OODA Cirkel | OODA Lus | OODA Kring
(John Boyd)

Kenniscentrum

   

Oorlogvoering met†informatie. Verklaring van de OODA Cirkel | OODA Lus | OODA Kring (OODA Loop) van John Boyd.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

De OODA Lus (Observe, Orient, Decide, and Act)(Observeer, OriŽnteer, Beslis, en Neem Aktie) is een informatiestrategieconcept voor informatieoorlogvoering die door Kolonel John Boyd (1927-1997) werd ontwikkeld. Hoewel het†OODA model duidelijk voor militaire doeleinden werd gecreŽerd, kunnen elementen van dezelfde theorie ook op bedrijfsstrategie worden toegepast. Boyd ontwikkelde de theorie gebaseerd†op zijn vroegere ervaring als gevechtspiloot†en zijn werk aangaande energie manoeuvreerbaarheid. Hij gebruikte het aanvankelijk om het overwinnen in luchtgevechten te verklaren, maar in de laatste jaren van zijn carriŤre breidde hij zijn theorie van de†OODA Lus uit†tot een grote strategie uit die strategisch een vijand†zou verslaan†langs - psychologische - verlamming.


Boyd benadrukte dat strategie altijd rond het veranderen van het gedrag van de vijand zou moeten draaien, niet om het vernietigen van†zijn krachten. De parallel tussen de ideeŽn van Boyd en het meesterwerk van Sun Tzu, ĄThe Art of Warď, is duidelijk. Zowel Boyd als Sun Tzu bepleiten de ideeŽn van harmonie, bedrog, vlugheid en vloeibaarheid van actie, verrassing, schok, en het aanvallen van de strategie van de vijand.


Kolonel Boyd bekeek de vijand (en onszelf) als een systeem dat werkt door middel van een besluitvormingproces. Dit besluitvormingproces is gebaseerd op observaties van de wereld eromheen. De vijand zal zich ontvouwende omstandigheden waarnemen en zal informatie van buitenaf verzamelen om het systeem†te oriŽnteren op gepercipieerde bedreigingen. Boyd stelt dat de oriŽntatiefase van de lus de belangrijkste stap is, omdat als de vijand de verkeerde bedreigingen waarneemt, of verkeerd begrijpt wat er in de omgeving rond hem gebeurt,†hij dan zijn†denken (en krachten) in de verkeerde richtingen zal richten en uiteindelijk onjuiste besluiten zal nemen. Boyd zei dat deze cyclus van besluitvorming voor de vijand en voor uw eigen organisatie op verschillende snelheden kan werken. Het doel zou moeten zijn uw proces van het OODA Cirkel te voltooien bij een sneller tempo dan de vijand, en actie te voeren om de lus van de vijand te verlengen. Men probeert om meerdere lussen uit te voeren tijdens ťťn lus van de vijand. Dit leidt ertoe dat de vijand niet in staat is om te reageren op iets wat er met hem gebeurt.


Kolonel Boyd verklaarde dat de lus van de vijand door een verscheidenheid van middelen kan worden verlengd. Het doel van Boyd is Ąniet-samengaandeď†zwaartepunten te genereren voor de vijand door ambiguÔteit, bedrog, nieuwe omstandigheden, snelle voorbijgaande manoeuvres, en het gebruik van het Sun-Tzu's idee van Cheng en Ch'i. Door de zwaartepunten van de vijand te isoleren en wantrouwen en samenhang te ontwikkelen binnen het systeem (zo hen Ąniet-samengaandď makend), zal de frictie veel verhoogd worden, en zal verlamming in het systeem intreden, en de vijand zal uiteindelijk instorten. Door het gedachteproces van de vijand / de concurrent aan te vallen, kunnen zijn moreel en beslissingsproces worden verbrijzeld.


Boek: Sun Tzu, Gary Gagliardi - The Art of War -

Boek: Carl Von Clausewitz - On War -


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Vergelijk met de OODA Lus van John Boyd: † Kwaliteitscirkel van Deming  |† Organische Organisatie  |† Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Krachtenveldanalyse  |† Scenarioplanning  |† PEST Analyse  |† Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |† System Dynamics  |† Simulatie


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Leiderschap  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


De lus Boyd van OODA

Grafiek die van Chester W. Richards, een Ąwordt aangepast Vlug, Ontwijkend Zwaard: What if Sun Tzu and John Boyd did a National Defense reviewď,

Center for Defense Information, Februari 2003, 22.


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 26-3-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500