknas, genom att ta Nth, roten av den totala procentsatstillväxttakten där N är antal år i perioden som blir övervägd.


CAGR = ((slutetvärde/börjar värde) (1/N)) - 1


Användningen av Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Användningsområden

 • Beräkna och kommunicera de genomsnittliga avkastningarna från placeringsfonder.
 • Visa och jämför prestationen hos investeringsrådgivare.
 • Jämför de historiska avkastningarna hos aktier med obligationer, eller med ett sparkonto.

Styrkor med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Fördelar

 • Det är en användbar formel som utvärderar hur olika investeringar eller vad en portfölj har fått för resultat under en viss tid.
 • Kan användas för att jämföra och för att utvärdera prestationen av en aktie gentemot andra aktier inom en jämförlig grupp eller mot ett marknadsindex.

Begränsningar med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt. Nackdelar

 • CAGR antar att en investering växer med en stadigt ökande hastighet. I verkligheten finns det givetvis flyktighet: investerings resultat kan variera markant med tiden. Denna flyktighet, eller investerings risk, är viktigt att överväga när man gör ett investeringbeslut.
 • CAGR är ett historiskt mätetal. Historiska resultat är inte alltid en pålitlig indikator för förväntade intäkter i framtiden.
 • CAGR är känslig för den period som du väljer att beakta, och det kan lätt manipuleras: en investeringsfond kan berätta för dig att den uppnådde imponerande CAGR av 35% över de sista tre åren, men startvärdet, kan ha valts ut från en period med det lägsta värde som fonden någonsin haft.

Antaganden med Compound Annual Growth Rate. Villkor

 • CAGR antar att en investering växer i en stadig takt. Detta är vanligtvis inte så i verkligheten. Därför är CAGR ett imaginärt koncept. Den beskriver tillväxten för en investering som om den hade en stadig fast tillväxt takt.

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Forumet
  How to Calculate CAGR if the Beginning Data is negative (minus)?
How to calculate CAGR in the following case:
Profit in year 2011: 1200
Profit in year 2010: 1400
Profit in year 2009: - 500....
     
 
  CAGR Calculation - Example 1
How to calculate CAGR for these export figures?
Export figures are for:
2005: Rs. 1205 cr.
2006: Rs. 995 cr.
2007: Rs. 1025 cr.
2008: Rs. 1150 cr....
     
 
  Compound Annual Growth Rate: CAGR Formula
How is 1/n to the power calculated for CAGR? How does it needs to be considered for arriving at CAGR?...
     
 
  CAGR and Employment Growth
Can CAGR measure employment growth or generation of enterprises?...
     
 
  Basis of Compound Annual Growth Rate (CAGR)
For a company, generally CAGR is stated. So what is normally taken as a base for that? Profits? Capital? Something else?...
     
 
  CAGR Calculation - Example 2
If net profit for year 2000 is 200 million and for year 2004 is 400 million, then what will be the CAGR?...
     
 

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Premium

Expert Tips (ENG) - CAGR Premium
 

7 Limitations of CAGR

Compound Annual Growth Rate (CAGR) is a number which provides an average yearly growth rate for an investment over time. That could be an investment i...
Usage (application): Applying CAGR to Assess the Quality of a Firm's Management
 
 

Resurser - Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt Premium
 

Nyheter

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt
     
 

Nyheter

Tillväxttakt Portföljutvärdering
     
 

Videor

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt
     
 

Videor

Tillväxttakt Portföljutvärdering
     
 

Presentationer

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt
     
 

Presentationer

Tillväxttakt Portföljutvärdering
     
 

Mer

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt
     
 

Mer

Tillväxttakt Portföljutvärdering
     

Jämför med Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt: Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.